Banner Πανω
 
 
 

Δελτίο Τύπου με θέμα: Τροπολογίες που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για τους αγρότες

Δελτίο Τύπου με θέμα: Τροπολογίες που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για τους αγρότες 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα,14 Ιανουαρίου 2014

Ανακοίνωση των βουλευτών ΗΠΕΙΡΟΥ, Ιωαννίνων Χρήστος Μαντάς, Άρτας Όλγα Γεροβασίλη, Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας σχετικά με τις τροπολογίες που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για τους αγρότες:

Τρεις τροπολογίες για θέματα που αφορούν τους αγρότες κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στο ν/σ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που συζητείται στη βουλή.

Η πρώτη τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ αφορά ρύθμιση για τη συνταξιοδότηση αγροτών γεννημένων τα έτη 1948 και 1949. Οι αγρότες αυτοί βρίσκονταν πλησίον της σύνταξης πριν την εφαρμογή του μνημονιακού νόμου 4093/2012 και πίστεψαν πως θα συμπεριληφθούν σε κάποια έστω μεταβατική ρύθμιση που θα αντιμετώπιζε δίκαια την περίπτωσή τους. Με αυτή την προοπτική, πολλοί από τους αγρότες δανείστηκαν προκειμένου να αποπληρώσουν τις τελευταίες, όπως νόμιζαν, ασφαλιστικές τους εκκρεμότητες, ενώ άλλοι παραχώρησαν ή μεταβίβασαν τις καλλιέργειες τους ή τις εγκαταστάσεις τους, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να εργαστούν. Με την προτεινόμενη τροπολογία – προσθήκη, οι γεννημένοι το 1948 και 1949 θα μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν.

 

Η δεύτερη τροπολογία αφορά ρύθμιση για τη δίωξη αγροτών που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις, με το σκεπτικό ότι οι κινητοποιήσεις των αγροτών αποτελούν μέσο συλλογικής διεκδίκησης που προστατεύεται από το Σύνταγμα.

 

Η τρίτη, τέλος, τροπολογία αφορά στην απαγόρευση άμεσης ή έμμεσης μεταβίβασης αγροτικών δανείων προς τρίτους. Συγκεκριμένα, μετά το καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης στο οποίο τέθηκε η Αγροτική Τράπεζα, δανειολήπτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές ενημερώνονται με επιστολή ότι τα δάνειά τους θα μεταβιβαστούν σε άλλες τράπεζες ή οργανισμούς. Με την προτεινόμενη τροπολογία – προσθήκη του ΣΥΡΙΖΑ απαγορεύεται η μεταβίβαση δανείων, τυχόν μεταβιβάσεις και παροχές προς τρίτους που έλαβαν χώρα μετά τη δημοσίευση του Νόμου είναι αυτοδικαίως άκυρες, ενώ ο ειδικός εκκαθαριστής της Αγροτικής Τράπεζας υποχρεούται να ενημερώσει εντός δύο μηνών όσους, δάνειά τους έχουν ήδη τιτλοποιηθεί -εκχωρηθεί καθώς και σε ποιούς οργανισμούς τα έχουν εκχωρήσει.

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τους αγρότες που δοκιμάζονται μαζί με την υπόλοιπη κοινωνία από τις μνημονιακές πολιτικές ενώ παράλληλα οργανώνει τον αγώνα της ανασυγκρότησης της αγροτικής και κτηνοτροφικής βάσης της χώρας.


 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

 

 

 

Θέμα: Ρύθμιση για τη συνταξιοδότηση αγροτών γεννημένων τα έτη 1948 και 1949.

 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Μετά και την εξαγγελία του Πρωθυπουργού στις 26 Φεβρουαρίου του 2013, για τις ρυθμίσεις που επρόκειτο να γίνουν για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ, δημιουργήθηκε η ψευδής όπως αποδείχθηκε εντύπωση πως θα διορθωθούν οι «μικρές αδικίες», όπως τις χαρακτήρισε ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 

Ακόμη περισσότερο αυτό ισχύει για τους γεννημένους τα έτη 1948 και 1949 που βρίσκονταν πλησίον της σύνταξης πριν την εφαρμογή του μνημονιακού νόμου 4093/2012 και οι οποίοι πίστεψαν πως θα συμπεριληφθούν σε κάποια έστω μεταβατική ρύθμιση που θα αντιμετώπιζε δίκαια την περίπτωσή τους.

 

Πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς έφτασαν σε σημείο ακόμα και να δανειστούν προκειμένου να αποπληρώσουν τις τελευταίες, όπως νόμιζαν, ασφαλιστικές τους εκκρεμότητες, διότι με ειδική ένδειξη στις εντολές πληρωμής ο ΟΓΑ τους καλούσε να καταβάλλουν αυξημένες εισφορές προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν. Επίσης, πολλοί αγρότες έχουν παραχωρήσει ή μεταβιβάσει τις καλλιέργειες τους ή τις εγκαταστάσεις τους, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να εργαστούν.

 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

Στην παράγραφο 5 της παραγράφου ΙΑ, υποπαράγραφος 4 του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις δεν θίγονται οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ που γεννήθηκαν τα έτη 1948 και 1949, οι οποίοι δύνανται να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους.

 

 

 

Αθήνα, 10/1/2014

 

 

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

 

Αποστόλου Ευάγγελος

 

Αλεξόπουλος Απόστολος

 

Αμμανατίδου Ευαγγελία

 

Διώτη Ηρώ

 

Κοδέλας Δημήτρης

 

Καλογερή Αγνή

 

Πετράκος Αθανάσιος

 

Γελελής Δημήτριος

 

Δριτσέλη Παναγιώτα

 

Κυριακάκης Βασίλης

 

Μπαρκάς Κωνσταντίνος

 

Στρατουλης Δημήτρης 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

 

 

          Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

 

 

 

Θέμα: Ρύθμιση για την εξάλειψη του αξιόποινου πράξεων που τελέσθηκαν από αγρότες κατά τις αγροτικές κινητοποιήσεις

 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

 

 

Με το άρθρο 25 του Ν. 2721/1999, εξαλείφθηκε το αξιόποινο πράξεων που προβλέπονται στα άρθρα 290, 291 και 292 του Ποινικού Κώδικα και των παραβάσεων του άρθρου 34 παρ. 12 του Ν. 2696/1999, που φέρονταν τελεσθείσες μέχρι τον Μάρτιο του 1997 από αγρότες κατά τις αγροτικές κινητοποιήσεις.    

 

 

 

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών αποτελούν μέσο συλλογικής διεκδίκησης που προστατεύεται από το Σύνταγμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αγώνες και κινητοποιήσεις τους αντιμετωπίστηκαν με ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής τους δράσης και περιστολή συνδικαλιστικών αλλά και συνταγματικών δικαιωμάτων,

 

 

 

Με το σκεπτικό αυτό προτείνεται η ακόλουθη Προσθήκη - Τροπολογία

 

 

 

ΆΡΘΡΟ

 

 

 

1. Εξαλείφεται το αξιόποινο των πράξεων των άρθρων 290, 291 και 292 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και των παραβάσεων του άρθρου 34 παρ. 12 και 12Α του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α'), που φέρονται τελεσθείσες μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος νόμου από αγρότες, κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεών τους για την ικανοποίηση αιτημάτων τους.

 

2. Την οριστική παύση της ποινικής δίωξης κηρύσσει αυτεπαγγέλτως το Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου εκκρεμούν υποθέσεις της ανωτέρας φύσεως, σε κάθε δε περίπτωση με πρόταση του Εισαγγελέα της έδρας ή με αίτηση του κατηγορουμένου. Τυχόν αμετακλήτως επιβληθείσες ποινές διαγράφονται από το Ποινικό Μητρώο, με απόφαση του Δικαστηρίου που τις επέβαλε, ύστερα από αίτηση του καταδικασθέντος ή πρόταση του εισαγγελέα που υπηρετεί στη έδρα του εκδώσαντος την απόφαση Δικαστηρίου. Τυχόν εκκρεμείς στο στάδιο της προδικασίας υποθέσεις τίθενται στο αρχείο με πράξη του Εισαγγελέα.

 

 

 

Αθήνα, 10/1/2014

 

 

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

 

Αποστόλου Ευάγγελος

 

Αλεξόπουλος Απόστολος

 

Αμμανατίδου Ευαγγελία

 

Διώτη Ηρώ

 

Κοδέλας Δημήτρης

 

Καλογερή Αγνή

 

Πετράκος Αθανάσιος

 

Γελελής Δημήτριος

 

Δριτσέλη Παναγιώτα

 

Κυριακάκης Βασίλης

 

Μπαρκάς Κωνσταντίνος

 

Κωνσταντοπούλου Ζωή


 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

 

 

 

Θέμα: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΜΕΣΗΣ Η ΕΜΜΕΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Μετά την θέση της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης , δυνάμει της υπ΄αριθμ. 46/27.7.2012 απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδας , το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα στέλνει τα ληξιπρόθεσμα δάνεια που παραμένουν στο χαρτοφυλάκιο του σε εισπρακτικές εταιρείες, τρομοκρατώντας τους δανειολήπτες και τις οικογένειές τους.

 

Στη σχετική επιστολή που λαμβάνουν αυτές τις ημέρες αναφέρεται:

 

«Σας ενημερώνουμε ότι η οφειλή σας από τη σύμβαση (…..) παρουσιάζει καθυστέρηση πλέον των ( …) ημερών για το ποσό των (…) ευρώ, το οποίο εξακολουθεί να εκτοκίζεται με επιτόκιο υπερημερίας. Καθώς ο λογαριασμός σας παραμένει σε ληξιπρόθεσμη κατάσταση άνω των 10 ημερών, σας ενημερώνουμε ότι η ΑΤΕ υπό ειδική εκκαθάριση θα διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε μία από τις ακόλουθες εταιρείες ενημέρωσης...» 

 

Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια οι οφειλέτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις των περιουσιακών τους στοιχείων, αλλά και με μία σειρά άλλες αρνητικές επιπτώσεις, όπως αδυναμία να λάβουν φορολογικά ενημερότητα, αδυναμία να έχουν πιστωτικές διευκολύνσεις, επιπλέον πρόστιμα κ.α.

 

Η εκβιαστική αυτή απαίτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα οδηγήσει τελικά χιλιάδες παραγωγούς στην εξόντωση και τον αγροτικό χώρο σε πλήρη χρεωκοπία.

 


ΑΡΘΡΟ 1

 

1. Απαγορεύεται απολύτως η άμεση ή έμμεση μεταβίβαση προς τρίτους, καθώς και κάθε είδους απαιτήσεων που προκύπτουν εξ’ αυτών των πάσης μορφής αγροτικών δανείων ( επιχειρηματικών, συνεταιριστικών -βραχυπροθέσμων και μακροπροθέσμων) που συνήφθησαν μεταξύ ελλήνων πολιτών, μόνιμων κατοίκων Ελλάδος, πάσης μορφής εταιριών με έδρα την Ελλάδα και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας , που σήμερα βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης .

 

2.Τυχόν μεταβιβάσεις και παροχές εγγυήσεων που έλαβαν χώρα μετά τη δημοσίευση του παρόντος είναι αυτοδικαίως άκυρες και δεν γεννούν δικαιώματα υπέρ του τρίτου έναντι του οφειλέτη.

 

3.Ο ειδικός εκκαθαριστής της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας εφ όσον έχει ήδη εκχωρήσει-τιτλοποιήσει τα ώς άνω δάνεια ,υποχρεούται από την δημοσίευση του παρόντος να ενημερώσει εντός δυο μηνών τους δανειολήπτες πελάτες του ότι τα δάνειά τους έχουν ήδη τιτλοποιηθεί -εκχωρηθεί καθώς και σε ποιούς οργανισμούς τα έχουν εκχωρήσει.

 

Αθήνα, 10/1/2014

 

 

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

 

Αποστόλου Ευάγγελος

 

Αλεξόπουλος Απόστολος

 

Αμμανατίδου Ευαγγελία

 

Διώτη Ηρώ

 

Κοδέλας Δημήτρης

 

Καλογερή Αγνή

 

Πετράκος Αθανάσιος

 

Γελαλής Δημήτριος

 

Δριτσέλη Παναγιώτα

 

Κυριακάκης Βασίλης

 

Μπαρκάς Κωνσταντίνος


 

 

 

 

 

 

 

 

  • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς Μονής Αβελ

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς  Μονής Αβελ

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 

 

 

Το κανάλι μας στο YouTube.

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...