Banner Πανω
 
 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ:«Κλειδιά» για την ανάπτυξη φυσικό αέριο και σιδηροδρομική σύνδεση

 «Κλειδιά» για την ανάπτυξη φυσικό αέριο και σιδηροδρομική σύνδεση


ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΕ

Επιστολή του ΤΕΕ προς τον υπουργό Περιβάλλοντος, με τις παρατηρήσεις
επί του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Δύο πολύ σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της Ηπείρου επαναφέρει στο προσκήνιο το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο πλαίσιο των παρατηρήσεων που καταθέτει προς τον υπουργό Περιβάλλοντος επί της Μελέτης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο στην μακροσκελή επιστολή του προς τον υπουργό καταθέτει αρχικά γενικές παρατηρήσεις επί του Χωροταξικού Σχεδιασμού και στη συνέχεια καταθέτει συγκεκριμένες ειδικές παρατηρήσεις για τις ελλείψεις που παρατηρούνται σε αυτόν.
Αμέσως μετά το ΤΕΕ αναλύει τις αρχές, τα σημεία – κλειδιά, στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί η μελετητική ομάδα στην επόμενη φάση για την ολοκληρωμένη αναδιάρθρωση του μοντέλου ανάπτυξης που θα ακολουθήσει η Περιφέρεια Ηπείρου τα επόμενα 15 χρόνια.
Τα δύο από τα πιο σημαντικά ζητήματα που θέτει λοιπόν το ΤΕΕ και ουσιαστικά επαναφέρει στο προσκήνιο, είναι το φυσικό αέριο και η σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου. Φυσικά το ΤΕΕ αναφέρεται και στις έρευνες για το πετρέλαιο που αναμένεται να βρεθούν στην επικαιρότητα το επόμενο διάστημα.
Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο το ΤΕΕ αναφέρει τα εξής: « Το Φυσικό Αέριο, παρότι δεν αποτελεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, θεωρείται μια σοβαρή και αξιόπιστη εναλλακτική λύση, πιο φιλική προς το περιβάλλον.
Τα περιβαλλοντικά οφέλη, η μεγάλη επάρκεια σε σχέση και με το πετρέλαιο, η υψηλή θερμική απόδοση, η ασφάλεια στη μεταφορά και στην εκμετάλλευση και το χαμηλότερο, συγκριτικά, κόστος είναι σημαντικότατες παράμετροι που θα οδηγήσουν τα επόμενα χρόνια σε ευρύτατη χρήση του για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών.
Η αναγκαιότητα, η χρησιμότητα και η στρατηγική σημασία εισόδου του Φυσικού Αερίου στην Ήπειρο είναι σημαντικά.
Ανεξάρτητα από την τελική στρατηγική και πολιτική επιλογή της κυβέρνησης σε ότι αφορά τον αγωγό (TAP ή ITGI), θεωρούμε ότι η σύνδεση της Ηπείρου με το δίκτυο αγωγού φυσικού αερίου είναι επιβεβλημένη».
Για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου το ΤΕΕ τονίζει: «Η πλήρης ανάπτυξη του συστήματος των συγκοινωνιακών υποδομών της Ηπείρου και η ολοκληρωμένη λειτουργία του Λιμένα της Ηγουμενίτσας θα επιτευχθεί με τη κατασκευή της Ιόνιας Οδού και τη σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου και του Λιμένα της Ηγουμενίτσας με το υπόλοιπο δίκτυο.
Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών, τον Οκτώβριο του 2003, για ένταξη στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών του Δυτικού Σιδηροδρομικού Άξονα, δίνει τη δυνατότητα να ολοκληρωθεί επιτέλους ένα πλήρες σιδηροδρομικό δίκτυο που θα συνδέει όλες τις περιοχές της χώρας. 
Η σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου κατά την άποψη μας αποτελεί εθνική προτεραιότητα και θα πρέπει να εξετασθεί με γνώμονα τα μελλοντικά πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν σε εθνικό πλέον επίπεδο με την ολοκλήρωσή της στο Λιμένα της Ηγουμενίτσας.    
Είναι προφανές ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη εκτέλεσης του έργου είναι η άμεση ολοκλήρωση των συγκεκριμένων μελετών του ΟΣΕ που ήδη είναι σε εξέλιξη.
Λαμβάνοντας υπόψη και τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, θεωρούμε ότι στην αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδιασμού πρέπει να περιληφθεί η αναγκαιότητα για άμεση εκκίνηση του έργου και αναφορές για σταδιακή προκήρυξη εκτέλεσης τμημάτων του έως και την ολοκλήρωση αυτού».
Ακόμη το Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ θεωρεί σημεία – κλειδιά για την επόμενη 15ετία για την Ήπειρο την ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και τον προβληματισμό της ένταξης της Ηπείρου στον ευρωπαϊκό και μεσογειακό χώρο σε μία ευρύτερη βάση ιδίως αναφορικά με την επικείμενη διαφοροποίηση, εξειδίκευση της τοπικής παραγωγής.
Καταλήγοντας αναφέρει και τα εξής: «Στη ζοφερή πραγματικότητα της οικονομικής κρίσης που ζούμε, όταν και ο τελευταίος οικονομικός πόρος πρέπει να αξιοποιείται πολλαπλασιαστικά για την ανάπτυξη, είναι προφανώς μονόδρομος η κάθε δράση και ενέργεια να εντάσσεται σε σχεδιασμό. Ο προγραμματισμός να τηρείται δεσμευτικά, ώστε συντονισμένα να υλοποιούνται οι στόχοι που έχουν συμφωνηθεί με πλήρη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων. Μέσα από την αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου ανάπτυξης της Ηπείρου, που είναι σκοπός της παρούσας μελέτης, πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια οι αρχές επί των οποίων βασίζεται ο προσδιορισμός των κατευθύνσεων του αναθεωρημένου κειμένου. Αυτό θα αποτελέσει το ανάχωμα που δεν θα επιτρέψει παρερμηνείες ή διαστρεβλώσεις όταν συντάσσονται τα επί μέρους προγράμματα δράσης. Παρερμηνείες και διαστρεβλώσεις κατά το δοκούν, ακυρώνουν το κάθε αναμενόμενο αποτέλεσμα του χωροταξικού σχεδιασμού και καταλήγουν σε κατασπατάληση πόρων, φυσικών και οικονομικών.

Βασίλης Λούπας

πηγη.Ανεξάρτητος Τύπος της Ηπείρου • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς Μονής Αβελ

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς  Μονής Αβελ

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 

 

 

Το κανάλι μας στο YouTube.

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...