Γκόκας Χρήστος: Eρώτηση σχετικά με την αναθεώρηση ορίων προϋπολογισμού για την ανάληψη δημοσίων έργων από εμπειροτέχνες εργολάβους

Ο Βουλευτής, κ. Χρήστος Γκόκας, μαζί με τον συνάδελφό του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, κ. Βασίλειο Κεγκέρογλου, κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αναφορικά με την αναθεώρηση των ορίων προϋπολογισμού που οι εμπειροτέχνες εργολάβοι μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση δημόσιου έργου.

Αναλυτικότερα τονίζουν ότι ήδη έχουν καταθέσει το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετική Ερώτηση και Αναφορά, στις οποίες καλούσαν τον αρμόδιο Υπουργό να προβεί στην αύξηση αυτών των οικονομικών ορίων, όμως στις απαντήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων, αν και είχαν το ίδιο περιεχόμενο και για τις δύο περιπτώσεις, δεν γινόταν καμία αναφορά στο εν λόγω θέμα.

Επισημαίνουν ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, Ν. 4782/2021, τα όρια των δημοσίων έργων που εκτελούνται με απευθείας ανάθεση αυξήθηκαν μέχρι του ποσού των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ, ενώ το ανώτατο ποσό μέχρι το οποίο μπορούν οι εμπειροτέχνες εργολάβοι να αναλάβουν την εκτέλεση δημόσιου έργου ανέρχεται στις 53.000 € χωρίς ΦΠΑ. Η ίδια αναντιστοιχία επικρατεί και για την πρώτη κατηγορία των πτυχίων των εμπειροτεχνών, η οποία είναι στα 18.000 €, ενώ τα δημόσια έργα που πραγματοποιούνται με κλήρωση απευθείας ανάθεσης έχουν προϋπολογισμό μέχρι 20.000 €.

Ταυτόχρονα αναφέρουν ότι το εύρος της δραστηριότητας των εμπειροτεχνών εργολάβων έχει περιοριστεί κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, καθώς ο συγκεκριμένος κλάδος ως κύριο αντικείμενο εργασίας έχει την εκτέλεση δημόσιων έργων και με αυτά τα νέα δεδομένα κινδυνεύει η βιωσιμότητα των επαγγελματιών αυτών.

Οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής ρωτούν τον αρμόδιο Υπουργό εάν είναι τελικά στις προθέσεις του να τροποποιήσει τα όρια ανάληψης και εκτέλεσης δημοσίων έργων για τους εμπειροτέχνες εργολάβους και εάν θα προβεί σε ρύθμιση για τις αναβαθμισμένες κοινοπραξίες μεταξύ εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στα περιφερειακά μητρώα, ώστε να μπορούν να αναλάβουν έργα με επιμέρους προϋπολογισμό μεγαλύτερο από το ανώτατο όριο της τάξης τους μέχρι 25%, όπως αναφέρει και στηνπρότασή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργοληπτών Εργοδηγών και Εμπειροτεχνών Ε.Δ.Ε. (Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Π.Μ.).

 

 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

 

 Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κ. Καραμανλή

 

       Θέμα: «Αναθεώρηση ορίων προϋπολογισμού για την ανάληψη δημοσίων έργων από εμπειροτέχνες εργολάβους»           

Κύριε Υπουργέ,

Σας έχουμε καταθέσει την υπ. αριθμ.: 6373/05-05-2021 Ερώτηση, αλλά και την υπ. αριθμ.: 3673/ 06-09-2021 Αναφορά, σχετικά με τη ρύθμιση των ορίων προϋπολογισμού έργων μέχρι τα οποία μπορούν οι εμπειροτέχνες εργολάβοι, εγγεγραμμένοι στα περιφερειακά μητρώα, να αναλάβουν την εκτέλεση δημόσιου έργου. Όμως οι απαντήσεις που λάβαμε με αρ. πρωτ.: 194242/16-07-2021 και 251238/20-09-2021 αντίστοιχα, περιλαμβάνουν και στις δύο περιπτώσεις συνημμένο έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων, το οποίο έχει το ίδιο περιεχόμενο, χωρίς να δίνεται καμία απάντηση ως προς το αίτημα για την αύξηση των οικονομικών ορίων του προϋπολογισμού για την εκτέλεση έργων από εμπειροτέχνες εργολάβους.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, Ν. 4782/2021, τα όρια των δημοσίων έργων που εκτελούνται με απευθείας ανάθεση αυξήθηκαν μέχρι του ποσού των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ, ενώ το ανώτατο ποσό μέχρι το οποίο μπορούν οι εμπειροτέχνες εργολάβοι να αναλάβουν την εκτέλεση δημόσιου έργου ανέρχεται στις 53.000 € χωρίς ΦΠΑ. Εξαιτίας αυτής της αναντιστοιχίας αποκλείονται οι εμπειροτέχνες από την ανάληψη δημοσίων έργων με απευθείας ανάθεση μέχρι του ανώτερου ορίου προϋπολογισμού που προβλέπεται, γεγονός που περιορίζει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το εύρος της δραστηριότητας τους.

Επιπλέον η ίδια κατάσταση επικρατεί και για την πρώτη κατηγορία των πτυχίων των εμπειροτεχνών, η οποία είναι στα 18.000 €, ενώ τα δημόσια έργα που πραγματοποιούνται με κλήρωση απευθείας ανάθεσης έχουν προϋπολογισμό μέχρι 20.000 €.

Δεδομένου ότι ο κλάδος των εμπειροτεχνών εργολάβων κατά ένα μεγάλο ποσοστό ως κύριο αντικείμενο εργασίας έχει την εκτέλεση δημοσίων έργων, το οποίο με την ισχύουσα νομοθεσία περιορίζεται, αποδυναμώνοντας τη βιωσιμότητα της εν λόγω δραστηριότητας,

Δεδομένου ότι η Πολιτεία, ως απώτερο σκοπό, θα πρέπει να έχει τη διευκόλυνση και την αρωγή του κάθε κλάδου εργασίας και όχι, λόγω νομοθετικών παραλείψεων, τον περιορισμό του αντικειμένου τους,

Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ, με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα μας απαντήσετε στα ερωτήματά μας, τα οποία κατ’ επανάληψη σας έχουμε θέσει:

 1. Προτίθεστε να τροποποιήσετε τα όρια ανάληψης και εκτέλεσης δημοσίων έργων για τους εμπειροτέχνες εργολάβους, σύμφωνα με την πρόταση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργοληπτών Εργοδηγών και Εμπειροτεχνών Ε.Δ.Ε. (Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Π.Μ.);
 2. Είναι στις προθέσεις σας να προβλεφθεί η ρύθμιση για τις αναβαθμισμένες κοινοπραξίες μεταξύ εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στα περιφερειακά μητρώα, ώστε να μπορούν να αναλάβουν έργα με επιμέρους προϋπολογισμό μεγαλύτερο από το ανώτατο όριο της τάξης τους μέχρι 25%, όπως αναφέρεται και στη συνημμένη πρόταση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργοληπτών Εργοδηγών και Εμπειροτεχνών Ε.Δ.Ε. (Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Π.Μ.);

Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κ. Καραμανλή

       Θέμα: «Αναθεώρηση ορίων προϋπολογισμού για την ανάληψη δημοσίων έργων από εμπειροτέχνες εργολάβους»

 

Κύριε Υπουργέ,

Σας έχουμε καταθέσει την υπ. αριθμ.: 6373/05-05-2021 Ερώτηση, αλλά και την υπ. αριθμ.: 3673/ 06-09-2021 Αναφορά, σχετικά με τη ρύθμιση των ορίων προϋπολογισμού έργων μέχρι τα οποία μπορούν οι εμπειροτέχνες εργολάβοι, εγγεγραμμένοι στα περιφερειακά μητρώα, να αναλάβουν την εκτέλεση δημόσιου έργου. Όμως οι απαντήσεις που λάβαμε με αρ. πρωτ.: 194242/16-07-2021 και 251238/20-09-2021 αντίστοιχα, περιλαμβάνουν και στις δύο περιπτώσεις συνημμένο έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων, το οποίο έχει το ίδιο περιεχόμενο, χωρίς να δίνεται καμία απάντηση ως προς το αίτημα για την αύξηση των οικονομικών ορίων του προϋπολογισμού για την εκτέλεση έργων από εμπειροτέχνες εργολάβους.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, Ν. 4782/2021, τα όρια των δημοσίων έργων που εκτελούνται με απευθείας ανάθεση αυξήθηκαν μέχρι του ποσού των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ, ενώ το ανώτατο ποσό μέχρι το οποίο μπορούν οι εμπειροτέχνες εργολάβοι να αναλάβουν την εκτέλεση δημόσιου έργου ανέρχεται στις 53.000 € χωρίς ΦΠΑ. Εξαιτίας αυτής της αναντιστοιχίας αποκλείονται οι εμπειροτέχνες από την ανάληψη δημοσίων έργων με απευθείας ανάθεση μέχρι του ανώτερου ορίου προϋπολογισμού που προβλέπεται, γεγονός που περιορίζει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το εύρος της δραστηριότητας τους.

Επιπλέον η ίδια κατάσταση επικρατεί και για την πρώτη κατηγορία των πτυχίων των εμπειροτεχνών, η οποία είναι στα 18.000 €, ενώ τα δημόσια έργα που πραγματοποιούνται με κλήρωση απευθείας ανάθεσης έχουν προϋπολογισμό μέχρι 20.000 €.

Δεδομένου ότι ο κλάδος των εμπειροτεχνών εργολάβων κατά ένα μεγάλο ποσοστό ως κύριο αντικείμενο εργασίας έχει την εκτέλεση δημοσίων έργων, το οποίο με την ισχύουσα νομοθεσία περιορίζεται, αποδυναμώνοντας τη βιωσιμότητα της εν λόγω δραστηριότητας,

Δεδομένου ότι η Πολιτεία, ως απώτερο σκοπό, θα πρέπει να έχει τη διευκόλυνση και την αρωγή του κάθε κλάδου εργασίας και όχι, λόγω νομοθετικών παραλείψεων, τον περιορισμό του αντικειμένου τους,

Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ, με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα μας απαντήσετε στα ερωτήματά μας, τα οποία κατ’ επανάληψη σας έχουμε θέσει:

 1. Προτίθεστε να τροποποιήσετε τα όρια ανάληψης και εκτέλεσης δημοσίων έργων για τους εμπειροτέχνες εργολάβους, σύμφωνα με την πρόταση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργοληπτών Εργοδηγών και Εμπειροτεχνών Ε.Δ.Ε. (Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Π.Μ.);
 2. Είναι στις προθέσεις σας να προβλεφθεί η ρύθμιση για τις αναβαθμισμένες κοινοπραξίες μεταξύ εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στα περιφερειακά μητρώα, ώστε να μπορούν να αναλάβουν έργα με επιμέρους προϋπολογισμό μεγαλύτερο από το ανώτατο όριο της τάξης τους μέχρι 25%, όπως αναφέρεται και στη συνημμένη πρόταση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργοληπτών Εργοδηγών και Εμπειροτεχνών Ε.Δ.Ε. (Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Π.Μ.);

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Χρήστος Γκόκας

    Βασίλειος Κεγκέρογλου


 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου