Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής Άρτας, κ. Χρήστος Γκόκας κατέθεσε εκ νέου Ερώτηση προς τους Υπουργούς, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γ. Γεωργαντά  και  Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα,

σχετικά με την απώλεια εισοδήματος των παραγωγών κλημεντίνης της Άρτας, εξαιτίας του Συμψηφισμού των έκτακτων ενισχύσεων και των μη επιστρεπτέων ποσών που έχoυν λάβει ως επιστρεπτέα προκαταβολή

Όπως σημειώνει, με την υπ’ αριθμ. 395/67916/2022 ΚΥΑ, τέθηκε σε λειτουργία  το σύστημα υποβολής Αίτησης Άμεσης Επιχορήγησης, με δικαιούχους  της έκτακτης κρατικής ενίσχυσης , ανάμεσα στους παραγωγούς, και τους παραγωγούς Μανταρινιών ποικιλίας Κλημεντίνη της Άρτας. Ωστόσο, προς απογοήτευση των παραγωγών, από το τελικό ύψος της ενίσχυσης κάθε παραγωγού προβλέφθηκε να αφαιρεθεί το άθροισμα των μη επιστρεπτέων ποσών που έχει λάβει ως επιστρεπτέα προκαταβολή ο δικαιούχος παραγωγός.

Τούτο υπογραμμίζει, επιβεβαιώνεται και από τη σχετική Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ,και επί πλέον, τονίζει ότι στο ατομικό ενημερωτικό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προς όλους τους παραγωγούς εμφανίζεται το ίδιο παρακάτω κείμενο " Μείωση κατά τη μη επιστρεπτέο τμήμα της επιστρεπτέας προκαταβολής σύμφωνα με τα στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε. 50% παραγωγός σε μη πυρόπληκτη περιοχή'' ,χωρίς κανένα αναλυτικό οικονομικό προσδιορισμό, ώστε να γνωρίζει ο παραγωγός αν τελικά δικαιούται να εισπράξει κάποιο ποσό ή όχι.

Αναφέρει δε, ότι όπως προκύπτει, στην αρχική διαδικασία προβλέπονταν ότι, έπρεπε, έως ότου καθορισθεί το άθροισμα των μη επιστρεπτέων ποσών, η ενίσχυσηνα καταβάλλεται με παρακράτηση του 50% του συνολικού ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής που έχει λάβει ο κάθε παραγωγός μέσω όλων των κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής. Μετά την ολοκλήρωση καθορισμού του αθροίσματος των μη επιστρεπτέων ποσών, εάν το άθροισμα αυτών, ξεπερνούσε το ποσό που θα είχε παρακρατηθεί για κάθε παραγωγό, τότε για το υπερβάλλον ποσό θα κινείται διαδικασία ανάκτησης από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Όλα τα ανωτέρω τονίζει ότι έχουν ως αποτέλεσμα, οι παραγωγοί να μην εισπράττουν έκτακτη ενίσχυση μέχρι το ύψος της μη επιστρεπτέας προκαταβολής, και καλούνται να επιστρέψουν την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Σημειώνει δε, ότι για πολλούς παραγωγούς, μετά το συμψηφισμό, ακόμη και τα λιγοστά χρήματα που έπρεπε να τους καταβληθούν , δεν πιστώθηκαν ποτέστους λογαριασμούς τους. Και παράλληλα, τονίζει ότιπολλοί ακόμη παραγωγοί συνεχίζουν να αποκλείονται άδικα από τις έκτακτες ενισχύσεις, όπως στις περιπτώσεις παραγωγών που απεβίωσαν και τις περιπτώσεις που οι μανταρινιές δηλώθηκαν, σε άλλο κωδικό, στον οποίο επί σειρά ετών περιλαμβάνουν την ποικιλία κλημεντίνη.

Για τους λόγους αυτούς, ρωτά τους αρμόδιους Υπουργούς, Εάν είναι στις προθέσεις τους η άρση του άδικου συμψηφισμούτων έκτακτων ενισχύσεων και των μη επιστρεπτέων προκαταβολών, ώστε να καταβληθούν ολόκληρα τα ποσά της έκτακτης ενίσχυσης στους δικαιούχους παραγωγούς της ποικιλίας κλημεντίνης της Άρτας αλλά και άλλων περιοχών,

Σε ποιές ενέργειες θα προβούν ώστε να συμπεριληφθούν και παραγωγοίοι οποίοι αυτή τη στιγμή αποκλείονται από τις κρατικέςενισχύσεις όπως: α)Παραγωγοί  κληρονόμοι δικαιούχων κρατικής ενίσχυσης για την κλημεντίνη που απεβίωσαν, β)Παραγωγοί  οι οποίοι δήλωσαν στη σχετική αίτησή τους, τον κωδικό 8174 Μανταρινιές, για να μην αδικηθούν οι παραγωγοί αυτοί, που επί χρόνια περιλαμβάνουν σε αυτόν την ποικιλία κλημεντίνη, και τέλος,

Σε ποιές άμεσες ενέργειες θα προβούν για την οικονομική ενίσχυση τουσυνόλου των παραγωγών κλημεντίνης, καθώς και του συνόλου των εσπεριδοπαραγωγών γενικότερα, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση, ώστε να υπάρξει άμεση και πραγματική στήριξη του εισοδήματός τους

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

 • Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γ. Γεωργαντά

             Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα

 

 • : «Αντί για Ενίσχυση, περαιτέρω απώλεια εισοδήματος των παραγωγών κλημεντίνης της Άρτας από τον Συμψηφισμό των έκτακτων ενισχύσεων και των μη επιστρεπτέων ποσών που έχoυν λάβει ως επιστρεπτέα προκαταβολή.»

 

Κύριοι Υπουργοί,

 •  ε την με αριθμό 395/67916/2022 ΚΥΑ, τέθηκε σε λειτουργία  το σύστημα υποβολής Αίτησης Άμεσης Επιχορήγησης, με δικαιούχους  της έκτακτης κρατικής ενίσχυσης, ανάμεσα στους παραγωγούς, και τους παραγωγούς Μανταρινιών ποικιλίας Κλημεντίνη της Άρτας.

Ωστόσο, προς απογοήτευση των παραγωγών, από το τελικό ύψος της ενίσχυσης κάθε παραγωγού προβλέφθηκε να αφαιρεθεί το άθροισμα των μη επιστρεπτέων ποσών που έχει λάβει ως επιστρεπτέα προκαταβολή ο δικαιούχος παραγωγός.

Τούτο επιβεβαιώνεται και από τη σχετική Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου αναφέρεται ότι, από το τελικό ύψος της ενίσχυσης κάθε παραγωγού,αφαιρείται το άθροισμα των μη επιστρεπτέων ποσών που έχει λάβει ως επιστρεπτέα προκαταβολή.

Περαιτέρω, στο ατομικό ενημερωτικό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προς όλους τους παραγωγούς εμφανίζεται το ίδιο παρακάτω κείμενο "Μείωση κατά τη μη επιστρεπτέο τμήμα της επιστρεπτέας προκαταβολής σύμφωνα με τα στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε. 50% παραγωγός σε μη πυρόπληκτη περιοχή'', χωρίς κανένα αναλυτικό οικονομικό προσδιορισμό, ώστε να γνωρίζει ο παραγωγός αν τελικά δικαιούται να εισπράξει κάποιο ποσό ή όχι.

Όπως προκύπτει, στην αρχική διαδικασία προβλέπονταν ότι, έπρεπε, έως ότου καθορισθεί το άθροισμα των μη επιστρεπτέων ποσών, η ενίσχυσηνα καταβάλλεται με παρακράτηση του 50% του συνολικού ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής που έχει λάβει ο κάθε παραγωγός μέσω όλων των κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Μετά την ολοκλήρωση καθορισμού του αθροίσματος των μη επιστρεπτέων ποσών, εάν το άθροισμα αυτών, ξεπερνούσε το ποσό που θα είχε παρακρατηθεί για κάθε παραγωγό, τότε για το υπερβάλλον ποσό θα κινείται διαδικασία ανάκτησης από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι οι παραγωγοί να μην εισπράττουν έκτακτη ενίσχυση μέχρι το ύψος της μη επιστρεπτέας προκαταβολής, και καλούνται να επιστρέψουν την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Κύριοι Υπουργοί,

Πολλοί παραγωγοί,έκπληκτοι διαπίστωσαν μετά το σχετικό συμψηφισμό, ότι ακόμη και τα λιγοστά χρήματα που έπρεπε να τους καταβληθούν, δεν πιστώθηκαν ποτέστους λογαριασμούς τους.

Ενώ παραμένει για πολλούς ακόμη παραγωγούς ο συνεχιζόμενος άδικος αποκλεισμός τους.

Όλη αυτή κατάσταση φέρει σε μεγαλύτερη απόγνωση τους παραγωγούς της Άρτας και τις οικογένειές τους.

Όπως δε,ήδη έχω αναφέρει σε σχετική Ερώτηση μου για το ζήτημα αυτό, τα ποσά που σε κάποιους παραγωγούς, πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους ,μόνο ως ενίσχυση και ως στήριξη του εισοδήματος τους δεν μπορούν να χαρακτηριστούν. Αντίθετα πρόκειται για κοροϊδία.

Κύριοι Υπουργοί,

Επειδή οι παραγωγοί βιώνουν μια συνεχιζόμενη αδικία,

Επειδή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κωφεύει στα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, της παραγωγής και αδυνατεί να στηρίξει έμπρακτα αυτούς και τις οικογένειές τους

Ερωτάσθε κύριοι Υπουργοί, :

 1. Είναι στις προθέσεις σας η άρση του άδικου συμψηφισμού  των έκτακτων ενισχύσεων και των μη επιστρεπτέων προκαταβολών, ώστε να καταβληθούν ολόκληρα τα ποσά της έκτακτης ενίσχυσης στους δικαιούχους παραγωγούς της ποικιλίας κλημεντίνης της Άρτας αλλά και άλλων περιοχών ;
 2. Σε ποιές ενέργειες θα προβείτε ώστε να συμπεριληφθούν και παραγωγοί  οι οποίοι αυτή τη στιγμή αποκλείονται από τις κρατικές  ενισχύσεις όπως:

α)Παραγωγοί  κληρονόμοι δικαιούχων κρατικής ενίσχυσης για την κλημεντίνη που απεβίωσαν,

β)Παραγωγοί  οι οποίοι δήλωσαν στη σχετική αίτησή τους, τον κωδικό 8174 Μανταρινιές, για να μην αδικηθούν οι παραγωγοί αυτοί, που επί χρόνια περιλαμβάνουν σε αυτόν την ποικιλία κλημεντίνη;

 1. Σε ποιές άμεσες ενέργειες θα προβείτε για την οικονομική ενίσχυση του  συνόλου των παραγωγών κλημεντίνης, καθώς και του συνόλου των εσπεριδοπαραγωγών γενικότερα, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση, ώστε να υπάρξει άμεση και πραγματική στήριξη του εισοδήματός τους;

 

Ο ερωτών βουλευτής.

Χρήστος Γκόκας

 

                                                                                                                       


 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου