ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΠΕΊΡΟΥ 2014-2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ στη Συνεδρίαση του Π.Σ. 27-08-14
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020 &
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020

Η Αιρετή Περιφερειακή Αρχή της Ηπείρου, στη μέχρι σήμερα θητεία της, πολιτεύτηκε:
 καταγράφοντας λεπτομερώς τη δεδομένη κατάσταση,
 αναδεικνύοντας τις στρεβλώσεις,
 αναλύοντας τα δεδομένα,
 τηρώντας και θέτοντας όρους ελέγχου, λειτουργίας και δραστηριότητας, &
 λαμβάνοντας υπεύθυνες αποφάσεις.

Σε κάθε περίπτωση προτιμήσαμε αντί για βαρύγδουπες εξαγγελίες, τη συστηματική και μεθοδική δουλειά.

Τι παραλάβαμε:
1. Αδυναμία αξιοποίησης -κατά τρόπο πλήρως και άμεσα λειτουργικά ωφέλιμο- των δυνατοτήτων που μας προσέφερε η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2. Είναι αλήθεια πως, σε ό,τι αφορά τους ευρωπαϊκούς πόρους, συχνά αποσκοπούσαμε στην πρόχειρη και ταχύρυθμη απορρόφηση και όχι στην πραγματική αξιοποίηση. Κάθε φορά, κάναμε έναν κλασικό, «ελληνικό αγώνα δρόμου» για να απορροφήσουμε όσα περισσότερα μπορούσαμε, όπως μπορούσαμε, την τελευταία στιγμή.
3. Ο προγραμματισμός ήταν ελλιπής, υπήρχε κατακερματισμός στα προγράμματα, αδυναμία υιοθέτησης «βέλτιστων» πρακτικών, ελλειμματική απόδοση των «άυλων δράσεων και ενεργειών» καθώς και νομοθετικής φύσεως προβλήματα, όπως απαλλοτριώσεις, σύστημα ανάθεσης & εκτέλεσης των δημοσίων έργων, έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης, κλπ.

Η πολιτική μας θέση:
• Ορισμός στοχευμένων δράσεων, που θα πετυχαίνουν το βέλτιστο πρακτικό αποτέλεσμα, που θα κατατείνει στην ουσιαστική αξιοποίηση και στην ανταποδοτικότητα των αντίστοιχων επενδύσεων.
• Η ουσιαστική πρόοδος του τόπου και ΟΧΙ η ενασχόληση με την λογιστική της απορρόφησης και της κατανάλωσης των κονδυλίων, να αποτελέσει το διακύβευμα της αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Χρηματοδοτικό πλαίσιο 2014-2020, Διαρθρωτικά Ταμεία:
Τα Ευρωπαϊκά κονδύλια δεν είναι πανάκεια. Είναι προφανές, ότι η Ελλάδα έχει άμεση ανάγκη τις διαρθρωτικές αλλαγές, τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και ασφαλώς, τις δράσεις για την προσέλκυση επενδύσεων. Στη συγκεκριμένη, όμως, συγκυρία κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει και το θεμελιώδη ρόλο που μπορεί να παίξουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, στον αγώνα της Περιφέρειάς μας και της Ελλάδας για την ανάκαμψη και την αύξηση του κύκλου εργασιών.

Πώς σχεδιάσαμε:
 Με τις 11 θεματικές προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις εξαντλητικές διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Ηπείρου και κυρίως με τις σκληρές διαπραγματεύσεις με τα Υπουργεία (τομεακά προγράμματα) και σύμφωνα πάντα με το κανονιστικό πλαίσιο της νέας περιόδου 2014-2020, καταρτίσαμε και υποβάλλαμε, στις 17-07-14, ένα ολοκληρωμένο, τεκμηριωμένο και με μετρήσιμα προσδοκώμενα αποτελέσματα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, με το οποίο η Περιφερειακή Αρχή της Ηπείρου επιχειρεί να αξιοποιήσει, με τα μέγιστα ανταποδοτικά οφέλη και περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τα κοινοτικά κονδύλια της επερχόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014 -2020.
 Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 ενσωματώνει απόλυτα το όραμα και τη Στρατηγική της Περιφέρειας Ηπείρου -τα οποία παραμένουν επίκαιρα από την έγκρισή τους, στις 14-09-11 από το Περιφερειακό μας Συμβούλιο- και ομαδοποιεί τους, από τότε προτεινόμενους, ειδικούς στόχους σε τομείς εστίασης της Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (smart specialization), οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τους:
• Πρωτογενή τομέας και Αγροβιοδιατροφικός τομέας
• Βιομηχανία της εμπειρίας για τον τουρισμό & πολιτισμό (Δημιουργική βιομηχανία)
• Νέα Επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με τους ερευνητικούς & ακαδημαϊκούς φορείς της περιοχής (ΑΕΙ – ΤΕΙ – κλπ)
• Υγεία (ιατρικός τουρισμός) & Ευεξία (ιαματικός τουρισμός)

- Σας διανείμαμε (εκτός των απεσταλμένων με e-mail εγγράφων) και έναν συνοπτικό -πλην όμως πλήρως κατατοπιστικό πίνακα- στον οποίο αποτυπώνονται οι, μέχρι σήμερα ισχύοντες ανά διαρθρωτικό ταμείο, προϋπολογισμοί για την Περιφέρεια Ηπείρου.

Σε τι στοχεύουμε:
• Στη βελτίωση και ολοκλήρωση των βασικών υποδομών.
• Στην αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών.
• Στη δημιουργία φιλικού κλίματος για την ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
• Στον προσανατολισμό της παραγωγικής δομής σε διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα και στην τουριστική ανάπτυξη
• Στη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων για επενδύσεις ανάδειξης κάθε ωφέλιμης αξίας.
• Στην άρση του κλίματος αβεβαιότητας

Σε τι αποσκοπούμε μεσοβραχυπρόθεσμα:
Στην αυτοτροφοδοτούμενη και εξωστρεφή ανάπτυξη, εστιασμένη σ’ εκείνες τις παραγωγικές δραστηριότητες που αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα και ενισχύουν την τοπική ταυτότητα, με σεβασμό στην γεωϊστορία του πολίτη της Ηπείρου.

Οικονομικό Περιβάλλον – Δεσμεύσεις:
Οι καιροί και οι συνθήκες επιβάλλουν: αυστηρή εναρμόνιση με τα οριζόμενα στον κεντρικό σχεδιασμό και τιθασευμένο οικονομικό προγραμματισμό για έργα με τεχνική αρτιότητα, ωφέλιμα και λειτουργικά στην κοινωνία, στο σωστό χρόνο.

Τρέχον πολιτικό διακύβευμα:
Η κρισιμότητα της συγκυρίας δεν επιτρέπει προσωπικές μεμψιμοιρίες, πολιτικούς τυχοδιωκτισμούς και συμπλεγματικές συμπεριφορές. Ο τόπος έχει ανάγκη γόνιμης συνεργασίας. Η πολιτική εξουσιοδότηση που μας επανα-ανετέθηκε από τον Ηπειρωτικό λαό δεν μας εφησυχάζει. Τουναντίον μας προκαλεί, σε εντονότερη εγρήγορση και σε δυναμικότερη διεκδίκηση.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο Ηπειρωτικός λαός εκτιμά την Πολιτική μας και η Ιστορία θα μας δικαιώσει.

Τέλος, λόγοι πολιτικής δεοντολογίας και προσωπικής μας ηθικής, μας επιτάσσουν να ευχαριστήσουμε για μία φορά ακόμη τον Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής Ηπείρου κο Σιαμόπουλο, την Προϊσταμένη της Μονάδας Προγραμματισμού και Αξιολόγησης κα Παπανικολάου καθώς και κάθε στέλεχος αυτής, που -υπό το αυστηρό καθεστώς τήρησης των προσδιαγραφών και χρονοδιαγραμμάτων- ανταποκρίθηκαν απόλυτα στις ανάγκες διαμόρφωσης και συγκρότησης του σχεδιασμού, ώστε κάθε σχετικό αίτημα προς τις εγκριτικές αρχές (εθνικές ή ευρωπαϊκές) να διακρίνεται τόσο από την εμπρόθεσμη όσο και από την έγκυρη υποβολή της.
 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου