Αναφορά του Χρήστου Γκόκα σχετικά με την Επιστολή του Επιμελητηρίου Άρτας, για την κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Αγράφων, Κοιλάδας Αχελώου και Μετεώρων

Ο Βουλευτής της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας, κατέθεσε Αναφορά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Σκρέκα, σχετικά με την Επιστολή του Επιμελητηρίου Άρτας, για την κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Αγράφων, Κοιλάδας Αχελώου και Μετεώρων και τον έντονο προβληματισμό του για την απόφαση αυτή.

Ειδικότερα όπως τονίζει στην Αναφορά του, προκύπτουν πολλαπλά ζητήματα σε διάφορους τομείς. Όπως, στην αποπομπή των εκπροσώπων των τοπικών παραγωγικών φορέων από τα συστήματα διοίκησης των προστατευόμενων περιοχών, γεγονός που θα οδηγήσει στη λήψη αποφάσεων , χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψη οι  ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και χωρίς τη συμμετοχή  των τοπικών κοινωνιών. Αλλά και επιπτώσεις σε σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες για τον νομό Άρτας, όπως ο Τουρισμός και ο Πρωτογενής Τομέας, που θα βρίσκονται πλέον σε δυσμενέστερη θέση από αυτή που με το προηγούμενο καθεστώς, εξασφάλιζε μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και προστιθέμενη αξία, λόγω της αοριστίας  στις οριοθετήσεις των περιοχών.

Επιπρόσθετα, επισημαίνει ότι θα προκύπτουν ζητήματα γραφειοκρατίας με αποτέλεσμα δυσχερείς και χρονοβόρες διαδικασίες, όπως για παράδειγμα η γνωμοδότηση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση. Παράλληλα, τονίζει ότι υπάρχει ο κίνδυνος της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, και ιδιαίτερα για τον νομό Άρτας, καθώς οι προστατευόμενες περιοχές -Αμβρακικός και Τζουμέρκα- είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη ταυτότητα του, τα παραγόμενα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, επομένως η διατήρηση της φυσικής ισορροπίας τους αποτελεί αδιαπραγμάτευτο όρο για τους κατοίκους.

Επί πλέον, υπογραμμίζει ότι ήδη στο παρελθόν, οι Βουλευτές της ΚΟ του Κινήματος Αλλαγής επεσήμαναν έγκαιρα ότι η κατάργηση των επτά (7) φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών  οδηγεί στην αποδιοργάνωση της διαχείρισής τους και στον υπερβολικό συγκεντρωτισμό κεντρικά. Ενώ, οι σχετικές διατάξεις Ν. 4685/2020, τον οποίο το Κίνημα Αλλαγής καταψήφισε, δημιουργούν ένα αμφίβολο πλαίσιο προστασίας για το περιβάλλον, για τις περιοχές Natura και τον φυσικό πλούτο της χώρας. Όπως τα Τζουμέρκα, η Πίνδος, ο Αμβρακικός, η Κοιλάδα του Αχελώου και άλλες περιοχές.

Καταλήγοντας, σημειώνει ότι η ίδρυση του ΟΦΥΠΕΚΑ που ήδη εμφανίζει πολλά προβλήματα στη λειτουργία του, και η κατάργηση των επτά (7) φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, αφαιρεί τον αποφασιστικό λόγο των τοπικών κοινωνιών, απαξιώνει την αποκέντρωση και τη διαβούλευση, με έναν υδροκεφαλισμό με αρνητικές συνέπειες στη διαχείριση της προστασίας της φύσης μας.

Για το λόγο αυτό, ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να εξετάσει το θέμα αυτό, και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες, με σκοπό την θετική επίλυση αυτών των σοβαρών ζητημάτων, για τη συνέχιση της σωστής διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της Ηπείρου  και του περιβάλλοντος γενικότερα, αλλά και για τη διατήρηση και ενίσχυση των τοπικών οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων που πλήττονται από την Απόφαση αυτή.

Με αφορμή  την κατάθεση αυτής της Αναφοράς , ο κ. Γκόκας δηλώνει επίσης:

“ Είχαμε τονίσει , στη συζήτηση, όπου καταψηφίσαμε  το Ν. 4685/2020, ότι η ίδρυση του ΟΦΥΠΕΚΑ, με την αλόγιστη συγχώνευση και κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης  Προστατευόμενων Περιοχών, χωρίς καμία Μελέτη, μόνο ως αχρείαστος υδροκεφαλισμός  μπορεί να χαρακτηρισθεί.

Υδροκεφαλισμός που δεν προστατεύει αποτελεσματικά  τις προστατευόμενες περιοχές , δημιουργεί συγκεντρωτισμό, γραφειοκρατία και προϋποθέσεις πελατειακής διαχείρισης, και όλα αυτά θα είναι σε βάρος της Τοπικής  και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Καταθέσαμε Προτάσεις , και αναδείξαμε την Επιστημονική Μελέτη της ΔΙΑΝΕΟΣΗΣ, για ένα σχήμα διαχείρισης  με Αποκέντρωση στις Περιφέρειες  για τις προστατευόμενες περιοχές. Οι διαφορές μας με την Κυβέρνηση  παραμένουν κεντρικές  ως προς τη διαχείριση του φυσικού πλούτου της χώρας . Η Κυβέρνηση απαξιώνει  την Αποκέντρωση και ανοίγει “ κερκόπορτες” στην προστασία της φύσης.

Από την πλευρά μας, ως Κίνημα Αλλαγής, αντιμετωπίζουμε τον φυσικό πλούτο της πατρίδας μας ως πολύτιμο πόρο και συγκριτικό πλεονέκτημα  για μια Βιώσιμη Ανάπτυξη  και όχι  ως τροχοπέδη  Ανάπτυξης  και με αυτή την Αρχή διαμορφώνουμε τις θέσεις μας.”

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

Προς: Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα

 

Θέμα: "Κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Αγράφων, κοιλάδας Αχελώου και Μετεώρων "

 

    Κύριε Υπουργέ,

Σας καταθέτω ως Αναφορά την με Αριθμ. Πρωτ.: 37/18-01-2022 Επιστολή του Επιμελητηρίου Άρτας, η οποία επισυνάπτεται, και με την οποία το Επιμελητήριο Άρτας, εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για την απόφαση της Κυβέρνησης, να καταργήσει τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Αγράφων, Κοιλάδας Αχελώου και Μετεώρων.

Ειδικότερα οι ενστάσεις τις οποίες προβάλλουν, σχετικά με την Απόφαση αυτή, όπως αναλυτικά αναφέρονται,  εστιάζουν στα εξής ζητήματα:

Στην αποπομπή των εκπροσώπων των τοπικών παραγωγικών φορέων από τα συστήματα διοίκησης των προστατευόμενων περιοχών, γεγονός που θα οδηγήσει στη λήψη αποφάσεων, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψη οι  ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και χωρίς τη συμμετοχή  των τοπικών κοινωνιών.

Επι πλέον, όπως τονίζει, θα υπάρξει αοριστία σχετικά με την οριοθέτηση των προστατευόμενων Περιοχών της Ηπείρου, με αποτέλεσμα την απώλεια “σήματος” περιοχής  (brand name) και κατά συνέπεια, σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες για το Νομό Άρτας, όπως ο τουρισμός και ο Πρωτογενής Τομέας, να βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση, από αυτή που με το προηγούμενο καθεστώς τους εξασφάλιζε μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και προστιθέμενη αξία.

Επισημαίνουν επίσης, ότι θα προκύπτουν ζητήματα γραφειοκρατίας, αφού η συγκέντρωση εξουσιών στην Κεντρική Διοίκηση  και  όχι από τους αποκεντρωμένους, αυτοδιοίκητους φορείς διαχείρισης των περιοχών, θα έχει ως αποτέλεσμα δυσχερείς και χρονοβόρες διαδικασίες, όπως για παράδειγμα η γνωμοδότηση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Τέλος, αναφέρουν ότι υπάρχει ο κίνδυνος της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, και ιδιαίτερα για τον νομό Άρτας αναφέρουν ότι, οι προστατευόμενες περιοχές -Αμβρακικός και Τζουμέρκα- είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη ταυτότητα του, τα παραγόμενα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, επομένως η διατήρηση της φυσικής ισορροπίας τους αποτελεί αδιαπραγμάτευτο όρο για τους κατοίκους.

Κύριε Υπουργέ,

Όπως έχουμε επισημάνει οι Βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, η κατάργηση των επτά (7) φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών  οδηγεί στην αποδιοργάνωση της διαχείρισής τους και στον υπερβολικό συγκεντρωτισμό κεντρικά. Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4685/2020, τον οποίο το Κίνημα Αλλαγής καταψήφισε, δημιουργούν ένα αμφίβολο πλαίσιο προστασίας για το περιβάλλον, για τις περιοχές Natura και τον φυσικό πλούτο της χώρας. Όπως τα Τζουμέρκα, η Πίνδος, ο Αμβρακικός, η Κοιλάδα του Αχελώου και άλλες περιοχές.

Η ίδρυση του ΟΦΥΠΕΚΑ, που ήδη εμφανίζει πολλά προβλήματα στη λειτουργία του, και η κατάργηση των επτά (7) φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, αφαιρεί τον αποφασιστικό λόγο των τοπικών κοινωνιών, απαξιώνει την αποκέντρωση και τη διαβούλευση, με έναν υδροκεφαλισμό με αρνητικές συνέπειες στη διαχείριση της αποτελεσματικής προστασίας της φύσης μας.

Παρακαλείσθε, κύριε Υπουργέ,  να λάβετε υπ ’όψη σας τα αναφερόμενα στην ανωτέρω Επιστολή του Επιμελητηρίου Άρτας και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες, με σκοπό την θετική επίλυση αυτών των σοβαρών ζητημάτων, για τη συνέχιση της σωστής διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της Ηπείρου  και του περιβάλλοντος γενικότερα, αλλά και για τη διατήρηση και ενίσχυση των τοπικών οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων που πλήττονται από την Απόφαση αυτή.

 

Ο αναφέρων Βουλευτής

 Χρήστος Γκόκας 

 


 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου