Banner Πανω
 
 
 

Αναφορά Όλγας Γεροβασίλη για το εξώδικο των πτηνοτρόφων κατά του Επιμελητηρίου Άρτας

 

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

για τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας

 

Η βουλευτής Άρτας καταθέτει ως αναφορά την Εξώδικο πρόσκληση-διαμαρτυρία του Συλλόγου Πτηνοτρόφων Δυτικής Ελλάδας, με έδρα το Κομπότι Άρτας, ΚΑΤΑ του Επιμελητηρίου Άρτας.

Με την πρόσκληση αυτή διαμαρτύρονται κατά της από 25 Οκτωβρίου 2012 και με αρ. πρωτ. 3125 απόφασης του Προέδρου του Επιμελητηρίου Άρτας, Χρήστου Παπάζογλου, σύμφωνα με την οποία υποχρεώνονται συλλήβδην να εγγραφούν στα Μητρώα του Επιμελητηρίου Άρτας.

Παρακαλούμε για την απάντηση, τις ενέργειες σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

 

21 Αυγούστου 2013

Η καταθέτουσα βουλευτής

Όλγα Γεροβασίλη


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και πάσης αρχής

Εξώδικος πρόσκληση-διαμαρτυρία

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας

 

του Συλλόγου Πτηνοτρόφων Δυτικής Ελλάδας, έδρα Κομπότι Άρτας

ΚΑΤΑ

του Επιμελητηρίου Άρτας, οδός Κ. Αντωνίου & Ν. Πριοβόλου, Άρτα

 

Διαμαρτυρόμαστε κατά της από 25 Οκτωβρίου 2012 και με αρ. πρωτ. 3125 απόφασης του Προέδρου του Επιμελητηρίου Άρτας, Χρήστου Παπάζογλου, σύμφωνα με την οποία οι αγρότες, που στο τεύχος της αναθεωρημένης έκθεσης της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008) υπάγονται στον κωδικό 01, υποχρεώνονται συλλήβδην να εγγραφούν στα Μητρώα του Επιμελητηρίου Άρτας.

Ως πτηνοτρόφοι, με την απόφαση αυτή υποχρεωνόμαστε αβάσιμα και αυθαίρετα να εγγραφούμε στα Μητρώα του Επιμελητηρίου Άρτας, μολονότι δεν ασκούμε εμπορική δραστηριότητα, ούτε συντρέχουν στην περίπτωσή μας τα παραδοσιακά στοιχεία της εμπορικής δράσης, όπως αυτά ορίζονται από τη νομική επιστήμη.

Σας καλούμε να λάβετε υπόψη το έγγραφο Κ1-1025-30/5/2013 της Διεύθυνσης Εμπορικών Οργανώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί με το από 07/06/2013 και με αρ. πρωτ. Δ15Α 1093005 ΕΞ 2013 έγγραφο της 15ης Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων) αναφορικά με την υποχρέωση εγγραφής πτηνοτροφικών, χοιροτροφικών, κτηνοτροφικών κλπ μονάδων στα μητρώα των Επιμελητηρίων, με το οποίο παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των σχετικών υποθέσεων.

Ειδικότερα, σας καλούμε να λάβετε υπόψη ότι:

α) Στο έγγραφο Κ1-1025-30/5/2013 της Διεύθυνσης Εμπορικών Οργανώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων διευκρινίζεται με σαφήνεια ότι «οι έννοιες της εμπορικής πράξης, της επιχείρησης και των ελευθερίων επαγγελμάτων στο φορολογικό δίκαιο και στο εμπορικό δίκαιο δεν ταυτίζονται». Είναι συνεπώς αβάσιμη και αυθαίρετη η επίκληση της υπαγωγής των αγροτών στη β’ κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. και στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. για να στοιχειοθετηθεί η υποχρέωση των αγροτών να εγγραφούν στα μητρώα του Επιμελητηρίου.

β) Από το ίδιο έγγραφο προκύπτει με σαφήνεια ότι οι αγρότες (πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, κτηνοτρόφοι κλπ) δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στα οικεία Επιμελητήρια, εκτός εάν «πωλούν τα προϊόντα δικής τους παραγωγής, κατόπιν επεξεργασίας ή μεταποίησης με οργανωμένη επιχείρηση» ή εκτός εάν υπάρχει εμπορική δραστηριότητα αυτών γενικότερα ως φυσικών προσώπων. Συνεπώς η υποχρέωση των αγροτών να εγγραφούν στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου θα πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση, αφού εξεταστούν τα κάθε φορά πραγματικά περιστατικά.

γ) Στο ίδιο έγγραφο διευκρινίζεται σαφώς ότι η διακριτική ευχέρεια ενός εκάστου των Επιμελητηρίων δε μπορεί να παραβιάζει την αρχή της ομοιομορφίας στις κατ’ αντιστοιχία περιπτώσεις. Συνεπώς, το Επιμελητήριο Άρτας πρέπει να συμμορφωθεί με την πάγια πρακτική που ακολουθείται από το σύνολο σχεδόν των Επιμελητηρίων της χώρας για τη μη εγγραφή των αγροτών (πτηνοτρόφων, χοιροτρόφων, κτηνοτρόφων κλπ), εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου πράγματι τεκμαίρεται εμπορική δραστηριότητα.

 

Κατόπιν όλων αυτών, σας καλούμε να ανακαλέσετε την από 25 Οκτωβρίου 2012 και με αρ. πρωτ. 3125 απόφασης του Προέδρου του Επιμελητηρίου Άρτας, Χρήστου Παπάζογλου, και σε κάθε περίπτωση να εξαιρέσετε τους πτηνοτρόφους από την υποχρέωση εγγραφής στα Μητρώα του Επιμελητηρίου Άρτας, δεδομένου του ότι δεν ασκούμε εμπορική δραστηριότητα, ούτε συντρέχουν στην περίπτωσή μας τα παραδοσιακά στοιχεία της εμπορικής δράσης, όπως αυτά ορίζονται από τη νομική επιστήμη.

Σε περίπτωση που εμμείνετε στην εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης, μας υποχρεώνετε εκβιαστικά και παρά τη θέλησή μας να εγγραφούμε στα Μητρώα του Επιμελητηρίου Άρτας, διότι αλλιώς δε θα μπορέσουμε να θεωρήσουμε στοιχεία στην Εφορία. Σας ενημερώνουμε πάντως ότι τυχόν εγγραφή μας δε συνιστά σε καμία περίπτωση από μεριάς μας αποδοχή της νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης και ότι επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στο Επιμελητήριο Άρτας, οδός Κ. Αντωνίου & Ν. Πριοβόλου, Άρτα

 

Άρτα, 13 Αυγούστου 2013

Ο εξωδίκως καλών και διαμαρτυρόμενος

Για το Σύλλογο Πτηνοτρόφων Δυτικής Ελλάδας

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γιαννούλης Γεώργιος

 

 

 

 

 


 


 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς Μονής Αβελ

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς  Μονής Αβελ

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 

 

 

Το κανάλι μας στο YouTube.

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...