Περιφέρεια Ηπείρου: 2.6 εκ. ευρώ καλείται να πληρώσει στην ΤΕΡΝΑ

 

Ένα… κουστούμι περίπου 2,6 εκ. ευρώ καλείται να πληρώσει η Περιφέρεια Ηπείρου στην εταιρία που διαχειρίζεται το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου μετά την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου η οποία της κοινοποιήθηκε την Παρασκευή.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας οι αξιώσεις της εταιρίας έφταναν στα 3,8 εκ. ευρώ με το δικαστήριο να επιδικάζει τελικά τα 2,6 απ’ αυτά.
Στη Διαιτησία είχε μπει και ποσό 690.000,00€ το οποίο είχε επιβάλλει σε βάρος του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης η Περιφέρεια Ηπείρου λόγω καθυστέρησης στην έναρξη λειτουργίας της ΜΕΑ. Ο ΙΦΣ ωστόσο δικαιώθηκε στο Διαιτητικό Δικαστήριο και ως προς αυτό και απαλλάσσεται και από το πρόστιμο που του επέβαλε η Περιφέρεια Ηπείρου…
Η εξέλιξη αυτή που προδιαγράφηκε με την διαιτητική διαδικασία είναι εξαιρετικά αρνητική για την Ήπειρο και είναι χαρακτηριστικό πως την απόφαση που κάνει γνωστή με ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Αρχή της Ηπείρου, τη συνοδεύει με διαβεβαιώσεις ότι “σε κάθε περίπτωση οι δημότες της Ηπείρου δεν πρόκειται να επιβαρυνθούν οικονομικά από τις απαιτήσεις που εγείρει ο ΙΦΣ” (Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης). Η Περιφέρεια Ηπείρου κατά της αρνητικής απόφασης θα προσφύγει στις νόμιμες – και προς πάσα κατεύθυνση- διαδικασίες προκειμένου να επιτύχει την πλήρη δικαίωσή της, αναφέρεται επίσης στο τέλος της ανακοίνωσης.

Τα ποσά
Ο ΙΦΣ τον Ιούλιο 2019 υπέβαλε σε διαιτησία τις ακόλουθες απαιτήσεις του:
1) Ποσό 690.000,00€ που είχε επιβάλλει σε βάρος του η Περιφέρεια Ηπείρου λόγω καθυστέρησης στην έναρξη λειτουργίας της ΜΕΑ,
2) Ποσό 943.968,57€ (μετά από περιορισμό) για δαπάνες που επικαλείτο ότι είχε υποβληθεί στο διάστημα από 21/01/2019 έως 26/03/2019, κατά το οποίο παρατάθηκε η δοκιμαστική λειτουργία της ΜΕΑ,
3) Ποσό 696.821,53€ για απώλεια εσόδων κατά το ίδιο άνω διάστημα,
4) Ποσό 325.291,50€ για δαπάνες νέων δοκιμών που υποστηρίζει ότι θα διενεργήσει στο μέλλον,
5) Ποσά 509.857,86€ + 647.787,68€ που υποστήριζε τον Ιούλιο 2019 ότι δεν θα εισέπραττε ως Πληρωμή Διαθεσιμότητας (Μηνιαίες Πληρωμές) για το 2019 και το 2020 αντίστοιχα,
7) Ποσά 307.228,13€ + 400.002,78€ που υποστήριζε τον Ιούλιο 2019 ότι θα ήταν η ζημία που θα υφίστατο εντός του 2019 και το 2020 αντίστοιχα ως απώλεια Εσόδων από Τρίτους (Πωλήσεις Δευτερογενών Προϊόντων -χαρτί, πλαστικά, μέταλλα κλπ).
Με την επίμαχη απόφαση ορισμένες από τις απαιτήσεις του ΙΦΣ κατά της Περιφέρειας Ηπείρου απορρίφθηκαν ομόφωνα, ενώ άλλες έγιναν δεκτές, διαμορφώνοντας το συνολικό ποσό των 2,6 εκατ. ευρώ που επιδικάζεται υπέρ του ιδιώτη. Για τις απαιτήσεις που έγιναν δεκτές, το σχόλιο της Περιφερειακής Αρχής είναι πως την πλειοψηφία απάρτιζαν ο Επιδιαιτητής και ο ίδιος πάντοτε Διαιτητής.
Κατά πλειοψηφία έγινε δεκτό ότι δεν είχε υπαιτιότητα ο ΙΦΣ στην καθυστέρηση της λειτουργίας της ΜΕΑ και γι’ αυτό δεν έπρεπε να επιβληθεί ποινική ρήτρα από την Περιφέρεια που του είχε επιβάλλει η τελευταία.
Τι πληρώνει και τη γλιτώνει η Περιφέρεια καταγράφεται εδώ αναλυτικά:
• Πληρώνει 37.950€, γλιτώνει 906.018,57€: Συγκεκριμένα: 1) Από το κονδύλι των 943.968,57€ που κατά τους ισχυρισμούς του ΙΦΣ αφορούσε σε έξοδα, που υποστήριζε πως είχε υποβληθεί στο διάστημα της παράτασης της δοκιμαστικής λειτουργίας (21/01/2019 έως 26/03/2019) έγινε αποδεκτό ποσό 37.950€ και απορρίφθηκε ομόφωνα το υπόλοιπο ποσό των 906.018,57€.
• Γλιτώνει 325.291,50€: Συγκεκριμένα: 2) Απορρίφθηκε εξ ολοκλήρου ομόφωνα το κονδύλι των 325.291,50€ για δαπάνες νέων δοκιμών.
• Πληρώνει 696.821,53€: Συγκεκριμένα: Κατά πλειοψηφία έγινε δεκτό το κονδύλι των 696.821,53€ για απώλεια εσόδων κατά το διάστημα που καθυστέρησε η έναρξη της λειτουργίας (21/01/2019-26/03/2019), ενώ κατά τη μειοψηφούσα άποψη το αίτημα αυτό κρίθηκε κατ’ αρχήν ως απαράδεκτο καθώς δεν είχε τηρηθεί η διαδικασία για τη διεκδίκηση αποζημίωσης που ορίζει η εγκριθείσα από το Δημόσιο Σύμβαση και εν συνεχεία αναλύθηκε και το νόμω αβάσιμο της αξίωσης αυτής.
• Πληρώνει 509.857,86€ και 647.787,68€: Συγκεκριμένα όσον αφορά τα κονδύλια των 509.857,86€ και 647.787,68€ που ο ΙΦΣ τα διεκδικούσε προκαταβολικά τον Ιούλιο του 2019 ως πληρωμές για το 2019 και το 2020, αυτά έχουν ήδη καταβληθεί από την Περιφέρεια επί τη βάσει των τιμολογίων που αποστέλλει ο ΙΦΣ, όπως συνομολογεί και ο ίδιος με τις προτάσεις του ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Στη συνέχεια ισχυρίσθηκε ότι δήθεν ενώ η Περιφέρεια τα εισπράττει από τους Δήμους δεν τα έχει αποδώσει στον ΙΦΣ. Η Περιφέρεια επί του άνω ισχυρισμού επικαλέσθηκε απόπειρα απάτης επί Δικαστηρίω για προσπορισμό οικονομικού οφέλους. Τα κονδύλια αυτά επιδικάσθηκαν κατά πλειοψηφία.
• Πληρώνει 307.228,13€ για το 2019 και 400.002,78€. Συγκεκριμένα: Κατά πλειοψηφία επιδικάσθηκαν και τα κονδύλια των 307.228,13€ για το 2019 και 400.002,78€ για το 2020 ως απώλεια εσόδων από πωλήσεις Δευτερογενών Προϊόντων. Κατά τη μειοψηφούσα άποψη για τα κονδύλια αυτά το Διαιτητικό Δικαστήριο δεν είχε εξουσία να επιληφθεί. Η πλειοψηφία επιδίκασε τα άνω ποσά εξ ολοκλήρου στον ΙΦΣ. Μάλιστα για την επιδίκασή τους απέρριψε το αίτημα της Περιφέρειας για λογοδοσία (μειοψηφούντος και πάλι του ίδιου Διαιτητή).

Επίθεση κατά του ΙΦΣ
Στο υπόλοιπο της ανακοίνωσης, η Περιφέρεια Ηπείρου στρέφεται κατά του φορέα λειτουργίας του εργοστασίου κατηγορώντας τον πως “από την έναρξη λειτουργίας της ΜΕΑ μέχρι σήμερα ο ΙΦΣ αρνείται και ενεργεί αντισυμβατικά χωρίς να υποβάλλει κανένα στοιχείο στην Περιφέρεια. Ομοίως κανένα στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η τιμή πώλησης δεν υποβλήθηκε ούτε στο Διαιτητικό Δικαστήριο που κατά πλειοψηφία απέρριψε το αίτημα της Περιφέρειας για λογοδοσία (για υποβολή όλων των παραστατικών πώλησης, τεκμηρίωση τιμών κλπ). Δηλαδή, το Διαιτητικό Δικαστήριο κατά πλειοψηφία απαγορεύει στην Περιφέρεια να λάβει γνώση των στοιχείων που θεμελιώνουν την απαίτηση του ΙΦΣ για Έσοδα από πώληση Δευτερογενών, αλλά την υποχρεώνει κατά πλειοψηφία να καταβάλλει τα διεκδικούμενα από τον ΙΦΣ ποσά και μάλιστα στο 100%, αν και η Περιφέρεια δικαιούται το 50% αυτών. Η μειοψηφία κρίνει ότι η επιδίκαση αυτή συνιστά υπέρβαση εξουσίας του Διαιτητικού Δικαστηρίου”.
Η ανακοίνωση καταλήγει ως εξής: “Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου από τον Ιούνιο 2019 «επ’ ευκαιρία άλλων γεγονότων» είχε ενημερώσει εγγράφως τους εκπροσώπους του ΙΦΣ πως η Περιφέρεια Ηπείρου δεν διακατέχεται από σύνδρομο ‘αποικίας’, οι δε εκπρόσωποί της ούτε αισθάνονται ούτε είναι ‘ιθαγενείς’. Κατά τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας εκπρόσωπος του ΙΦΣ σε ένορκη κατάθεσή του επιχείρησε να εμπλέξει τον Περιφερειάρχη σε ‘ελεγχόμενες’ ενέργειες. Μετά την δέουσα απάντηση ανακάλεσε ως «εκ παραδρομής αναφορά». Και δεν είναι η μοναδική φορά που εκπρόσωποι του ΙΦΣ επιχειρούν να παρέμβουν στο αυτοδιοικητικό τοπίο της Ηπείρου. Όπως είναι γνωστό σε κάθε Ηπειρώτη, για το υπόψη έργο, που η έναρξη της λειτουργίας του συνέπεσε με τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019, δεν έγιναν ούτε, ως είθισται, εγκαίνια. Ο Περιφερειάρχης έχει ζητήσει την απομάκρυνση του Διευθύνοντα Συμβούλου και του αναπληρωτή Εκπροσώπου ΙΦΣ για το καλό του Έργου. Έχει δεχθεί μάλιστα (όπως και η νομική σύμβουλος του έργου) σφοδρή επίθεση από εκπρόσωπο του ΙΦΣ με εξυβριστικούς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς και μάλιστα ενώπιον Αρχής, που απαντήθηκε δεόντως”.

πηγη.Εφημ.ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

 


 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου