Ανάδειξη θρησκευτικών μνημείων υψηλής ιστορικής αξίας και θρησκευτικής σπουδαιότητας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας

 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”, υλοποιείται το έργο με το ακρωνύμιο PROSFORA

Στο έργο συμμετέχουν από την ελληνική πλευρά η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και την Μητρόπολη Ιωαννίνων, ενώ από την αλβανική πλευρά συμμετέχουν ο Δήμος Αργυροκάστρου και οι Μητροπόλεις Αργυροκάστρου και Κορυτσάς.

Αντικείμενο του εν λόγω έργου αποτελεί η δημιουργία νέων Προσκυνηματικών διαδρομών μέσω της ανάδειξης σημαντικών θρησκευτικών μνημείων υψηλής ιστορικής αξίας και θρησκευτικής σπουδαιότητας, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η τουριστική υπεραξία της διασυνοριακής περιοχής μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας.

Η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ήδη ολοκληρώνεται η καταγραφή των θρησκευτικών μνημείων εκατέρωθεν των συνόρων, καθώς και η καταγραφή των επιχειρήσεων ανά σημείο ενδιαφέροντος, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να τεκμηριωθεί επαρκώς τόσο η προσκυνηματική αξία του κάθε μνημείου όσο και το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. Το σύνολο του παραγόμενου υλικού θα αποτελέσει το περιεχόμενο ενός σύγχρονου ψηφιακού αποθετηρίου που πρόκειται να δημιουργηθεί. Στο αποθετήριο οι επισκέπτης των περιοχών θα έχουν δυνατότητα να αντλήσουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες τόσο για τα θρησκευτικά μνημεία που πρόκειται να επισκεφθούν, όσο και για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις για τη διαμονή τους, την εστίασή τους κ.λ.π., οι οποίες επιχειρήσεις και θα φέρουν και το ειδικό σήμα πιστοποίησης PROSFORA.

Οι Μονές και Ναοί, που περιλαμβάνονται στο έργο και οι οποίες συνθέτουν τις νέες Προσκυνηματικές διαδρομές, αποτελούν μερικά από τα σημαντικότερα μνημεία και προσκυνήματα για όλον τον ορθόδοξο κόσμο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αλβανία. Ο χαρακτήρας τους είναι ξεχωριστός, ατόφιος, προαιώνιος. Βρίσκονται κτισμένα σε πανέμορφες τοποθεσίες, πολλά από αυτά πάνω σε αρχαίους ναούς και ιερά. Πρόκειται για μοναστήρια-σύμβολα της προσπάθειας υπέρβασης του επίγειου, πολλά από αυτά κρεμασμένα σε απόκρημνους βράχους πάνω από φαράγγια, ενώ άλλα διαθέτουν μοναδική φρουριακή αρχιτεκτονική, που τα κάνει να θυμίζουν κάστρα. Στα καθολικά, στις βιβλιοθήκες και στα μουσεία τους φυλάσσουν τοιχογραφίες, κινητές εικόνες, χειρόγραφα, βιβλία και κειμήλια με ανυπολόγιστη ιστορική και πολιτισμική αξία.

Το έργο PROSFORA πρόκειται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού στην Περιφέρεια Ηπείρου, ενώ θα αποτελέσει μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και αναζωογόνησης της διασυνοριακής περιοχής, μέσω της προσέλκυσης επισκεπτών και αύξησης της επισκεψιμότητας.

πηγη.Εφημ.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ