Banner Πανω
 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Κανονισμός Λειτουργίας Πεζοδρόμων και Πλατειών

Κανονισμός Λειτουργίας Πεζοδρόμων και Πλατειών

 

Ομόφωνα στο σύνολό του και με την επιφύλαξη της Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας σε ένα σημείο, που αφορά τη αλλαγή της ροής κυκλοφορίας στους πεζοδρόμους, ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο Κανονισμός Λειτουργίας Πεζοδρόμων και Πλατειών.

Με τον συγκεκριμένο κανονισμό ο οποίος είχε εγκριθεί από την επιτροπή κυκλοφοριακών θεμάτων και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ρυθμίζονται:

-           Οι όροι κυκλοφορίας τόσο των πεζών, όσο και των οχημάτων ανεφοδιασμού των καταστημάτων που βρίσκονται σε πεζόδρομους και πλατείες, καθώς και κάθε είδους δικύκλων.

-           Τα μέτρα καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος από την  ρύπανση και την μόλυνση.

-           Τα μέτρα προστασίας του κοινού από την ηχορύπανση.

-           Οι προϋποθέσεις χρήσης τμημάτων πεζοδρόμων και πλατειών από τα παρακείμενα καταστήματα και οι υποχρεώσεις των καταστηματαρχών.

-           Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες.

Ο κανονισμός ισχύει για τα πεζοδρομημένα τμήμα:

- Μιχαήλ Αγγέλου (από Πλατεία Πύρρου έως Χαρ. Τρικούπη),

- Ζυγομάλλη,

- Οπλαρχηγού Πουτέτση (από Χαρ. Τρικούπη έως Δημάρχου Βλαχλείδη),

- Δημάρχου Βλαχλείδη,

- Γρηγορίου Σακκά

- Μελάνίδη,

-           Μουλαϊμίδη

-           Μπότσαρη

-           Γούναρη

-           Κατσιμήτρου,

-           Κωλέττη,

-           Καπλάνη,

-           Παπάζογλου,

-           Παπαδοπούλου

-           Αραβαντινού,

-           Λόρδου Βύρωνος,

-           Στουρνάρα,

-           Κατσαντώνη,

-           Καλλάρη,

-           Φιλίττη (από Καλλάρη ως Αβέρωφ)

-           Κύπριου Σιώζου

καθώς και στα τμήματα που έχουν ήδη ή θα χαρακτηριστούν στο μέλλον ως πεζόδρομοι μετά από σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα τμήματα των οδών αυτών, χαρακτηρίζονται ως πεζόδρομοι και προορίζονται για την αποκλειστική χρήση των πεζών.

β) Στους πεζόδρομους επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση όλο το 24ωρο:

1.        Η κίνηση αυτοκινήτων παροχής πρώτων βοηθειών - αυτοκινήτων που μεταφέρουν ασθενείς, των νεκροφόρων οχημάτων, των απορριμματοφόρων του Δήμου, των εκτελούντων υπηρεσία αυτοκινήτων Ελληνικής Αστυνομίας, των εκτελούντων υπηρεσία αυτοκινήτων του Δήμου, Πυροσβεστικής καθώς και των οχημάτων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, για την αντιμετώπιση περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης.

2.        Η κίνηση επιβατικών αυτοκινήτων μεταφοράς αναπήρων και υπερηλίκων, εφόσον είναι εφοδιασμένα με ειδική κάρτα από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

3.        Η κίνηση των οχημάτων που εκτελούν μετακομίσεις οικοσκευών ή οχήματα τροφοδοσίας καυσίμων μικτού βάρους μέχρι πέντε τόνων

γ) Η κίνηση οχημάτων μεταφοράς ετοίμου σκυροδέματος, αποκομιδής προϊόντων κατεδάφισης ή εκσκαφών επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένες ώρες οι οποίες θα ορίζονται κατά περίπτωση και μόνο μετά την καταβολή παραβόλου και την χορήγηση άδειας από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων ανεφοδιασμού των καταστημάτων, κατοικιών στους πεζόδρομους - πλατείες της πόλης, επιτρέπεται από ώρα 08:30 μέχρι 10:30 π.μ.. Ο χρόνος στάθμευσης για τροφοδοσία θα περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο για την  εκφόρτωση και με τον όρο ότι δεν θα παρεμποδίζεται η τροφοδοσία άλλων παρόδιων καταστημάτων.

Η κίνηση και η στάθμευση οχημάτων στους πεζοδρόμους γίνεται με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

1.        Η ταχύτητα των αυτοκινήτων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών, οι οποίοι πάντως σε οποιαδήποτε περίπτωση έχουν προτεραιότητα εκτός των περιπτώσεων μεταφοράς ασθενών και της κίνησης οχημάτων της Πυροσβεστικής, της Ελληνικής Αστυνομίας.

2.        Απαγορεύεται η οπισθοπορία των οχημάτων, εκτός κι αν αυτή γίνεται με την καθοδήγηση πεζού, καθώς και η επιτόπια στροφή τους.

3.        Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί από τη Δημοτική Αρχή να απαγορευτεί η επιτρεπόμενη κυκλοφορία των οχημάτων, εφ’ όσον αποδειγμένη ανάγκη το επιβάλλει για λόγους ασφαλείας ανετότερης κυκλοφορίας και προστασίας των πεζών.

4.        Κάθε κάτοχος οχήματος υποχρεούται σε αποζημίωση του Δήμου, με βάση τον προϋπολογισμό της Τεχνικής του Υπηρεσίας (θεωρημένο από τον Δήμαρχο) για τις ζημιές που τυχόν θα προκληθούν από την κυκλοφορία και τη στάθμευση του οχήματός του εντός πεζοδρόμων και πλατειών.

5.        Η κίνηση των μοτοποδηλάτων απαγορεύεται παντελώς, εκτός των κατόχων που έχουν εφοδιαστεί με ειδική κάρτα για τη διεκπεραίωση αλληλογραφίας, διανομής εφημερίδων κ.α. συναφών περιπτώσεων.

6.        Η κίνηση των ποδηλάτων επιτρέπεται σε όλους τους πεζοδρόμους.

7.        Απαγορεύεται εντελώς η στάθμευση δικύκλων (ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων) επί των πεζοδρόμων και των πλατειών εκτός από τους ειδικούς χώρους του Δήμου που θα βρίσκονται σε γειτονικούς χώρους.

στ) Η κίνηση των αυτοκινήτων μονίμων κατοίκων προς και από τις θέσεις στάθμευσής τους επιτρέπεται καθ’ όλο το 24ωρο εφόσον είναι εφοδιασμένα με ειδική κάρτα από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, όπου και θα καθορίζεται η είσοδος-έξοδος.

ζ) Απαγορεύεται στάθμευση τροχοφόρων σε πεζοδρόμους και πλατείες. Αρμόδια για την επιβολή των προβλεπομένων από το νόμο κυρώσεων είναι η Ελληνική Αστυνομία, καθώς και σε άλλη έκτακτη περίπτωση  που θα προκύπτει και θα κρίνεται από το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.

Με τον ίδιο Κανονισμό ρυθμίζεται η χρήση των πεζοδρόμων, καθιερώνονται ειδικοί όροι για τις περιπτώσεις επισκευής ή ανέγερσης οικοδομών, όπως οι κυρώσεις και τα πρόστιμα για όσους δεν τηρούν τα προβλεπόμενα.


 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 

 

 

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...