Banner Πανω
 
 
 


Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (16-12-2014)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ιωάννινα     12 Δεκεμβρίου   2014

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                Αριθμ. Πρωτ. – 109783/8129 -

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ        

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)                                              

                                                                                             ΠΡΟΣ

                                                               Τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής  

                                                           Δήμου Ιωαννιτών   

 

ΤΑΚΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ                           ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ   ΜΕΛΗ

     

 1. Κατηρτσίδης  Δημήτριος
 2. Γιωτίτσας  Θωμάς   
 3. Λιόντος  Ιωάννης  
 4. Νάστος  Δημήτριος  
 5. Κολόκας  Παντελής
 6. Μάντζιος Στέφανος
 7. Κοσμάς   Βασίλειος
 8. Τζίμας  Λάμπρος

                                                                                                                                                                                     

 1. Γιώτη Γεωργία
 2. Βαρτζιώτη Ειρήνη
 3. Μπακόλα  Ντίνα
 4. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων
 5. Λισγάρας   Γεώργιος

 

 

      Σας καλούμε σε   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών,  την 16/12/2014  ημέρα  Τρίτη   και ώρα  13:30  στην  αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Αθανάσιος Τσακάλωφ), σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  72  του Ν. 3852/2010  για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα   παρακάτω θέματα  της ημερήσιας  διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ορισμός πληρεξουσίων  δικηγόρων  για υποθέσεις του Δήμου.
 2. Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου Ιωαννίνων κ. Κάντζιου Ιωάννη και ορισμός αμοιβής σε 200,00 € συν Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση της υπ’ αρ. 108800/8056/10/12/2014  (δικηγόρος κ. Σιόντης Νικόλαος) απόφασης του Δημάρχου  σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου  58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την δήλωση ή μη παράστασης πολιτικής αγωγής του Δήμου  Ιωαννιτών  κατά την εκδίκαση ενώπιον του A’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 16.01.2015 της υπόθεσης ENERGA και HELLAS POWER με κατηγορουμένους τους Αριστείδη Φλώρο κλπ. για το αδίκημα της κακουργηματικής υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και την ανάθεση σε δικηγόρο της ως άνω υπόθεσης.
 5. Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου Ιωαννίνων κ. Γιαννάκη Κωνσταντίνου,  και ορισμός αμοιβής σε 200€ συν Φ.Π.Α.
 6. Συμπλήρωση  της 895/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την αμοιβή (100€ συν Φ.Π.Α.) του δικηγόρου κ. Σιόντη Νικολάου.
 7. Έγκριση της υπ’ αρ. 108433/8027/9-12-2014 (δικηγόρος κ. Πανταζής Φίλιππος) απόφασης του Δημάρχου  σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου  58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
 8. Υπαγωγή οφειλετών στην ρύθμιση του Ν. 4304/2014
 9. Υπαγωγή οφειλετών στην ρύθμιση του Ν. 4257/2014
 10. Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ιωαννιτών έτους 2014
 11. Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους για την προσέλευση στις Λαϊκές αγορές του Δήμου Ιωαννιτών
 12. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά την εκμίσθωση χώρου στο Πάρκο Λιθαρίτσια για Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
 13. Αποδοχή γνωμοδότησης της Δικηγόρου Ιωαννίνων κας Ελένης Κρικώνη αναφορικά με τo αίτημα της κυρίας Κοντοστεργίου Βασιλικής σχετικά με την αλλαγή του με αρ. 39356/29-8-2011 συμφωνητικού μίσθωσης  σε ότι αφορά την έναρξη της μίσθωσης.
 14. Εξέταση αιτήματος περί μη καταβολής ενοικίων για το Δημ. Κατάστημα που βρίσκεται στο αδιέξοδο επί της οδού Καλλάρη, μέχρι την ημερομηνία έγκρισης της άδειας λειτουργίας
 15. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος Κ4  στις εργατικές κατοικίες Ανθούπολης (Νεοχωρόπουλο) οικισμός «ΙΩΑΝΝΙΝΑ IV»
 16. Έγκριση απόφασης Δημάρχου (107713/7970-5/12/2014) για μίσθωση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
 17. Διάθεση πίστωσης ποσού 3.762,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»
 18. Έγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης ποσού 332,92€ (με Φ.Π.Α.) στην ΔΕΔΔΗΕ  για σύνδεση στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της ΔΕΗ της όψης της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης
 19. Έγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης ποσού 1.579,32€ (με Φ.Π.Α.) στην ΔΕΔΔΗΕ  για σύνδεση στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της ΔΕΗ του νέου πίλλαρ στην οδό Βλαχλείδη.
 20. Έγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης ποσού 332,92€ (με Φ.Π.Α.) στην ΔΕΔΔΗΕ  για σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ ηλεκτροφωτισμού στην νέα πλατεία Ανατολής.
 21. Έγκριση πίστωσης για καταβολή δαπάνης ποσού 1.579,32€ (με Φ.Π.Α.) στην ΔΕΔΔΗΕ  για σύνδεση στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της ΔΕΗ του νέου πίλλαρ στην οδό Ζυγομάλλη.
 22. Επικύρωση του αποτελέσματος ελέγχου των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της αναδόχου κας Κρικώνη Άννας του έργου : «Κατεδάφιση Πνευματικού Κέντρου Δημοτικής Κοινότητας Πεδινής»
 23. Διάθεση πίστωσης ποσού 4.996,96 € με Φ.Π.Α. για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για Η/Υ και εκτυπωτές
 24. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 2.283,50 € για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών του Πνευματικού Κέντρου Μανολιάσας βάσει του Ν. 4178/2013
 25. Ορισμός Τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2015
 26. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο τεχνικών και οικονομικών προσφορών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S. (Υ.Μ.Ε.  28366/2098/60).

 

    Τα  τακτικά  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  σε περίπτωση  κωλύματος  να  παρευρεθούν  στη συνεδρίαση  παρακαλούνται  να  ενημερώσουν εγκαίρως   τα  αναπληρωματικά  μέλη  για  την αναπλήρωσή τους.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                 ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

       ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 

 

 

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...