ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΙΕΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ

Αναφορικά με τη σημερινή δημόσια παρέμβαση του ΦοΔΣΑ, χωρίς μάλιστα να προκύπτει αν αυτή απηχεί τις απόψεις του σώματος ή μεμονωμένων εκπροσώπων του, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1) Την προσπάθεια συνεννόησης δεν την τορπιλίζει η Περιφέρεια, η οποία παρά τις συνθήκες που επιχειρούν να δημιουργήσουν de facto μεμονωμένοι εκπρόσωποί του, παραμένει αρωγός του, όποτε ζητείται η βοήθεια της Περιφερειακής Αρχής. Την προσπάθεια την τορπιλίζουν εκπρόσωποι του ΦοΔΣΑ, με αποφάσεις μάλιστα αμφιβόλου νομιμότητας. Εν προκειμένω οι εκπρόσωποι του ΦοΔΣΑ επικαλούνται «προσπάθεια συνεννόησης», αφού πρώτα «πέταξαν το γάντι» στην Περιφέρεια, προσβάλλοντας στο Συμβούλιο της Επικρατείας την απόφαση ανάθεσης του Υπολείμματος από την Περιφερειακή Αρχή. Η ενέργειά τους αυτή προφανώς και θα απαντηθεί αναλόγως. Πέραν όμως της δικαστικής αντιμετώπισης, οφείλουν οι συγκεκριμένοι / μεμονωμένοι εκπρόσωποι του ΦοΔΣΑ να απολογηθούν στους Ηπειρώτες πολίτες:

Σοβαρά επιδιώκουν να ακυρώσουν την απόφαση του Περιφερειάρχη με την οποία ανατέθηκε η μεταφορά του Υπολείμματος αντί 0,158€ ανά τονοχιλιόμετρο με χρηματοδότηση μάλιστα του Ελληνικού Δημοσίου, για να την αναθέσουν αυτοί με 0,229€ ανά τονοχιλιόμετρο με επιβάρυνση των νοικοκυριών της Ηπείρου; Σοβαρά, αυτή είναι η επιδίωξή τους; Να επιβαρύνουν τους πολίτες της Ηπείρου μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών στις οποίες μετέχει μόνο ένας οικονομικός φορέας που προσφέρει το ‘γενναίο’ ποσοστό έκπτωσης του 0,04%; Για ποιο λόγο άραγε; Την απάντηση να μην την απευθύνουν στην Περιφερειακή Αρχή, αλλά στους πολίτες της Ηπείρου. Γιατί από αυτούς επιχειρούν να αντλήσουν τα ποσά των αναθέσεων ‘πολυτελών’ μεταφορών Υπολείμματος.

2) Οι αριθμοί δεν χρειάζονται αναλύσεις, όπως επιχειρούν εκπρόσωποι του ΦοΔΣΑ, αλλά «μιλούν» μόνοι τους. Εν προκειμένω από τα επίσημα στοιχεία της ΜΕΑ, κατά την διάρκεια της τελευταίας ανάθεσης μεταφοράς Υπολείμματος 20.000 τόνων από τον ΦοΔΣΑ (29.04.2021-02.11.2021) μεταφέρθηκαν μόνο 17.639,61 τόνοι υπολείμματος και όχι 20.000,03 τόνοι, όπως παραπλανούσε ο Πρόεδρός του τα μέλη του ΦοΔΣΑ, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Γραφεία Γενικών Γραμματέων. Οι υπόλοιποι 2.360,39 τόνοι αφορούσαν Μη Επιτρεπτά Απόβλητα. Συνολικά ο ΦοΔΣΑ μετέφερε κατά το διάστημα που έκανε την μεταφορά του Υπολείμματος πάνω από 4.650 τόνους Μη Επιτρεπτών Αποβλήτων, επιβαρύνοντας τους Ηπειρώτες με ποσό διόλου ευκαταφρόνητο, λαμβάνοντας υπόψη και τις ‘πολυτελείς’ τιμές που ‘εξασφάλιζε’ για την μεταφορά τους.

3) Η τελευταία ανάθεση της Περιφέρειας αντιστοιχεί σε ποσό λιγότερο και από 0,1€ ανά τονοχιλιόμετρο και ποσοστό έκπτωσης πάνω από 65% σε σχέση με τις τιμές που εξασφάλιζε ο ΦοΔΣΑ από το υστέρημα του Ηπειρώτη. Αφορά την μεταφορά 2.445,29 τόνων Υπολείμματος, που σχεδόν αντιστοιχεί στην ποσότητα των Μη Επιτρεπτών Αποβλήτων που μετέφερε ο ΦοΔΣΑ, κατά προτεραιότητα μάλιστα, σε βάρος της μεταφοράς του Υπολείμματος. Γίνεται δε με κρατική χρηματοδότηση, χωρίς καμία επιβάρυνση του Ηπειρώτη. Ιδού λοιπόν «πεδίον δόξης λαμπρόν» για τον ΦοΔΣΑ: να προσβάλλει και αυτήν την απόφαση του Περιφερειάρχη και να «διεκδικήσει» την μεταφορά του με το υστέρημα του Ηπειρώτη και με τιμή τουλάχιστον 0,229€ ανά τονοχιλιόμετρο.

4) Η τιμή μεταφοράς δεν εξαρτάται από τον τόπο προορισμού του Υπολείμματος, όπως επιχειρεί να «αιτιολογήσει» ο ΦοΔΣΑ τις ‘πολυτελείς’ τιμές που εξασφάλιζε για τους Ηπειρώτες με διαγωνιστικές διαδικασίες του ενός διαγωνιζόμενου, δεδομένου ότι υπολογίζεται ανά τονο-χιλιόμετρο. Πάντως φαίνεται να λησμονούν οι εκπρόσωποί του ότι οι ίδιοι έχουν ενημερώσει ότι ο ΧΥΤ Καρβουναρίου έχει κλείσει και δεν δέχεται Υπόλειμμα, ενώ οι περισσότεροι από τους Δήμους που υπάγονται στον ΧΥΤ Βλαχέρνας, για λόγους άδηλους στην Περιφερειακή Αρχή ‘επιμένουν’ να εναποθέτουν παράνομα -και παρά τις συνεχείς οχλήσεις- τα απορρίμματα σε αυτόν τον ΧΥΤ και να μην τα μεταφέρουν στην ΜΕΑ, χρεώνοντας τους δημότες τους με διπλές καταβολές.

5) Είναι απορίας άξιο, και αφήνει άναυδο και τον πλέον αδαή, όταν οι εκπρόσωποι του ΦοΔΣΑ ισχυρίζονται ότι δήθεν 3-4 οχήματα θα ‘δεσμευθούν’ στη ΜΕΑ για την μεταφορά του Υπολείμματος. Κατ’ αρχήν η μεταφορά του Υπολείμματος ως αρμοδιότητα της Περιφέρειας Ηπείρου δεν ‘δεσμεύει’ κανένα όχημα του ΦοΔΣΑ. Αλλά ακόμη και καθ’ υπόθεση ότι θα μετέφερε το Υπόλειμμα ο ΦοΔΣΑ με τα οχήματα των ΣΜΑ, δεν κατανοούμε πώς θα τα δέσμευε, αφού σύμφωνα με την μελέτη του, στην επιστροφή τους από τη ΜΕΑ θα φόρτωναν το Υπόλειμμα. Βέβαια με τους χρόνους που έχει «μελετήσει» η «εγκεκριμένη μελέτη» του ΦοΔΣΑ, δεν επαρκούν ούτε 100 απορριμματοφόρα για την μεταφορά του Υπολείμματος. «Έχει μελετήσει» λ.χ. πως για το δρομολόγιο από τον ΣΜΑ Ιωαννίνων μέχρι την ΜΕΑ (απόσταση 26 χλμ και μετ’ επιστροφής 52 χλμ) απαιτούνται 2,66 ώρες, δηλαδή τα απορριμματοφόρα θα κινούνται με 20χλμ/ώρα περίπου και μαζί με τις «μελετημένες» ώρες αναμονών το πολύ δύο δρομολόγια ημερησίως προκάμουν να εκτελέσουν.

6) Τέλος, η Περιφερειακή Αρχή θα προσπαθήσει να βοηθήσει τους εκπροσώπους του ΦοΔΣΑ που έχουν μείνει «άναυδοι» και «αναρωτιούνται» ποιος φέρει την ευθύνη της εισόδου των Μη Επιτρεπτών Αποβλήτων στη ΜΕΑ. Αν και, αν είχαν μπει στον κόπο, εκτός από την επίσκεψη στη ΜΕΑ, να ανοίξουν και την Σύμβαση Σύμπραξης, θα τους είχε λυθεί η απορία: Είναι αυτονόητο πως την φέρει ο ΙΦΣ, το έργο δεν είναι δημόσιο, αλλά ΣΔΙΤ.

Εάν επίσης πέραν των αναθέσεων σε έναν και μοναδικό διαγωνιζόμενο με ποσοστό έκπτωσης 0,04%, είχαν ενδιαφερθεί, κατά την επίσκεψή τους στη ΜΕΑ, να ενημερωθούν και πώς γίνεται η μεταφορά τους, θα είχαν διαπιστώσει πως δεν ενσωματώνονται στο Υπόλειμμα, όπως παραπλανούν στην ανακοίνωσή τους, αλλά γίνεται με διαφορετικούς κάδους.

7) Η Περιφερειακή Αρχή θέλει να πιστεύει ότι όλες οι ενέργειες εκπροσώπων του ΦΟΔΣΑ εκπορεύονται από πλημμελή ενημέρωσή τους και άγνοια των δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, τους καλεί να προτάξουν το καλό των Ηπειρωτών και να απόσχουν από ενέργειες που στρέφονται κατά των συμφερόντων τους. Ο «κοινός τόπος» των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης [πρέπει να] είναι το συμφέρον του τόπου. Και το συμφέρον του τόπου μία ανάγνωση έχει.

 

 

 

 

 

 


 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου