Χρήστος Γκόκας: Επίκαιρη Επερώτηση σχετικά με τον Πρωτογενή Τομέα...

Ο Βουλευτής της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας, μαζί με τους υπόλοιπους Βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσαν Επίκαιρη Επερώτηση για τον Πρωτογενή Τομέα, τα αδιέξοδα που προκλήθηκαν από την έλλειψη σχεδίου, τις λανθασμένες πολιτικές και τους ανεπαρκείς χειρισμούς της Κυβέρνησης, αλλά και την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του.

Όπως τονίζουν, ο πρωτογενής τομέας είναι κρίσιμος για την ανάπτυξη της χώρας, με καθοριστική συμβολή στην απασχόληση, στη στήριξη της μεταποίησης, των εξαγωγών,  του τουρισμού και στην κοινωνική συνοχή στην ύπαιθρο. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν, η Κυβέρνηση απέτυχε στη στήριξή του, εξαιτίας της έλλειψης ενός Εθνικού Σχεδίου παραγωγικής ανάπτυξης και της εμμονής στην πελατειακή αντιμετώπιση ζητημάτων, αφήνοντας  απροστάτευτους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους απέναντι στην πανδημία, τις ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τις ελληνοποιήσεις και την ακρίβεια. 

Όλα αυτά οδήγησαν τον πρωτογενή τομέα σε αδιέξοδα, καθώς και σε μεγάλη μείωση στο εισόδημα των γεωργών και των κτηνοτρόφων σε όλη τη χώρα, από την Κρήτη έως τον Έβρο και από την Ήπειρο έως τα νησιά του Αιγαίου, και έχουν προκαλέσει μια σωρεία προβλημάτων όπως:

Το υψηλό κόστος παραγωγής και ειδικά της ενέργειας, του πετρελαίου, των λιπασμάτων και των ζωοτροφών.

Η έξαρση των ελληνοποιήσεων στα σημαντικά ελληνικά προϊόντα που νοθεύουν τον ανταγωνισμό, η περιθωριοποίηση των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των συνεταιρισμών, των ομάδων, των ΤΟΕΒ και της μεταποίησης από την δυνατότητα χρήσης ΑΠΕ.

Η μη προσαρμογή των ασφαλιστικών κανονισμών του ΕΛΓΑ και η ανυπαρξία στοιχειώδους προετοιμασίας για τις αυξανόμενες ζημιές από την κλιματική αλλαγή.

Η αδυναμία εφαρμογής στοιχειωδών κανόνων στην αγορά, για τα προϊόντα γάλακτος, ελαιόλαδου, βάμβακος κ.λπ, που είναι έρμαια εναρμονισμένων πρακτικών, ενώ υπάρχουν και πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην εξόφληση των τιμολογίων πώλησής τους.

Επί πλέον τονίζουν ότι δημιουργήθηκαν προβλήματα και στην εφαρμογή των ενισχύσεων λόγω της πανδημίας, με αποτέλεσμα εκτός της μικρής προστασίας, να υπάρχει και άνιση μεταχείριση μεταξύ περιοχών και παραγωγών.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως:

Η ανυπαρξία στοιχειώδους λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος και η έλλειψη ρευστότητας και η μη αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των πτηνοτρόφων.

Η έλλειψη εργατικών χεριών στην ύπαιθρο.

Η αδυναμία στήριξης των προϊόντων της χώρας στην ΕΕ και στις διεθνείς συμφωνίες, η αδυναμία προστασίας των ΠΟΠ προϊόντων, όπως η φέτα, και η αδυναμία προστασίας του ελληνικού ελαιόλαδου από αθέμιτες πρακτικές.

Η αντιπαραγωγική αξιοποίηση των πόρων του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, αφού δεν στηρίχθηκαν οι αγρότες και οι οργανώσεις τους στην χρήση ΑΠΕ και δεν εφαρμόστηκαν τα προγράμματα αγροτικών συμβούλων.

Καθυστερούν τα εγγειοβελτιωτικά έργα για τη μείωση του κόστους άρδευσης, όπως και τα προγράμματα για την προστασία από τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής.

Ταυτόχρονα αναφέρουν ότι δεν εμπλουτίστηκαν τα κίνητρα, ώστε οι νέοι, να ασχοληθούν με το αγροτικό επάγγελμα, δεν λήφθηκε πρόνοια ώστε οι ενισχύσεις για τους νέους να μετατρέπονται σε υποδομές, υπήρξε καταστρατήγηση και αδιαφάνεια στην χρήση και κατανομή του εθνικού αποθέματος  και δεν αξιοποιήθηκαν οι ελληνικοί βοσκότοποι και τα 460 εκ. ευρώ  που επιστράφηκαν στη χώρα από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία του αναγκαίου διαλόγου για την εκπόνηση του αναγκαίου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ 2021-27 και την είσπραξη και παραγωγική αξιοποίηση των κοινοτικών ενισχύσεων  19,3 δις ευρώ, δημιουργούν μεγάλη αβεβαιότητα και σοβαρότατη ανησυχία στους αγρότες. Μαζί και με την απουσία αξιοποίησης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου.

Για το λόγο αυτό, και επειδή ως Κίνημα Αλλαγής αναγνωρίζουν τη μεγάλη οικονομική και κοινωνική σημασία και τον κρίσιμο ρόλο του αγροδιατροφικού τομέα για την έξοδο της χώρας από την κρίση και τη συμβολή γενικά του Πρωτογενή Τομέα στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής στην ύπαιθρο, αλλά και στην υλοποίηση ενός Εθνικού Σχεδίου ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης, ζητούν να υπάρξουν άμεσες ενέργειες και ερωτούν τον αρμόδιο Υπουργό:

Γιατί δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα για  μειωθεί το κόστος παραγωγής και κυρίως το κόστος ενέργειας, Ποια μέτρα θα ληφθούν για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των φορέων και των υπηρεσιών άσκησης αγροτικής πολιτικής (ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ, ΕΛΓΟ, ΕΦΕΤ), Γιατί δεν έχει υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία για την αλλαγή των ασφαλιστικών κανονισμών του  ΕΛΓΑ ώστε αυτοί να ενσωματώνουν τους νέους κινδύνους για αποζημίωση λόγω της Κλιματικής αλλαγής, Γιατί δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την άμεση ενίσχυση της τραπεζικής ρευστότητας και κεφάλαια κίνησης για την παραγωγική δραστηριότητα του πρωτογενή τομέα,

Επίσης, γιατί δεν έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα για τα εθνικά προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, το βαμβάκι, τα γαλακτοκομικά για την προστασία από τις ελληνοποιήσεις και την εμπρόθεσμη εξόφληση των τιμολογίων, Γιατί δεν έχει διαμορφωθεί σύγχρονο, απλό και αποτελεσματικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος έλλειψης εργατικών χεριών στην ύπαιθρο, Γιατί δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την κτηνοτροφία και πώς θα διασφαλισθεί επαρκώς η πρόσβαση των κτηνοτρόφων στους βοσκότοπους, Γιατί δεν έχουν προχωρήσει σε συστηματικά προγράμματα για την προστασία της παραγωγής από την Κλιματική αλλαγή, Γιατί δεν υπάρχει διευκόλυνση στη χρήση ΑΠΕ στην γεωργία και ειδικά στην άντληση του αρδευτικού νερού, Γιατί οι διαδικασίες εκπόνησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού έγιναν χωρίς ουσιαστικό διάλογο και συμμετοχή των αγροτών,

Τέλος ερωτούν, ποια μέτρα θα εφαρμοστούν ώστε να κλείσει το ψηφιακό χάσμα μεταξύ περιφέρειας και κέντρου, Πώς θα ενισχυθεί η προβολή των αγροτικών μας προϊόντων στο εξωτερικό και πώς θα απλοποιηθούν και θα ενισχυθούν οι διαδικασίες των εξαγωγών, Πώς θα εφαρμοστεί ουσιαστική εκπαίδευση και με συμβουλευτικό χαρακτήρα για τους αγρότες για να ανταπεξέλθουν στις νέες ανάγκες, Πώς θα ενισχυθεί η συνέργεια  τουρισμού και πρωτογενή τομέα και Γιατί δεν έχει στηριχθεί και υλοποιηθεί η νέα πανελλήνια οργάνωση των αγροτών.

 

Κοινοβουλευτική Ομάδα

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Αθήνα 9/2/2022

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γ. Γεωργαντά.

 

ΘΕΜΑ: Η έλλειψη σχεδίου, λανθασμένες πολιτικές και ανεπαρκείς  χειρισμοί της κυβέρνησης οδηγούν τον  πρωτογενή τομέα σε αδιέξοδο – χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του.

Ο πρωτογενής τομέας είναι κρίσιμος για την ανάπτυξη της χώρας, αφού συμβάλει καθοριστικά στην απασχόληση, στη στήριξη της μεταποίησης, των εξαγωγών,  του τουρισμού και στην κοινωνική συνοχή στην ύπαιθρο.

Η αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής εξαιτίας της έλλειψης Εθνικού Σχεδίου παραγωγικής ανάπτυξης και της εμμονής της στην πελατειακή αντιμετώπιση των ζητημάτων άφησε απροστάτευτους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους απέναντι στην πανδημία, τις ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τις ελληνοποιήσεις  και την ακρίβεια. Η έλλειψη συγκροτημένης αγροτικής πολιτικής και τα αναποτελεσματικά αποσπασματικά μέτρα της κυβέρνησης οδήγησαν τον πρωτογενή τομέα σε αδιέξοδο και σε μεγάλη μείωση το εισόδημα των γεωργών και των κτηνοτρόφων από την Κρήτη έως τον Έβρο και από την Ήπειρο ως τα νησιά του Αιγαίου.  

Τα προβλήματα που συσσωρεύθηκαν είναι τα εξής:

 • το υψηλό κόστος παραγωγής και ειδικά της ενέργειας, του πετρελαίου, των λιπασμάτων και των ζωοτροφών
 • η έξαρση των ελληνοποιήσεων στα σημαντικά ελληνικά προϊόντα που νοθεύουν τον ανταγωνισμό
 • η περιθωριοποίηση των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των συνεταιρισμών, των ομάδων, των ΤΟΕΒ και της μεταποίησης από την δυνατότητα χρήσης ΑΠΕ
 • η μη προσαρμογή των ασφαλιστικών κανονισμών του ΕΛΓΑ και η ανυπαρξία στοιχειώδους προετοιμασίας για τις αυξανόμενες ζημιές από την κλιματική αλλαγή,
 • η στοχοποίηση της κτηνοτροφίας
 • η αδιαφορία ή αδυναμία εφαρμογής στοιχειωδών κανόνων στην αγορά προϊόντων με αποτέλεσμα οι παραγωγοί γάλακτος, ελαιόλαδου, βάμβακος και άλλων προϊόντων να είναι έρμαια εναρμονισμένων πρακτικών που συνοδεύεται και από πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην εξόφληση των τιμολογίων πώλησης των προϊόντων τους,
 • η αλλοπρόσαλλη τακτική στην εφαρμογή των ενισχύσεων λόγω της πανδημίας με αποτέλεσμα εκτός της μικρής προστασίας να υπάρχει και άνιση μεταχείριση μεταξύ περιοχών και παραγωγών
 • η ανυπαρξία στοιχειώδους λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος και η έλλειψη ρευστότητας,
 • η μη αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των πτηνοτρόφων 
 • η έλλειψη εργατικών χεριών στην ύπαιθρο
 • η αδυναμία στήριξης των προϊόντων της χώρας στην ΕΕ και στις διεθνείς συμφωνίες, η αδυναμία προστασίας των ΠΟΠ προϊόντων, όπως η φέτα και η αδυναμία προστασίας του ελληνικού ελαιόλαδου από αθέμιτες πρακτικές,
 • η αντιπαραγωγική αξιοποίηση των πόρων του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020  αφού:
  • δεν στηρίχθηκαν οι αγρότες και οι οργανώσεις τους στην χρήση ΑΠΕ
  • δεν εφαρμόστηκαν τα προγράμματα αγροτικών συμβουλών για την επιστημονική υποστήριξη των αγροτών και ειδικά των νέων 
  • καθυστερούν τα εγγειοβελτιωτικά έργα για τη μείωση του κόστους της άρδευσης,
  • καθυστερούν τα προγράμματα για την προστασία από τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής,
  • δεν ξεκίνησε το αναγκαίο μέτρο για τους γεωργικούς συμβούλους.
  • δεν εμπλουτίστηκαν τα κίνητρα για αυξημένο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από νέους να ασχοληθούν με το αγροτικό επάγγελμα
  • δεν λήφθηκε πρόνοια ώστε οι ενισχύσεις για τους νέους να μετατρέπονται σε υποδομές για να μπορούν μακροχρόνια να είναι βιώσιμοι
  • υπήρξε καταστρατήγηση και αδιαφάνεια στην χρήση και κατανομή του εθνικού αποθέματος
  • δεν αξιοποιήθηκαν οι ελληνικοί βοσκότοποι και τα 460 εκ. ευρώ  που επιστράφηκαν στη χώρα από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

 

Όλα τα ανωτέρω μαζί με:

 • την ανυπαρξία του αναγκαίου διαλόγου κρίσιμου για την εκπόνηση του αναγκαίου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ 2021-27 και την είσπραξη και παραγωγική αξιοποίηση των κοινοτικών ενισχύσεων  19,3 δις ευρώ
 • την απουσία εμπροσθοβαρούς αξιοποίησης των πόρων του ταμείου ανάκαμψης για να υπάρξει στήριξη μετά την πανδημία του αγροτικού κόσμου

 

δημιουργούν μεγάλη αβεβαιότητα και σοβαρότατη ανησυχία στους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς και γενικά στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα για το μέλλον τους.

Είναι φανερό από όλα τα παραπάνω ότι δημιουργούνται ασφυκτικές συνθήκες για την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού τομέα και των Ελλήνων παραγωγών. Χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο με στοχευμένα και ουσιαστικά μέτρα η κατάσταση στην ύπαιθρο θα είναι σε λίγο μη αναστρέψιμη με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για την διατροφική επάρκεια της χώρας και την έξοδο από την κρίση.

Αναγνωρίζοντας ως Κίνημα Αλλαγής,  την πολύ μεγάλη οικονομική και κοινωνική σημασία, τον κρίσιμο ρόλο του αγροδιατροφικού τομέα για την έξοδο της χώρας από την κρίση και τη συμβολή της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας στην απασχόληση και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής στην ύπαιθρο  καθώς και την εξωστρέφεια,  θεωρούμε απαραίτητο να υπάρξουν άμεσες ενέργειες και μέτρα αναστροφής της καταστροφικής πορείας με βάση ένα Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης.

 

 Ύστερα από τα παραπάνω επερωτάσθε κ. Υπουργέ:

 1. Γιατί δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα για  μειωθεί το κόστος παραγωγής και κυρίως το κόστος ενέργειας.
 2. Γιατί δεν έχετε προχωρήσει στην αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των φορέων και των υπηρεσιών άσκησης αγροτικής πολιτικής (ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ, ΕΛΓΟ, ΕΦΕΤ).
 3. Γιατί δεν έχετε αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για την αλλαγή των ασφαλιστικών κανονισμών του  ΕΛΓΑ ώστε αυτοί να ενσωματώνουν τους νέους κινδύνους για αποζημίωση ένεκα της Κλιματικής αλλαγής.
 4. Γιατί δεν έχετε λάβει μέτρα για να ενισχύσετε άμεσα την τραπεζική ρευστότητα για να υπάρξει η αναγκαία χρηματοδότηση και τα κεφάλαια κίνησης για την παραγωγική δραστηριότητα του πρωτογενή τομέα.
 5. Γιατί δεν έχετε λάβει ειδικά μέτρα για τα εθνικά προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, το βαμβάκι, τα γαλακτοκομικά, ώστε να ενεργοποιηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για την ομαλή λειτουργία της αγοράς, για την προστασία από τη μάστιγα των ελληνοποιήσεων και την εμπρόθεσμη εξόφληση των τιμολογίων.
 6. Γιατί δεν έχετε διαμορφώσει σύγχρονο, απλό και αποτελεσματικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος έλλειψης εργατικών χεριών στην ύπαιθρο;
 7. Γιατί δεν έχετε λάβει μέτρα για την κτηνοτροφία και πώς θα διασφαλίσετε την επαρκή πρόσβαση των κτηνοτρόφων στους βοσκότοπους.
 8. Γιατί δεν έχετε προχωρήσει σε συστηματικά προγράμματα για την προστασία της παραγωγής από την Κλιματική αλλαγή.
 9. Γιατί δεν έχετε διευκολύνει την   χρήση ΑΠΕ στην γεωργία και ειδικά στην άντληση του αρδευτικού νερού.
 10. Γιατί οι διαδικασίες εκπόνησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού έγιναν χωρίς ουσιαστικό διάλογο και συμμετοχή των αγροτών
 11. Γιατί δεν  εφαρμόσετε  μέτρα για να κλείσετε το ψηφιακό χάσμα μεταξύ περιφέρειας και κέντρου και να διευκολύνετε την εισαγωγή της γεωργίας ακριβείας.
 12. Γιατί δεν έχετε ενισχύσει την προβολή των αγροτικών μας προϊόντων στο εξωτερικό και ενισχύσει τις των εξαγωγών.
 13. Γιατί δεν έχετε εφαρμόσει  κανένα σύστημα ουσιαστικής εκπαίδευσης και συμβουλών  για τους αγρότες για να ανταπεξέλθουν στις νέες ανάγκες.
 14. Γιατί δεν έχετε εκπονήσει κανένα σχέδιο  συνεργειών  τουρισμού και πρωτογενή τομέα.
 15. Γιατί έχετε αδιαφορήσει για την εκποίηση της παραγωγικής περιουσίας και των υποδομών του πρωτογενή τομέα μέσω του διαχειριστή της ΑΤΕ. 
 16. Γιατί δεν έχει υλοποιηθεί και υποστηριχθεί η νέα ενιαία πανελλήνια οργάνωση των αγροτών.

 

 

Οι Επερωτώντες Βουλευτές 

   

Ανδρέας Πουλάς

 

Μιχάλης Κατρίνης

 

Ευαγγελία Λιακούλη

 

Γεώργιος Αρβανιτίδης

 

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

       

Νάντια Γιαννακοπούλου

 

Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου

 

Ιλχάν Αχμέτ

 

Χρήστος Γκόκας

 

Γεώργιος Καμίνης

 

Χαράλαμπος Καστανίδης

 

Βασίλης Κεγκέρογλου

 

Χαρά Κεφαλίδου

 

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

 

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

 

Ανδρέας Λοβέρδος

 

Γεώργιος Μουλκιώτης

 

Μπουρχάν Μπαράν

 

Δημήτριος Μπιάγκης

 

Απόστολος Πάνας 

 

Γεώργιος Παπανδρέου

 

Γεώργιος Φραγγίδης

 

 

 


 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου