Banner Πανω
 
 
 

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ»


Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 6Η Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, με αριθ.πρωτ. 2718/1-4-2016, που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , παρισταμένου του Δημάρχου Κων/νου Καψάλη και του Ειδικού Γραμματέα του Δ.Σ. Διοικ. υπαλλήλου Σωτηρίου Μπράχου [για την τήρηση των πρακτικών].

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [ 21 ] μέλη του Δ.Σ.

Βρέθηκαν παρόντα τα [ 19 ] , ήτοι:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΝ

------ ---------------------------------------------------- ------------------------- -------------

1. ΒΙΛΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ. ΝΑΙ

2. ΓΑΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ >> ΝΑΙ

3. ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ >> ΝΑΙ

4. ΓΚΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ >> NAI

5. ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ >> ΝΑΙ

6. ΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ >> ΝΑΙ

7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ >> ΟΧΙ

8. ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ >> NAI

9. ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ >> ΟΧΙ

10. ΛΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ >> NAI

11. ΜΑΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ >> NAI

12. MΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ >> ΝΑΙ

13. ΝΤΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ >> ΝΑΙ

14. ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ >> NAI

15. ΝΤΡΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ >> ΝΑΙ

16. ΠΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ >> NAI

17. ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ >> ΝΑΙ

18. ΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ >> ΝΑΙ

19. ΤΣΕΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ > > ΝΑΙ

20. ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ > > NAI

21. ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ >> NAI

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. και προτού συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ζητά από το Δ.Σ. να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση, πριν από τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, και για το ανωτέρω θέμα, ως κατεπείγον, εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 του Δ.Κ.Κ και του άρθρου 7 του Ν. 3852/2010.

Το Δ.Σ. μετά και τη συναίνεση του Δημάρχου, ομόφωνα αποφασίζει να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση και για το ανωτέρω θέμα, ως κατεπείγον.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο θέμα, δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο Γκόγκο Χρήστο, ο οποίος αναφέρει τα εξής: «Μετά και από έγγραφο της Ε΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου θα πρέπει να διαμαρτυρηθούμε με ψήφισμά μας και να καταγγείλουμε το γεγονός ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνης δεν προσκάλεσε ως όφειλε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στον Εθνικό Διάλογο για το κυνήγι. Εισηγούμαι λοιπόν την έγκριση σχετικού ψηφίσματος και σας καταθέτω σχέδιό του. »

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Αντιδημάρχου, τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. και σκέφτηκε νόμιμα, ομόφωνα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος διαμαρτυρίας, για τον αποκλεισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον Εθνικό διάλογο για το κυνήγι:

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Διαμαρτυρόμαστε έντονα και καταγγέλλουμε με ιδιαίτερη έμφαση το γεγονός ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνης δεν προσκάλεσε, ως όφειλε, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στον Εθνικό Διάλογο για το κυνήγι.

Θεωρούμε απαράδεκτη και περιφρονητική για τους θεσμούς που εκπροσωπούνται την ενέργεια αυτή, όταν στον Διάλογο κλήθηκε πλήθος οργανώσεων με μηδενική ή ελάχιστη εκπροσώπηση της κοινωνίας και δεν προσκλήθηκε η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι φορείς της οποίας εκπροσωπούν ολόκληρη την κοινωνία μας!

Ο κ. Τσιρώνης οφείλει να γνωρίζει ότι στις δράσεις και δραστηριότητες που εμπίπτουν στην ευθύνη των φορέων της Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνονται η προστασία του περιβάλλοντος, η τοπική οικονομία και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην ελληνική περιφέρεια.

Ενημερώνουμε και διευκρινίζουμε ότι οι τομείς και οι δραστηριότητες αυτές συνδέονται άμεσα με την οργανωμένη κυνηγητική δραστηριότητα, όπως αυτή ασκείται σήμερα κάτω από το υφιστάμενο νομικό και διοικητικό καθεστώς που τη διέπει.

Τονίζουμε με έμφαση, ότι κάθε σκέψη και πρόθεση για αλλαγή αυτού ισχύοντος καθεστώτος, οφείλει απαραίτητα να λαβαίνει υπόψη της τις θέσεις των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δηλώνουμε, με τον πλέον σαφή τρόπο, και καθιστούμε υπεύθυνο τον Υπουργό Αναπληρωτή κ. Τσιρώνη, ότι στον κοινό στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να επιδιώκονται, κατά τρόπο συντεταγμένο και καλά οργανωμένο, συμμαχίες και κοινωνικές συναινέσεις.

Οι ατελέσφοροι αποκλεισμοί, με βάση ιδεοληψίες και με άγνοια ή περιφρόνηση της πραγματικότητας, οδηγούν σε ανώφελους διχασμούς και συγκρούσεις, που σήμερα είναι καταστροφικοί.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α. 100 / 2016.

Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

[Τ.Σ.] ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΣΙΑΣ Υπογραφές

 

 

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΣΙΑΣ

 


 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς Μονής Αβελ

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς  Μονής Αβελ

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...