Banner Πανω
 
 
 

Μαντάς Χρήστος.Βουλευτής ''ΣΥΡΙΖΑ'' Ν.Ιωαννίνων. Δελτίο Τύπου: Αποκλεισμός εκπαιδευτικών και ζητήματα αξιοκρατίας και διαφάνειας

Μαντάς Χρήστος.Βουλευτής ''ΣΥΡΙΖΑ'' Ν.Ιωαννίνων. Δελτίο Τύπου: Αποκλεισμός εκπαιδευτικών και ζητήματα αξιοκρατίας και διαφάνειας

 

11.03.2014

 

Δελτίο Τύπου

 

Ερώτηση του Χρήστου Μαντά σχετικά με τη διαδικασία επιλογής στελεχών διοίκησης στις δομές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Γενικής Εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΓΓΔΒΜ.

 

Αποκλεισμός εκπαιδευτικών και ζητήματα αξιοκρατίας και διαφάνειας

 

Στη Βουλή φέρνει το θέμα της διαδικασίας επιλογής στελεχών διοίκησης στις δομές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Γενικής Εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΓΓΔΒΜ ο βουλευτής Ιωαννίνων Χρήστος Μαντάς και έξι ακόμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Τη στιγμή που εκατοντάδες εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα και μακρόχρονη εμπειρία έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και περιμένουν την πολλές φορές υπεσχημένη επιστροφή τους σε δομές του Υπουργείου, κανείς δε γνωρίζει πού υπηρετούν και τι ακριβώς αρμοδιότητες έχουν όσοι «τοποθετήθηκαν» στα υπό ίδρυση ΙΕΚ.

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της προχειρότητας και της αναποτελεσματικής διαχείρισης ενός τόσο σημαντικού πεδίου για την ανάπτυξη της χώρας είναι η επιλογή στελεχών διοίκησης. Αντί να σχεδιαστεί ένας ορθολογικό, δίκαιο, λειτουργικό και διαφανές πλαίσιο επιλογής στελεχών με σαφή κριτήρια μοριοδότησης, ακολουθούνται πολιτικές επιλογές ξεπερασμένες και ασαφείς.

 

Επειδή κατ’ αυτόν τον τρόπο απαξιώνεται η πολυετής προσφορά εκπαιδευτικών και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών δεν υπηρετείται από τη μη αξιοποίηση της πολυετούς εμπειρίας τους, της εκπαιδευτικής τους επάρκειας και της επιστημονικής τους κατάρτισης.

Επειδή συνιστά εργασιακή ανισότητα η στέρηση του δικαιώματος διοικητικής εξέλιξης των εν λόγω εκπαιδευτικών.

Επειδή πολλοί από του εκπαιδευτικούς ζουν τους τελευταίους μήνες υπό ασφυκτική πίεση λόγω της άδικης και αντιεκπαιδευτικής πολιτικής απόφασης που τους έθεσε σε καθεστώς διαθεσιμότητας

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 1. Προτίθεται να επανεξετάσει τα συγκεκριμένα άρθρα έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα να λαμβάνουν μέρος σε προκηρύξεις θέσεων Διευθυντών Διευθύνσεων ΔΒΜ και Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΙΕΚ και ΣΕΚ;

 2. Πότε θα εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση καθορισμού της διαδικασίας επιλογής Διευθυντών Διευθύνσεων ΔΒΜ και Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΙΕΚ και ΣΕΚ;

 3. Έχει προβλεφθεί διαδικασία μοριοδότησης; Αν ναι, πώς θα εφαρμοσθεί;

 4. Ποια θα είναι η διαδικασία επιλογής, συγκρότησης και ο κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δια Βίου Μάθησης;

 


05/03/2014

Ερώτηση

 

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα: Διαδικασία επιλογής στελεχών διοίκησης στις δομές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Γενικής Εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΓΓΔΒΜ: Αποκλεισμός εκπαιδευτικών και ζητήματα αξιοκρατίας και διαφάνειας.

 

Πολλές από τις ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αλλά και τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων και στο σύστημα της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από αστοχίες, παλινωδίες, καθυστερήσεις και μεθοδεύσεις.

 

Από την κατάργηση επαγγελματικών ειδικοτήτων και τομέων στα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ μέχρι το «παζάρι» της σύστασης οργανικών θέσεων ειδικοτήτων στη Δια Βίου Μάθηση ανά την Ελλάδα και την ίδρυση ΙΕΚ και ΣΕΚ χωρίς επαρκή επιστημονική αιτιολόγηση και χωρίς διαβούλευση με τα αρμόδια όργανα π.χ. τις Περιφερειακές Επιτροπές Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Ν. 3879/2010, άρθρο 7, παρ.3α), το τοπίο που διαμόρφωσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αλλά και τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων αρμοδιότητας ΓΓΔΒΜ είναι αδιαφανές, βρίθει παρατυπιών και βασίζεται στο «διαίρειν και βασιλεύειν».

 

Τη στιγμή που εκατοντάδες εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα και μακρόχρονη εμπειρία έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και περιμένουν την πολλές φορές υπεσχημένη επιστροφή τους σε δομές του Υπουργείου, κανείς δε γνωρίζει πού υπηρετούν και τι ακριβώς αρμοδιότητες έχουν όσοι «τοποθετήθηκαν» στα υπό ίδρυση ΙΕΚ.

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της προχειρότητας και της αναποτελεσματικής διαχείρισης ενός τόσο σημαντικού πεδίου για την ανάπτυξη της χώρας είναι η επιλογή στελεχών διοίκησης τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας όσο και της νεοσυσταθείσας Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, όπως αυτή η επιλογή περιγράφεται στον Νόμο 4186/13.

Αντί να σχεδιαστεί ένας ορθολογικό, δίκαιο, λειτουργικό και διαφανές πλαίσιο επιλογής στελεχών με σαφή κριτήρια μοριοδότησης, ακολουθούνται πολιτικές επιλογές ξεπερασμένες και ασαφείς. Ακόμα και η διαδικασία συγκρότησης των υπηρεσιακών συμβουλίων παραμένει μαύρο κουτί.

 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ν. 4186/ ΦΕΚ Α΄, 193/17-9-2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», στο άρθρο 26 αναφέρεται:

 

«..Σε κάθε ΔΔΒΜ προΐσταται Διευθυντής, ο οποίος διορίζεται και παύεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης. Ο Διευθυντής είναι αποσπασμένος εκπαιδευτικός της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δεκαπενταετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία και σημαντικά διοικητικά και επιστημονικά προσόντα στη μη τυπική εκπαίδευση.»

Στο άρθρο 27 του ίδιου νόμου αναφέρεται:

 

«... Η διοίκηση κάθε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ ασκείται:

α) από τον διευθυντή,

β) τον υποδιευθυντή και

γ) τη συνέλευση των διδασκόντων.

Ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής είναι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν θητεία δύο (2) ετών.»

 

Τέλος, στο άρθρο 44 αναφέρεται πως,

«Έως την 31η Μαΐου 2014 συγκροτούνται και λειτουργούν τα αναγκαία Υπηρεσιακά Συμβούλια Δια Βίου Μάθησης, αντίστοιχα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης, για την επιλογή των θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ.»

 

Κατά την εφαρμογή του νόμου συναντάται το εξής παράδοξο, ότι δηλαδή ενώ στους λεγόμενους Φορείς της Δια Βίου Μάθησης (ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ, κ.λπ.), δηλαδή σε δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αλλά και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων προβλέπεται να υπάρχει μόνιμο προσωπικό (Διοικητικό & Εκπαιδευτικό), τις θέσεις ευθύνης, προβλέπεται να τις καταλαμβάνουν εκπαιδευτικοί της Β/θμιας Εκπαίδευσης με απόσπαση. Με αυτόν τον τρόπο αποκλείονται όσοι εκπαιδευτικοί βγήκαν σε διαθεσιμότητα αλλά εν δυνάμει θα μπορέσουν να ενταχθούν ξανά στις δομές του Υπουργείου!

 

Επειδή κατ’ αυτόν τον τρόπο απαξιώνεται η πολυετής προσφορά εκπαιδευτικών και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών δεν υπηρετείται από τη μη αξιοποίηση της πολυετούς εμπειρίας τους, της εκπαιδευτικής τους επάρκειας και της επιστημονικής τους κατάρτισης

 

Επειδή συνιστά εργασιακή ανισότητα η στέρηση του δικαιώματος διοικητικής εξέλιξης των εν λόγω εκπαιδευτικών

 

Επειδή πολλοί από του εκπαιδευτικούς ζουν τους τελευταίους μήνες υπό ασφυκτική πίεση λόγω της άδικης και αντιεκπαιδευτικής πολιτικής απόφασης που τους έθεσε σε καθεστώς διαθεσιμότητας

 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

 1. 1.Προτίθεται να επανεξετάσει τα συγκεκριμένα άρθρα έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα να λαμβάνουν μέρος σε προκηρύξεις θέσεων Διευθυντών Διευθύνσεων ΔΒΜ και Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΙΕΚ και ΣΕΚ;
 2. 2.Πότε θα εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση καθορισμού της διαδικασίας επιλογής Διευθυντών Διευθύνσεων ΔΒΜ και Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΙΕΚ και ΣΕΚ;
 3. 3.Έχει προβλεφθεί διαδικασία μοριοδότησης; Αν ναι, πώς θα εφαρμοσθεί;
 4. 4.Ποια θα είναι η διαδικασία επιλογής, συγκρότησης και ο κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δια Βίου Μάθησης;

 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Χρήστος Μαντάς

 

Μαρία Κανελλοπούλου

 

Έφη Γεωργοπούλου

 

 Γιώργος Πάντζας

 

Γιάννης Αμανατίδης

 

Τζένη Βαμβακά

 

Τάσος Κουράκης


 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 

 

 

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...