Banner Πανω
 
 
 

«Μοντέλο Αμβρακικού» και στη Σαγιάδα

 

Το «μοντέλο Αμβρακικού» θα εφαρμοστεί και στον υγρότοπο της Σαγιάδας, σε ό,τι αφορά την άσκηση θήρας, όπως προκύπτει από δύο αποφάσεις του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας Β. Μιχελάκη, οι οποίες ήδη δημοσιεύτηκαν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Με την πρώτη απόφαση ανακαλείται η Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας, που επέβαλε η ΚΥΑ 36427/23-3-2009, με θέμα τον χαρακτηρισμό των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των στενών και εκβολών του ποταμού Καλαμά, η οποία κατέπεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Με τη δεύτερη απόφαση ορίζεται η περιοχή απαγόρευσης της θήρας σε έκταση εμβαδού 1371 στρεμμάτων, στην οποία απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε έτη. Η περιοχή απαγόρευσης βρίσκεται στη θέση «Βάλτος – Μασκλυνίτσα» της κτηματικής περιφέρειας Σαγιάδας του δήμου Φιλιατών. Σε όλη την υπόλοιπη περιοχή -πλην της οριζόμενης ως περιοχή απαγόρευσης της θήρας- επιτρέπεται η κυνηγετική δραστηριότητα, σύμφωνα με όσα ορίζει η ετήσια Ρυθμιστική Απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και τα οποία αναφέρονται στην άσκηση θήρας σε υγροτόπους (περίοδος άσκησης θήρας, θηρεύσιμα και μη είδη, μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός θηραμάτων ανά έξοδο και ανά κυνηγό, απαγόρευση χρήσης πλωτών μέσων, απαγόρευση χρήσης μολύβδινων σκαγιών κ.λπ).

Πρόκειται για μία εξέλιξη, που ικανοποιεί πλήρως την κυνηγετική οικογένεια, αλλά είναι και μια δικαίωση της προσπάθειας των διοικήσεων της Ε’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου και της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, μετά από έναν πολυετή δικαστικό αγώνα, όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου της Ε’ ΚΟΗ. Παράλληλα, έρχεται να συμπληρώσει την απόφαση άρσης της καθολικής απαγόρευσης και το μοντέλο που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στον Αμβρακικό, με ουσιαστικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της λαθροθηρίας και της λαθραλιείας, όπως και στην προστασία των θηραματικών πληθυσμών και του φυσικού περιβάλλοντος. «Είναι, όμως, παράλληλα και μία απόφαση, που δημιουργεί επιπρόσθετες υποχρεώσεις και ευθύνες στο σύνολο της κυνηγετικής οικογένειας, ώστε η άσκηση θήρας να αποδειχθεί στην πράξη επωφελής πάνω απ’ όλα για το φυσικό περιβάλλον και την αειφορία των θηρεύσιμων και μη ειδών», τονίζεται στο δελτίο τύπου.

Όπως έγινε και στην περίπτωση του Αμβρακικού, έτσι και στην περίπτωση της Σαγιάδας, η Ε’ ΚΟΗ θα διαθέσει επιπρόσθετο προσωπικό Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής αλλά και υλικοτεχνικών μέσων, ώστε η απόφαση να εφαρμοστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, απομονώνοντας όσους τυχόν δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία της, για το σύνολο της επικράτειας και όχι μόνο για την περιοχή.

Η Ε’ ΚΟΗ εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες προς το σύνολο των φορέων της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ανταποκρίθηκαν και συνέδραμαν στην προσπάθεια αυτή για τη Σαγιάδα, όπως έγινε και με το «άνοιγμα» του Αμβρακικού. Ξεχωριστή αναφορά κάνει στον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας Β. Μιχελάκη, που «στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Ομοσπονδίας, κατανοώντας απόλυτα τις τεκμηριωμένες θέσεις μας».

 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ

Σύμφωνα με την απόφαση, η Διεύθυνση Δασών Θεσπρωτίας θα μεριμνήσει σε συνεργασία με τον οικείο Φορέα Διαχείρισης και την Ε’ ΚΟΗ, προκειμένου να εκδοθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου «Τοπικό Σχέδιο Δράσης» για την πάταξη της λαθροθηρίας και να ασκούνται συστηματικοί έλεγχοι από τους δασικούς υπαλλήλους και τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων για την παράνομη χρήση μολύβδινων σκαγιών εντός των ορίων του υγροτόπου.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της και λήγει στις 31 Ιουλίου 2022. Η δε τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, στους Δημοτικούς Υπαλλήλους, στους Κυνηγετικούς Συλλόγους Π.Ε. Θεσπρωτίας, Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

πηγη.Εφημ.ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ


Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: kapsalisharis@yahoo.gr