Υπενθυμίζω πώς στα υπάρχοντα εγγεγραμένα βιογραφικά της στήλης,είναι και τέως Δημοτικών Συμβούλων ή Αντιδημάρχων αντίστοιχα

Αντιδήμαρχοι 2014--2019

Γαλίτσης Νικόλαος

Γαλίτσης Νικόλαος

Αντιδήμαρχος

• Γεννήθηκε στο Τεριάχι Ιωαννίνων το 1952.
• Σπούδασε και εργάστηκε ως ηλεκτρολόγος στη Hoover.
• Tώρα δραστηριοποιείται σαν επιχειρηματίας, διατηρώντας καταστήματα ενδυμάτων και υποδημάτων.
• Πρόεδρος για 4 χρόνια στο Τεριάχι και το Σταυροδρόμι
• Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πωγωνίου και Αντιπρόεδρος Νομικού Προσώπου Δήμου Πωγωνίου

α. καθ’ ύλην αρμόδιος για τα παρακάτω:
-Πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας), Προστασίας και διαχείρισης δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων, βοσκοτόπων & των υδάτινων πόρων.
- Τ.Ο.Ε.Β.
- Ιδρυσης και λειτουργίας Σφαγείων.
- Υγείας ,πρόνοιας ,στήριξης της τρίτης ηλικίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας του Πολίτη.
β. για τις κατά τόπο αρμοδιότητες των περιπτ. α΄ έως & στ΄ του άρθρου 59 του Ν.3852/10 στη Δημοτική Ενότητα ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ.
- την τέλεση πολιτικών γάμων στην δημοτική ενότητα Δελβινακίου.
- την Εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη των της παραπάνω Δημοτικής Ενότητας υλικών και περιουσιακών στοιχείων
Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
-της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης , άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
-της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
-της εποπτείας του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Γκόγκος Χρήστος

Αντιδήμαρχος

Γεννήθηκε το 1962 στην Βροντισμένη Ιωαννίνων από γονείς αγρότες

Είναι υπάλληλος στη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων

Αντιπρόεδρος του σωματείου εργαζομένων

Μέλος του ΔΕΥΑ · Συνδικαλιστής επί σειρά ετών

Πρόεδρος κοινότητας Βροντισμένης,

Δημοτικός σύμβουλος Άνω Καλαμά

Αντιδήμαρχος Δήμου Άνω Καλαμά

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Άνω Καλαμά

Αντιδήμαρχος Δήμου Πωγωνίου (2011-2014)

Είναι παντρεμένος με τη νηπιαγωγό Αλεξάνδρα Σκόρδου και έχουν δυο παιδιά

Αρμοδιότητες

Καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών,κοινόχρηστων κ.λ.π.)
-Ηλεκτροφωτισμού & θεμάτων πρασίνου του Δήμου.
- Περιβάλλοντος
-Ίδρυσης - λειτουργίας λατομείων.
-Θεμάτων πολεοδομίας - χωροταξίας .
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες των περιπτ. α΄ έως & στ΄ του άρθρου 59 του Ν.3852/10 στη Δημοτική Ενότητα ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ.
-την τέλεση πολιτικών γάμων στην δημοτική ενότητα Άνω Καλαμά.,
-την Εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη της παραπάνω Δημοτικής Ενότητας υλικών και περιουσιακών στοιχείων
Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν,για τα εξής αντικείμενα:
-της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης , άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
-της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
-της εποπτείας του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Γκέκας Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος

Γεννήθηκε στο κεφαλόβρυσσο το 1948.

Εχει 19ετη εμπειρία στην τοπική αυτοδιοιίκηση (Αντιδήμαρχος Ανω Πωγωνίου 1999- 2000 και 2007 -2010)

Διετέλεσε Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κεφαλοβρύσου

Αντιδήμαρχος Δήμος Πωγωνίου 2011-2014

Είναι υπεύθυνος αντιδήμαρχος για τα παρακάτω:
-Ύδρευσης (δικτύων, αντλιοστασίων, ποιότητας νερού, χλωριώσεων κ.λ.π.)
–Αποχέτευσης.
-Πολιτικής Προστασίας (επιβάλλει & συντονίζει τις υπηρεσίες για την επίβλεψη – ετοιμότητα ,αντιμετώπιση & αποκατάσταση τυχών καταστροφών από θεομηνίες στα όρια του Δήμου.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες των περιπτ. α΄ έως & στ΄ του άρθρου 59 του Ν.3852/10 στη Δημοτική Ενότητα ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ καθώς :
- την τέλεση πολιτικών γάμων στην δημοτική ενότητα Άνω Πωγωνίου.
- την Εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη των εντός της παραπάνω Δημοτικής Ενότητας υλικών και περιουσιακών στοιχείων
Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν,για τα εξής αντικείμενα:
-της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης , άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
-της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
-της εποπτείας του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της
δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κουκουλάρης Στέλιος

Αντιδήμαρχος

Γεννήθηκε το 1972 στην Πωγωνιανή όπου ζει και εργάζεται

Έγγαμος πατέρας δύο παιδιών

Σπούδασε Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και παρά τις αντιξοότητες συνέχισε να λειτουργεί την οικογενειακή επιχείρηση (παντοπωλείο) στην Πωγωνιανή

Εγκατέστησε μελισσοκομική μονάδα, φύτεψε αμπέλια, κτίζει οινοποιείο και παρακολουθεί σεμινάρια οινολογία και οινοποίησης

Από 26 χρονών υπηρετεί την τοπική αυτοδιοίκηση 3 φορές κοινοτικός σύμβουλος και από το 2008 πρόεδρος τις διευρυμένης κοινότητας Πωγωνιανής

Διετέλεσε Πρόεδρος στης Δ.Σ. του I Πωγωνιανής και γραμματέας του συλλόγου Πωγωνιαννής

Αντιδήμαρχος Δήμου Πωγωνίου (2011-2014)

Αρμοδιότητες

Συντονισμού και επίβλεψης των εκτελούμενων επενδύσεων, έργων, και προμηθειών (εκτός ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού).
-Των Καταστημάτων, των επιχειρήσεων του εμπορίου του ελέγχου υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου απαιτείται και των αδειών άσκησης επαγγέλματος.
-Τελωνείων & θέματων διασυνοριακών σχέσεων.
-Της ενέργειας και των φυσικών πόρων.
-Της διαφάνειας & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες των περιπτ. α΄ έως & στ΄ του άρθρου 59 του Ν.3852/10 στις Δημοτικές Ενότητες ΛΑΒΔΑΝΗΣ & ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ.
- την τέλεση πολιτικών γάμων στην δημοτική ενότητα Λάβδανης - Πωγωνιανής
- την Εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη των εντός των καταργημένων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων
Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των παραπάνω Δημοτικών Ενοτήτων και σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
-της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης , άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
-της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
-της εποπτείας του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Πρόσφατες Τηλ.Συνεντεύξεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερα

   

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου