Banner Πανω
 
 
 

ΑΡΤΑ: Συνεδρίαση με... χαρακώματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας

Συνεδρίαση με... χαρακώματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας

 

Να μπουν κυανόκρανοι στα έδρανα της "συμπολίτευσης"...

 

   Την Δευτέρα 16 Ιούνη, στις 8:00 μμ συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων και κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα ανάμεσα στους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης, αν και είναι μάλλον άστοχο να χρησιμοποιεί κανείς το πρόθεμα "συν", για να περιγράψει μια πρώην παράταξη, που χωρίστηκε τόσο βίαια και οδυνηρά.
   Στα σίγουρα, θα υπάρχει μεταξύ τους αρκετή δόση αμηχανίας, καθώς θα κάθονται δίπλα-δίπλα άνθρωποι που είπαν και έκαναν πολλά κατά την προεκλογική περίοδο, με αποκορύφωμα την εβδομάδα ανάμεσα στις δύο Κυριακές των δημοτικών εκλογών.
   Ειπώθηκαν βαριές κουβέντες και έγιναν άγρια τσεκουρώματα και ίσως η συνεδρίαση να κρύβει ξεσπάσματα και εκρήξεις. Βλέπετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, που οι πληγές είναι ακόμη φρέσκες και τα τραύματα τόσο βαθιά, δεν είναι καθόλου δύσκολο ακόμη και ένα "περίεργο" βλέμμα να είναι αρκετό, για να πυροδοτήσει αιχμηρές αντεγκλήσεις, παρά το γεγονός ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν είναι... "εύφλεκτα"!!!
   Στην ατζέντα υπάρχουν τα εξής 36 θέματα προς συζήτηση και ψήφιση:

1. Έκθεση εσόδων – εξόδων πρ/σμού του Δήμου Αρταίων Α΄ Τριμήνου 2014 (σχετ. η αρ. 161/2014 απόφαση Ο.Ε.)
2. Αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει το Σύμφωνο Αποδοχής όρων ένταξης του έργου: «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου από Νερόμυλο προς περιοχή Παράγκες της Τ.Κ. Καμπής»
3. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη στάθμευση οχημάτων επί τμήματος της Μάξ. Γραικού από τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό Ν. Πλαστήρα (σχετ. η αρ. 21/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
4. Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας σε εκτέλεση της αρ. 16517/14 χρηματικής εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών και αναμόρφωση πρ/σμού
5. Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου στις ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 3801/09 (βάσει του άρθρου 51 του Ν.4257/2014)
6. Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας –Παιδείας- Αθλητισμού- Πολιτισμού
7. Έγκριση της αρ. 2/2014 πράξης του Δ.Σ. του Φιλ. Ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ» (Απολογισμός 2013)
8. Αναμόρφωση πρ/σμού (σχετ. οι αρ. 171/2014 & 204/2014 αποφάσεις Ο.Ε.)
9. Μερική κατανομή πίστωσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
10. Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
11. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για σχεδιασμό και έκδοση τουριστικού εντύπου του Καλλικρατικού Δήμου Αρταίων και χάρτη της πόλης της Άρτας
12. Αναγνώριση οφειλής από τη μη χορήγηση γάλακτος για τα έτη 2012 και 2013 στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και τρόπος καταβολής αυτής
13. Διαγραφές προστίμων διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής
14. Διόρθωση της αρ. 169/2014 Α.Δ.Σ.
15. Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
16. Επιλογή υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2014
17. Τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων και έγκριση μελέτης
18. Αποδοχή δωρεάς της μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση στην Ανέζα»
19. Έγκριση παράτασης παράδοσης εκτίμησης για το ακίνητο του κ. Παπαγιάννη Γεωργίου
20. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής
21. Επί αιτήσεως Νικολάου Τζουβαλά & ΣΙΑ Ε.Ε. για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση και κατασκευή της οδού που συνδέει την Τ.Κ. Ράχης με την επαρχιακή οδό Άρτας – Σαλαώρας»
22. Επί αιτήσεως Φωτίου Στεφάνου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Καθαίρεση και ανακατασκευή επικινδύνως ετοιμόρροπου τοιχείου στην 3η πάροδο Κομμένου»
23. Επί αιτήσεως Κ/Ξ «ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε. –Κ/Ξ ΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ –ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή 7ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου Άρτας»
24. Επί αιτήσεως Κ/Ξ Β. ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ – Κ. ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΟΕ «ΕΡΓΟΤΕΚ» - Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ» για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση κύριας εισόδου – πλακόστρωση κεντρικής Δημοτικής οδού οικισμού Ροδαυγής Τ.Κ. Ροδαυγής και πεζοδρομήσεις σε Δημοτικές οδούς οικισμού Αμπελίων Τ.Κ. Αμμοτόπου»
25. Επί αιτήσεως «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων δημοτικών οδών Δ.Ε. Αρταίων»
26. Επί αιτήσεως Μπουζάνη Χρ. Για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση ρυμοτομούμενων τμημάτων (Οδοί Ανεμομύλων – Σέλτσου – Πόντου – Π. Δέλτα)»
27. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση Δημοτικής οδού από Επαρχιακή οδό Άρτας- Ροδαυγής (Σκαμνιά) έως Γέφυρα π. Αράχθου (ΔΕΗ) δυτικά Βλαχέρνας στο Δήμο Αρταίων»
28. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Διαμόρφωση ρυμοτομούμενων τμημάτων (Οδοί Ανεμομύλων – Σέλτσου – Πόντου – Π. Δέλτα)»
29. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων δημοτικών οδών Δ.Ε. Αρταίων»
30. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο (συμπληρωματικές εργασίες αναψυκτηρίου & σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης)»
31. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στις οδούς Αμβρακίας –Τζαβέλλα – Πύρρου»
32. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών (Πάντα- Κοψιά), Νέες Εργατικές Κατοικίες, Κιρκιζάτες»
33. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τσιμενταυλάκων στις Τ.Κ. Πολυδρόσου, Ράχης, Ανέζας, Γαβριάς, Ψαθοτοπίου και αποχέτευση ομβρίων Τ.Κ. Κορωνησίας»
34. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: « Επέκταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Δαφνωτής»
35. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Δημιουργία χώρου στάθμευσης στην περιοχή της Ιστορικής Γέφυρας Αράχθου»
36. Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (1ης (20-1-2014),2ης (3-2-2014), 4ης (12-2-2014), 5ης (5-3-2014)

http://tilevoasartas.blogspot.gr


 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 

 

 

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...