Banner Πανω
 
 
 

Ανοιχτή επιστολή πρ.δημάρχου του δήμου Δελβινακίου κ. Μποζιάρη Αθανάσιου  με θέμα: «Διαγραφή οφειλής του Κίτσου Γ. από δικαίωμα αμμοχάλικου στον πρώην Δήμο Δελβινακίου

Δ η μ ο σ ι ο π ο ί η σ η     Ε π ι σ τ ο λ ή ς

                           Που στάλθηκε την 14-10-2014

Ζάβροχο 14/10/2014

 

                                                 Προς

                             1. Πρόεδρο Δ.Σ. Πωγωνίου

                       2. Δήμαρχο Πωγωνίου

 

Κοιν.:

                                               2. Δημοτικούς Συμβούλους Δ. Πωγωνίου

 

Περιήλθε σε γνώση μου και μάλιστα εντελώς τυχαία η αριθμ. 191/2014 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Πωγωνίου (πρακτικό συνεδρίασης 11/19-9-2014) -παρόντος του Δημάρχου- με θέμα: «Διαγραφή οφειλής του Κίτσου Γ. από δικαίωμα αμμοχάλικου στον πρώην Δήμο Δελβινακίου».

Στο σκεπτικό της άνω Απόφασης αναγράφονται αυτολεξεί:

«Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του Δ.Σ. την από 15-9-2014 εισήγηση του Αντιδημάρχου της Δ.Ε. Δελβινακίου, στην οποία αναφέρονται τα εξής: Λαμβάνοντας υπόψη την από 24-1-2013 αίτηση του Κίτσου Γ. προς το Δήμο, περί διαγραφής του λανθασμένου και μεταφερόμενου από τον πρώην Δήμο Δελβινακίου στο Δήμο Πωγωνίου, χρέους του καθώς και την από 24-1-2013 νομίμως επικυρωμένη από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, υπεύθυνη δήλωση του Δέρμου Νικολάου -αρμόδιου υπαλλήλου του πρώην Δήμου Δελβινακίου- με την οποία βεβαιώνεται ρητά ότι ο Κίτσος Γεώργιος δεν οφείλει Χρήματα στο Δήμο από εργασίες στο Λατομείο του πρώην Δήμου Δελβινακίου, ούτε και το αντίστροφο, κατόπιν αμοιβαίων διαβεβαιώσεων παρουσία του Δημάρχου κ. Μποζιάρη Αθανασίου, προκύπτει ότι η οφειλή που φαίνεται στην από 10-9-2014 καρτέλα οφειλέτη του Κίτσου Γ. από το 2006 (χρέωση 547,50 πλέον προσαυξήσεων 503,70 με αιτιολογία «Δικαίωμα αμμοχάλικου») βεβαιώθηκε εκ παραδρομής .

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Αντιδημάρχου, τις σχετικές διατάξεις και αφού σκέφτηκε νόμιμα, ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη διαγραφή ολόκληρου του κεφαλαίου μετά των προσαυξήσεων, που βεβαιώθηκε με τον 217/10-11-2006 χρηματικό κατάλογο του πρώην Δήμου Δελβινακίου σε βάρος του Κίτσου Γ. του Κων/νου , για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του αντιδημάρχου.»

 

Επ’ αυτών θέτω υπόψη σας τούτα:

 • Η οφειλή του Κίτσου Γ., όπως προκύπτει και από το σκεπτικό του πρακτικού της απόφασής σας, βεβαιώθηκε τo 2006 Κανονικότατα.
 • Την εγγραφή της στο σχετικό βεβαιωτικό κατάλογο έκανε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με βάση τα παραστατικά που είχε γι’ αυτήν ( αρ.β.κ.: 217/10-11-2006).
 • Ο Κίτσος Γ. με φορτωτή του επεξεργαζόταν και προμήθευε με αμμοχάλικο κυρίως μικροπρομηθευτές και τούτο με το αζημίωτο, στην ουσία δηλ. το «εμπορευόταν» με αντάλλαγμα να κάνει το ίδιο ΔΩΡΕΑΝ και στο Δήμο, όταν ο Δήμος το χρειαζόταν και τούτο συνέβαινε σπάνια. Ο Κίτσος Γ. από αυτή τη δουλειά στο δημοτικό λατομείο είχε ωφεληθεί πολύ και για πολλά χρόνια.
 • Το Δημ. Λατομείο έκλεισε την 15-3-2007, οπότε και ο Κίτσος Γ. σταμάτησε εκείνη τη δραστηριότητα, τουλάχιστον ως την 31-12-2010 που έληξε η θητεία μου.
 • Την 1-1-2011, όταν και παρέδωσα το Δήμο Δελβινακίου στο νέο Δήμαρχο Πωγωνίου, μεταξύ των οφειλετών του Δήμου ήταν και ο Κίτσος Γ. με ποσόν 547,50 € συν τις όποιες νόμιμες προσαυξήσεις και τούτο για τον απλούστατο λόγο ότι ποτέ δεν είχε γίνει καμία διαγραφή της άνω οφειλής (=ούτε παρασκηνιακή, ούτε εν κρυπτώ, ούτε γενική, αόριστη ή απροσδιορίστου χρόνου, ούτε ετεροχρονισμένη κατά 8 ή έστω 6 χρόνια!.., ούτε αυτεπάγγελτα από το Δήμο κατόπιν κάποιας νόμιμης συμφωνίας, ούτε κατόπιν αίτησης του Κίτσου Γ., ούτε όπως αλλιώς εσείς την εννοείτε ή την υπαινίσσεστε…) αλλά και καμία παραδρομή δεν υπήρξε κατά την εγγραφή της.

 

Εύλογα, λοιπόν, διερωτώμαι για τα όσα ψευδή περιλαμβάνονται στη δήλωση του τ. υπαλλήλου και σε ό,τι με αφορά:

 • Πώς θα μπορούσε να… γίνει διαγραφή οφειλής μεταξύ οφειλέτη και υπαλλήλου με τον παραπάνω τρόπο, παρουσία μου μάλιστα, και εγώ, που ως Δήμαρχος δεν είχα καμία αρμοδιότητα να διαγράφω οφειλές, να μην πήγα το θέμα στο Δ.Σ. για λήψη της αναγκαίας απόφασης διαγραφής του;
 • Γιατί άραγε δεχτήκατε εγώ μεν να την είχα αποδεχτεί … παρασκηνιακά (όπως περιγράφτηκε στο Δ.Σ.) αλλά να μην την είχα διαγράψει, ενώ εσείς να έρχεστε με μια πάντως … ολιγόχρονη καθυστέρηση (8 ή 6 χρόνων), να την φέρνετε στο Δ.Σ. και να την διαγράφετε;
 • Ποιος θα τολμούσε (πάντως όχι εγώ) να δώσει αρμοδιότητα σε υπάλληλο να αποφασίζει ή έστω να συζητάει διαγραφή οφειλής, παρουσία μου μάλιστα, κι εγώ ωστόσο όχι μόνον να μην εισήγαγα το θέμα στο Δ.Σ. αλλά να διατήρησα, ως ώφειλα, την οφειλή αυτή και να την παρέδωσα (και την 1-1-2011) και στο νέο Δήμαρχο;

 

   κ. Πρόεδρε,

   παρότι από τα πριν σάς ήταν γνωστή η αναφορά του ονόματός μου στη δήλωση του υπαλλήλου, όντος εκτός υπηρεσίας από 31-12-2012 ως συνταξιούχου, την οποία δήλωση θεωρήσατε (την ίδια μέρα, ίσως και την ίδια ώρα με την υποβολή του αιτήματος από τον Κίτσο Γ.), εν τούτοις εισήχθη στο Δ.Σ. και εσείς εισηγηθήκατε τη διαγραφή της οφειλής (αλήθεια ως Πρόεδρος, ως Αντιδήμαρχος ή… ως και τα δύο;). Παραδόξως όμως δεν θεωρήσατε εξίσου σκόπιμο να ενημερώσετε κι εμένα ποτέ και με κανέναν τρόπο, ούτε έστω να με καλέσετε στο Δ.Σ. για να ακουστεί και η γνώμη μου ως Δημάρχου ανεξάρτητα από την απόφαση που θα παίρνατε, παρά μόνον αρκεστήκατε στην άποψη ενός τ. υπαλλήλου αναρμόδιου να εκφράσει αυτός και όχι ο Δήμαρχος τη θέση του Δήμου. Επιλέξατε, λοιπόν, να φέρετε το θέμα στο Δ.Σ. ερήμην μου και εν αγνοία μου και να επικαλεστείτε (άμεσα ή έμμεσα) το όνομά μου κι έτσι να αποσπάσετε ή μάλλον να υφαρπάσετε απόφασή του και μάλιστα ομόφωνη αλλά με ψευδή στοιχεία. Αν όμως συνέβαιναν αυτά όπως θα έπρεπε, θα αποφευγόταν όλη αυτή η αήθης ιστορία σε βάρος μου και ίσως να μην είχατε αποσπάσει και την ομόφωνη απόφαση!

 

κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε,

είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να μένουν τα … «επιχειρήματα» που χρησιμοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο θέμα.

Ο Δήμος Πωγωνίου ίσως … να μπορεί να διαγράφει όποια οφειλή θέλει, με όποιον τρόπο θέλει και για όποιον λόγο θέλει ζημιώνοντας ή όχι το Δήμο. Δεν έχει όμως κανένα δικαίωμα να το κάνει με τον τρόπο που το έκανε, που χρησιμοποίησε δηλ. το δικό μου όνομα και μάλιστα με χρήση αυταπόδεικτα ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων και έτσι να με δυσφημίζει συκοφαντικά, άμεσα ή έμμεσα, όταν μάλιστα θα έπρεπε να γνωρίζετε και τις αρχές μου σχετικά.

Τέλος, επιφυλάσσομαι για όποια περαιτέρω ενέργειά μου για την αποκατάσταση του ονόματός μου αλλά τουλάχιστον και για την ακύρωση της απόφασης που ως άνω έχετε λάβει.

 

Συν.: (21) με την παράκληση να δοθoύν:

1 α/φο στο Δήμαρχο και

από 1 σε όλους τους Δημοτ. Συμβούλους.

 

Με τιμή

 

Θανάσης Μποζιάρης

πρ. Δήμαρχος πρ. Δήμου Δελβινακίου

 


Δωρεάν φιλική προβολή.

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικό Μουσείο Μερόπης

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικό Μουσείο Μερόπης

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς Μονής Σωσσίνου

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς Μονής Σωσσίνου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς Μονής Αβελ

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς  Μονής Αβελ

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 

Blog: http://karagkiozis-ipirotis.blogspot.com

Facebook: Ηπειρώτης Θέατρο Σκιών

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=dBsa-lnTShY

Δωρεάν Πολιτιστική προβολή

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr