Ενδοοικογενειακή βία: ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΣΙΩΠΗ

 

Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να αλλάξουμε τα κοινωνικά στερεότυπα που το τροφοδοτούν.

Η έμφυλη βία ενισχύει την ανισότητα των φύλων με άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην υγεία και τα δικαιώματα των γυναικών, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μας.

Το Τμήμα Γυναικών του ΠΡΑΤΤΩ καλεί τις γυναίκες: ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΣΙΩΠΗ.