Banner Πανω
 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Δίκτυο Κοινωνικών Δομών- Γραφείο Διαμεσολάβησης

Δίκτυο Κοινωνικών Δομών- Γραφείο Διαμεσολάβησης

 

Με πρωτοβουλία του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιωαννιτών πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των Κοινωνικών Φορέων με σκοπό την δικτύωσή τους.

Στην πρόσκληση αυτή ανταποκρίθηκαν εικοσιτέσσερις από τους τριάντα φορείς που προσκλήθηκαν.

Συγκεκριμένα παραβρέθηκαν οι  παρακάτω.:

1.        Αστική  μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  «Η  Μέριμνα»

2.        Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου « Ε.Ψ.Ε.Π.»

3.        Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων ατόμων Ηπείρου ,«ΚΕΘΕΑ» 

4.        Κοινωνική Υπηρεσία Πανεπιστημιακού   Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

5.        Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων « Χατζηκώστα»

6.        Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Ιωαννίνων

7.        ΕΛΕΠΑΠ ,Παράρτημα Ιωαννίνων

8.        Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ιωαννιτών

9.        Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης & Εκπαίδευσης (ΚΕΣΥΕΚ) σε συνεργασία με την Εταιρεία  Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης σε άτομα , οικογένεια και ευρύτερα συστήματα

10.      Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Ηπείρου

11.      Γηροκομείο Ζωσιμάδων Ιωαννίνων

12.      Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής  Έρευνας και Παρέμβασης

13.      Συμβουλευτικό Κέντρο  Γυναικών Ιωαννίνων

14.      Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων

15.      Ελληνική Αντικαρκινική εταιρεία

16.      Ψυχιατρικός τομέας Γ.Ν.Ι Χατζηκώστα

17.      Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής Υγείας, «Σχεδία»

18.      Σύλλογος Γονέων –Κηδεμόνων και φίλων Α.Μ.Ε.Α. «Η Κυψέλη»

19.      Πανηπειρωτική ένωση για το Νεανικό Διαβήτη (ΠΕΝΔΙ)

20.      Ένωση Φίλων και Πασχόντων με σκλήρυνση κατά πλάκας Β.Δ. Ελλάδος

21.      Σώμα Ελλήνων προσκόπων

22.      1ο Σύστημα Προσκόπων Ιωαννίνων

23.      Εθελοντική Ομάδα PAGOURISTAS

24.      «Κιβωτός του Κόσμου»

Η κεντρική εισήγηση έγινε από τον Πρόεδρο του ΟΚΠΑΠΑ Φίλιππο Τσουμάνη, ο οποίος υπογράμμισε ότι στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να δημιουργηθεί μία ουσιαστική και μόνιμη συνεργασία. Ένα δίκτυο δηλαδή παρεχόμενων υπηρεσιών.

«Η Δικτύωση είναι η ουσία και η ποιότητα των σχέσεων που έχουν τα άτομα και οι υπηρεσίες  μεταξύ τους με στόχο την προώθηση της εξέλιξης και της ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα.

Είναι μια διαδικασία που γεννιέται, αναπαράγεται και εξελίσσεται συνεχώς  και περιλαμβάνει υπηρεσίες, δομές, ομάδες και άτομα  που κατά την διάρκεια της συνύπαρξης τους έρχονται σε επαφή, αναλαμβάνουν ρόλους, επικοινωνούν,, συνεργάζονται, συντονίζονται και διασυνδέονται», τόνισε ο κ. Τσουμάνης.

Το νέο μοντέλο ανθρώπινων και διοικητικών σχέσεων βασίζεται σε τέσσερα επίπεδα λειτουργίας, που είναι η επικοινωνία, η συνεργασία, ο συντονισμός και η διασύνδεση ατόμων και υπηρεσιών.

          Η Δικτύωση εκτός από στρατηγική και μέσο επικοινωνίας είναι και μέσο διαχείρισης ή αντιμετώπισης τοπικών προβλημάτων  αφού έχει σκοπό:

•          τη συμπληρωματικότητα της δράσης του κάθε φορέα ,

•          την από κοινού επίλυση προβλημάτων,

•          το σχεδιασμό και ανάληψη συλλογικών πρωτοβουλιών

•          την ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους ικανότητας  για την άμβλυνση των διακρίσεων  που υφίστανται οι ευπαθείς ομάδες και

•          την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης.

Ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση ενός τέτοιου δικτύου μέσα από  την διασύνδεση δομών και προγραμμάτων  κοινωνικής πολιτικής που έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για παροχή καλύτερων και ουσιαστικότερων  υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής  φροντίδας.

Για την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας, απαιτείται ένα σχέδιο δράσης και δικτύωσης.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:

•          Τη διαβούλευση με τις κοινωνικές υπηρεσίες, τους κοινωνικούς φορείς και τους εκπροσώπους  τους, τους συλλόγους, την εκκλησία κ.α. ώστε να διαπιστωθούν οι ανάγκες  που μπορούν να καλυφθούν μέσω της δικτύωσης.

•          Δημιουργία και ενίσχυση σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων  φορέων.

•          Τη συγκέντρωση των εμπειριών και των προβλημάτων των φορέων .

Τα οφέλη από τη δικτύωση, ειδικά στο επίπεδο των υπηρεσιών, των φορέων και των δομών τους είναι  πολλαπλασιαστικά: Η δικτύωση:

•          Παρέχει την καλύτερη πληροφόρηση

•          Διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και λύσεων, βοηθώντας την συγκρότηση μιας πιο ολοκληρωμένης και συνολικής προσέγγισης των θεμάτων

•          Διευκολύνει τη διάδοση «καλών πρακτικών», την ανάδειξη στρατηγικών για την προώθηση της έμπρακτης αλληλεγγύης

•          Προστατεύει από αλληλοεπικαλύψεις και εξασφαλίζει την ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων

•          Εξασφαλίζει την πολλαπλασιασμό των θετικών δράσεων και τη διάχυση των αποτελεσμάτων της λειτουργίας των δομών

•          Διευκολύνει την αποτελεσματικότερη προώθηση των υπηρεσιών των δομών στις τοπικές κοινωνίες

•          Προωθεί  αποτελεσματικά τις συνεργασίες, τυπικής και άτυπης μορφής στελεχών και φορέων.

Η πρόταση που κατατέθηκε από τον Πρόεδρο του ΟΚΠΑΠΑ Φίλιππο Τσουμάνη και υιοθετήθηκε ομόφωνα από τους παραβρισκόμενους φορείς περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία:

•          Καταγραφή των φορέων, των υπηρεσιών και των δομών Κοινωνικής Προστασίας που λειτουργούν στο Δήμο Ιωαννιτών

•          Ορισμός ενός υπεύθυνου για τη δικτύωση από κάθε φορέα

•          Ενημέρωση όλων για τις υπηρεσίες που παρέχει ο κάθε φορέας (ενημερωτικό σημείωμα από τον καθένα μας)

•          Πληροφόρηση των φορέων Κοινωνικής Προστασίας, αναγνωσιμότητα των  δομών, ο ιδιαίτερος ρόλος και οι υπηρεσίες που επιτελούν

•          Δημιουργία Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, αποβλέποντας στη εξασφάλιση σταθερής και ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών και των συμμετεχόντων φορέων

•          Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας

•          Έκδοση Οδηγού Πληροφοριών Υπηρεσιών

•          Ηλεκτρονική Δικτύωση  (Δημιουργία ηλεκτρονικού site, (π.χ στην ιστοσελίδα του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. και του Δήμου Ιωαννιτών) στο οποίο θα μπορεί να ανατρέχει κάθε πολίτης καθώς και κάθε επαγγελματίας, για να ενημερώνεται σχετικά με τις υπάρχουσες δομές και υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας στο χώρο του Δήμου μας καθώς και τις υπηρεσίες που προσφέρει η κάθε μία ξεχωριστά.

•          Διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων

•          Πραγματοποίηση Κοινωνικών Ερευνών με στόχο την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους

•          Δημιουργία βάσης δεδομένων κάθε υπηρεσίας, με στόχο την παρακολούθηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών (καταγραφή εξυπηρετούμενων σε καθημερινή βάση, υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, παραπομπές κ.τ.λ.)

Για την καλύτερη λειτουργία και τον συντονισμό των κοινωνικών δομών ξεκίνησε τη λειτουργία του το Γραφείο Διαμεσολάβησης.

Στο Γραφείο Διαμεσολάβησης προσέρχονται αρχικά για ενημέρωση και καθοδήγηση όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τις δράσεις των κοινωνικών δομών  προκειμένου να ωφεληθούν ανάλογα με τις ανάγκες τους, ενώ τους παρέχεται και ψυχοκοινωνική στήριξη.

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης στοχεύει:

•          Στην παροχή υπηρεσιών διευκόλυνσης και στην επικοινωνία των ωφελουμένων με άλλους φορείς σε θέματα:

          Ψυχικής και σωματικής υγείας

          κοινωνικής δικτύωσης και ένταξης

          εργασίας και δημιουργικής απασχόλησης

          επιμόρφωσης και

          πολιτιστικών δράσεων

•          Στα πλαίσια του δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες, το Γραφείο Διαμεσολάβησης θα έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης των πληροφοριών που παρέχουν οργανισμοί, υπηρεσίες και φορείς όπως ο ΟΑΕΔ, ΑΣΕΠ, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Πνευματικό Κέντρο, Κοινωνικοί φορείς.

•          Κατόπιν συνεννόησης με τους ωφελούμενους  και διαδικτυακών αναρτήσεων (μέσω mail), θα προσφέρει άμεση ενημέρωση και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων των δομών και αντίστοιχη προώθηση σε θέσεις εργασίας, σεμινάρια, εκδηλώσεις, επιδόματα και άλλες κοινωνικές παροχές.

•          Επιπλέον, στην γραμμή αυτής της νέας δράσης το Γραφείο Διαμεσολάβησης έχει ως απώτερο στόχο την ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης του πολίτη  μέσω της ενεργούς συμμετοχής του σε κοινωνικά θέματα και στη συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων αλλαγής της κοινωνικής πραγματικότητας.

•          Δυνατότητα πρόσβασης των ωφελούμενων σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις πληροφορίες που αφορούν στην:

          εργασία

          την επιμόρφωση

          την σωματική και ψυχική υγεία

          την τρίτη ηλικία  καθώς και

          τις πολιτιστικές δράσεις


 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 

 

 

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...