Με 300 ευρώ νόμιμες οι αυθαίρετες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις!

 

Με το νέο νόμο του ΥΠΕΚΑ

Με 300 ευρώ νόμιμες οι αυθαίρετες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις!

Τι δήλωσε χθες ο Αναπλ. Υπουργός Μάξιμος Χαρακόπουλος

• Με 300 ευρώ μπορούν πλέον να νομιμοποιηθούν οι αυθαίρετες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις!
Η γενναία αυτή ρύθμιση, με την οποία αντιμετωπίζεται ένας  «βραχνάς» για πολλούς κτηνοτρόφους και της Ηπείρου, περιλαμβάνεται στον νέο Νόμο του ΥΠΕΚΑ για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης» και όπως δήλωσε χθες ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, με την ψήφιση της διάταξης αυτής, δημιουργούνται νέες θετικές προοπτικές για την ελληνική αγροτοδιατροφική παραγωγή.
Για να μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παραπάνω νόμου θα πρέπει οι ενδιαφέρομενοι να υποβάλλουν:
α) Αίτηση.
β) Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, με τα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη, όπου θα αποτυπώνονται από τον μηχανικό τα σημεία των σταυλικών εγκαταστάσεων.
γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι οι επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής διαμονής δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 35,00 τ.μ., καθώς και ο τρόπος κατασκευής αυτών και των σταυλικών εγκαταστάσεων.
δ) Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

Ο Μ. Χαρακόπουλος
Ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος στις δηλώσεις του ανέφερε:
«Με τη νομιμοποίηση των αυθαίρετων σταυλικών εγκαταστάσεων η κυβέρνηση Σαμαρά δίνει οριστική λύση σε ένα ακόμη χρόνιο πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Η σχετική ρύθμιση που ήταν πάγιο αίτημα των κτηνοτρόφων της χώρας είναι από χθες νόμος του κράτους.
Πλέον, αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής των κτηνοτρόφων, που δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 35 τ.μ., σε δημόσιες υπό νόμιμη παραχώρηση ή ιδιωτικές εκτάσεις, τις οποίες εκμεταλλεύονται νομίμως κτηνοτρόφοι και είναι καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ), μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου και να νομιμοποιηθούν χωρίς την καταβολή προστίμου.  
Η εκτατική κτηνοτροφία και ειδικά η αιγοπροβατοτροφία, που εξαρτάται από τα καταλύματα αυτά, αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωικής μας παραγωγής. Μπορεί μάλιστα να αποτελέσει ένα ισχυρό χαρτί για την ελληνική αγροδιατροφική παραγωγή καθώς η Ελλάδα παραμένει μία από τις τελευταίες χώρες της ΕΕ, όπου ασκείται αυτή η μορφή κτηνοτροφίας. Αυτό συνεπάγεται συγκριτικά πλεονεκτήματα για τα παράγωγα ζωοκομικά και γαλακτοκομικά μας προϊόντα.
Με την οριστική ρύθμιση του ζητήματος των αυθαίρετων κατασκευών σταυλικών εγκαταστάσεων, στηρίζουμε, εμπράκτως τους Έλληνες κτηνοτρόφους που διατηρούν ζωντανή την παράδοση και την ύπαιθρο»

Πρωϊνος Λόγος