Ερώτηση σχετικά με τα προβλήματα στη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ο Βουλευτής Άρτας, κ. Χρήστος Γκόκας, μαζί με τους υπόλοιπους Βουλευτές της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, κατέθεσαν Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχετικά με τα προβλήματα στη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ειδικότερα αναφέρουν ότι πριν από 12 χρόνια περίπου, επί Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, ψηφίστηκε ο Ν. 3861/2010. Σύμφωνα με αυτό το Νόμο καμία πράξη της δημόσια διοίκησης δεν μπορεί πλέον να εφαρμοστεί εάν δεν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η λογοδοσία και η διαφάνεια των θεσμών απέναντι στους πολίτες της χώρας μας, ήταν η απαρχή για τη δημιουργία ενός υγιούς επιχειρηματικού, κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος, με ευημερία.

Ωστόσο, τονίζουν ότι, το τελευταίο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του, καθώς ο πολίτης δεν μπορεί να ενημερωθεί για τις αποφάσεις που εκδίδονται, παρά μόνο στην περίπτωση που γνωρίζει τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ), πράγμα δύσκολο, καθώς λόγω των δυσλειτουργιών, κατά την αναζήτηση πληροφοριών παρουσιάζεται πολύ συχνά πρόβλημα με την ένδειξη του σφάλματος.

Επίσης σημειώνουν ότι, στα μέσα Ιανουαρίου το αρμόδιο Υπουργείο ανακοίνωσε πως προχωρά στη: «δημιουργία νέας υποδομής για το Πρόγραμμα Διαύγεια και το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων» και ταυτόχρονα είχε ματαιωθεί ο Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καταδεικνύοντας έτσι αφενός μεν την υποβάθμιση της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, αφετέρου δε ότι η αναβάθμιση και η εξέλιξη του προγράμματος παραπέμπεται αόριστα στο μέλλον.

Επιπλέον υπογραμμίζουν ότι η επίλυση τεχνικών προβλημάτων της πλατφόρμας της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και όχι η απαξίωση της κανονικής λειτουργίας της, για να μπορέσει έτσι να διατηρηθεί η διαφάνεια απέναντι στους πολίτες.

Τέλος οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής θέτουν καίρια ερωτήματα προς τον αρμόδιο Υπουργό, όπως Ποιοι είναι οι λόγοι, για τους οποίους δεν έχει προχωρήσει η αναβάθμιση και επέκταση του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Πως αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα του συγκεκριμένου πληροφοριακού συστήματος, Σε ποιες δράσεις έχει προβεί το Υπουργείο για την αναβάθμιση του προγράμματος και Με ποιες ενέργειες προτίθεται να εξασφαλίσει την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος κατά το προσεχές διάστημα. Ακόμη κάλεσαν τον κ. Υπουργό να τους καταθέσει τη σχετική αλληλογραφία των αρμόδιων τμημάτων της ΓΓΠΣΔΔ και της ΓΓΨΔΑΔ για την αντιμετώπιση του προβλήματος, που οδήγησε στην διακοπή λειτουργίας της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ χωρίς έγκαιρη ενημέρωση χιλιάδων χρηστών.

 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΑΣΟΚ  - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

 

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ

 

 

 

 

Προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη.

 

Θέμα: Γιατί δεν λειτουργεί η ΔΙΑΥΓΕΙΑ;

 

Η ΔΙΑΥΓΕΙΑ, που πριν λίγους μήνες έκλεισε 12 χρόνια ζωής, αναγνωρίζεται ως παράδειγμα μεταρρύθμισης από κάθε Έλληνα πολίτη και αυτό αποδεικνύει πως ο ν. 3861 της Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ το 2010 σύμφωνα με τον οποίο καμία πράξη της δημόσιας διοίκησης δεν μπορεί να εφαρμοστεί, αν δεν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, ήταν μια πραγματική τομή. Οι πολίτες αναγνώρισαν πως η ενεργός συμμετοχή τους, η λογοδοσία και η διαφάνεια στους θεσμούς, στις διαδικασίες και στα δεδομένα είναι κρίσιμος παράγοντας για την εμπιστοσύνη, για ένα υγιές επιχειρηματικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον με ευημερία. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο πως η ΔΙΑΥΓΕΙΑ αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένη καλή πρακτική.

 

Δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό το βασικότερο εργαλείο διαφάνειας, το Πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ https://diavgeia.gov.gr/ έχει αφεθεί στην τύχη του.  Αρκετά συχνά ο πολίτης δεν μπορεί να ενημερωθεί για τις αποφάσεις του κράτους, παρά μόνο αν γνωρίζει τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ), το οποίο είναι αδύνατο αν κάποιος δεν είναι γνώστης της συγκεκριμένης απόφασης! Πολύ συχνά παρουσιάζονται προβλήματα στην αναζήτηση της πληροφορίας και την διαθεσιμότητα του συστήματος και των δεδομένων των αποφάσεων. Οι δυσλειτουργίες της πλατφόρμας είναι συχνές, χωρίς προειδοποίηση και τις περισσότερες φορές δεν παρέχεται πληροφόρηση για το είδος του προβλήματος. Μηνύματα όπως “Εσωτερικό σφάλμα διακομιστή. Κωδικός σφάλματος: 500” και “Παρουσιάστηκε Σφάλμα:SEARCH-006” που παρουσιάζονται, είναι ενδεικτικό της προχειρότητας που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι από το Υπουργείο, την πρόσβαση των πολιτών σε δημόσιες πληροφορίες, που αφορούν την ορθή διαχείριση, την διαφάνεια και την λογοδοσία.

 

Μόλις την Πέμπτη 19/01/2023 και μετά από δύο περίπου εβδομάδες που η ΔΙΑΥΓΕΙΑ υπολειτουργούσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε πως προχωρά στη: «δημιουργία νέας υποδομής για το Πρόγραμμα Διαύγεια και το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων. Η μετάπτωση στη νέα υποδομή έχει προγραμματιστεί από την Παρασκευή 20/01/2023 και ώρα 17:00 μέχρι Δευτέρα 23/01/2023 το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια της μετάπτωσης οι υπηρεσίες δεν θα είναι διαθέσιμες στους χρήστες. Με την νέα υποδομή αναμένεται να αντιμετωπιστεί ο μεγάλος όγκος αναζητήσεων και αναρτήσεων του τελευταίου χρονικού διαστήματος που οδήγησε σε καθυστερήσεις στην ανταπόκριση του συστήματος ιδίως στις 12/01/2023 και 13/01/2023».

 

Είναι σαφές πως η παραπάνω ανακοίνωση του Υπουργείου αποτελεί παραδοχή υποβάθμισης της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ τη στιγμή μάλιστα που τα τελευταία χρόνια έχουν σπαταληθεί σε «ψηφιακά έργα» τεράστια ποσά κυρίως μέσα από τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων.

 

Παράλληλα, η πρόσφατη ματαίωση του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καταδεικνύει πως και πάλι η αναβάθμιση και η εξέλιξη του προγράμματος παραπέμπεται κάπου σε ένα ασαφές μέλλον.

 

Δεδομένου ότι πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση, διαφάνεια και λογοδοσία για κάθε πράξη της διοίκησης και για κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου.

Δεδομένου ότι μέσω του αρμόδιου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τα τελευταία χρόνια δεν έχει υλοποιηθεί καμία ψηφιακή μεταρρύθμιση ή πρωτοβουλία για την ενίσχυση ή την εισαγωγή εργαλείων συμμετοχής, διαφάνειας και λογοδοσίας στο πρόγραμμα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.

Δεδομένου ότι η άμεση επίλυση των τεχνικών προβλημάτων και η διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας ενός τόσο σημαντικού για τη λειτουργία του κράτους και της οικονομίας συστήματος όπως αυτό της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.

Δεδομένου ότι χρειάζεται πλέον η πρακτική ενίσχυση του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ με την οριζόντια υποχρέωση ανάρτησης των αποφάσεων φορέων του Κράτους, δίχως εξαιρέσεις, από το πρώτο ευρώ και υποχρεωτική συμπερίληψη στην δημοσιότητα και των υπεργολάβων και εταιρειών που εισπράττουν δημόσιο χρήμα μέσω τρίτων εταιρειών.

Δεδομένου ότι το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο πρόγραμμα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ δεν αντιμετωπίστηκε έγκαιρα.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

 1. Για ποιους λόγους δεν έχει προχωρήσει η αναβάθμιση και επέκταση του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ;
 2. Το πρόβλημα του πληροφοριακού συστήματος της ΔΙΑΥΓΕΙΑ, που οδήγησε στην μη διαθεσιμότητα της, σε τι οφείλεται και πώς αντιμετωπίστηκε; 
 3. Σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο προσεχές διάστημα;
 4. Έχει προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο σε συγκεκριμένες δράσεις για την αναβάθμιση του προγράμματος; Και αν ναι, ποια είναι τα αποτελέσματα των εν λόγω πρωτοβουλιών;

 

Παρακαλείσθε να καταθέσετε:

 

Τη σχετική  αλληλογραφία των αρμόδιων τμημάτων της ΓΓΠΣΔΔ και της ΓΓΨΔΑΔ για την αντιμετώπιση του προβλήματος που οδήγησε στην διακοπή λειτουργίας της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ χωρίς έγκαιρη ενημέρωση των χιλιάδων χρηστών του δημοσίου τομέα που η λειτουργία των υπηρεσιών τους  εξαρτάται από την  ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

 

                                                 Οι ερωτώντες βουλευτές

Ιλχάν Αχμέτ

Μιχάλης Κατρίνης

Ευαγγελία Λιακούλη

Γεώργιος Αρβανιτίδης

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

      

Νάντια Γιαννακοπούλου

Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου

Χρήστος Γκόκας

Γεώργιος Καμίνης

                                                                                                         

 Χαράλαμπος Καστανίδης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Χαρά Κεφαλίδου

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Ανδρέας Λοβέρδος

Γεώργιος Μουλκιώτης

Μπουρχάν Μπαράν

Δημήτριος Μπιάγκης

Γεώργιος Παπανδρέου

Ανδρέας Πουλάς  

Γεώργιος Φραγγίδης

 

 

 

 


 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου