Αναφορά σχετικά με το ειδικό τέλος των ΥΗΣ με ισχύ άνω των 15 MW

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας, κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με βάση την επιστολή του Δήμου Αρταίων, σχετικά με την αδικία που υφίστανται οι κάτοικοι των περιοχών όπου είναι εγκατεστημένοι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (ΥΗΣ) με ισχύ μεγαλύτερη των 15MW.

 Συγκεκριμένα ο κ. Γκόκας σημειώνει ότι βάσει του Ν. 3468/2006 και των τροποποιήσεών του, καταβάλλεται στους δικαιούχους ειδικό τέλος 3%, επί των εσόδων από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω συμψηφισμού με τις χρεώσεις που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για τους οικιακούς καταναλωτές και με απόδοση στους ΟΤΑ του ποσού που τους αντιστοιχεί. Το ειδικό τέλος αφορά σε περιοχές όπου έχει εγκατασταθεί υδροηλεκτρικός σταθμός με ισχύ μικρότερη ή ίση των 15 MW.

Παράλληλα τονίζει ότι όσον αφορά στους κατοίκους των περιοχών, στις οποίες έχουν εγκατασταθεί μεγάλοι ΥΗΣ (άνω των 15 MW), δεν υπάρχει καμία μέριμνα, παρόλο που έχουν μεγαλύτερες περιβαλλοντικές και άλλες δυσμενείς επιπτώσεις.

Επομένως, επισημαίνει, ότι το ζήτημα που αναδεικνύεται από την επιστολή του Δήμου Αρταίων είναι λογικό και δίκαιο, ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία της ενεργειακής κρίσης, για τη θεσμοθέτηση και σε αυτές τις περιπτώσεις αντίστοιχου ειδικού τέλους για την οικονομική στήριξη των πολιτών, αλλά και για περιβαλλοντικές δράσεις καθώς και έργα τοπικής και κοινωνικής υποστήριξης από τους Δήμους.

Αυτό αφορά και στον ΥΗΣ Πουρναρίου στην Άρτα, ισχύος 331,5 MW, καθώς οι κάτοικοι της Άρτας, μετά από 40 και πλέον έτη, ακόμα περιμένουν τα αντισταθμιστικά οφέλη που δικαιούνται.

Τέλος ο κ. Γκόκας, καλεί τον κ. Υπουργό να λάβει υπόψη του το σοβαρό αυτό ζήτημα, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία για τις περιοχές και τους κατοίκους όπου είναι εγκατεστημένο ΥΗΣ ισχύος μεγαλύτερης των 15 MW, και ζητά να ενημερωθεί για τις αποφάσεις και τις ενέργειές του.

 

Ακολουθεί το κείμενο της αναφοράς:

 

        Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Σκρέκα

 

 Θέμα: «Απόδοση του ειδικού τέλους του Ν. 3468/2006 στους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και κατοίκους των περιοχών όπου είναι εγκατεστημένοι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί με ισχύ άνω των 15MW»

 

     Κύριε Υπουργέ,

Σας καταθέτω την υπ’ αριθμ.: 13732 Οικ/15-06-2022 επιστολή του Δήμου Αρταίων, η οποία σας έχει ήδη αποσταλεί, σχετικά με την αδικία που υφίστανται οι κάτοικοι των περιοχών όπου είναι εγκατεστημένοι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (ΥΗΣ) με ισχύ μεγαλύτερη των 15MW.

Στην επιστολή αναφέρεται αναλυτικά η ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα το άρθρο 35 του Ν. 3468/2006 και η τροποποίησή του, σύμφωνα με την οποία καταβάλλεται στους δικαιούχους ειδικό τέλος 3%, επί των εσόδων από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω συμψηφισμού με τις χρεώσεις που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές και απόδοση στους ΟΤΑ του ποσού που τους αντιστοιχεί. Το ειδικό τέλος αφορά σε περιοχές όπου έχει εγκατασταθεί υδροηλεκτρικός σταθμός με ισχύ μικρότερη ή ίση των 15 MW.

Ωστόσο δεν υπάρχει καμία μέριμνα για τους Δήμους και τους κατοίκους των περιοχών, όπου η εγκατάσταση μεγάλων ΥΗΣ έχει ως αποτέλεσμα οι εν λόγω περιοχές να υφίστανται μεγαλύτερες περιβαλλοντικές αλλαγές και δυσμενέστερες επιπτώσεις.

Επομένως είναι λογικό και δίκαιο το αίτημα να υπάρχουν αντίστοιχες προβλέψεις και για τις περιοχές αυτές, ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία της ενεργειακής κρίσης, με τη διάθεση πόρων από θεσμοθέτηση αντίστοιχου ειδικού τέλους, για την οικονομική στήριξη των πολιτών και για περιβαλλοντικές δράσεις, καθώς και έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης από τους Δήμους.

Μια τέτοια περίπτωση αφορά και στην περιοχή της Άρτας με τον ΥΗΣ Πουρναρίου, ισχύος 331,5 MW, από την εγκατάσταση και λειτουργία του οποίου, μετά από 40 και πλέον έτη, οι κάτοικοι της Άρτας ακόμα περιμένουν τα αντισταθμιστικά οφέλη που δικαιούνται.

Παρακαλείσθε, κύριε Υπουργέ, να λάβετε υπόψη σας το συγκεκριμένο σοβαρό ζήτημα, και να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί η αδικία για τις περιοχές και τους κατοίκους όπου είναι εγκατεστημένοι ΥΗΣ ισχύος μεγαλύτερης των 15 MW, και να με ενημερώσετε για τις αποφάσεις και τις ενέργειές σας.                                                                                                                                                         

 Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Σκρέκα

 

 Θέμα: «Απόδοση του ειδικού τέλους του Ν. 3468/2006 στους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και κατοίκους των περιοχών όπου είναι εγκατεστημένοι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί με ισχύ άνω των 15MW»

 

     Κύριε Υπουργέ,

Σας καταθέτω την υπ’ αριθμ.: 13732 Οικ/15-06-2022 επιστολή του Δήμου Αρταίων, η οποία σας έχει ήδη αποσταλεί, σχετικά με την αδικία που υφίστανται οι κάτοικοι των περιοχών όπου είναι εγκατεστημένοι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (ΥΗΣ) με ισχύ μεγαλύτερη των 15MW.

Στην επιστολή αναφέρεται αναλυτικά η ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα το άρθρο 35 του Ν. 3468/2006 και η τροποποίησή του, σύμφωνα με την οποία καταβάλλεται στους δικαιούχους ειδικό τέλος 3%, επί των εσόδων από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω συμψηφισμού με τις χρεώσεις που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές και απόδοση στους ΟΤΑ του ποσού που τους αντιστοιχεί. Το ειδικό τέλος αφορά σε περιοχές όπου έχει εγκατασταθεί υδροηλεκτρικός σταθμός με ισχύ μικρότερη ή ίση των 15 MW.

Ωστόσο δεν υπάρχει καμία μέριμνα για τους Δήμους και τους κατοίκους των περιοχών, όπου η εγκατάσταση μεγάλων ΥΗΣ έχει ως αποτέλεσμα οι εν λόγω περιοχές να υφίστανται μεγαλύτερες περιβαλλοντικές αλλαγές και δυσμενέστερες επιπτώσεις.

Επομένως είναι λογικό και δίκαιο το αίτημα να υπάρχουν αντίστοιχες προβλέψεις και για τις περιοχές αυτές, ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία της ενεργειακής κρίσης, με τη διάθεση πόρων από θεσμοθέτηση αντίστοιχου ειδικού τέλους, για την οικονομική στήριξη των πολιτών και για περιβαλλοντικές δράσεις, καθώς και έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης από τους Δήμους.

Μια τέτοια περίπτωση αφορά και στην περιοχή της Άρτας με τον ΥΗΣ Πουρναρίου, ισχύος 331,5 MW, από την εγκατάσταση και λειτουργία του οποίου, μετά από 40 και πλέον έτη, οι κάτοικοι της Άρτας ακόμα περιμένουν τα αντισταθμιστικά οφέλη που δικαιούνται.

Παρακαλείσθε, κύριε Υπουργέ, να λάβετε υπόψη σας το συγκεκριμένο σοβαρό ζήτημα, και να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί η αδικία για τις περιοχές και τους κατοίκους όπου είναι εγκατεστημένοι ΥΗΣ ισχύος μεγαλύτερης των 15 MW, και να με ενημερώσετε για τις αποφάσεις και τις ενέργειές σας.                                                                                                                                                         

                                                                         

                                                               Ο αναφέρων Βουλευτής

                                                                       Χρήστος Γκόκας


 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου