Banner Πανω
 
 
 

Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11-9-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ. 26510- 27390
26510- 87201
FAX: 26510 -34047
EMAIL:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΡΟΣ.: Μ.M.E.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 29-08-2014 συνεδριάσεως.

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
2. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Οριστική μελέτη οδού Νιάρχου», που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου με ΚΑ2006ΜΠ01830003, και με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών «DKND ENGINEERS Ο.Ε./ DELCO ΕΠΕ - Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΗΡΙΝΗΣ», μέχρι την 31-12-2014.
3. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολης)», που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου με KA 2008M1101830002, με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών: [“HYDROMENT-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.” / “Μ. ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” Ε.Ε., Διακριτ. Τίτλος: “ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ”/ ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ]’’.
4. Έγκριση διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Mονής Αγίου Γεωργίου Καμίτσιανης Τσαμαντά», προϋπολογισμού 157.929,76 € πλέον Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ318/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ31880010 και τίτλο «Cult. Routes: Cross- Border Cultural Routes- Περιφέρεια Ηπείρου» και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
5. Έγκριση διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Γηρομερίου», προϋπολογισμού 115.852,85 € πλέον Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ318/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ31880017 και τίτλο «ICE- I.C.E. Innovation, culture and Creativity for a new economy - Περιφέρεια Ηπείρου» και συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
6. Έγκριση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού, προϋπολογισμού € 3.040,00 με ΦΠΑ, στα πλαίσια του έργου «Environmental Parks», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013 και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
7. Έγκριση του Πρακτικού 4/04-09-2014 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Διαχείριση, Οικονομική Παρακολούθηση και Οργάνωση συνάντησης στα πλαίσια του έργου Cult.Routes – Cross-border Cultural Routes (Διασυνοριακές πολιτιστικές διαδρομές)», προϋπολογισμού € 12.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
8. Έγκριση μετακίνησης του Ευαγγέλου Τσιάρα, υπαλλήλου του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Neuruppin της Γερμανίας, από 1 έως 5-09-2014, για την συμμετοχή του στην συνάντηση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Promoting multi-level governance in support of Europe 2020» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
9. Έγκριση κατανομής πίστωσης ποσού € 10.803,17 του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, με Κ.Α. 2012ΕΠ03000012, για το Πρόγραμμα Αγροτικός Εξηλεκτρισμός της Π.Ε. Ιωαννίνων.
10. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για τη δημιουργία και τοποθέτηση τριών (3) διαφημιστικών banners, που θα χρησιμοποιηθούν για τη διακόσμηση των περιπτέρων της Περιφερείας Ηπείρου στις συμμετοχές της σε θεματικές εκθέσεις προβολής παραδοσιακών προϊόντων κατά το προσεχές χρονικό διάστημα.
11. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ενός Plotter A0+ για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου (σχετ. η αριθμ. 22/939/16-07-2014 απόφαση της Ο.Ε.)
12. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του Φορέα Συντονισμού «GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», για το έργο της υποβοήθησης των αγροτών για την συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ, βάση των συμβάσεων συνεργασίας που έχουν υπογραφεί με την Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων και Π.Ε. Πρέβεζας) και την ως άνω εταιρεία.
13. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
14. Έγκριση δαπανών για την επιχορήγηση Προνοιακών Ιδρυμάτων, Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, για το Α’ και Β’ Εξάμηνο του έτους 2014.
15. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
16. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
17. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση οδού από Μορφάτι έως Μεσοβούνι ΤΚ Σπαθαραίων)», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.
18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Φιλιατών» (υποέργο 1) της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Φιλιατών» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (με κωδικό ΟΠΣ 349377), αναδόχου εταιρείας «ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ», μέχρι την 28-02-2015.
19. Έγκριση των Πρακτικών Νο 2Α/12-08-2014, 2Β/04-09-2014 και 2Γ/08-09-2014 (έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Θεσπρωτίας για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2013-2014 και το σχολικό έτος 2014-2015.
20. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 94603/3304/09-09-2014 αποφάσεως του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, περί παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση Δράσεων του Υποέργου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “TEMPTING STREETS”».
21. Έγκριση δαπανών για συντήρηση λοιπού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του ΚΕΔΔΥ Θεσπρωτίας.
22. Έγκριση μετακίνησης της Μάντζιου Ιωάννας, υπαλλήλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην Αθήνα, από 07/09/2014 ως 17/09/2014, για συμμετοχή επιμορφωτικό πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης υποψηφίων νέων εξεταστών των Περιφερειακών Ενοτήτων σε θέματα πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων κατηγορίας β΄ και έγκριση των σχετικών δαπανών.
23. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-08-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – Αποχιονισμός – Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου. Υποέργο: «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση οδού από ΚΤΕΟ έως Διασταύρωση 2ης επαρχιακής οδού Μύτικα - Νικόπολης», προϋπολογισμού 80.000,00 με ΦΠΑ, ο οποίος απέβη άγονος και ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου.
24. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής της από 02-09-2014 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού στο Δ.Δ. Ν. Σαμψούντας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου.
25. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-09-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Κατασκευή οδού αντιπυρικής προστασίας στο Δ.Δ Στεφάνης – Β΄ φάση», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
26. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην Αθήνα, από 1 έως 3-9-2014 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.
27. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια αναλώσιμων υλικών, γραφικής ύλης και ειδών αρχειοθέτησης για τη διαχείριση του έργου «Ανάπτυξη Βιώσιμων Στρατηγικών για την προώθηση του Βιοαερίου με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των αγροτικών και βιομηχανικών αποβλήτων "Development of sustainable biogas strategies for integrated agro industrial waste management" και ακρωνύμιο BioGAIA» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας - Ιταλίας 2007-2013.
28. Έγκριση δαπάνης και ανάθεση προμήθειας χημικών αναλώσιμων υλικών για την επεξεργασία Βιο-Αποβλήτων της Περιφέρειας Ηπείρου από τη μονάδα παράγωγης βιοαερίου, στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Βιώσιμων Στρατηγικών για την προώθηση του Βιοαερίου με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των αγροτικών και βιομηχανικών αποβλήτων "Development of sustainable biogas strategies for integrated agro industrial waste management" και ακρωνύμιο BioGAIA», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας - Ιταλίας 2007-2013.
29. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
30. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών για έργα, δέσμευσης πολυετών υποχρεώσεων και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
31. Έγκριση δαπανών προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής μηχανημάτων – οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.


 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς Μονής Αβελ

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς  Μονής Αβελ

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 

 

 

Το κανάλι μας στο YouTube.

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...