Banner Πανω
 
 
 

«Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων».
Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης, με την υπ. αριθ. 14898/18-9-2014, απόφασή του, όρισε τους Αντιδημάρχους του Δήμου Αρταίων, καθώς και τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται σε αυτούς.

Ακολουθεί η πλήρης απόφαση.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Πληροφορίες: Δ. Σκορδή
Τηλέφωνο: 26813-62131
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                    Άρτα, 18-9-2014

                                                                               Αρ. Πρωτ.14898


ΘΕΜΑ:«Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).
2.Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
3.Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
4.Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. 2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630) για τον Δήμο Αρταίων, σύμφωνα με τα οποία έχει πληθυσμό  άνω των 40.000 κατοίκων.
5.Το γεγονός ότι ο Δήμος Αρταίων έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες, προκύπτει ότι ορίζονται έξι (6) Αντιδήμαρχοι, από τους οποίους λαμβάνουν αντιμισθία οι τέσσερις (4).
6.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 1948/Β/15-6-2012).
7.Την αριθμ.13/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας, με την οποία ανακηρύχτηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αρταίων.
8.Το από 29-8-2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας των νέων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Αρταίων.
9.Την υπ’ αριθμό 43/30565/6-8-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014-31η Αυγούστου 2019)»


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αρταίων,  με θητεία δυόμισι ετών από 1-9-2014 μέχρι 28-2-2017, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου,  μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω:

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Κοινωνικής Πολιτικής & Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας τον κ. Πατήλα Κων/νο του Χρυσοστόμου, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 16 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα των Τμημάτων:
•Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
•Εσόδων-Δημοτικής Περιουσίας και Δημοτικών Κοιμητηριών
•Ειδικού Δημοτικού Ταμείου
2. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Δημόσιας Υγείας-Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 14 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα των Γραφείων:
•Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
•Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
3. Την έκδοση και υπογραφή των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων».
4. Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τις προτάσεις ανάληψης δαπάνης.

Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο Εξυπηρέτησης του Δημότη, Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοικητικών τον κ. Μπαλάγκα Γεώργιο του Παναγιώτη, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 18 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα των Τμημάτων:
•Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
•Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
2. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Γεωργίας-Κτηνοτροφίας και Αλιείας, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 11 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα των Τμημάτων:
•Φυτικής Παραγωγής
•Αλιείας
•Ζωικής Παραγωγής
3. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 15 του Ο.Ε.Υ . (εκτός της παρ. Γ και Δ) του Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα των Τμημάτων:
•Αδειοδοτήσεων
•Δημοτικής Κατάστασης-Ληξιαρχείου-Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
4. Την έκδοση και υπογραφή των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων».
5 . Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 19 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων».

Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητισμού και Διά Βίου Μάθησης τον κ. Παπάζογλου Χαράλαμπο του Μιχαήλ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο Δ του άρθρου 15 του Ο.Ε.Υ. (εκτός των περ. 5 και 6 της παραγράφου αυτής) του Δήμου Αρταίων.
2. Την έκδοση και υπογραφή των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων».
3. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα ΑΡΤΑΙΩΝ, όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων».

Δ. Ορίζει Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Τουρισμού & Απασχόλησης τον κ. Λιόντο Νικόλαο του Χρήστου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Τουρισμού και Απασχόλησης, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο Γ του άρθρου 10 και στις περ. 5 και 6 της παρ. Δ του άρθρου 15 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων.
2. Την έκδοση και υπογραφή των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων».
3 . Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 20 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων.

Ε. Ορίζει Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας τον κ. Καραγεώργο Γεώργιο του Δημητρίου,  στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 17 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα των Τμημάτων:
•Συγκοινωνιακών-Κτιριακών-Υδραυλικών-Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μελετών
•Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων-Σηματοδότησης-Ενεργειακής Διαχείρισης-Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών
•Συγκοινωνιών-Κυκλοφορίας και Τοπογραφήσεων
•Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
2. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 12 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα των Τμημάτων:
•Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
•Πολεοδομικών Εφαρμογών και Ελέγχου Κατασκευών
3. Την έκδοση και υπογραφή των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων».
4 . Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 22 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων.

ΣΤ. Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Πρασίνου & Προστασίας Περιβάλλοντος τον κ. Νταλάκα Δημήτριο του Γεωργίου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Πρασίνου, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 13 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα των Τμημάτων:
•Αποκομιδής Απορριμμάτων-Ανακυκλώσιμων Υλικών και Ειδικών Συνεργείων
•Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
•Συντήρησης Πρασίνου
2. Την έκδοση και υπογραφή των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων».
3. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 21 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αρταίων και όπως αναφέρονται παρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων».

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αρμοδιότητες καθ’ ύλην Αντιδημάρχων
1.Μεταβιβάζουμε στους Αντιδημάρχους την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο, όπως παραπάνω εκτός της υπογραφής των προκηρύξεων, των συμβάσεων έργων, εργασιών, υπηρεσιών και προμηθειών, την επιβολή προστίμων, των κατά περίπτωση σημαντικών εγγράφων, των απαντητικών εγγράφων που απαιτούν κοινοβουλευτικό έλεγχο, την έγγραφη παροχή πληροφοριών για αιρετούς του Δήμου, την αλληλογραφία με τα Υπουργεία, τον Γεν.Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, των αποφάσεων μετακινήσεων εκτός έδρας και αδειών υπαλλήλων.
2. Να εκτελεί τις Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής, που αναφέρονται στα αντικείμενα και στις αρμοδιότητές του.
3. Να ελέγχει και να υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους  που απευθύνονται σε άλλες Υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και την αποστολή εγγράφων που απευθύνονται σε Πολίτες, Φορείς, Ιδρύματα κτλ και Υπηρεσίες εκτός Δήμου, κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμαρχο.
4. Να εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης του προσωπικού των Υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.
5. Να προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση του Δημάρχου.
6.Να μεριμνά για θέματα διαφάνειας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ του τομέα αρμοδιότητάς του.
7. Να υπογράφει τις βεβαιώσεις του προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος και οι οποίες αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές τους (υπερωρίες κ.α.).
8. Να προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου και του Δημάρχου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.
9. Να εκπροσωπεί τον Δήμο στα Δικαστήρια και σε δημόσιες εκδηλώσεις σε θέματα αρμοδιότητάς του, κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμαρχο.
10. Να συνεργάζεται με τους άλλους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των Δημοτικών και των Τοπικών Συμβουλίων, καθώς και με τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων, της Αναπτυξιακής και Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου για τα θέματα αρμοδιότητάς του.
11. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Αρμοδιότητες κατά τόπο Αντιδημάρχων
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
δ) Εξουσιοδοτείται να υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα, καθώς και βεβαιώσεις ζωής και πιστοποιητικών συνταξιούχων εξωτερικού που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των δημοτικών & τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Φροντίζει για την εξυπηρέτηση και την ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας.
η) Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων του Δήμου εντός της Δημοτικής Ενότητας.
θ) Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο μεριμνά για την συντήρηση των συστημάτων άρδευσης και αντλιοστασίων, την συντήρηση του πρασίνου, των αγροτικών δρόμων και των κοιμητηρίων, καθώς επίσης και για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την αποκομιδή των απορριμμάτων εντός της Δημοτικής Ενότητας.
ι) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με Απόφαση του ο Δήμαρχος, που αφορά την Δημοτική Ενότητα.

3. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (άρθρο 10 περ.Α και Β), του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (άρθρο 15 περ. Γ), του Ιδιαιτέρου Γραφείου Δημάρχου (άρθρο 4), του Γραφείου Επικοινωνίας-Δημοσίων Σχέσεων και Διαφάνειας (άρθρο 5), της Νομικής Υπηρεσίας (άρθρο 6), του Γραφείου Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (άρθρο 7) και του Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας (άρθρο 8) του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, τις ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.
4. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.
5. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πατήλας Κων/νος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπαλάγκα Γεώργιο.
6. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
7. Η παρούσα ισχύει μέχρι αντικαταστάσεως της ή τροποποιήσεώς της ή ακύρωσής της με άλλη νεότερη και όχι πέραν της 28-2-2017.
8. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στις ημερήσιες τοπικές εφημερίδες «ΜΑΧΗΤΗΣ» και «ΗΧΩ της ΑΡΤΑΣ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (www.arta.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

    ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 

 

 

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...