Στο σφυρί πάνω από 3.000 ακίνητα χωρίς

φασαρίες και ενοχλητικούς!

 

Οι τράπεζες αξιοποιούν το «δωράκι» του Μνημονίου 4

Από τον
Βασίλη Παπακωνσταντόπουλο

Ετοιμες να βγάλουν άμεσα στο σφυρί περισσότερα από 3.000 ακίνητα είναι οι τράπεζες, αξιοποιώντας το... δωράκι του πολυνομοσχεδίου για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Μέχρι στιγμής έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δημοσίευσης πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων - Τομέας Ασφάλισης Νομικών 3.236 πλειστηριασμοί ακίνητης και κινητής περιουσίας, που έχουν κατασχέσει τράπεζες και ιδιώτες, με τη λίστα κάθε μέρα να μεγαλώνει.

Παράλληλα, καθιερώνονται διαδικασίες-εξπρές για νέους πλειστηριασμούς, καθώς θα πρέπει να δρομολογούνται εντός 15 ημερών από την κατάσχεση του ακινήτου. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι έτοιμη και εκτιμάται ότι μπορεί να τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή ακόμα και στα τέλη Ιουνίου, ενώ η πλήρης εφαρμογή της αναμένεται τον Σεπτέμβριο.

Τη στιγμή, λοιπόν, που πολίτες και κινήματα συγκεντρώνονται κάθε Τετάρτη έξω από διάφορα Ειρηνοδικεία ανά τη χώρα, δίνοντας μάχη για την αποτροπή της εκποίησης της ακίνητης περιουσίας υπερχρεωμένων δανειοληπτών, κυβέρνηση και τράπεζες τους παρακάμπτουν με... ηλεκτρονικό τρόπο.

Μέσα από το νέο σύστημα θα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος που είναι επισπεύδων σε έναν πλειστηριασμό να προχωράει στη διαδικασία, χωρίς καν να απαιτείται η φυσική παρουσία του ίδιου. Ουσιαστικά οι πλειστηριασμοί θα γίνονται ηλεκτρονικά με το πάτημα ενός κουμπιού, αφού όλες οι αιτήσεις, οι προσφορές, οι εγγυητικές επιστολές κ.λπ. θα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο και η σχετική διαδικασία πλειοδοσίας θα διεξάγεται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία κανενός από τους σχετικούς παράγοντες (επισπεύδοντες, οφειλέτες, πλειοδότες κ.λπ.), με συνέπεια να μπορούν να συμμετέχουν στους πλειστηριασμούς ενδιαφερόμενοι ακόμα και από το εξωτερικό.

Μάλιστα, θα μπορούν να γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο και οι πλειστηριασμοί που έχουν αναγγελθεί μέχρι σήμερα και όχι μόνο οι νέοι πλειστηριασμοί που θα αναγγελθούν μετά την ισχύ του νόμου. Οι 3.236 πλειστηριασμοί, που έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δημοσίευσης πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Τομέας Ασφάλισης Νομικών, έχουν ημερομηνία διεξαγωγής έως τις 17 Ιανουαρίου 2018 και αφορούν το σύνολο των Ειρηνοδικείων όλης της χώρας.

Επισπεύδοντες είναι κατά κύριο λόγο τράπεζες, επιχειρήσεις, αλλά και φυσικά πρόσωπα, με τους πλειστηριασμούς να αφορούν τόσο ακίνητα όσο και κινητά περιουσιακά στοιχεία οφειλετών. Με το πολυνομοσχέδιο καθιερώνονται, επίσης, διαδικασίες-εξπρές για νέους πλειστηριασμούς, καθώς θα πρέπει να δρομολογούνται εντός 15 ημερών από την κατάσχεση του ακινήτου.


Ειδικότερα, ο δικαστικός επιμελητής οφείλει, μέσα σε δέκα ημέρες από την κατάσχεση, να καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού τον εκτελεστό τίτλο, την έκθεση επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση, την κατασχετήρια έκθεση και τις εκθέσεις επίδοσής της στον οφειλέτη, τον τρίτο κύριο ή νομέα και τον υποθηκοφύλακα ή όποιον τηρεί το νηολόγιο ή το μητρώο καθώς και το πιστοποιητικό βαρών, ο οποίος συντάσσει έκθεση για όλα αυτά.
Απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία αλλά και τον χρόνο και τον τόπο του πλειστηριασμού, θα δημοσιεύεται μέχρι τη 15η ημέρα από την κατάσχεση στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων.

Οι ημέρες, οι ώρες και όλοι οι όροι

Ολες οι λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί καθορίζονται με το πολυνομοσχέδιο. Καταρχάς, με βάση το ειδικό άρθρο που προστίθεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπεται η διεύρυνση του χρόνου για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Δίνεται η δυνατότητα να διενεργούνται τρεις ημέρες την εβδομάδα, τουτέστιν Τετάρτη, Πέμπτη ή Παρασκευή, σε συγκεκριμένες ώρες (από τις 10.00 έως τις 14.00 ή από τις 14.00 έως τις 18.00).

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, δηλαδή από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από ώρα 17:59:00 έως 17:59:59, θα δίνεται αυτόματη παράταση πέντε λεπτών. Μάλιστα, για κάθε προσφορά που θα υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, δίνεται νέα αυτόματη παράταση πέντε λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις θα μπορούν να συνεχιστούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός θα διενεργείται από τον πιστοποιημένο για τον σκοπό αυτόν υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού συμβολαιογράφο μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού.

Δυνατότητα συμμετοχής αποκτούν υποψήφιοι πλειοδότες που έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης δηλώνει τη συμμετοχή του σε συγκεκριμένο πλειστηριασμό, σύμφωνα με τους όρους αυτού, αφού έχει καταβάλει την εγγύηση και το τέλος χρήσης των συστημάτων, και έχει υποβάλει ηλεκτρονικά το πληρεξούσιο μέχρις ώρας 15.00, δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού. Η κατάθεση της εγγύησης και του τέλους χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών και του πλειστηριάσματος θα γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό που θα διατηρείται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού.

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός θα είναι ανοιχτού πλειοδοτικού τύπου, κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη έως τον χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών. Στα ηλεκτρονικά συστήματα καταγράφονται όλες οι υποβληθείσες κατά τα ανωτέρω προσφορές. Με την υποβολή της προσφοράς, οι υποψήφιοι πλειοδότες θα ενημερώνονται αμέσως από τα συστήματα για το ποσό της προσφοράς τους, τον ακριβή χρόνο υποβολής της, καθώς και ότι αυτή έχει καταγραφεί. Ο υποψήφιος πλειοδότης θα ενημερώνεται για την εκάστοτε μέγιστη υποβληθείσα προσφορά.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών θα ανακοινώνεται το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων. Και όσοι θα έχουν λάβει μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται αμελλητί για το αποτέλεσμά του. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό κινητών, ο υπερθεματιστής θα έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό. Ο υπερθεματιστής θα έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα το αργότερο τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό.

πηγη.http://www.dimokratianews.gr


 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου