Banner Πανω
 
 
 

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ _ Δελτίο Τύπου για συνάντηση στα πλαίσια του Έργου TEN ECOPORT

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ _ Δελτίο Τύπου για συνάντηση στα πλαίσια του Έργου TEN ECOPORT

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προηγμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα για την παρακολούθηση και τον σχεδιασμό καινοτόμου περιβαλλοντικής διαχείρισης των λιμένων στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης

Άρτα, 30 Ιουνίου 2014. - Σημαντική για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης διακρατική συνάντηση πραγματοποιείται στην Άρτα το διήμερο 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου στα πλαίσια του διακρατικού Έργου TENECOPORT (www.tenecoport.eu).

Η συνάντηση αυτή οργανώθηκε από το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ και σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη παρουσίαση του Έργου TENECOPORT στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «Νοτιοανατολική Ευρώπη» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εκπρόσωποι των δώδεκα (12) λιμανιών και των επτά (7) ερευνητικών/εκπαιδευτικών φορέων που υλοποιούν το Έργο TENECOPORT προερχόμενοι από την Ιταλία, την Κροατία, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα συναντήθηκαν για να συζητήσουν εις βάθος για τις πολιτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης των λιμένων και τη συνεργασία στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε και χαιρέτισε ο κ. Ιωάννης Κατέρης θεματικός αντιπεριφερειάρχης με αρμοδιότητες σε θέματα Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο οποίος ανέφερε: «χειροκροτώ την προσπάθειά σας, προσπάθεια η οποία προσβλέπει ουσιαστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των λιμένων και την αναβάθμιση του ρόλου τους στο διεθνές σύστημα θαλάσσιων μεταφορών δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Η γεωγραφική θέση των χωρών από τις οποίες προερχόμαστε όλοι όσοι είμαστε εδώ σήμερα, στο νοτιανατολικό άκρο της Ευρώπης, δημιουργεί προϋποθέσεις και συνθήκες ούτως ώστε από τη μια πλευρά να συνδέσουμε τη βόρεια Ευρώπη με τη νότια Ευρώπη και από την άλλη να συνδέσουμε την Ευρώπη με άλλα σημεία του πλανήτη, τα οποία αυτή τη στιγμή γνωρίζουν πολύ μεγάλη ανάπτυξη, όπως για παράδειγμα είναι η Ασία, όπου συντελούνται τεράστιες αλλαγές στον χώρο της οικονομίας και όχι μόνον. Πρωτοβουλίες και δράσεις, όπως αυτές που υλοποιούνται στο πλαίσιο του TEN ECOPORT, που είναι ευρωπαϊκού επιπέδου, μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τον στόχο να διασυνδεθεί ολόκληρη η Ευρώπη και να γίνει ανταγωνιστικότερη, αλλά ταυτόχρονα δίνουν και τη δυνατότητα να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής για όλους μας, καθώς επικεντρώνονται στο περιβάλλον (αστικό και ευαίσθητα οικοσυστήματα) και προτείνουν εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής για ένα αειφόρο σύστημα μεταφορών. Πιστεύω ότι, παρά τα προβλήματα, είμαστε σε μία καλή εποχή για να βελτιώσουμε, ως ενεργοί πολίτες και από τη θέση ισχύος που μας έχουν εμπιστευθεί οι συμπολίτες μας, το έργο μας υπέρ όλων των πολιτών και υπέρ της οικονομίας. Η Περιφέρεια Ηπείρου και εγώ προσωπικά παρακολουθούμε τις δράσεις σας, όπως ξέρετε είχα συμμετάσχει στην πρώτο διεθνές συνέδριο που διοργανώσατε στα Τίρανα και θα αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματά τους στην προσπάθειά μας για υλοποίηση του οράματός μας στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για τα Λιμάνια και τον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό της Ηπείρου για το 2014-2020.»

Η παρουσία του κ. Κατέρη καταδεικνύει τη δυναμική του συγκεκριμένου Έργου ως μοχλού της βιώσιμης περιβαλλοντικής ανάπτυξης στις περιοχές των λιμένων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και εισηγητή εργαλείων και πολιτικών που θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Επισημαίνεται ότι ο κ. Κατέρης ως θεματικός αντιπεριφερειάρχης έχει κατανοήσει από την πρώτη στιγμή το ρόλο των θαλάσσιών μεταφορών που διασύνδεουν την Ήπειρο με την Κεντρική Ευρώπη έχοντας ανταποκριθεί σε προσκλήσεις του ΤΕΙ Ηπείρου και έχοντας συμμετάσχει και συνεισφέρει και σε άλλες συναντήσεις στα πλαίσια της συνεργασίας Αδριατικής–Ιονίου.

O Καθηγητής του Πολυτεχνείου του Μπάρι, κ. Λεονάρντο Νταμιάνι, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου και εκπρόσωπος του συντονιστή εταίρου, παρουσίασε τις βασικές δράσεις του Έργου TENECOPORT, στο οποίο συμμετέχουν 16 εταίροι (9 οργανισμοί λιμένος και 7 ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια) από 7 διαφορετικές χώρες. Ευχαρίστησε ιδιαίτερα την ερευνητική ομάδα του Εργαστήριου Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για τη συνεργασία που έχει μαζί της τα τελευταία 5 χρόνια, εξαίροντας ιδιαίτερα τη συνεισφορά της στην επιτυχή υλοποίηση του Έργου καθώς συμμετέχει ενεργά στη συντονιστική επιτροπή παρακολούθησης του έργου.

 

Ο Αναπληρωτής Καθ. Χρυσόστομος Στύλιος, Υπεύθυνος του Εργαστήριου Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου που συμμετέχει ως εταίρος στο Έργο, παρουσίασε τη συνεισφορά του Εργαστηρίου το οποίο υλοποιεί, μεταξύ άλλων, ένα προηγμένο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών που είναι διαθέσιμο μέσω διαδικτύου (www.tenecoport.eu/webgis) και ενσωματώνει σε πραγματικό χρόνο και παρουσιάζει χωρικά δεδομένα και ενδιαφέρουσες πληροφορίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης για τις περιοχές των λιμένων, καθώς επίσης και ένα σύγχρονο, πλήρως αυτοματοποιημένο, σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης γνώσης και πληροφοριών (www.tenecoport.eu/platform). Ο κ. Στύλιος τόνισε ότι το ΤΕΙ Ηπείρου, και ιδιαίτερα το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., μέσα από τη συνεργασία του με περιφερειακούς φορείς, όπως ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας και ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών, μεταφέρει τεχνογνωσία και καινοτομία στους τομείς των νέων τεχνολογιών και τους υποστηρίζει σε θέματα ανάπτυξης εφαρμογών Πληροφορικής. Όπως τόνισε ο κ. Στύλιος, είναι σημαντική η συμμετοχή που έχει το ΤΕΙ Ηπείρου σε διακρατικά έργα μέσα από τα οποία αναδεικνύεται η συνεισφορά του και ο αναπτυξιακός ρόλος του στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

 

 

Λίγα λόγια για το Έργο TENECOPORT

Το Έργο TENECOPORT - TransnationalENhancementofECOPORT8 network (Διασυνοριακή Επαύξηση του Δικτύου του ECOPORT8) υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ, Άξονας Προτεραιότητας 2: Προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, Περιοχή Παρέμβασης 2.2: Βελτίωση πρόληψης περιβαλλοντικών κινδύνων.

Στόχος του είναι να διαμορφώσει κοινούς κανόνες για την περιβαλλοντική διαχείριση των λιμένων της Αδριατικής, του Ιονίου και της Μαύρης Θάλασσας και να ενισχύσει έτσι το θαλάσσιο εμπόριο σε αυτές τις περιοχές. Προκειμένου να πετύχει τους στόχους του, το Έργο TENECOPORT έχει προβλέψει δραστηριότητες που αξιοποιούν και κεφαλαιοποιούν τα σημαντικά αποτελέσματα του ήδη ολοκληρωμένου Έργου ECOPORT8 που ασχολήθηκε με το θέμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις περιοχές μέσα και γύρω από τα λιμάνια της Ν.Α. Ευρώπης.

Φιλοδοξία του Έργου TENECOPORTείναι, εν τέλει, να καταστεί μοχλός της βιώσιμης περιβαλλοντικής ανάπτυξης στις περιοχές των λιμένων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και εισηγητής εργαλείων και πολιτικών που θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, όπως το οραματίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο Εταιρικό Σχήμα του Έργου συμμετέχουν 16 φορείς από 7 χώρες της Ν.Α. Ευρώπης:

Ιταλία

Ελλάδα

Βουλγαρία

Ρουμανία

Μαυροβούνιο

Κροατία

Αλβανία

 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου είναι 2.284.282,00 €

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του Έργου:

http://www.tenecoport.eu

 

Σύνταξη-Επιμέλεια: Ανδριανή Οικονόμου

(Γραφείο Τύπου του Έργου TENECOPORT)


 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς Μονής Αβελ

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς  Μονής Αβελ

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 

 

 

Το κανάλι μας στο YouTube.

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...