Banner Πανω
 
 
 

 

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 6Η Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, με...

αριθ.πρωτ. 2718/1-4-2016, που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , παρισταμένου του Δημάρχου Κων/νου Καψάλη και του Ειδικού Γραμματέα του Δ.Σ. Διοικ. υπαλλήλου Σωτηρίου Μπράχου [για την τήρηση των πρακτικών].

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [ 21 ] μέλη του Δ.Σ.

Βρέθηκαν παρόντα τα [ 19 ] , ήτοι:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΝ

------ ---------------------------------------------------- ------------------------- -------------

1. ΒΙΛΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ. ΝΑΙ

2. ΓΑΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ >> ΝΑΙ

3. ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ >> ΝΑΙ

4. ΓΚΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ >> NAI

5. ΓΚΟΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ >> ΝΑΙ

6. ΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ >> ΝΑΙ

7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ >> ΟΧΙ

8. ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ >> NAI

9. ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ >> ΟΧΙ

10. ΛΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ >> NAI

11. ΜΑΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ >> NAI

12. MΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ >> ΝΑΙ

13. ΝΤΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ >> ΝΑΙ

14. ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ >> NAI

15. ΝΤΡΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ >> ΝΑΙ

16. ΠΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ >> NAI

17. ΣΙΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ >> ΝΑΙ

18. ΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ >> ΝΑΙ

19. ΤΣΕΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ > > ΝΑΙ

20. ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ > > NAI

21. ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ >> NAI

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. και προτού συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ζητά από το Δ.Σ. να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση, πριν από τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, και για το ανωτέρω θέμα, ως κατεπείγον, εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 του Δ.Κ.Κ και του άρθρου 7 του Ν. 3852/2010.

Το Δ.Σ. μετά και τη συναίνεση του Δημάρχου, ομόφωνα αποφασίζει να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση και για το ανωτέρω θέμα, ως κατεπείγον.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο θέμα, δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο Γκόγκο Χρήστο, ο οποίος αναφέρει τα εξής: «Θα πρέπει να διαμαρτυρηθούμε, για τον αποκλεισμό του Δήμου μας από τις πρώτες φάσεις εφαρμογής του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας. Για μία ακόμη φορά ο ακριτικός Δήμος Πωγωνίου αντιμετωπίζεται αρνητικά και άδικα από την πολιτεία με μία διαδικασία επιλογής που γεννά εύλογα ερωτήματα, καθώς αφήνει εκτός περιοχές που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την ανεργία και αντιμετωπίζουν σειρά προβλημάτων ως απόρροια της κρατικής αδιαφορίας.

Εισηγούμαι λοιπόν την έγκριση σχετικού ψηφίσματος και σας καταθέτω σχέδιό του. »

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Αντιδημάρχου, τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. και σκέφτηκε νόμιμα, ομόφωνα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος διαμαρτυρίας, για τη μη συμμετοχή του Δήμου Πωγωνίου στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πωγωνίου εκφράζει ομόφωνα την έντονη δυσαρέσκειά του για τον αποκλεισμό του από τις πρώτες φάσεις εφαρμογής του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.

Για μία ακόμη φορά ο ακριτικός Δήμος Πωγωνίου αντιμετωπίζεται αρνητικά και άδικα από την πολιτεία με μία διαδικασία επιλογής που γεννά εύλογα ερωτήματα, καθώς αφήνει εκτός περιοχές που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την ανεργία και αντιμετωπίζουν σειρά προβλημάτων ως απόρροια της κρατικής αδιαφορίας.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι απαράδεκτη για τον παραμεθόριο Δήμο Πωγωνίου και προσβάλει τους δημότες του που επιμένουν και αγωνίζονται να παραμείνουν στα χωριά τους αντιμετωπίζοντας με αξιοπρέπεια την ανεργία και την οικονομική κρίση. Αυτοί οι άνθρωποι οφείλουν αν αντιμετωπίζονται από την πολιτεία με σεβασμό και να τους δίνεται κάθε ευκαιρία για εργασία, έστω και προσωρινή.

Ο αποκλεισμός ωστόσο έχει και άλλες αρνητικές συνέπειες που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου, συνέπειες που έχουν αντίκτυπο τους δημότες καθώς το προσωπικό είναι ελλιπές και δεν επαρκεί να καλύψει σημαντικά κενά. Το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τους Δήμους δίνοντάς τους την δυνατότητα να καλύψουν ορισμένες από τις πολλές ανάγκες στις λειτουργικές τους δομές.

Απαιτούμε την αποκατάσταση της αδικίας και την επανεξέταση της διαδικασίας επιλογής εφαρμογής του προγράμματος, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα του ακριτικού Δήμου Πωγωνίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α. 101 / 2016.

Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

[Τ.Σ.] ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΣΙΑΣ Υπογραφές

 

 

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΣΙΑΣ

 


 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς Μονής Αβελ

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς  Μονής Αβελ

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...