Banner Πανω
 
 
 

Χρήστος Γκόκας: Ερώτηση στον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με τη στήριξη των ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ

Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας, μαζί με Βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής κατέθεσαν και νέα ερώτηση προς τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, σχετικά με τα μέτρα στήριξης που πρέπει άμεσα να ληφθούν για τους ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ.

Αρχικά αναφέρουν ότι παρόλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, λόγω της πανδημίας, ο κλάδος αντιμετωπίζει και χρόνια προβλήματα, ειδικά στην Περιφέρεια, και η Πολιτεία αδιαφορεί. Ταυτόχρονα οι ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ επιτελούν κοινωνικό έργο, καθώς καλούνται πολλές φορές να μεταφέρουν ευπαθείς ομάδες που αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε άλλο μέσο.

Επιπλέον τονίζουν ότι, παρά τις εκκλήσεις για στήριξη του συγκεκριμένου κλάδου, εξαιρέθηκαν από την Κυβέρνηση από την ενίσχυση ειδικού σκοπού που έχει θεσμοθετηθεί για τις επιβατικές μεταφορές και αφορά Υπεραστικά και Αστικά ΚΤΕΛ, Τουριστικά και ΕΡΓΟΣΕ και αντ' αυτού εντάχθηκε στην επιστρεπτέα προκαταβολή, στην οποία οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να συμμετέχουν λόγω των προϋποθέσεων ένταξης.

Παράλληλα οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής λαμβάνοντας υπόψη την αγωνία των ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σ' αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες με τους αυστηρούς περιορισμούς, ενόψει και της τουριστικής σεζόν, καλούν τους αρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν σε καίρια ερωτήματα. Τους ρωτούν εάν είναι στις προθέσεις τους να επιδοτήσουν τους ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ για τις κενές θέσεις, λόγω του περιορισμού του ανώτατου αριθμού επιβατών για υγειονομικούς λόγους, αλλά και για τα σχολικά δρομολόγια μεταφοράς μαθητών που δεν εκτελέστηκαν χωρίς κάποια δική τους υπαιτιότητα. Επιπλέον στα πλαίσια εκσυγχρονισμού του στόλου θέτουν ερωτήσεις για τις προθέσεις των αρμοδίων όσον αφορά στην ένταξη των ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ σε ευρωπαϊκά προγράμματα ή εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα, στην επιδότηση καινούργιου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, ανεξαρτήτως καυσίμου, στην παράταση του ορίου ηλικίας των ήδη κυκλοφορούντων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων τουλάχιστον μέχρι τις 31-12-2022 και στην αύξηση της επιδότησης για την αγορά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Τέλος, απευθύνουν ερωτήματα προς τους κ.κ. Υπουργούς για την επιδότηση των ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων, ώστε να προσαρμοστούν στην νέα τεχνολογία, καθώς και για τους απαιτούμενους ελέγχους που σχετίζεται με τα εκμισθωμένα Ε.Ι.Χ. με οδηγό, για τη διαφύλαξη του μεταφορικού έργου του κλάδου.

 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

 

                Προς τους Υπουργούς

- Υποδομών & Μεταφορών

-Ανάπτυξης και Επενδύσεων

-Οικονομικών

Θέμα: «Απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη των ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ»

Βρισκόμαστε πριν την έναρξη της φετινής τουριστικής σεζόν. Μια σεζόν που όπως και την προηγούμενη χρονιά, εξαιτίας της υγειονομικής κατάστασης αναμένεται εξαιρετικά προβληματική. Όπως η Δημόσια Υγεία, έτσι και η Δημόσια Μεταφορά πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες για την κυβέρνηση της χώρας. Πέραν των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας, οι ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ ειδικά στην Περιφέρεια και τις νησιωτικές, τουριστικές περιοχές της χώρας, καλούνται να αντιμετωπίσουν χρόνια προβλήματα του κλάδου που αντιμετωπίζεται από την Πολιτεία με αδιαφορία και εγκατάλειψη έως σκοπιμότητα και μεθοδευμένη απαξίωση.

Ο κλάδος των ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ επιτελεί κοινωνικό έργο, ενώ η λειτουργία του ελέγχεται απόλυτα από την Πολιτεία που έχει θεσπίσει κατά καιρούς ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες, καθώς η δραστηριότητα αυτή αφορά στη μεταφορά και εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων της κοινωνίας που ενίοτε αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό μέσο.

Η αγωνιώδης προσπάθεια του κλάδου για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του και τη βελτίωση της εικόνας του, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής και τις αυξανόμενες απαιτήσεις για σύγχρονη και ασφαλή μεταφορά, αποτυπώνονται στα πολλά ψηφίσματα, τις ανακοινώσεις των κατά τόπους σωματείων και τις αγωνιώδεις επιστολές που κατά καιρούς έχει καταθέσει στους αρμόδιους φορείς χωρίς ανταπόκριση.

Παρόλα αυτά, ο κλάδος εξαιρέθηκε και δεν του αποδόθηκε η ενίσχυση ειδικού σκοπού που έχει θεσμοθετηθεί για τις επιβατικές μεταφορές και αφορά Υπεραστικά και Αστικά ΚΤΕΛ, Τουριστικά και ΕΡΓΟΣΕ (Ν.4764/2020, Άρθρο 139 «Μέτρα στήριξης επιβατηγών μεταφορών») ενώ εντάχθηκε στο καθεστώς της επιστρεπτέας προκαταβολής, χωρίς αντίκρισμα, καθώς οι περισσότεροι ιδιοκτήτες να μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτήν λόγω των προϋποθέσεων που θέτει το πρόγραμμα.

Λαμβάνοντας υπόψιν, τις ιδιαίτερες συνθήκες της φετινής τουριστικής σεζόν, όπου η έναρξη αναμένεται πρακτικά εντός Ιουνίου, αλλά και τους αυστηρούς περιορισμούς λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων στις πληρότητες των επιβατών που θα είναι υποχρεωμένος ο κλάδος των ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ  να εφαρμόζει, είναι προφανές ότι η επιβίωσή τους καθίσταται επισφαλής.

Επειδή, ο κλάδος του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ επιτελεί κοινωνικό έργο και η δραστηριότητά του αφορά στη μεταφορά και εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων της κοινωνίας που ενίοτε αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό μέσο.

Επειδή, η Πολιτεία οφείλει με μεριμνά για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του κλάδου και να προστατεύει η δημόσια μεταφορά. 

Επειδή, ο κλάδος των ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ αποτελεί απαραίτητο συνδετικό κρίκο για την συνοχή της κοινωνίας και την ομαλή διευθέτηση της δημόσιας μεταφοράς των πολιτών.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 1. Προτίθεται το Υπουργείο σας να προχωρήσει σε επιδότηση των ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ για τις κενές θέσεις εξαιτίας του περιορισμού του ανώτατου αριθμού επιβατών για υγειονομικούς λόγους στα πρότυπα της ειδικής επιδότησης προς ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΚΤΕΛ και τουριστικά λεωφορεία από τον Μάρτιο του 2020 και για όλο το χρονικό διάστημα διάρκειας των περιορισμών (Ν. 4764/2020 άρθρο 139 «Μέτρα στήριξης επιβατηγών μεταφορών»;
 2. Προτίθεται το Υπουργείο σας να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ για τα σχολικά δρομολόγια μεταφοράς μαθητών βάσει των συμβάσεων με τις οικείες Περιφέρειες που δεν εκτελέστηκαν χωρίς δική τους υπαιτιότητα, λόγω της πανδημίας;
 3. Προτίθεται το Υπουργείο σας να θεσπίσει την ταξινόμηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ έως και εννέα (9) θέσεων μετά του οδηγού με ταξίμετρο, με αντικατάσταση των συμβατικών ΤΑΞΙ βάσει της εισήγησης της Επιστημονικής Επιτροπής του Ν. 4070/2012 άρθρο 85 παράγραφος 4 όπως ισχύει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης;
 4. Προτίθεται το Υπουργείο σας να εντάξει τον κλάδο των ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ σε ευρωπαϊκά κοινοτικά ή εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του στόλου τους;
 5. Προτίθεται το Υπουργείο σας να επιδοτήσει την αγορά καινούργιου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου (περιβαλλοντικού προτύπου εκπομπής καυσαερίων τουλάχιστον EURO 6) ανεξαρτήτως καυσίμου αλλά και να παρατείνει το όριο ηλικίας των ήδη κυκλοφορούντων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ τουλάχιστον μέχρι τις 31-12-2022 λόγω αδυναμίας αντικατάστασης στην περίοδο λόγω της κρίσης της πανδημίας;
 6. Προτίθεται το Υπουργείο σας να αυξήσει την επιδότηση για την αγορά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, ώστε να είναι ελκυστικότερη για τους ιδιοκτήτες αλλά και να προβεί ταυτόχρονα στην δημιουργία των απαραίτητων θέσεων ηλεκτρικής φόρτισης υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις πιάτσες των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ;
 7. Προτίθεται το Υπουργείο σας να προχωρήσει στην επιδότηση των ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων, λόγω προσαρμογής τους στη νέα τεχνολογία;
 8. Προτίθεται το Υπουργείο σας να προχωρήσει σε εντατικοποίηση των ελέγχων, τον εκσυγχρονισμό και την απρόσκοπτη λειτουργία της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών που σχετίζεται με τα εκμισθωμένα Ε.Ι.Χ. με οδηγό, ώστε να διαφυλάξει το μεταφορικό έργο του κλάδου;
 9.  

  Οι ερωτώντες Βουλευτές

  Δημήτρης Μπιάγκης

  Χρήστος Γκόκας

  Κώστας Σκανδαλίδης

  Μιχάλης Κατρίνης                             

                               


 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς Μονής Αβελ

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς  Μονής Αβελ

 

 

 

Το κανάλι μας στο YouTube.

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...