Banner Πανω
 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (02-09-2013)

 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (02-09-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 29 Αυγούστου 2013

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ.Πρωτ. – 80316/4486 -

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ιωαννιτών κ.κ.

 1. Κατηρτσίδη Δημήτριο

 2. Χρυσοστόμου Ευθύμιο

 3. Θεμελή Δημήτριο

 4. Μασσαλά Βασίλειο

 5. Παπαδιώτη Γεώργιο

 6. Σίντο Αχιλλέα

 7. Κοσμά Βασίλειο

 8. Τζίμα Λάμπρο

 

 

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, την 2α Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Αθανάσιος Τσακάλωφ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.174,06 € για την πληρωμή υποχρεώσεων προς τη Δ.Ο.Υ. της υπό εκκαθάριση αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης "Αναπτυξιακή επιχείρηση Δήμου Ανατολής" – (Κ.Α. 00.6162.006)

 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 920.000,00 € για την καταβολή επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ.- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡ0ΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – (Κ.Α. 00.6715.002)

 3. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή οφειλών ((Κ.Α. 8122.422 ποσό 48.846,17 € - Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών σε όλα τα ΤΔ του Δήμου (Θησέας 45% 17.053,79 & ΣΑΤΑ 31.792,38) & Κ.Α. 8123.006 ποσό 1.600,00 € - Συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών πόλεων - Προαγωγής Υγείας))

 4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 600.000,00 € για κάλυψη δαπάνης ταφής απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Ελληνικού – (Κ.Α. 20.6141.001)

 5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.700,00 € για καταβολή εξόδων κηδείας του Δημοτικού συμβούλου Ν. Μάντη & ανάθεση των εργασιών ταφής – (Κ.Α. 00.6124.001)

 6. Αποδεσμεύσεις ποσών από Κ.Α. εξόδων

 7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00 € για Μελέτη ανάπλασης χώρων γηπέδου Κρανούλας ,πλατείας Λυκοστόμου και παιδικής χαράς Κρανούλας (ΣΑΤΑ) ΔΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – (Κ.Α. 30.7412.302)

 8. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (Κ-6) στις εργατικές κατοικίες Ανθούπολης στο Νεοχωρόπουλο.

 9. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης (αγρόκτημα) στη θέση «Τζιαλάνδρα» Δ.Ε. Περάματος.

 10. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης Σχολικού Κλήρου στη θέση «Ντάμνος» Τ.Κ. Αμπελειάς.

 11. Καθορισμός τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2014.

 12. Καθορισμός Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2014.

 13. Καθορισμός συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2014.

 14. Καθορισμός τέλους Κοινόχρηστων Χώρων για το έτος 2014.

 15. Καθορισμός τέλους διαφήμισης και ρύπανσης για το έτος 2014.

 16. Καθορισμός δικαιώματος βοσκής για το έτος 2014.

 17. Καθορισμός τέλους ελεγχόμενης στάθμευσης για το έτος 2014.

 18. Καθορισμός δικαιώματος χρήσης δημοτικών αυτοκινήτων και Μηχανημάτων για το έτος 2014.

 19. Καθορισμός δικαιώματος χρήσης Δημοτικού Νεκροταφείου για το έτος 2014.

 20. Καθορισμός εισόδου στο Δημοτικό Μουσείο για το έτος 2014.

 21. Καθορισμός τέλους εισόδου παραγωγών στη Λαϊκή Αγορά Αγ. Μαρίνας και δικαιώματος χρήσης δημοτικών κτημάτων (Λαϊκή Αγορά Αγ. Νικολάου) για το έτος 2014.

 22. Καθορισμός εμπορίας πόσιμου ύδατος Δ.Ε. Περάματος για το έτος 2014.

 23. Καθορισμός τέλους χρήσεως κοινοτικών εκτάσεων Τοπικών Κοινοτήτων για το έτος 2014

 24. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από πάγια προκαταβολή για την Δ/Κ Ανατολής

 25. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από πάγια προκαταβολή για την Τ/Κ Δαφνούλας

 26. Διάθεση πίστωσης ποσού 12.300,00 € με Φ.Π.Α. για Προμήθεια συστοιχιών μικροσωληνώσεων οπτικών ινών για το έργο : Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης του Δ.Δ. Νεοχωρόπουλου με την πόλη των Ιωαννίνων στον κόμβο Σεισμοπλήκτων (ΣΑΤΑ) – (Κ.Α. 30.7135.019)

 27. Επανεξέταση αιτημάτων οφειλετών από την Ο.Ε. για αύξηση των δόσεων της διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών

 28. Επανάληψη του διαγωνισμού για τα πακέτα Δ, Ζ, Η, Θ και ΙΑ της προμήθειας «Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης του Δήμου Ιωαννιτών»

Έγκριση των από 4-3-2013 πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για τα πακέτα Η : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ (ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ), προϋπολογισμού 18.277,80 (με Φ.Π.Α) και Θ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, προϋπολογισμού 3.462,45 (με Φ.Π.Α.)

Έγκριση του από 18-3-2013 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για το πακέτο ΙΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ, προϋπολογισμού 88.781,40 (με Φ.Π.Α.)

Έγκριση των από 25-6-2013 πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών για τα πακέτα:

   1. Δ : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, προϋπολογισμού 14.881,77 (με Φ.Π.Α.)

   2. Z : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ, προϋπολογισμού 11.098,29 (με Φ.Π.Α.)

 1. Έγκριση του από 27-8-2013 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για το πακέτο Ι: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, προϋπολογισμού 129.266,85 (με Φ.Π.Α.) της προμήθειας «Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης του Δήμου Ιωαννιτών»

 2. Ένσταση της εταιρείας CAL Τεχνική ΑΒΕΕ - Έγκριση των από 27-8-2013 πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών για τα πακέτα:

A: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ, προϋπολογισμού 86.610,45 (με Φ.Π.Α.)

Β : ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, προϋπολογισμού 30.012,00 (με Φ.Π.Α.)

ΣΤ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ,προϋπολογισμού 6.617,40 (με Φ.Π.Α.)

της προμήθειας «Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης του Δήμου Ιωαννιτών»

 1. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς για το διαγωνισμό «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης της κυκλοφορίας με στόχο την πληροφόρηση των πολιτών για τις συνθήκες κίνησης μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας», προϋπολογισμού 213.956,80 € με ΦΠΑ

 2. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς για το διαγωνισμό «Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων και καυσίμων και βελτιστοποίηση της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Ιωαννιτών», προϋπολογισμού 271.500,00 € με ΦΠΑ

 3. Ορισμός Δικηγόρων

 4. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Διαμόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου μεταξύ Δημοτικών Σχολείων Μουζακαίων»

 5. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Αποχέτευαη Ομβρίων Υδάτων στην επέκταση του Οικισμού Κατσικά»

 6. Διάθεση πίστωσης ποσού 1.800,00 € για την προμήθεια συσκευών fax για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου – (Κ.Α. 10.7135.100 220,00 €, Κ.Α. 10.7135.203 660,00 €, Κ.Α. 15.7135.012 300,00 €, Κ.Α. 70.02.7135.005 400,00 €, 70.03.7135.002 220,00 €)

 7. Έγκριση πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού: «Συντήρηση & επισκευή των μεταφορικών μέσων του Δήμου Ιωαννιτών για το έτος 2013» και λήψη απόφασης για ανάθεση με διαδικασία διαπραγμάτευσης.

 8. Διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 €, έγκριση όρων δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών για το έργο: Μετατροπή γηπέδου Κοσμηράς από χώμα σε χόρτο (ΣΑΤΑ) – (Κ.Α. 15.7336.403)

 9. Ορισμός επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: Μετατροπή γηπέδου Κοσμηράς από χώμα σε χόρτο (ΣΑΤΑ)

 10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2013

 11. Έγκριση Πρακτικών 9,11,12,14,15,16,18,&20 της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

 • Βίντεο: Τιμητικό αφιέρωμα στην Βησσανιώτισα μουσικό Μαρία Στούπη...

  Βίντεο: Τιμητικό αφιέρωμα στην Βησσανιώτισα μουσικό Μαρία Στούπη...

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 

 

 

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...

 

Φιλικά blogspot