«Παράνομη υλοτομία σε συστάδα δάσους δρυός, εντός του Δημοτικού δάσους της Τ.Κ Βασιλικού του Δήμου Πωγωνίου»

Α  Ν  Α  Φ  Ο  Ρ  Α


Καλπάκι 18-5-2020

Από: 1) Ζηκόπουλο Σταύρο

          2)Ντότη Δημήτριο       

          3)Τόπουλο Βασίλειο
          4)Χαιδου Μαγδαληνή           

Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Πωγωνίου

 

ΠΡΟΣ

1)Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων

Πλατεία Πύρρου Ιωάννινα

2) Δήμο Πωγωνίου

Καλπάκι

3) Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

Μαρίκας Κοτοπούλη 62 Ιωάννινα

4) Δασαρχείο Ιωαννίνων Ιωάννινα

Μαρίκας Κοτοπούλη 62 Ιωάννινα

Θέμα: «Παράνομη υλοτομία σε συστάδα δάσους δρυός, εντός του Δημοτικού δάσους της Τ.Κ Βασιλικού του Δήμου Πωγωνίου»

 

Κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 27/4/2020 σε ερώτηση του κ.Ντότη Δημητρίου, σχετικά με την παράνομη υλοτομία σε συστάδα δάσους δρυός, εντός του Δημοτικού δάσους της Τ.Κ Βασιλικού του Δήμου Πωγωνίου, και παρά τα όρια με την Τ.Κ Κεφαλόβρυσου και συγκεκριμένα κοντά σε υπάρχοντα καμίνια, από την λειτουργία των οποίων παράγονται ξυλοκάρβουνα,δεν δόθηκαν ουσιαστικές απαντήσεις, εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, που αν και δηλώθηκε δια του Δημάρχου ότι γνώριζαν , δεν προέβησαν άμεσα σε ενέργειες που θα προστάτευαν την περιουσία του Δήμου, ανεξάρτητα από τις όποιες ενέργειες του Δασαρχείου Ιωαννίνων, η δε έλλειψη ενεργειών καθιστά την προστασία της περιουσίας του Δήμου Πωγωνίου επισφαλή.

Επειδή κύριε Δήμαρχε, οι απαντήσεις σας δεν θεωρούνται επαρκείς παρακαλούμε να μας γνωρίσετε:

α) Όπως δηλώσατε,γνωρίζατε σχετικά με την παράνομη υλοτομία,εσείς πότε το πληροφορηθήκατε και τι πράξατε.

Επισκεφθήκατε τον κύριο Εισαγγελέα, προκειμένου να του εκθέσετε τα γεγονότα, ζητώντας του να άρει το τηλεφωνικό απόρρητο, μεταξύ των αλβανών λαθροϋλοτόμων – όπως δηλώσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο – και των εμπόρων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και αν όχι για ποιόν λόγο;

β) Εάν γνώριζε κάτι σχετικά ο πρόεδρος της Τ.Κ. Βασιλικού, για την παράνομη υλοτομία, και σε ποιόν χρόνο το γνώριζε

γ) Εάν μετά την αποκάλυψη της παράνομης υλοτομίας, περιήλθαν σε γνώση σας πληροφορίες σχετικά με τον δράστη της παράνομης υλοτομίας, και όπως δηλώσατε ήταν αλβανοί. Είναι προφανές ότι αυτοί δεν υλοτομούσαν για λογαριασμό τους, υλοτομούσαν για λογαριασμό τρίτου, σε ποιες ενέργειες προβήκατε για την αποκάλυψη του τρίτου ή τρίτων προσώπων;

δ) Επειδή ο Δήμος μας είναι ιδιοκτήτης του δάσους, από δε την παράνομη υλοτομία προέκυψε βλάβη στα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου και παράλληλα μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν έχετε προβεί σε ενέργειες και ποιες για την προστασία της περιουσίας του Δήμου. Επίσης ως είναι λογικό από την παράνομη υλοτομία προέκυψε βλάβη στην περιβαλλοντική ισορροπία της ευρύτερης περιοχής, εσείς κύριε Δήμαρχε προβήκατε σε ενέργειες προστασίας του περιβάλλοντος και σε ποιες;Αντί κύριε Δήμαρχε να προβληματισθείτε από την παράνομη υλοτομία, εσείς φέρατε στο Δημοτικό συμβούλιο θέμα με την δημοπράτηση λήμματος σε συστάδα του ιδίου δάσους, πριν καν πληροφορηθείτε με στοιχεία τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς της παράνομης υλοτομίας, με πιθανότητα να λάβουν μέρος στην διαδικασία αυτή και οι καταχραστές της δημοτικής περιουσίας.

Παρακαλούμε το Δασαρχείο Ιωαννίνων, να μας πληροφορήσει:

α) Εάν προέβη στην καταμέτρηση των δασικών προϊόντων, που παρανόμως υλοτομήθηκαν.

β) Εάν καταμετρήθηκαν, σε ντάνες κανονικού σχήματος ή έγινε εκτίμηση της ποσότητας που παράνομα υλοτομήθηκε στον χώρο που έγινε η υλοτομία

γ) Η καταμέτρηση σε ποια μονάδα έγινε, δηλαδή τόνοι, χωρικά κυβικά μέτρα ή κυβικά μέτρα;

δ)παρακαλούμε να μας γνωρίσετε, τον ακριβή αριθμό των δένδρων που υλοτομήθηκαν παράνομα και αν δεν καταμετρήθηκαν για ποιο λόγο δεν έγινε.

ε) παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν καταμετρήσατε την πρεμνική διάμετρο των ατόμων που υλοτομήθηκαν και την μέθοδο που χρησιμοποιήσατε για την εύρεση της στηθιαίας διαμέτρου, των ατόμων που υλοτομήθηκαν παράνομα, που από ότι γνωρίζουμε χρησιμοποιείτε για τον υπολογισμό του πραγματικού ξυλώδη όγκου.

στ) παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν στην επιφάνεια που υλοτομήθηκε παράνομα, ήταν δυνατή η παραγωγή και τεχνικής ξυλείας Δρυός, που οι ενεργήσαντες την παράνομη υλοτομία κατέστρεψαν και εάν μπορείτε να προβείτε σε απλή εκτίμηση της ποσότητας της τεχνικής ξυλείας που καταστράφηκε, γιατί όπως γνωρίζετε ο Δήμος υπέστη οικονομική ζημιά πέραν αυτής που υπέστη το περιβάλλον αλλά ζημιά υπέστη και η αξιόπιστη λειτουργία του Δήμου μας συνολικά

ζ) ποιό είναι το εμβαδόν της επιφάνειας που υλοτομήθηκε παράνομα. Στο δημοτικό δάσος Βασιλικού, υπάρχει εγκεκριμένη διαχειριστική μελέτη, από την οποία προκύπτει η ποσότητα του ξύλου ανά εκτάριο στην συστάδα ή συστάδες που υλοτομήθηκαν παράνομα. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε την ποσότητα (όγκο) των δένδρων που έχουν μείνει ανυλοτόμητα στην επιφάνεια που υλοτομήθηκε, και αν δεν το πράξατε για ποιον λόγο;

η) όπως έχουμε πληροφορηθεί, χωρίς να έχουμε στοιχειοθετήσει την πληροφορία, το Δασαρχείο Ιωαννίνων έχει φωτογραφίες κάποιου αυτοκινήτου και αν ναι σε ποιόν ανήκει το συγκεκριμένο όχημα. Απευθυνθήκατε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να συνδράμει τις όποιες προσπάθειες σας για την ανεύρεση του ιδιοκτήτη και αν όχι γιατί;Ενημερώσατε σχετικά τον Δήμο Πωγωνίου;

θ) Ελέγξατε την πιθανότητα να έχει ήδη απομακρυνθεί κάποια ποσότητα από τα προϊόντα της παράνομης υλοτομίας και αν έχετε κάνει κάποια εκτίμηση

ι) Η παράνομη υλοτομία αφορά ποσότητα κατά την δική μας εκτίμηση, σχεδόν 600 κυβικά μέτρα, δηλαδή πάνω από 350 τόνους, γεγονός που καταδεικνύει, ότι αυτή δεν έγινε από κάποιον που ήθελε να κόψει ξύλα για το σπίτι του, αλλά έγινε με πρόθεση να διατεθούν παράνομα στο εμπόριο και έγινε με τέτοια μέθοδο και τρόπο από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που επιχείρησαν τέτοια πράξη αλλά είναι βέβαιο ότι με θρασύτητα το έχουν επιχειρήσει και κατά το παρελθόν. Προφανώς και σας είναι γνωστό ποιοι ασχολούνται με το εμπόριο δασικών προϊόντων στην περιοχή του Δήμου Πωγωνίου, έχετε πραγματοποιήσει ελέγχους – το κρίσιμο διάστημα - στις αποθήκες που διατηρούν και αν όχι γιατί;

κ) Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε αντίγραφο του βιβλίου συμβάντων, που διατηρεί η Υπηρεσία σας και όπου έχει καταγραφεί το περιστατικό.

Η Γενική Δ/νση Δασών, η οποία προφανώς και έχει ενημερωθεί, για την παράνομη υλοτομία και το μέγεθος αυτής, παρακαλούμε να μας γνωρίσει, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί, και παρακαλούμε να μας κοινοποιήσει τις γραπτές διαταγές της.

Aξιότιμε κ.Εισαγγελέα

-Επειδή η υλοτομία αυτή δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε διάστημα πέντε ή δέκα ημερών, αλλά απαιτούσε σχεδόν πάνω από μήνα.

-Επειδή η υλοτομία αυτή δεν πραγματοποιήθηκε για την κάλυψη των ατομικών του αναγκών κάποιου απλού πολίτη σε καυσόξυλα, αλλά αυτή έγινε ώστε τα καυσόξυλα Δρυός να διατεθούν στο εμπόριο κατά παράνομο τρόπο, το δε έγκλημα γίνεται ακόμη περισσότερο ειδεχθές, αφού οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν τα μέτρα, που εξήγγειλε η πολιτεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κωρονοϊού, και άρα η ενέργεια της παράνομης υλοτομίας έγινε από κάποιους που έχουν αυτή την δυνατότητα, και τα μέσα, δηλαδή από εμπόρους δασικών προϊόντων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, με αποτέλεσμα να υποστεί ο Δήμος μείωση των εσόδων και να υποβαθμισθεί το περιβάλλον,με τρόπο ώστε να υποστεί οικολογική και περιβαλλοντική καταστροφή,

Παρακαλούμε

για την διενέργεια έρευνας ώστε να αποκαλυφθούν οι δράστες της παράνομης υλοτομίας, αλλά να προβείτε και σε όλες εκείνες τις ενέργειες που προβλέπονται από την υπάρχουσα νομοθεσία και τον ποινικό κώδικα για να αποκαλυφθούν και οι ηθικοί αυτουργοί, που πιστεύουμε ότι υπάρχουν. Σας γνωρίζουμε ότι η εμπορική αξία των καυσοξύλων Δρυός που υλοτομήθηκαν ανέρχεται περίπου στο ποσό των 42.000 – 50.000 ευρώ, αφού ο τόνος πωλείται από 120 έως 140 ευρώ ανά τόνο.Η ζημιά η οποία προκλήθηκε σύμφωνα με διαταγές του ΥΠΕΝ, ξεπερνά κατά πολύ τις 200.000 €υρώ, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το μέγεθος και της επιφάνειας που υλοτομήθηκε παράνομα. Βέβαια η πραγματική ποσότητα που υλοτομήθηκε παράνομα θα πρέπει να υπολογισθεί από επιτροπή αρμόδιων επιστημόνων, με την παρουσία τεχνικού (δασολόγου) ως εκπροσώπου του Δήμου Πωγωνίου.

 

Με εκτίμηση

Οι αναφέροντες

1) Ζηκόπουλος Σταύρος

2)Ντότης Δημήτριος                                                                                                  

3)Τόπουλος Βασίλειος

4)Χαιδου Μαγδαληνή                                                                                                              

 


 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Πρόσφατες Τηλ.Συνεντεύξεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερα

   

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου