Απόσυρση του Δημοσίου από τους δασωθέντες αγρούς

 

Από δασικές… αγροτικές θα γίνουν ξανά εκτάσεις εκατομμυρίων στρεμμάτων, με την ψήφιση της ρύθμισης για τους δασωθέντες αγρούς, η οποία έχει συμπεριληφθεί στο πολυνομοσχέδιο που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής.

Υπολογίζεται ότι θα αποχαρακτηριστούν συνολικά 7 εκατομμύρια στρεμμάτων δασωμένων αγρών σε ολόκληρη την επικράτεια, ένα μέρος των οποίων αφορά και περιοχές της Ηπείρου. Βέβαια, δε λείπουν οι επιφυλάξεις για το κατά πόσο η ρύθμιση θα αντιμετωπίσει στο σύνολό τους τα προβλήματα, ενώ δε λείπουν και ενστάσεις τόσο ως προς τη νομιμότητα της απόδοσης εκτάσεων σε ιδιώτες χωρίς τίτλους όσο και ως προς τα περιβαλλοντικά ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν.
«Μεγάλη μεταρρύθμιση της δασικής πολιτικής» χαρακτηρίζει η κυβέρνηση τη ρύθμιση, η οποία αναμενόταν να έρθεις τη Βουλή εδώ και αρκετούς μήνες. «Είναι χωράφια που οι παππούδες μας, οι γονείς μας, οι πρόγονοί μας καλλιεργούσαν, ως αγροτικά -και αυτό αποδεικνύεται στις αεροφωτογραφίες του 1945 ή, αν αυτές δεν είναι ευκρινείς, στις φωτογραφίες του 1960, και στις μετέπειτα αεροφωτογραφίες, δηλαδή του 2009, 2010, 2011- αυτές οι εκτάσεις φαίνεται να έχουν λογγιάσει», είπε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Αμυράς, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. «Κάνουμε μία μεταρρύθμιση που οι Έλληνες πολίτες περίμεναν από το 1979. Οι πολίτες περίμεναν 45 χρόνια να επιστραφεί η δυνατότητά τους να έχουν ιδιοκτησία αυτής της γης, που, ούτως ή άλλως, κατείχαν με νόμιμους τρόπους και να την καλλιεργήσουν. Αποδίδουμε πίσω αυτήν τη γη στον αρχικό της χαρακτηρισμό και υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποδοθεί και σε ελεύθερη χρήση», πρόσθεσε.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσταντίνος Σκρέκας, ο οποίος σημείωσε ότι με τον τρόπο αυτό παρέχονται κίνητρα για την επιστροφή του πληθυσμού στις ορεινές ή ημιορεινές περιοχές. «Η επιστροφή του πληθυσμού και ο καθαρισμός αυτών των αγρών, θα συμβάλλει και στην προστασία των δασών από πυρκαγιές και άλλες καταστροφές», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο

Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται με την προτεινόμενη ρύθμιση, όπως δηλώνει στην έκθεσή του το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, είναι οι εξής: Ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς επί των ανωτέρω εκτάσεων, ορίζεται ότι το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας, εφόσον δε θεμελιώνονται βάσει τίτλου, και, ταυτόχρονα, καταργείται η υφιστάμενη διαδικασία αναγνώρισης των εκτάσεων ως ιδιωτικών, με απόφαση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση του αρμόδιου δασάρχη ή του διευθυντή Δασών, και προσκόμιση τίτλων ιδιοκτησίας νόμιμα μεταγεγραμμένων από τον ιδιώτη. Αν πρόκειται περί δασών, «δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή χρήσης για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση [κατόπιν άδειας του Γενικού Διευθυντή Δασών] έχουν όσοι αξιώνουν δικαιώματα κυριότητας δυνάμει τίτλων νόμιμα μεταγεγραμμένων», ενώ, αν πρόκειται περί δασικών εκτάσεων, «ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να αποδείξει το έννομο συμφέρον του να αιτηθεί την απομάκρυνση της δασικής βλάστησης [κατόπιν άδειας του οικείου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών], συνυποβάλλει με την αίτησή του είτε συμβολαιογραφικούς τίτλους, είτε δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), είτε ένορκες βεβαιώσεις, είτε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να πιθανολογείται ο νομικός δεσμός του με το ακίνητο».
Ως προς τις προϋποθέσεις αλλαγής χρήσης για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση εκτάσεων που έχουν γίνει δάση, προστίθεται (ως προϋπόθεση) ότι «η συγκεκριμένη έκταση, λόγω της θέσης, της αλληλεξάρτησης και της σύνδεσής της με τις γειτονικές δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, δύναται να ανακτήσει τη δασική της βλάστηση με φυσική αναγέννηση, μετά το πέρας της γεωργικής εκμετάλλευσης».
Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, στην έκθεσή του, αναφέρει ότι η διευθέτηση του ζητήματος των δασωθέντων αγρών προϋποθέτει στάθμιση επί της προστασίας διαφορετικών έννομων αγαθών. Αφενός της προστασίας της ιδιοκτησίας επί των ανωτέρω εκτάσεων, της συμμετοχής στην οικονομική ζωή και της οικονομικής ανάπτυξης ορεινών και ημιορεινών περιοχών αφετέρου της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, των δασών και των δασικών εκτάσεων.
«Υπό το φως των ανωτέρω, θα μπορούσε να δημιουργηθεί προβληματισμός ως προς τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δασωθείσες ιδιωτικές εκτάσεις αποτελούν, πλέον, αυτοτελώς ή εν μέρει, οργανικό σύνολο μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα (δασικό οικοσύστημα), και η αλλαγή χρήσης των εκτάσεων, ενδεχομένως, διασπά την αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση των συστατικών μερών της δασοβιοκοινότητας, πολλώ δε μάλλον, όταν πρόκειται περί προστατευόμενων περιοχών των οποίων το καθεστώς διατήρησης διέπεται και από το ενωσιακό δίκαιο», τονίζει το Επιστημονικό Συμβούλιο.

Οι αντιρρήσεις

Την άποψη ότι η ρύθμιση για τους δασωθέντες αγρούς αφήνει παντελώς απροστάτευτο το περιβάλλον, δε θα μπορέσει να εφαρμοστεί και δε θα βοηθήσει και τους αγρότες, εξέφρασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός, ενώ από την πλευρά του ΚΚΕ ο Μανώλης Συντυχάκης ανέφερε ότι μπορεί η διάταξη να λύνει κάποια προβλήματα, αλλά δεν αναιρεί την πολιτική εμπορευματοποίησης της γης, που ακολουθεί η κυβέρνηση και στοχεύει στη ληστρική αξιοποίηση του δάσους, σε βάρος του περιβάλλοντος και του λαού.
Η βουλευτής του ΜέΡΑ25 Μαρία Απατζίδη σημείωσε ότι το άρθρο για τους δασωμένους αγρούς πρέπει να αποσυρθεί γιατί είναι αντισυνταγματικό.
Κατά τη διαδικασία της συζήτησης στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων Νικήτας Φραγκισκάκης είχε επισημάνει ότι η διάταξη κάνει αλλαγή της χρήσης των δασών σε αγροτικές εκτάσεις, χωρίς να υπάρχει μια πλήρη τεκμηρίωση ότι έτσι εξυπηρετείται το εθνικό συμφέρον», τονίζοντας ότι έχουν γίνει αλλεπάλληλες προσπάθειες για ρύθμιση του θέματος αυτού, από το 1979 μέχρι και σήμερα. «Θυμίζω ότι όλες αυτές οι προσπάθειες προσέκρουσαν στο Δύνταγμα και κατέπεφταν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόσφατη είναι το 2010 η απόφαση του ΣτΕ που αφορούσε άρθρο ίδιο με το σημερινό άρθρο που φέρνει η κυβέρνηση, το οποίο κατέπεσε λόγω αντισυνταγματικότητας στο ΣτΕ», είπε και πρόσθεσε ότι δημιουργείται και άλλο ζήτημα, διότι δίνονται δημόσιες εκτάσεις σε ιδιώτες, με μόνο στοιχείο το Ε9 ή ένορκες βεβαιώσεις ή άλλα συμβολαιογραφικά έγγραφα. «Δηλαδή, θα έχουμε μεταφορά δημόσιων εκτάσεων που τις διαχειρίζεται αυτή την στιγμή το δημόσιο, σαν δημόσιες εκτάσεις, σε ιδιώτες, όχι με τίτλους οι οποίοι βασίζονται σε προηγούμενη διάταξη, η οποία τώρα απαλείφεται, και όριζε να έχουν μεταγραφεί οι εκτάσεις πριν το 1946, όταν ίσχυε ο αστικός κώδικας στη χώρα μας», ανέφερε.
Όπως, τέλος, επισήμανε, με τις αναρτήσεις των δασικών χαρτών, που αφορούσαν το 51% της ελληνικής επικράτειας, δηλαδή περίπου 67 εκατομμύρια στρέμματα, το 5,5% είναι δασωμένοι αγροί, δηλαδή 3,5 εκατομμύρια στρέμματα. «Όταν ολοκληρωθούν όλοι οι δασικοί χάρτες, θα έχουμε περίπου 6,5 εκατομμύρια στρέμματα δασών, που με την παρούσα διάταξη, κινδυνεύουν να αλλάξουν χρήση», υποστήριξε.

Γράφει: Ο  Αποστόλης Τζελέτας

πηγη.Εφημ.ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ


 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου