Ανάδοχος για την οδό Νιάρχου-  Δημοπρατείται ο δρόμος Τετράκωμο- Καστανιά και

αποφάσεις Ο.Ε. για πλήθος άλλων έργων
 
Δύο μεγάλα οδικά έργα και πολλά άλλα  που αφορούν παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών και την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων,  περιλαμβάνονται στις αποφάσεις που έλαβε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Συγκεκριμένα αναδείχτηκε ο ανάδοχος του έργου για την κατασκευή της οδού Νιάρχου προϋπολογισμού 25.700.000 ευρώ, ενώ δημοπρατείται το έργο «Αποκατάσταση βατότητας της οδού «Τετρακώμου – Φράξου – Καστανιάς», προϋπολογισμού 3.430.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από πόρους της Περιφέρειας Ηπείρου.
  Αναλυτικά:
Ανάδοχοι αναδείχτηκαν για τα έργα:
 «Εργασίες έργου Οδός Σταύρου Νιάρχου», προϋπολογισμού 25.700.000 €. Ανάδοχος ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
  «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος επαρχιακής οδού που εξυπηρετεί ΑΜΕΑ στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων (θέση Φλουδέικα)» προϋπολογισμού 49.600 €. Ανάδοχος Σωτ. Μάμαλης.
 «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. από Φιλιππιάδα έως Πρέβεζα», προϋπολογισμού € 150.000.
  «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 150.000. Ανάδοχος ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ.
  «Άμεσες εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 60.000. Ανάδοχος Ι. Μπουκουβάλας- Β. Κακαριάρης Ο.Ε.
 «Αποκατάσταση σωληνωτού οχετού στην επαρχιακή οδό Χρυσοβίτσα – οροπέδιο Πολιτσών», προϋπολογισμού 16.000 €. Ανάδοχος ΚΩΝ. ΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ.
 «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού στην Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 74.400 €. Ανάδοχος ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ.
 «Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας και βελτίωση οδικού δικτύου στην περιοχή Μιχαλιτσίου – Αμπελοχωρίου της ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 40.000 €.  Ανάδοχος ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
 «Αποκατάσταση στηθαίων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού € 150.000. Ανάδοχος Οικονόμου Γιώργος.
  «Διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης εντός της Τ.Κ. Γριμπόβου Άρτας», προϋπολογισμού € 30.000. Ανάδοχος Δημ. Φούκας.
 «Βελτίωση δρόμου από θέση "Ζάβατο" μέχρι θέση "Μορσί" στην ΤΚ Πιστιανών ΠΕ Άρτας – Β’ φάση», προϋπολογισμού 50.000 €. Ανάδοχος Δημήτριος Μάμαλης.
  «Βελτίωση βατότητας δρόμου Κρυονέρι – Ναζαίοι Δ.Κ. Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 220.000 €. Ανάδοχος ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ.
 «Αποκατάσταση οδών Θεσπρωτικού – Ριζοβουνίου - Παππαδατών – Μελιανών - Δ/ση με υπ'αρ.3410 επαρχιακή οδό και Πολυσταφύλλου – Νικολιτσίου – Άσσου - Θεσπρωτικού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 130.000. Ανάδοχος Ηλίας Κατσιμπόκης.
 «Ασφαλτόστρωση οδού από θέση Παλαιομηχανή έως θέση Γιώργα στο Δ.Δ. Χειμαδιού», προϋπολογισμού € 40.000. Ανάδοχος Κων. Κώστας.
  «Βελτίωση πρόσβασης στον οικισμό Παλεολάκκα Τ.Κ Τετρακώμου ΠΕ Άρτας από Ε.Ο Αθαμάνιο – Τετράκωμο», προϋπολογισμού 50.000 €. Ανάδοχος ΤΕΚΑΤ Ο.Ε.

Οριστικοποίηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών

Εκτός των ανωτέρω, μετά από σημερινές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οριστικής κατακύρωσης των διαγωνισμών, τις επόμενες ημέρες υπογράφονται οι συμβάσεις με τους αναδόχους των εξής έργων:

 «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων», προϋπολογισμού € 150.000.
 «Διαμόρφωση κόμβου εισόδου στον αερολιμένα «ΠΥΡΡΟΣ» Ιωαννίνων από την Εθνική Οδό Ιωαννίνων - Κοζάνης», προϋπολογισμού € 174.000
  «Κατασκευή – βελτίωση βοηθητικών χώρων – υποδομών επί της Εθνικής οδού Άρτας Τρικάλων στο ύψος της Κόκκινης Εκκλησίας» προϋπολογισμού 40.000 €.
  «Αποκατάσταση οδού από κόμβο Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας προς Παρακάλαμο έως κόμβο Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κακαβιάς», προϋπολογισμού 74.400 €.  «Βελτίωση οδού προς παραγωγική μονάδα (πτηνοτροφείο) Δήμου Νικολάου Σκουφά Δ.Ε. Κομποτίου», προϋπολογισμού 40.000 €.
  «Βελτίωση οδού προς κτηνοτροφικές μονάδες Τ.Κ. Αθαμανίου», προϋπολογισμού 12.000 €.
  «Συντήρηση – σήμανση – αποκατάσταση ζημιών – βελτίωση επικίνδυνων θέσεων οδού Παναγιάς – Δρυμώνα – Τσαγγαρόπουλου – Γοργόμυλου, οδού Κλεισούρας – Πέντε Πηγάδια και 13ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 194.000.
 «Αποκατάσταση ζημιών στην 5η Επαρχιακή οδό Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 350.000.
 «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στην περιοχή Κ.Τ.Ε.Ο. Δ.Δ. Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 26.715,45   με αναθεώρηση και ΦΠΑ.
 «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού σχολείου Λούρου», προϋπολογισμού 12.000 €.
  «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Ελεύθερο – Παλαιοσέλι – Δίστρατο», προϋπολογισμού 100.000 €.

Δημοπρατήσεις έργων

Παράλληλα με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής δημοπρατούνται τα εξής οδικά έργα:
«Αποκατάσταση βατότητας της οδού Τετρακώμου – Φράξου – Καστανιάς» προϋπολογισμού 3.430.000 €.
«Βελτίωση επαρχιακής οδού Αυχένας Αμπελοχωρίου – Ραφταναίοι - Κτιστάδες», προϋπολογισμού 150.000 €.
 «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Νεγάδων - Φραγκάδων», προϋπολογισμού 74.000 €.
«Βελτίωση–αποκατάσταση της ΕΟ αρ. 19 από Κουκούλια – Γουριανά – Ρωμανός – Κάτω Γραικικό – Μακρύκαμπος» προϋπολογισμού 183.000 €.
 «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Ελαφότοπο», προϋπολογισμού 73.500 € .

Αγροτικές υποδομές- καθαρισμοί ρεμάτων

Με άλλες αποφάσεις της Οικ. Επιτροπής προωθούνται παρεμβάσεις για τη βελτίωση των αγροτικών υποδομών.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, αναδείχτηκαν ανάδοχοι για τα έργα:
«Εργασίες Αναδασμού - τοπογραφικές εργασίες για την διευθέτηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον Αναδασμό αγροκτήματος Αμμουδιάς έκτασης 2.940 στρεμμάτων» προεκτιμώμενης αμοιβής 71.920 €.  Ανάδοχος Δημ. Παππάς
«Αποκατάσταση γέφυρας ποταμού Καλαμά πεδιάδας Καλπακίου του Δ. Πωγωνίου», προϋπολογισμού 20.000 €. Ανάδοχος Κ. Κούγκουλης.   

Επίσης δημοπρατούνται τα έργα:
«Κατασκευή διώρυγας προσαγωγής προς νερόμυλο Κρυονερίου και συρματοκιβωτίων προστασίας», προϋπολογισμού € 30.000.
Επένδυση τμημάτων αρδευτικών διωρύγων στην περιοχή Ράχης, προϋπολογισμού € 74.200.
Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης περιοχής αναδασμού Ριαχόβου προϋπολογισμού 74.400 €.

Εγκρίθηκαν επίσης πιστώσεις για την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων  του αντλιοστασίου   στράγγισης του κάμπου  Βαθυπέδου Αμμουδιάς.
 
 Πιστώσεις εγκρίθηκαν και  για τα παρακάτω έργα αντιπλημμυρικής προστασίας:
Καθαρισμός του ποταμού Λούρου και του ρέματος Καμπής.
Καθαρισμός και διευθέτηση στον ποταμό – υδατορέματα στα όρια της Τ.Κ. Νεοχωρίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
 «Εργασίες καθαρισμού και διαπλάτυνσης παραποτάμου του Λούρου ποταμού στη θέση Κουρμέκι».
«Εργασίες καθαρισμού παραποτάμιων ρεμάτων στα όρια του Δ.Δ. Μεσοποτάμου».
 «Εργασίες καθαρισμού και διευθέτησης ρέματος κατά μήκος του ποταμού στο Δ.Δ. Κάτω Μυρσίνης».

Ανάδοχος για τη μεταφορά των υπολειμμάτων της Μονάδας ΑΣΑ
Η «Περιβαλλοντική Ενεργειακή Α.Ε.» αναδείχτηκε σήμερα ανάδοχος του έργου μεταφοράς του υπολείμματος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου για την περίοδο της δοκιμαστικής της λειτουργίας, προϋπολογισμού δαπάνης € 242.204,14.

Σύμφωνη γνώμη Ε.Υ.Δ. για εργασίες αντιστήριξης του
Μεγάλου Θεάτρου της αρχαίας Νικόπολης

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης του υποέργου «Εργασίες αντιστήριξης των τοιχοποιιών του σκηνικού οικοδομήματος του Μεγάλου Θεάτρου της αρχαίας Νικόπολης».

Το έργο εντάσσεται στην πράξη «Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης (Β΄ Φάση)», με προϋπολογισμό 189.999 ευρώ. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων (Υπουργείο Πολιτισμού).

Χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του Κλειστού
Γυμναστηρίου Φιλιππιάδος

Μετά από αίτημα της Περιφέρειας Ηπείρου (11.12.2018) με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στάθη Γιαννακίδη, εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ για την ολοοκλήρωση του Κλειστού Γυμναστηρίου Φιλιππιάδος.

 


 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου