Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ Χρήστος Γκόκας, κατέθεσε Αναφορά προς τον  Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Σκρέκα, σχετικά με την επιστολή της Ομάδας Πρωτοβουλίας Πολιτών για την αξιοποίηση της Λίμνης Πουρναρίου Άρτας

και της Παραλίμνιας Ζώνης, σύμφωνα με την οποία ζητούν την Παράταση της Διαβούλευσης για την εγκατάσταση πλωτών φωτοβολταϊκών στη λίμνη Πουρναρίου, καθώς και την υποβολή μιας σειράς ερωτημάτων για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην περιοχή αυτή, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Ειδικότερα αναφέρει ότι οι πολίτες της συγκεκριμένης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, διεκδικούν από την κατασκευή του φράγματος Πουρναρίου την αξιοποίηση της παραλίμνιας ζώνης για αγροτικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και τουριστικές και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το 2014 η ΔΕΗ Α.Ε. είχε εκπονήσει μελέτη για τη διαχείριση και ανάδειξη της περιοχής, αλλά και οι Δήμοι Αρταίων και Νικολάου Σκουφά έχουν ήδη εντάξει στους Προϋπολογισμούς τους πόρους για την  εκπόνηση μελέτης υδροδότησης των Δήμων από την λίμνη Πουρναρίου.

Επιπρόσθετα, όπως και οι ίδιοι σημειώνουν, τα τελευταία δύο (2) χρόνια έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες με τη συμμετοχή Τοπικών Φορέων, της Περιφέρειας Ηπείρου, όλων των Δήμων της Π.Ε. Άρτας, του Επιμελητηρίου Άρτας και άλλων παραγωγικών και επαγγελματικών φορέων, αλλά και των Βουλευτών της Π.Ε. Άρτας, για την ανάδειξη και αξιοποίηση της λίμνης Πουρναρίου, με υποδομές και δράσεις για την ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας. Σε πρώτη προτεραιότητα έχει τεθεί η αναζήτηση χρηματοδότησης για μια ολοκληρωμένη μελέτη για την ανάπτυξη της περιοχής αυτής.

Επιπλέον τονίζει ότι έντονη ανησυχία και προβληματισμός υπάρχει από την πλευρά των μελών της Ομάδας Πρωτοβουλίας Πολιτών για την επικείμενη εγκατάσταση πλωτού φωτοβολταϊκού πάρκου στη λίμνη, ισχύος 103 MW, σε σχέση με την ενδεχόμενη επιβάρυνση του οικοσυστήματος, την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας της περιοχής, αλλά και για τις αρνητικές συνέπειες για τα αναπτυξιακά σχέδια της τοπικής κοινωνίας.

Η προωθούμενη επένδυση έρχεται σε αντίθεση με τα σχέδια αυτά, και αυτό πράγματι ισχύει, και επίσης δεν προσφέρει ουσιαστικό όφελος για την τοπική κοινωνία, αφού θα απασχοληθούν λίγα άτομα και όχι όλα με σταθερή σχέση εργασίας.

Επίσης απευθυνόμενος ο κ. Γκόκας προς τον κύριο Υπουργό, επισημαίνει ότι, και για την εν λόγω σοβαρή παρέμβαση, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία διαβούλευση με τους Τοπικούς Φορείς και την τοπική κοινωνία. Πρόκειται για εξέλιξη χωρίς την Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, για την ορθή και ισόρροπη κατανομή έργων ΑΠΕ μεγάλης ισχύος, σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

Θέματα για τα οποία ο κ. Γκόκας υπενθυμίζει την από 11-10-2021 σχετική ερώτησή του για την Ενεργειακή Προοπτική της Άρτας, σε σχέση με τις ΑΠΕ και τα μεγάλα έργα που προγραμματίζονται στο Νομό, αλλά και την πρόσφατη ερώτησή του για το Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) στο Φράγμα Αυλακίου της Κοιλάδας του Αχελώου.

Καταλήγοντας καλεί τον Υπουργό, κ. Σκρέκα, να εξετάσει τις παρατηρήσεις, τις απόψεις και το αίτημα της Ομάδας Πρωτοβουλίας Πολιτών και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να δοθεί Παράταση της Διαβούλευσης ως προς την εγκατάσταση πλωτών φωτοβολταϊκών στη λίμνη Πουρναρίου, και επίσης ζητά να ενημερωθεί για τις αποφάσεις και τις ενέργειές του.

 

Ακολουθεί το κείμενο της αναφοράς:

 

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Σκρέκα

 

 

   Θέμα: «Παράταση της διαβούλευσης για την εγκατάστασης πλωτών φωτοβολταϊκών στη λίμνη Πουρναρίου του Νομού Άρτας»

 

        Κύριε Υπουργέ,

Σας καταθέτω την από 17-01-2022 επιστολή της Ομάδας Πρωτοβουλίας Πολιτών για την αξιοποίηση της Λίμνης Πουρναρίου Άρτας και της Παραλίμνιας Ζώνης, σχετικά με το αίτημά τους για παράταση της διαβούλευσης για την εγκατάσταση πλωτών φωτοβολταϊκών στη λίμνη Πουρναρίου, μαζί με σειρά ερωτημάτων σχετικά με την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ σε αυτή αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

 Από την κατασκευή του φράγματος Πουρναρίου και τη δημιουργία Τεχνητής λίμνης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν τα μέλη της Ομάδας Πρωτοβουλίας Πολιτών, οι κάτοικοι της παραλίμνιας ζώνης, και όχι μόνο, διεκδικούν την αξιοποίηση της περιοχής, τόσο με αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όσο και με τη δημιουργία τουριστικών και άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η ΔΕΗ Α.Ε. το 2014 είχε εκπονήσει μελέτη για τη διαχείριση και ανάδειξη της περιοχής. Το ενδιαφέρον των τοπικών φορέων συνεχίζεται με τους Δήμους Αρταίων και Νικολάου Σκουφά να έχουν ήδη συμπεριλάβει στους Προϋπολογισμούς τους, πόρους που προορίζονται για την εκπόνηση μελέτης υδροδότησης των Δήμων από την λίμνη Πουρναρίου.

Παράλληλα, τα δύο (2) τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες και συσκέψεις που συμμετείχαν όλοι οι Τοπικοί Φορείς, η Περιφέρεια Ηπείρου, όλοι οι Δήμοι της Π.Ε. Άρτας (Αρταίων, Ν. Σκουφά, Γ. Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων), το Επιμελητήριο Άρτας και άλλοι παραγωγικοί και επαγγελματικοί φορείς, αλλά και οι Βουλευτές της Π.Ε. Άρτας, με σκοπό την ανάδειξη και περαιτέρω αξιοποίηση της λίμνης Πουρναρίου, με ανάπτυξη των υποδομών και δραστηριοτήτων που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας. Σε πρώτη φάση προχωρά η αναζήτηση χρηματοδότησης για μια ολοκληρωμένη μελέτη για την ανάπτυξη της περιοχής αυτής.

Τα μέλη της Ομάδας Πρωτοβουλίας Πολιτών εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό τους για την επικείμενη εγκατάσταση πλωτού φωτοβολταϊκού πάρκου στη λίμνη, ισχύος 103 MW, σε σχέση με την ενδεχόμενη επιβάρυνση του οικοσυστήματος, την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας της περιοχής, αλλά και σε σχέση με την πορεία και τις αρνητικές συνέπειες για τα αναπτυξιακά σχέδια της τοπικής κοινωνίας.

Όπως επίσης αναφέρουν, η προωθούμενη επένδυση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 103 MW, έρχεται σε αντίθεση με τα σχέδια αξιοποίησης της περιοχής της λίμνης Πουρναρίου. Και αυτό πράγματι ισχύει. Ενώ ένα τέτοιο έργο δεν θα έχει κανένα ουσιαστικό κοινωνικοοικονομικό όφελος για την τοπική κοινωνία, καθώς κατά τη λειτουργία του πάρκου θα απασχολείται ένας πολύ μικρός αριθμός ατόμων, αρκετοί δε χωρίς σταθερή σχέση εργασίας.

Κύριε Υπουργέ, πρόκειται για άλλη μια σοβαρή παρέμβαση, σε μια περιοχή, χωρίς καμία διαβούλευση με τους Τοπικούς Φορείς και την τοπική κοινωνία. Χωρίς την Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, για την ορθή και ισόρροπη κατανομή έργων ΑΠΕ μεγάλης ισχύος, σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

Πρόκειται για θέμα που έχω θέσει ξανά, με την από 11-10-2021 σχετική Ερώτησή μου, για την ενεργειακή προοπτική της Π.Ε. Άρτας, σε σχέση με τις ΑΠΕ και τα μεγάλα έργα που προγραμματίζονται σε ολόκληρο το Νομό, αλλά και με την πρόσφατη ερώτησή μου για το Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) στο Φράγμα Αυλακίου στην Κοιλάδα του Αχελώου.

Παρακαλείσθε, κύριε Υπουργέ, να λάβετε υπόψη σας τις παρατηρήσεις, τις απόψεις και το αίτημα της Ομάδας Πρωτοβουλίας Πολιτών και να προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, για να δοθεί Παράταση της Διαβούλευσης ως προς την εγκατάσταση πλωτών φωτοβολταϊκών στη λίμνη Πουρναρίου, και να με ενημερώσετε για τις αποφάσεις και τις ενέργειές σας. 

Ο Αναφέρων Βουλευτής

Γκόκας Χρήστος


 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου