ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Όροι για τους Αναδόχους του προγράμματος «Σπιτική Κουζίνα για όλους»

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Όροι για τους Αναδόχους του προγράμματος «Σπιτική Κουζίνα για όλους»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

                                                                                                          Ιωάννινα 12/4/2013

                                                                                                         Αριθμ. Πρωτ. 1049

Όροι για τους Αναδόχους του προγράμματος

«Σπιτική Κουζίνα για όλους»

 

                 Το Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας –Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής ΄Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.΄ του Δήμου Ιωαννιτών δέχεται προσφορές Εταιριών Εστίασης και Catering προκειμένου να συνεργαστούν για την υλοποίηση προγράμματος προσφοράς χαμηλού κόστους φαγητού στους πολίτες του Δήμου Ιωαννιτών. Ο “Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.” υλοποιεί το πρόγραμμα «Σπιτική Κουζίνα για όλους» επιδιώκοντας να συμπαρασταθεί στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (απόρους και οικονομικά αδύναμους),αλλά και στις εργαζόμενες μητέρες, στους εργαζόμενους στο Δήμο μας και τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες που υπάρχουν στην πόλη μας, στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης εξασφαλίζοντας χαμηλού κόστους φαγητό σε όλους τους πολίτες.

Για το σκοπό αυτό και για επτά (7) ημέρες από την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 έως και την Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 θα συνεχίσει να δέχεται προσφορές. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στα γραφεία του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. (Αβέρωφ 6, 3ος όροφος) στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την ένδειξη: Για το πρόγραμμα «Σπιτική Κουζίνα για όλους».

Το πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:

 1. 1.Ο  Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.  θα  ορίσει  και  θα  διαθέσει  στην  Εταιρεία  ένα  κατάλληλο  χώρο  ιδιοκτησίας  του, στον  οποίο  θα  γίνεται  καθηµερινά  (∆ευτέρα  -  Παρασκευή  11:30-15:η  διάθεση  του φαγητού  προς  τους  πολίτες.

2.  Σύγχρονο   και   πλήρη  εξοπλισµό   ο   οποίος   θα   περιγράφεται, ειδικά εκπαιδευµένο  προσωπικό,  `καθώς   και   εµπειρία  στο   χώρο  µαζικής   εστίασης  που  να αποδεικνύει  διανοµή  φαγητού  και  σίτιση  υποκαταστηµάτων.

3.  Επίσης  θα  πρέπει  να  διαθέτει  εργαστήρια  παραγωγής  εντός  του  Νοµού  Ιωαννίνων  και  να είναι  Εταιρεία  Εστίασης,  Catering  µε  τις  απαραίτητες  άδειες  λειτουργίας.

4.   Τα   είδη   των   προσφερόµενων   γευµάτων   θα   πρέπει   να   είναι   τουλάχιστον  4   έως  5 καθημερινά  (∆ευτέρα   έως   Παρασκευή)   από   τα   οποία   τα   δύο  (2)   να   περιλαµβάνουν υποχρεωτικά  κρέας  µε  ενιαία  για  όλα  τα  είδη  τιµολόγηση  από  την  ταµειακή  µηχανή,  που θα  εγκαταστήσει  η  Eταιρεία  στο  χώρο.

5.  Η  διάθεση  των  γευµάτων  προς  τους  πολίτες  του  ∆ήµου Ιωαννιτών  θα  γίνετε από υπαλλήλους της εταιρείας και υπό την επίβλεψη δύο τουλάχιστον ακόμη υπαλλήλων αυτής.

6.   Ο   Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.   θα   έχει   κάθε   δικαίωµα   διενέργειας   ελέγχου   και   δειγµατοληψιών   επί   των γευµάτων  που  θα  διατίθενται,  όποτε  το  κρίνει  απαραίτητο.

7.  Η  διαφηµιστική  καµπάνια  του  προγράµµατος  θα  βαρύνει  την  Εταιρεία  στο  σύνολό  της  και θα  πρέπει  να  συµπεριλαµβάνει  30.000  φυλλάδια  (flyers)  και  500  αφίσες  καθώς  και  τα µπάνερ  και   τη  γραφιστική  διακόσµηση   του  διατιθέµενου  χώρου  µε   το  λογότυπο   του ∆ήµου.

8.  Στην  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  θα  πρέπει  να  συµπεριλαµβάνονται  πέρα  από  τη  βεβαίωση δυνατότητας   υλοποίησης   και   τα   απαραίτητα   πιστοποιητικά,   φορολογικής   και ασφαλιστικής  ενηµερότητας,  προφίλ  της  εταιρείας  καθώς  και  να  µην  υπάρχουν  οφειλές προς  τον  ∆ήµο Ιωαννιτών.  Κλειστό  φάκελο  προτεινόµενης  τιµής  γεύµατος  (ανά  µερίδα,  ενιαία  για όλες)  µε  εγγύηση  µη  αύξησης  της  τιµής  για  τα  δύο  τουλάχιστον  επόµενα  χρόνια,  καθώς και  προτεινόµενο  ενδεικτικό  εβδοµαδιαίο  διαιτολόγιο.  Μετά  το  πέρας  των  δύο  (2)  αυτών ετών   µια   πιθανή   αύξηση   θα   απαιτεί  συναίνεση   και   του   Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.   για   τη  συνέχιση   του προγράµµατος.

9.   Εφόσον   εκδηλώσουν   ενδιαφέρον   περισσότερες   από   µια  ( 1 )   εταιρείες   και   µε   την προϋπόθεση  ότι  τα  κατατεθέντα  δικαιολογητικά  κριθούν  ότι  καλύπτουν  τους  όρους  της παρούσας,   θα   κληθούν   οι   ενδιαφερόµενοι   ενώπιον   Επιτροπής   του   Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.   για   να ανοιχθούν  οι  κλειστές  προσφορές  µε  τελικό  κριτήριο  επιλογής  την  προτεινόµενη  τιµή ανά  γεύµα.

10. Σε   περίπτωση   ύπαρξης   περισσοτέρων   από   µίας   προσφοράς   µε   παραπλήσιο περιεχόµενο   και   ίδια   τελική   τιµή   κόστους,   θα   ληφθεί   υπόψη   το   κριτήριο   της εντοπιότητας.

 

                                                                                         Εκ του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ

  • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου