Banner Πανω
 
 
 


Ενημέρωση για τον θεσμό της μαθητείας που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας ζητούν με ερώτησή τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ


23/10/2014

Ερώτηση με Α.Κ.Ε.

Προς του κ. Υπουργούς
Παιδείας και Θρησκευμάτων
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Εσωτερικών

Θέμα: Σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης και μαθητείας και το Μνημόνιο Συνεργασίας για το δυικό σύστημα εκπαίδευσης

Στις 8 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη,στη συζήτηση επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Λοβέρδος ανέφερε από το βήμα της Βουλής ότι «[..]τον Νοέμβριο, ξεκινά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης και μαθητείας ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ.»

Νωρίτερα, στις 21 Ιουλίου 2014, είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση στο ΥΠΑΙΘ με θέμα συγκεκριμένες δράσεις και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης σύνδεσης της Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέας Λοβέρδος, ο Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Γιάννης Βρούτσης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου, κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, η Γενική Διευθύντρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ, κυρία Αθανασία Θεοδωρίδου και συναρμόδιοι φορείς για το Πρόγραμμα της Μαθητείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4186/2013 κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύσταση και λειτουργία της «Τάξης Μαθητείας» καθώς και οι προϋποθέσεις και τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων περί Μαθητείας ρυθμίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά και ο τρόπος κάλυψης των δαπανών, οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση αυτών καθώς και η συμμετοχή του Δημοσίου στις εισφορές και τις αποζημιώσεις των μαθητών και των εργοδοτών κατά την διάρκεια της Μαθητείας.

Επιπλέον, τον Μάιο του 2013, εκπονήθηκε από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων», για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Στον συγκεκριμένο «Σχέδιο Δράσης», στις προτεραιότητες της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου αναφέρεται και η επέκταση προσαρμοσμένου συστήματος μαθητείας (δυικό σχήμα).

Για το συγκεκριμένο Μνημόνιο Κατανόησης σχετικά με το δυικό σύστημα εκπαίδευσης μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας και τη λειτουργία των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είχαν καταθέσει στις 8/11/2013 την υπ. αριθμ. . 436/3638 ερώτηση, η οποία όμως ποτέ δεν απαντήθηκε.

Τέλος, σε σχετική ερώτηση με αρ.πρωτ.11498/06-06-2013 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το ίδιο θέμα, το Υπουργείο Εσωτερικών δήλωνε ότι  «η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των Ελληνικών και Γερμανικών Αρχών δε στοχεύει στην υποκατάσταση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος αλλά στη μεταφορά τεχνογνωσίας...» και ότι «πρόκειται για ένα πρότυπο δυαδικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης του οποίου την τεχνογνωσία θα προωθήσουμε στην Ελλάδα».

Επειδή είναι απαράδεκτο να απαξιώνεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενημέρωση

Επειδή υπάρχουν ενδείξεις ότι δρομολογείται εν κρυπτώ υποκατάσταση του ελληνικού συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης

Επειδή επιλέγεται η άκριτη υιοθέτηση ενός μοντέλου, λαμβάνοντας ως δεδομένα ότι είναι επιτυχημένο και επίσης ότι δεν μπορεί να παραχθεί καμία μεταρρυθμιστική πρόταση από τους αρμόδιους ελληνικούς φορείς,

Επειδή προδιαγράφεται και φαίνεται να θεσμοθετείται ένας αενάως κύκλος μαθητείας- ανεργίας - επανακαταρτισης, όπου θα χρηματοδοτείται από κοινοτικά κονδύλια στο όνομα της μείωσης της ανεργίας στους νέους και της επιτυχούς σύνδεσης με την αγορά εργασίας

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Βάσει ποιας μελέτης προχωρά το Υπουργείο στο σχεδιασμό του Προγράμματος της Μαθητείας; Εάν υπάρχει κάποια μελέτη, από ποιον εκπονήθηκε και πως καλύφθηκε το κόστος της μελέτης αυτής;
Βάσει ποιων αναπτυξιακών αναγκών και ποιου αναπτυξιακού προγράμματος σκοπεύει το Υπουργείο να υλοποιήσει τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας;
Ποιος θα είναι ο ρόλος και οι παρεμβάσεις των Γερμανικών, δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, στον Εθνικό σχεδιασμό κατάρτισης και μαθητείας;
Με ποιους τρόπους εμπλέκονται στο σχεδιασμό του Υπουργείου για τη Μαθητεία οι επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ), τα ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασία και ο ΟΑΕΔ;
Σε ποια φάση βρίσκεται η έκδοση των απαιτούμενων Κ.Υ.Α. για την υλοποίηση του θεσμού της Μαθητείας;
Από ποια κονδύλια θα επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο θεσμό της Μαθητείας; Θα είναι η τάξη μαθητείας υποχρεωτική και στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.;
Ποίος είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσουν οι τοπικοί Δήμοι και οι Περιφέρειες;


ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1. Όλα τα σχετικά έγγραφα με το Μνημόνιο Κατανόησης του δυικού συστήματος εκπαίδευσης.
2. Τυχόν μελέτες και αναλυτικοί πίνακες δαπανών και εταιρών στις οποίες ανατέθηκαν, που έχουν εκπονηθεί από τον Ιούνιο του 2012 και αφορούν θέματα Κατάρτισης και Μαθητείας.
3. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Μαθητεία
4. Την αναπτυξιακή μελέτη στην οποία θα βασίζεται το μοντέλο σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας που προωθεί το Υπουργείο.

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Χρήστος Μαντάς
Τάσος Κουράκης
Δημήτρης Στρατούλης
Κώστας Μπάρκας 
Τζένη Βαμβακά
 Γιώργος Πάντζας
Θεανώ Φωτίου
Απόστολος Αλεξόπουλος
Γιάννης Αμανατίδης
Έφη Γεωργοπούλου
Παναγιώτα Δριτσέλη
Μαρία Κανελλοπούλου
Αλέξης Μητρόπουλος
Μαρία Μπόλαρη
Χρήστος Καραγιαννίδης
Γιάννης Σταθάς


29/10/2014

 

Ενημέρωση για τον θεσμό της μαθητείας που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας ζητούν με ερώτησή τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

 

Ερώτηση συνοδευόμενη από Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης και μαθητείας και το Μνημόνιο Συνεργασίας για το δυικό σύστημα εκπαίδευσης κατέθεσαν 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από πρωτοβουλία του βουλευτή Ιωαννίνων Χρήστου Μαντά.

 

Μέσα από την ερώτηση, οι βουλευτές ζητούν από τον Υπουργό να υπάρξει άμεση ενημέρωση σχετικά με το γενικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου στο θέμα «εκπαίδευση – κατάρτιση – μαθητεία».

 

Για το θέμα αυτό είχε κατατεθεί και η υπ. αριθμ. 436/3638 ερώτηση στις 8/11/2013, η οποία όμως ποτέ δεν απαντήθηκε από τους αρμόδιους Υπουργούς.

 

Επειδή είναι απαράδεκτο να απαξιώνεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενημέρωση

Επειδή υπάρχουν ενδείξεις ότι δρομολογείται εν κρυπτώ υποκατάσταση του ελληνικού συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης

Επειδή επιλέγεται η άκριτη υιοθέτηση ενός μοντέλου, λαμβάνοντας ως δεδομένα ότι είναι επιτυχημένο και επίσης ότι δεν μπορεί να παραχθεί καμία μεταρρυθμιστική πρόταση από τους αρμόδιους ελληνικούς φορείς,

Επειδή προδιαγράφεται και φαίνεται να θεσμοθετείται ένας αενάως κύκλος μαθητείας- ανεργίας - επανακαταρτισης, όπου θα χρηματοδοτείται από κοινοτικά κονδύλια στο όνομα της μείωσης της ανεργίας στους νέους και της επιτυχούς σύνδεσης με την αγορά εργασίας

 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

 

 • Βάσει ποιας μελέτης προχωρά το Υπουργείο στο σχεδιασμό του Προγράμματος της Μαθητείας; Εάν υπάρχει κάποια μελέτη, από ποιον εκπονήθηκε και πως καλύφθηκε το κόστος της μελέτης αυτής;

 • Βάσει ποιων αναπτυξιακών αναγκών και ποιου αναπτυξιακού προγράμματος σκοπεύει το Υπουργείο να υλοποιήσει τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας;

 • Ποιος θα είναι ο ρόλος και οι παρεμβάσεις των Γερμανικών, δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, στον Εθνικό σχεδιασμό κατάρτισης και μαθητείας;

 • Με ποιους τρόπους εμπλέκονται στο σχεδιασμό του Υπουργείου για τη Μαθητεία οι επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ), τα ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασία και ο ΟΑΕΔ;

 • Σε ποια φάση βρίσκεται η έκδοση των απαιτούμενων Κ.Υ.Α. για την υλοποίηση του θεσμού της Μαθητείας;

 • Από ποια κονδύλια θα επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο θεσμό της Μαθητείας; Θα είναι η τάξη μαθητείας υποχρεωτική και στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.;

 • Ποίος είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσουν οι τοπικοί Δήμοι και οι Περιφέρειες;

 

Οι βουλευτές αιτούνται επίσης την κατάθεση των παρακάτω εγγράφων:

 

 1. Όλα τα σχετικά έγγραφα με το Μνημόνιο Κατανόησης του δυικού συστήματος εκπαίδευσης.

 2. Τυχόν μελέτες και αναλυτικοί πίνακες δαπανών και εταιρών στις οποίες ανατέθηκαν, που έχουν εκπονηθεί από τον Ιούνιο του 2012 και αφορούν θέματα Κατάρτισης και Μαθητείας.

 3. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Μαθητεία

 4. Την αναπτυξιακή μελέτη στην οποία θα βασίζεται το μοντέλο σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας που προωθεί το Υπουργείο.

 

 


 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 

 

 

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...