Στο πλευρό των κατοίκων Αμπελιών, Αμμοτόπου, Φανερωμένης και Κορωνησίας ο Δήμος Αρταίων. –Δίκαια τα αιτήματά τους για τα ανεπιτήρητα ζώα Συνάντηση με κατοίκους από τις περιοχές Αμπέλια και Αμμότοπος σχετικά με το θέμα των ανεπιτήρητων ζώων στα όρια του Δήμου Αρταίων είχε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης. Στη συνάντηση το «παρών» έδωσαν ακόμη οι Αντιδήμαρχοι Γιώργος Μπαλάγκας (αρμόδιος για την Αγροτική Ανάπτυξη) και Γιώργος Καραγιώργος (Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ξηροβουνίου), η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαρία Ανδρέου,
καθώς και υπάλληλοι του Δασαρχείου Άρτας, ενώ από την πλευρά των κατοίκων, το «παρών» έδωσε και ο πρώην βουλευτής Άρτας Χρήστος Γκόκας.

Οι κάτοικοι ζητούν να βρεθεί λύση για την απομάκρυνση των αδέσποτων  βοοειδών από τις περιοχές και τα κτήματα τους, καθώς παρατηρούνται καταστροφές στις ιδιοκτησίες τους, ενώ, όπως ισχυρίζονται, δεν έχουν εισακουστεί και από τους φερόμενους ως ιδιοκτήτες των ζώων.
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε αναλυτικά τους κατοίκους για το πρόγραμμα διαχείρισης των ανεπιτήρητων ζώων που υλοποιεί ο Δήμος και για τις κινήσεις που έχουν γίνει τους προηγούμενους μήνες, ώστε να υπάρξει αποτελεσματική λύση, ωστόσο τους επεσήμανε πως οι ενέργειες που έχουν γίνει προς το κεντρικό Κράτος και τα έγγραφα που έχουν σταλεί, μέχρι σήμερα δεν έχουν απαντηθεί.
Όπως αποφασίστηκε, το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνει μήνυση κατ’ αγνώστων και παράσταση στον Εισαγγελέα, θα κληθούν εκ νέου οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες των ζώων για εξηγήσεις, θα κληθούν και Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, ενώ θα αποσταλεί έγγραφο και θα επιδιωχθούν συναντήσεις στο αρμόδιο Υπουργείο, στην Περιφέρεια και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, αποφασίστηκε να βγει εκ νέου συνεργείο περισυλλογής των ανεπιτήρητων ζώων και να παραμείνει όσο χρειαστεί στις περιοχές που υπάρχει το πρόβλημα, ενώ θα εξεταστεί η επιβολή κυρώσεων και προστίμων, όπου χρειαστεί.

«Το πρόβλημα υπάρχει από το 1999. Είμαστε στο πλευρό των κατοίκων. Ως Δήμος έχουμε κάνει μια σειρά ενεργειών για τη λύση του προβλήματος και πιστεύω ότι αυτό μπορεί να λυθεί με τη συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται. Πρέπει όλοι να σκύψουν στο θέμα, καθώς είναι πολύ σοβαρό» ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων κ. Χρήστος Τσιρογιάννης.

Αναλυτικά οι μέχρι τώρα ενέργειες του Δήμου, βάσει και της σχετικής Νομοθεσίας (αρθρ. 17 Ν. 4056/12 ΦΕΚ 52/Α/12) έχουν ως εξής:

Με το υπ΄ αριθμ. πρωτ 16674/13-10-14 έγγραφο, για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων συστάθηκε τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Γιώργο Μπαλάγκα, την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας Ανάπτυξης –Γεωργίας- Κτηνοτροφίας και Αλιείας κ. Μαρία Ανδρέου και τον εκάστοτε Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας εντός της οποίας εντοπίζονται τα ανεπιτήρητα ζώα.
Στις 31 Οκτωβρίου με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 17946, βεβαιώθηκαν πρόστιμα της τάξης των 150 ευρώ σε δυο περιπτώσεις στην Τ.Κ. Φανερωμένης.

Στις 19 Ιανουαρίου 2015 με το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου έγγραφο 1524, ο Δήμος Αρταίων καλούσε ιδιοκτήτες βοοειδών για να εκθέσουν την άποψή τους με αφορμή καταγγελίες  κατοίκων της Τ.Κ. Αμμοτόπου, ενώ με το υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου 2709/28-1-2015 χορηγήθηκαν κωδικοί κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης σε κτηνοτρόφο (ένας για αιγοπρόβατα και ένας για βοοειδή), ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία του προγράμματος διαχείρισης των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων. Τα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται οδηγούνται σε αυτές τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί στο Δήμο Αρταίων, σημαίνονται με ενώτια, καταχωρούνται στο μητρώο της εκμετάλλευσης και στην κτηνιατρική βάση δεδομένων. Εφόσον τα ζώα αυτά ανήκουν σε κάποιον ιδιοκτήτη, τότε υπάρχει περιθώριο 10 ημερών για τους ιδιοκτήτες να τα παραλάβουν, διαφορετικά εκποιούνται από το Δήμο.

Με το υπ’ αρ. πρωτ: 4223/9-2-2015 ζητήθηκε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας η χρήση ειδικού όπλου για την αναισθητοποίηση των ελεύθερα περιπλανώμενων ζώων, όπως προβλέπεται από τη σχετική Νομοθεσία. Στην απάντησή της (με αρ. πρωτ: 985/11-02-2015) η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής απάντησε στο Δήμο τονίζοντας πως είναι αδύνατον να ανταποκριθεί στο αίτημα του Δήμου, καθώς τα όπλα αυτά έχουν επιστραφεί και παραδοθεί στην αρμόδια υπηρεσία του τότε Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, γιατί σύμφωνα με την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου εξέλειπαν οι λόγοι της χρήσης τους.

Στις 11 Φεβρουαρίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων αποφάσισε (49/2015) την σύναψη σύμβασης παροχής των εργασιών περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (βοοειδών και αιγοπροβάτων) λόγω αδυναμίας εκτέλεσης από το προσωπικό του Δήμου, καθώς δεν διαθέτει υπάλληλο με την ειδικότητα του κτηνιάτρου, από τον οποίο πρέπει να γίνει η επίβλεψη και ο έλεγχος της περισυλλογής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Στην περίπτωση της περισυλλογής των ανεπιτήρητων παραγωγικής ζώων, ο έλεγχος και η επίβλεψη των εργασιών θα γίνουν από κτηνίατρο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Στην ίδια συνεδρίαση, με την απόφαση υπ’ αριθμ. 50/2015, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα όρισε την επιτροπή για την εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου. Σύμφωνα με τη διαδικασία της διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων του Δήμου, εφόσον τα ανεπιτήρητα ζώα περισυλλεχθούν, σταβλισθούν και δεν αναζητηθούν από τον ιδιοκτήτη τους, υπεισέρχονται στην ιδιοκτησία του Δήμου και εκποιούνται.

Στις 20 Φεβρουαρίου ο Δήμος Αρταίων ανακοίνωσε (με αρ. πρωτ: 5834) τη διαδικασία συλλογής προσφορών για τις εργασίες περισυλλογής και μεταφορών των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων για το έτους 2015, ποσό 19.950,50 (με το ΦΠΑ).

Στις 31 Μαρτίου 2015 ο Δήμος ζήτησε (με το υπ’ αριθμ. πρωτ έγγραφο 10479) από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής τον ορισμό κτηνιάτρου για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων στο Δήμου, ωστόσο στην απάντησή του το Τμήμα Κτηνιατρικής (με αρ. πρωτ: 2436/21-4-2015) ανέφερε πως τα τμήματα Κτηνιατρικής απασχολούνται με προγράμματα εξυγίανσης και όχι με την παρακολούθηση των ζώων.

Στις 4 Μαΐου 2015, ο Δήμος Αρταίων γνωστοποιούσε στους Προέδρους των Τ.Κ. Αμμοτόπου, Φανερωμένης, Κορωνησίας και Λιμίνης την έναρξη του προγράμματος διαχείρισης των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, ενώ ζήτησε (με το υπ’ αρ. πρωτ: 20619/16-6-2015) και πήρε την έγκριση του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού (με το υπ’ αριθμ.πρωτ:1241/23-6-2015 έγγραφο) και προχώρησε στην τοποθέτηση προσωρινής περίφραξης με πάσσαλους και πλέγμα ή αγκαθωτό σύρμα, σε χώρους που αποτελούν περάσματα των ζώων αυτών για αναζήτηση τροφής και νερού, στην περιοχή της Σαλαώρας στην Κορωνησία, αλλά και στην περιοχή της Φανερωμένης. Το σκεπτικό της απόφασης, που προτάθηκε ως λύση κατόπιν συνεννόησης και με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, ήταν ότι θα συγκεντρώνονταν τα ζώα στον περιφραγμένο χώρο και θα διευκολύνονταν με τον τρόπο αυτό η περισυλλογή τους. Οι επανειλημμένες αυτές προσπάθειές, όμως, δυστυχώς στέφθηκαν με αποτυχία, δεδομένου ότι το βάρος των ζώων αυτών, η ορμή και δύναμη με την οποία κινούνται κατέστρεψαν τις περιφράξεις. Το αποτέλεσμα ήταν να αποδράσουν και να συνεχίζουν να κυκλοφορούν ελεύθερα, χωρίς τον έλεγχο των φερόμενων ιδιοκτητών τους.  Να σημειωθεί ότι, τα βοοειδή στην περιοχή της Σαλαώρας, ως επί το πλείστον, δεν φέρουν ενώτια, ενώ τα βοοειδή στην περιοχή της Φανερωμένης και στην περιοχή των Αμπελιών Αμμοτόπου φέρουν ενώτια με τον κωδικό εκμετάλλευσης.

Ο Δήμαρχος Αρταίων με επιστολή του στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (με αρ. πρωτ 29669 στις 4 Σεπτεμβρίου 2015) έχει ζητήσει την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας σε ό, τι αφορά την περισυλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και ζητά τη χορήγηση της  δυνατότητας στους Δήμους (οι οποίοι εκ του νόμου είναι υποχρεωμένοι να μεριμνούν για τα προγράμματα διαχείρισης ανεπιτήρητων ζώων), να χρησιμοποιούν, υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις των σχετικών νόμων, ειδικά όπλα αναισθητοποίησης, αποκλειστικά για τα βοοειδή, έτσι ώστε στη συνέχεια να είναι εφικτή η περισυλλογή τους. Δυστυχώς, όμως, αυτή η επιστολή μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί.

Εξάλλου, ο Δήμος Αρταίων με την υπ’ αριθμ. πρωτ.29675/4-9-2015 επιστολή του στην Αντιπεριφέρεια Άρτας, στην Διεύθυνση Δασών Άρτας και στον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά ενημέρωση για τις τυχόν ενέργειες που έχουν προχωρήσει βάσει  των καταγγελιών για φθορές από τα παραπάνω ζώα, αν έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε φερόμενους ιδιοκτήτες των ανεπιτήρητων βοοειδών και αν έχουν γίνει περικοπές των επιδοτήσεων και των κρατικών επιχορηγήσεων που εκ του νόμου δικαιούνται οι φερόμενοι ιδιοκτήτες. Και αυτή η επιστολή δεν έχει απαντηθεί μέχρι σήμερα από καμία υπηρεσία.

Τέλος, να σημειωθεί, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων με την απόφαση 379/2015 στις 12 Οκτωβρίου 2015 επέβαλε πρόστιμο 500 ευρώ για την αυθαίρετη και ανεπιτήρητη βόσκηση περιαστικά των οικισμού των Αμπελιών.  


 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου