ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ.  

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ                                                                                        

Της ΚΟΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ  

 

  1  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Αντικείμενο του παρόντος επιχειρηματικού σχεδίου είναι η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία μιας δημοτικής εταιρείας δημοτικής δράσης με την επωνυμία ‘’ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ’’. Έδρα και χώρος δράσης του συγκεκριμένου κέντρου θα είναι στο ΧΑΝΙ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ στο ήδη υπάρχον  κτήριο με το γήπεδο και τους γύρω οικοπεδικούς χώρους του Δήμου Πωγωνίου , που υπάγεται στον νόμο Ιωαννίνων.Η εποχή που η κτηνοτροφία και το εμπόριο είχαν δεσπόζουσα θέση στην περιοχή, παρήλθε οριστικά. Στη σημερινή πραγματικότητα εκείνο που πρωτεύει,  είναι η διάσωση των οικισμών,  να κρατήσουμε όσο το δυνατόν τα νέα παραγωγικά νοικοκυριά έτσι ώστε να γίνουν επενδύσεις τέτοιας μορφής που να προσελκύσουν  και να εγκατασταθούν και νέα παραγωγικά νοικοκυριά, κάτι που είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω της τουριστικής ανάπτυξης και των νέων καινοτόμων μορφών παραγωγής.Στόχος του ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, είναι να αναδείξει και να ΠΡΟΒΑΛΕΙ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ΠΩΓΩΝΙΟΥ μέσω της ανάπτυξης της τουριστικής κίνησης της περιοχής,  που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του τοπικού εισοδήματος . Επίσης την δημιουργία κινήτρων για μόνιμη διαμονή των κατοίκων στην περιοχή.  

2 ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  

 Οραματίζεται την ανάπτυξη της τουριστικής κίνησης στην περιοχή του ΠΩΓΩΝΙΟΥ και  μέσω αυτής της επένδυσης θα προβληθούν  και  κατ΄ επέκταση θα προωθηθούν τα τοπικά προϊόντα και η γαστρονομία του Πωγωνίου.                                    

 Το ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. επιδιώκει να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής αυτής, μέσω της ίδρυσης ξενώνων ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΛΗΣΜΕΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ.Προσπάθεια  για τη δημιουργία τάσης φυγής του τουριστικού δυναμικού από  τα θεωρούμενα «παραδοσιακά κέντρα», που χαρακτηρίζονται  από καταστάσεις κορεσμού, σε άγνωστες και αδίκως ανεκμετάλλευτες περιοχές όπως αυτή του Πωγωνίου.Βασικό μέλημα του εκθεσιακού κέντρου είναι η ανάδειξη και η ευρύτερη γνωστοποίηση της μοναδικότητας της περιοχής.Με αυτόν τον τρόπο το Πωγώνι μετατρέπεται σε τουριστικό πόλο έλξης που παρουσιάζει μοναδικό ενδιαφέρον λόγω του φυσικού του κάλλους, της εύκολης επικοινωνίας του με το ΖΑΓΟΡΙ, την ΚΟΝΙΤΣΑ ,τα ΓΙΑΝΝΕΝΑ, την  ΑΛΒΑΝΙΑ, της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του, του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΤΟΥ ΑΝΕΠΑΦΟΥ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , το μοναδικό παγκοσμίως πολυφωνικό τραγούδι και τα Πωγωνίσια ακούσματα, τις μοναδικές σε ομορφιά λίμνες με δεσπόζουσα θέση τη λίμνη ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ,και Ριαχόβου. Αρχιτεκτονικό και όχι μόνο επίτευγμα αποτελούν οι  Μονές ΣΩΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΛΕΞΗ. Επίσης, στα νεότερα μνημεία ανήκουν πολλές εκκλησίες και μοναστήρια .Τέλος υπάρχουν  ερείπια αρχαίων και παλαιών  οικισμών και κάστρα.Η όλη περιοχή, λόγω της μορφολογίας του εδάφους της προσφέρεται και για τους τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατή η προσέλκυση κυνηγών, ορειβατών, φυσιολατρών αλλά και ειδικών επιστημόνων, με σκοπό την εξέταση της αρχιτεκτονικής των οικισμών  του πολυφωνικού κ.λ.π. Μοναδικός τρόπος για να πάρει η περιοχή την τουριστική θέση που της αξίζει, είναι να αποκτήσει την κατάλληλη υποδομή και το πρώτο βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση είναι η ανάδειξη του μικρού ξενοδοχειακού δυναμικού και των διάσπαρτων καταλυμάτων καθώς επίσης και η δημιουργία  νέων καταλυμάτων. Ο τουρισμός θεωρείται δραστηριότητα έντασης εργασίας. Επομένως  το αποτέλεσμα από την ολοκλήρωση του ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ . θα είναι Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ. Έτσι θα δημιουργηθούν  μονάδες παραγωγής και μικρές τουριστικές μονάδες με αποτέλεσμα τη δημιουργία απασχόλησης, που στόχο έχει να ανακόψει τις τάσεις ερήμωσης που υπάρχουν στην περιοχή.Μέσα από αυτή τη δυναμική που θα αναπτυχθεί θα έχουμε και κοινωνικότητα απαραίτητο στοιχείο για να μείνουν ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ και να ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ στο ΠΩΓΩΝΙ.    

 Εκτός από τη μέριμνα  και την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών και τη λειτουργία των χωριών που είναι απαραίτητα, ας στραφεί ο Δήμος στην παραπάνω κατεύθυνση, μέσω του ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ και ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ όλων των στοιχείων που συνθέτουν το Πωγώνι.Καταθέτουμε στη Περιφέρεια, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πωγωνίου, στο Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης, αλλά και για όλους τους απανταχού Πωγωνίσιους, τις ομοσπονδίες, τις αδελφότητες, τους συλλόγους και το επιστημονικό Πωγωνίσιο δυναμικό. Ολοκληρωμένο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ – ΕΠΙΧΕΙΡΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ και τους καλούμε να βοηθήσουν στην επιτυχία του. Γι’αυτό  και το Δ.Σ. της ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ  και ΑΘΛΗΣΗΣ  να ζητήσει από το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο  τη παραχώρηση του κτηρίου στο ΧΑΝΙ .Τη χρηματοδότηση για την επισκευή του και για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, τον εξοπλισμό του και μέρος των λειτουργικών εξόδων για τη δημιουργία Εκθεσιακού Κέντρου, καθώς και σημείο αναφοράς για τη Νεολαία, κέντρο προβολής  και πληροφόρησης του Πωγωνίου με τη νέα τεχνολογία.  Το παρόν επιχειρηματικό σχέδιο θέλει να προωθήσει σχεδόν το σύνολο των σκοπών και στόχων που περιλαμβάνει το καταστατικό της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ και ΑΘΛΗΣΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ , προσθέτοντας και την προώθηση της τουριστικής προβολής και ανάπτυξης καθώς και της έκθεσης και προβολής των παραγομένων προϊόντων της παραγωγικής βάσης του ΠΩΓΩΝΙΟΥ

3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ και ΚΕΝΤΡΟΥ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  και ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  

1ον Στην αίθουσα σε προθήκες ή σε στάντ, τοποθέτηση των προϊόντων  με τις αντίστοιχες πληροφορίες των εκθετών.  

2ον Σε κατάλληλο διαμορφωμένο χώρο Καταγραφή και παρουσία των ξενοδοχειακών μονάδων και των καταλυμάτων στο Πωγώνι.    

3ον Καταγραφή και παρουσίαση των μονοπατιών πεζοπορίας και ορειβασίας στο Πωγώνι.  

4ον Καταγραφή και παρουσίαση των μνημείων θρησκευτικού ενδιαφέροντος, αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, γεφυριών, νερόμυλων κ.λ.π.   

5ον Καταγραφή και παρουσίαση των λιμνών, των ποταμών και των χώρων φυσιολατρικού τουρισμού.  

6ον Καταγραφή και παρουσίαση της παραδοσιακής γαστρονομίας του Πωγωνίου.  

7ον Καταγραφή των επιχειρήσεων εστίασης.  

8ον Καταγραφή και παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονομιάς και φυσικά του Πωγωνίσιου τραγουδιού.  

9ον Καταγραφή του πολυφωνικού τραγουδιού.

10ον  Το εκθεσιακό κέντρο με τους γύρω χώρους, το γήπεδο κ.λ.π. θα γίνει σημείο αναφοράς για τη Νεολαία και κέντρο προβολής του Πωγωνίου με τη νέα τεχνολογία.

11ον Σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της λίμνης ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ θα δημιουργούνται εκδηλώσεις καθώς και εκδήλωση γαστρονομίας, όπως επίσης και εκδήλωση πολυφωνικού τραγουδιού  .  

12ον Στο χώρο θα υπάρχει κιλικίο με τραπεζοκαθίσματα στον εξωτερικό χώρο του κέντρου.  

13ον Το γραφείο στο κέντρο θα είναι πλήρως εξοπλισμένο με τηλέφωνο, φαξ, υπολογιστή κ.λ.π.  

14ον Υπάρχουν επαρκείς χώροι για την δραστηριότητα του κέντρου.  

15ον  Διαθέτει χώρους στάθμευσης εύκολα προσβάσιμους.  

 

''ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  είναι ότι βρίσκεται πάνω στον παλαιό δρόμο το ΔΕΡΒΕΝΙ, που ένωνε τα ΓΙΑΝΝΕΝΑ με το ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ''.  

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ.

 

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ....

 

Στο παρελθόν, η δημιουργία και η λειτουργία μιας επιχείρησης βασιζόταν αποκλειστικά στη διαίσθηση του επιχειρηματία. Σήμερα, η ικανότητα του ιδιοφυούς επιχειρηματία-μάνατζερ να δίνει κατευθύνσεις και να χαράζει νέους επιχειρηματικούς δρόμους είναι το ίδιο σημαντική όσο και στο παρελθόν . Για το συγκεκριμένο επιχειρηματικό  σχέδιο δεν αρκεί μόνο αυτό. Γιατί το παρόν  επιχειρηματικό σχέδιο θέλει να προωθήσει σχεδόν το σύνολο των σκοπών και στόχων που περιλαμβάνει  το καταστατικό της ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ και ΑΘΛΗΣΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, προσθέτοντας και τη προώθηση της τουριστικής προβολής και ανάπτυξης καθώς και της έκθεσης και προβολής των παραγομένων προϊόντων της παραγωγικής βάσης του ΠΩΓΩΝΙΟΥ  και για να πετύχει τους στόχους της ως  οικονομική μονάδα δεν αρκεί μόνο η προσωπικότητα του εκάστοτε ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ , ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ,  αλλά ένας ολοκληρωμένος επιχειρηματικός σχεδιασμός.Το  παρόν επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί πρόσκληση και πρόκληση.Πρόσκληση προς το ΔΗΜΑΡΧΟ και το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  για  τη χρηματοδότηση του πρότυπου επιχειρηματικού εγχειρήματος .   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  σε όλους που δραστηριοποιούνται με όποιας μικρής ή μεγάλης επένδυσης στο Πωγώνι, όπως επίσης και στους υποψήφιους επενδυτές στο Πωγώνι να επενδύσουν στη συγκεκριμένη επιχειρηματική ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ  μονάδα και πρόσκληση για ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΩΓΩΝΙΣΙΟΥΣ  ,το ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ  ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, τη ΝΕΟΛΑΙΑ, το ΑΠΟΔΗΜΟ ΠΩΓΩΝΙΣΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ με τις ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ , τα ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ τις ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ  να συμμετέχουν. Είναι παράλληλα μια ευκαιρία και όχι απλά μια ιδέα που μπορεί να αξιοποιηθεί από την ομαδική συμμετοχή και εργασία και να προσδώσει  ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε πολλούς τομείς στο Πωγώνι.Σκοπός του εν λόγω επιχειρηματικού σχεδίου είναι να παρουσιάσει τα συστατικά στοιχεία ενός πρότυπου Επιχειρηματικού πλάνου για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία μιας ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  εταιρείας δημοτικής δράσης, με στόχο ΤΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ και ΟΧΙ ΜΟΝΟ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ  ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ,  ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ.Για την επίτευξη του σκοπού αυτού το  επιχειρηματικό  σχέδιο  παρουσιάζει  τα πλεονεκτήματα του ΠΩΓΩΝΙΟΥ και περιγράφει τ η δομή της υπό ίδρυση μονάδας. Επίσης, δίνει τις κύριες κατευθύνσεις για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ.  

2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.Τό κυριότερο απαντάει σε τρία απλά αλλά βασικά ερωτήματα .  

 Α.Που βρισκόμαστε τώρα;                                      

Στο Πωγώνι ο πληθυσμός συρρικνώθηκε κατά 20% από την απογραφή του 2001 έως του 2011.  

4000 σπίτια και 70 κτήρια του δήμου είναι κλεισμένα. Οι κάτοικοι τα περασμένα Χριστούγεννα δε ξεπερνούσαμε τους 4000 . Δεν εξάγουμε, εκτός από το γάλα μέσω της Δωδώνης και λίγα αρνιά, ΤΙΠΟΤΑ.  

Το τουριστικό προϊόν είναι άγνωστο, επειδή δεν υπήρχε ποτέ συγκεκριμένο τουριστικό μοντέλο που να ταιριάζει στο Πωγώνι.   

Η ερήμωση, η ανασφάλεια, η ανεργία και η έλλειψη κοινωνικής ζωής διώχνει τη νεολαία. Τα παραγωγικά νοικοκυριά στο ΠΩΓΩΝΙ δε ΦΤΑΝΟΥΝ τα 400.  

Η  παραγωγική βάση ( γεωργία, κτηνοτροφία, τουρισμός, και μεταποίηση ) κάθε μέρα συρρικνώνονται.       

Β.Που θέλουμε να βρεθούμε? Σε ένα Δήμο, σε μια χώρα, πρέπει να έρθει ξένο συνάλλαγμα από τις εξαγωγές και το τουρισμό και να υπάρχει νέο παραγωγικό ΔΥΝΑΜΙΚΟ που σημαίνει ΝΕΟΛΑΙΑ.  

Κατεύθυνση για το ΠΩΓΩΝΙ.  

 

Α) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ και στήριξη της ΝΕΟΛΑΙΑΣ.          

Β) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Οιόποιες παρεμβάσεις δε θα αλλοιώνουν το ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ, δε θα επιβαρύνουν και δε θα μολύνουν το περιβάλλον αλλά πρωτίστως  δε θα αντιστρατεύονται τη παραγωγική βάση [ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΤΟΥΡΙΣΜΟ].  

Γ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Οικοτουρισμός-Αγροτουρισμός και ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗΣ.  

Δ) ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ της παραγωγής .                                                       

Ε} ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ  

ΣΤ} Για το Πωγώνι μέριμνα και προσπάθεια ΣΥΝΔΕΣΗΣ της δεύτερης και τρίτης γενιάς των απόδημων με τις ΡΙΖΕΣ τους.                                                

 Ζ] ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ.  

 

Γ. Πως θα τα καταφέρουμε να βρεθούμε εκεί;  

ΤΟΝ  ΠΡΩΤΟ ΡΟΛΟ ΕΧΕΙ  Ο ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ.   

Εκτός από τη μέριμνα  και την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών και τη λειτουργία των χωριών που είναι  απαραίτητα, θα στραφεί ο Δήμος στη παραπάνω κατεύθυνση,  μέσω του ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ και ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ όλων των στοιχείων που συνθέτουν  το Πωγώνι.Στον εκθεσιακό χώρο δημιουργείτε ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ υψηλών προδιαγραφών τόσο σε υποδομή όσο και σε νέο ανθρώπινο δυναμικό Πανεπιστημιακού Επιπέδου με 2 τουλάχιστον γλώσσες και άριστη χρήση του διαδικτύου. Θα ανιχνεύει και θα κατεβάζει σε καθημερινή βάση τη παγκόσμια ζήτηση των αγορών και ταυτόχρονα θα προβάλει στην παγκόσμια αγορά τόσο τα παραγόμενα προϊόντα όσο και το τουριστικό προϊόν. Προβάλλοντας όλα  τα στοιχεία επισκεψιμότητας του Πωγωνίου.  

        

3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

       

Α.Καινοτομία:

Το επιχειρηματικό σχέδιο εμπεριέχει στοιχεία καινοτομίας.  Είναι μια καινοτομία στην εσωτερική οργάνωση, στις σχέσεις με τους πολίτες του Πωγωνίου, φυσικά  και στις σχέσεις με τους απανταχού απόδημους Πωγωνίσιους, τη νεολαία και το παραγωγικό δυναμικό του Πωγωνίου κ.τ.λ. Επίσης είναι  μια εξέλιξη ενός υφιστάμενου συστήματος μια εισαγωγή ή προσαρμογή υφιστάμενων σε χώρες πρακτικών, στην ελληνική πραγματικότητα. Εισάγει κάτι καινοτόμο, διαφορετικό και καινούριο το οποίο θα διαφοροποιεί τη κοινωφελή επιχείρηση και το Δήμο από τις ήδη υπάρχουσες στην ελληνική αγορά. 

Β.Ομάδα διοίκησης:                                                                              

Τα  ΔΣ της κοινωφελούς επιχείρησης  και το υπαλληλικό προσωπικό. Φυσικά  υπό την εποπτεία του Δήμου.  

Όσο θετικά και αν είναι τα υπόλοιπα στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδίου, η αποδοχή,  η συμμέτοχη και η διαρκής χρηματοδότηση του σχεδίου θα βρουν ανταπόκριση μόνο αν τα άτομα που είναι στην ομάδα διοίκησης και το  ικανό υπαλληλικό προσωπικό τους πείσουν ότι είναι ικανά να τους τα επιστρέφουν με κέρδος. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν είναι σημαντικό να γίνεται η καλύτερη παρουσίαση και περιγραφή των προσόντων των ατόμων που θα διοικήσουν την επιχείρηση αλλά και σε προσωπικό, επαγγελματικό επίπεδο,  να κάνουν τη καλύτερη εντύπωση στους χρηματοδότες.                                                 

Γ.Προστιθέμενη αξία:

Το  επιχειρηματικό σχέδιο απαντάει σε ένα βασικό ερώτημα, στο τι έχουν να κερδίσουν ο Δημος,οι πολίτες του Πωγωνιου,οι παραγωγικές επιχειρήσεις η νεολαία οι Απόδημοι κ.λ.π. από αυτό το εγχείρημα.       Δ.Κενό στην αγορά:                                                                                 

Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει μια αντιστοιχία μεταξύ των απαιτήσεων, προσδοκιών κύρια των επισκεπτών  και των προσφερόμενων λύσεων. Η σωστή λειτουργία και η όλη παρουσία του κέντρου θα πείθει ότι το όλο εγχείρημα  είναι το πλέον ικανό να γεμίσει αυτό το κενό.

Ε.Αγορά μεγάλη ή με μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης:      

Οι χρηματοδότες, οι επενδυτές και οι συμμετέχοντες θα ξέρουν ότι επενδύουν σε αγορές οι οποίες είναι ανταγωνιστικές και με περιθώρια γρήγορης ανάπτυξης παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στο Δήμο Πωγωνίου και κατ’ επέκταση στους ίδιους.Επίσης έχουμε τη πεποίθηση, ότι το εγχείρημα θα αποδείξει πως  είναι ικανό να καλύψει ένα μεγάλο κενό στη παρουσία και προβολή των πλεονεκτημάτων  του Πωγωνίου και θα καλύψει μέρος αυτής της αγοράς.        

4. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ και ΚΕΝΤΡΟΥ  ΠΒΟΒΟΛΗΣ  και ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ  

1ον  Στην αίθουσα σε προθήκες ή σε στάντ, τοποθέτηση των προϊόντων  με τις αντίστοιχες πληροφορίες  των εκθετών.  

2ον  Σε κατάλληλο διαμορφωμένο χώρο Καταγραφή και παρουσία των ξενοδοχειακών μονάδων και των καταλυμάτων στο Πωγώνι.  

3ον Καταγραφή και παρουσίαση των μονοπατιών πεζοπορίας και ορειβασίας στο Πωγώνι.  

4ον Καταγραφή και παρουσίαση των μνημείων θρησκευτικού ενδιαφέροντος ,αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος , γεφυριών, νερόμυλων ,κ.λ.π.

5ον Καταγραφή και παρουσίαση των λιμνών, των ποταμών και των χώρων φυσιολατρικού τουρισμού.  

6ον Καταγραφή και παρουσίαση της παραδοσιακής γαστρονομίας του Πωγωνίου.  

7ον Καταγραφή των επιχειρήσεων εστίασης.  

8ον Καταγραφή και παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονομίας και φυσικά του Πωγωνίσιου τραγουδιού και καταγραφή του πολυφωνικού τραγουδιού.

9ον  Το εκθεσιακό κέντρο με τους γύρω χώρους, το γήπεδο κ.λπ. θα γίνει σημείο αναφοράς για τη Νεολαία και κέντρο προβολής του Πωγωνίου με τη νέα τεχνολογία.  

10ον  Σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της λίμνης ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ  θα δημιουργούνται εκδηλώσεις καθώς και εκδήλωση γαστρονομίας και εκδήλωση πολυφωνικού τραγουδιού  .

11ον  Στο χώρο θα υπάρχει κιλικίο με τραπεζοκαθίσματα στον εξωτερικό χώρο του κέντρου.  

12ον Υπάρχουν επαρκείς χώροι για την δραστηριότητα του κέντρου.  

13ον Διαθέτει χώρους στάθμευσης εύκολα προσβάσιμους.  

ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ είναι ότι βρίσκεται πάνω στον παλαιό δρόμο το ΔΕΡΒΕΝΙ, που ένωνε τα ΓΙΑΝΝΕΝΑ με το ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ.  

 5.ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ...    

 Αριθμός απόφασης 62/2011  

Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Πωγωνίου και σύσταση Νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης.  

ΣΥΣΤΑΣΗ  

 Συνιστά νέα Ενιαία Κοινωφελής Επιχείρηση στο Δήμο   Πωγωνίου με την Επωνυμία [Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Παγωνιού] η όποια προέρχεται από τη συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ και ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ.  

6.ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

 Οι  σκοποί της Κοινωφελούς επιχείρησης, η οποία πρόεκυψε από την συγχώνευση των παραπάνω κοινωφελών επιχειρήσεων, είναι πολλοί στην οργάνωση και λειτουργία δραστηριοτήτων, όπως για τον πολιτισμό , τον αθλητισμό, το περιβάλλον, τη νεολαία, ερευνά και τεχνολογία, για την ανάπτυξη της περιοχής , ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών, δημιουργία και λειτουργία μουσείων, σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων συνολικής προβολής της περιοχής του Δήμου Πωγωνίου. Η αξιοποίηση και προώθηση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Ακόμα και η οργάνωση εργαστηρίων για τη παραγωγή παραδοσιακών τοπικών προϊόντων σε συνεργασία με τους κατοίκους του Δήμου. Η δημιουργία και λειτουργία ακαδημιών αθλητισμού. Η προστασία και ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος των φυσικών πόρων κα η εκπόνηση μελετών που έχουν σχέση με τον εμπλουτισμό και τη διαχείριση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος. Η εκπόνηση και εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων που προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη και διασφαλίζουν τη προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο της περιοχής του Δήμου. Η δημιουργία κέντρου πληροφόρησης για την φύση και για τα οικολογικά πάρκα. Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων. Από τη αλιεία (λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί). Η υλοποίηση περιβαλλοντικών εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων. Η συνεργασία με ορειβατικούς, φυσιολατρικούς και λοιπούς συλλόγους. Η δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας. Οι πόροι της επιχείρησης θα προέρχονται από τη χρηματοδότηση του Δήμου Πωγωνίου μέσω των προγραμμάτων δράσης. Η οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση δραστηριοτήτων και υπηρεσιών στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού που συνάδουν με τους καταστατικούς σκοπούς της επιχείρησης και δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα.    

7.ΜΕΤΟΧΟΙ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Παγωνίου.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ 

Στο κέντρο του Δήμου Πωγωνίου εφάπτεται του οδικού άξονα Γιάννενα -Αλβανία πλησίον δυο διασταυρώσεων μια προς Δελβινάκι και Πωγωνιανή και μια προς τα χωριά της Λάβδανης. Μελλοντικά, όταν ολοκληρωθεί η ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΜΒΟΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ .Επιπλέον, πάνω στον παλαιό δρόμο το ΔΕΡΒΕΝΙ που ένωνε τα ΓΙΑΝΝΕΝΑ με το ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ.         ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ.......ΕΙΝΑΙ Ο ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ.   

8.ΟΙΚΟΠΕΔΑ  

Ο περιβάλλον  χώρος είναι και κατάλληλος για δραστηριότητες αθλοπαιδιών  και εκδηλώσεων  

9.ΚΤΗΡΙΑ  

Το υπάρχον κτήριο, κατάλληλο για εκθεσιακό κέντρο και κέντρο προβολής και πληροφόρησης.

10.ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.     

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ MARKETING                                                         

11.ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  

Με ένα απλό ορισμό το Μάρκετινγκ είναι η δημιουργία κέρδους, με την διαχείριση μέσων και ενεργειών για την ικανοποίηση αναγκών και επιθυμιών του κοινού που αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες. Η επιτυχία μιας προσπάθειας Μάρκετινγκ έχει ανάγκη από 3 ουσιώδεις παράγοντες:Από μια υπηρεσία προσανατολισμένη στις ανάγκες του πελάτη.Από μια αποτελεσματική οργάνωση Μάρκετινγκ, προκειμένου να φέρει σε επαφή πελάτη και προϊόν.Από ένα πρόγραμμα Μάρκετινγκ, με καθορισμένες στρατηγικές και αρμοδιότητες, για την εκτέλεση πλάνων δράσης προς κατάκτηση των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Και οι 3 παράγοντες είναι εξίσου σημαντικοί.  Αδυναμία σε κάποια από αυτές, σημαίνει μικρότερη επιτυχία ή πιθανή αποτυχία. Το καλύτερο προϊόν καθώς και υπηρεσία, για παράδειγμα έχει μικρότερες πιθανότητες να αντιπαρέλθει μια αδύναμη οργάνωση ή ένα ανεπαρκή σχεδιασμό. Επίσης, ο πλέον δημιουργικός σχεδιασμός δεν μπορεί να εξυψώσει μια φτωχή υπηρεσία η προϊόν. Επιτυχή προγράμματα ενεργειών, γενικά, επικεντρώνονται σε τέσσερα στρατηγικά σημεία:

1. Την τιμή.

2. Την  προώθηση.

3. Τη διανομή.

4. Το προϊόν. Τα τέσσερα αυτά στοιχεία που είναι γνωστά σαν το Μείγμα Μάρκετινγκ θα παρουσιαστούν σαν ανεξάρτητα εργαλεία Μάρκετινγκ και θα γίνει προσπάθεια να συνδυαστούν με άριστο τρόπο, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του Μάρκετινγκ.

12.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ..  

 Ο τουρισμός έχει περιληπτικά τις παρακάτω μορφές:  

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Μια μορφή οικοτουρισμού είναι ο οικολογικός τουρισμός. Το είδος αυτό συνδέεται άμεσα με τη προβολή και τη προστασία της χλωρίδας και πανίδας που απαιτεί τη δημιουργία ξενώνων σε ορεινά χωριά, όπου βέβαια δεν υπάρχουν καταλύματα.  

ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.Ο φυσιολατρικός τουρισμός έχει ως αντικείμενο την εξερεύνηση της πανίδας και χλωρίδας, αλλά και επισκέψεις σε σπήλαια και φυσικά αξιοθέατα  

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. 

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.                                                                                 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.Αφορά την εκπόνηση συνεδριακών συγκεντρώσεων σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις σε διάφορες περιοχές μιας χώρας.

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.Αναφέρεται περισσότερο σε εκδρομές ατόμων τα οποία επισκέπτονται μια αρχαιολογική περιοχή. Μπορεί επίσης, να συνδέεται και με μουσεία, τεχνικά μνημεία και άλλα.           ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.Είναι ο τουρισμός που απευθύνεται αποκλειστικά σε ανθρώπους που έχουν σκοπό να επιδοθούν σε καλοκαιρινά ή χειμερινά αθλητικά σπορ,όπως ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ, ΚΥΝΗΓΙ, ΜΟΤΟ, ΙΠΠΑΣΙΑ, ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΟ,ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ και ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ  σε ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ με την αξιοποίηση της λίμνης ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.Ο τουρισμός αυτός συνδέεται με την ύπαρξη ιαματικών πηγών στους τόπους που αναπτύσσεται. ΚΑΒΑΣΙΛΑ,ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ.                                                                              ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Αναφέρεται σε ομάδες ανθρώπων του επιστημονικού και ακαδημαϊκού χώρου, οι οποίοι επισκέπτονται μία περιοχή για καθαρά επιστημονικούς και ερευνητικούς λόγους.

13.Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

.Τα τελευταία χρόνια η Ήπειρος μετά και τους δυο μεγάλους οδικούς άξονες, έχει κερδίσει μεγάλο τουριστικό κομμάτι τόσο στο θαλάσσιο τουρισμό με τα παράλιά της, όσο και στις άλλες μορφές τουρισμού, στο ΜΕΤΣΟΒΟ,  το ΖΑΓΟΡΙ, την ΚΟΝΙΤΣΑ, τα ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ. Το ΠΩΓΩΝΙ φυσικά δεν μπόρεσε να ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ.                                                                                                                                              14.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Για το επενδυτικό πρόγραμμα απαιτούνται μέτρα προωθήσεως, τόσο για την είσοδο του συνόλου των παραγόμενων προϊόντων  και υπηρεσιών του Πωγωνίου στην αγορά, όσο και για να παραμείνει στην αγορά και να φτάσει στους μακροπρόθεσμους στόχους.  Η μελέτη σκοπιμότητας επομένως  εντοπίζει τα  προωθητικά μέτρα που απαιτούνται, καθώς και  υπολογίζει το κόστος αυτών . Οι τρόποι που χρησιμοποιεί το όλο εγχείρημα  για να προβάλλει όλα τα πλεονεκτήματα της περιοχής είναι οι ακόλουθοι:Δημιουργία ιστοσελίδας στο Internet. Η πρώτη διευκόλυνση που παρέχει το διαδίκτυο είναι η άμεση πληροφόρηση στον καταναλωτή και επισκέπτη. Ο καταναλωτής και ο επισκέπτης θα μπορεί μέσω της ιστοσελίδας, να πληροφορηθεί για τα πάντα για το ΠΩΓΩΝΙ,  τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι ξενώνες και ΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ακόμη να περιηγηθεί ηλεκτρονικά  ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ. Στα ξενοδοχεία και στα καταλύματα Σε όλες τις περιπτώσεις των υπηρεσιών που προσφέρονται, θα δίνεται και πληροφόρηση για τις τιμές. Στην περίπτωση αυτή ο καταναλωτής, μπορεί να εκτιμήσει και να συγκρίνει πέρα από την χρέωση του δωματίου και το συνολικό κόστος της παραμονής του ξενοδοχείου και των καταλυμάτων, σύμφωνα με τις υπηρεσίες που προτιμά.  Διαφήμιση μέσω ραδιοφώνου.   Καταχώρηση σε έντυπο υλικό όλων των στοιχείων που συνθέτουν το Πωγώνι και θα  περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή , φωτογραφίες καθώς και χάρτη της περιοχής.  15.ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Διαρκή πληροφόρηση, διαρκή και τεκμηριωμένη ενημέρωση Εσωτερικός Κανονισμός ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ . Θα καθοριστεί από το ΔΣ  της επιχείρησης......

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η υπάρχουσα  αρχιτεκτονικής μελέτης του κτηρίου για εκθεσιακό κέντρο. Οικοδομική άδεια .  Η εγκεκριμένη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων . Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από τη διεύθυνση Πυροσβεστικής.  Πιστοποιητικό αποχέτευσης από τη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.  Όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού, η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  διαδοχικά θα κάνει τις εξής διαδικασίες:  Θα  καταθέσει δήλωση και κάρτα πρόσληψης για κάθε εργαζόμενο που θα προσλάβει στο κατάστημα του Ο.Α.Ε.Δ. που εδρεύει στα Ιωάννινα. Θα υποβάλλει  κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας στα γραφεία της Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Τέλος, θα δηλώσει τους εργαζόμενους στον ασφαλιστικό τους φορέα . 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ .....ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ .80000 και 80000 σύνολο 160000    

16.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ..      

Από το δήμο ΠΩΓΩΝΙΟΥ και αναζήτηση από την Περιφέρεια  τα υπουργεία και αναζήτηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.                                     

17.ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Οι αναμορφώσεις του κτηρίου στο χάνι Δελβινακίου . Έτσι το κτήριο και ο γύρω χώρος θα είναι περιουσιακά στοιχεία του κέντρου και φυσικά της κοινωφελούς του ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ. Παρακάτω θα παρουσιαστούν τα στοιχεία κόστους αθροιστικά.  Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της επένδυσης, αυτή κάλλιστα μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα χρόνο, αφού δεν πρόκειται να γίνει ανέγερση νέων κτιρίων,αλλά αναμόρφωση του υπάρχοντος.Δηλαδή: Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων Ειδικός μηχανολογικός εξοπλισμός,  Επίπλωση, Εξοπλισμός, Διακόσμηση.Αμοιβές μηχανικών  από το δήμο.  

18. ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ.

Αρχικά με 100000 για το κτήριο και τον εξοπλισμό του κέντρου και στη συνέχεα με άλλες 60000  για τον περιβάλλοντα χώρο με το υπάρχον γήπεδο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΚΙΝΗΣΗΣ..40000                                                        

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ..          6000.  

19.ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ .  

 Από το Δήμο Πωγωνίου:                                                        40000  

 Από τους εκθέτες προϊόντων:                                                2500                                                                                                          

Από τα ξενοδοχεία και τα καταλύματα:                                    2500  

Από ομοσπονδίες:                                                                 1000 

Από τις Αδελφότητες:                                                             2500  

Από σωματεία και πολιτιστικούς συλλόγους:                         500  

Από το κυλικείο, με ανταπόδοση το καθάρισμα του χώρου: 2000  

Από τις εκδηλώσεις στο χώρο:                                             2000  

Από δωρεές και επιχορηγήσεις:                                           7000   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                               60ΟΟΟ   

 

 

                        20.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ..................................................................................................  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ...  

2 υπάλληλοι                                                                        30000  

Καθαριότητα                                                                        1900  

Αναλώσιμα                                                                          800  

Ρεύμα                                                                                  2300  

Νερό                                                                                   500  

Διάφορα                                                                              3000  

Τηλέφωνο                                                                           1500  

Ιντερνέτ                                                                                500  

Ιστοσελίδα                                                                           1000  

Διαφήμιση                                                                            4000  

Περιποίηση περιβάλλοντος χώρου                                      1500  

Αποσβέσεις                                                                         6000  

Αποθεματικό                                                                        7000  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                               60000  

                                                                                                           

21.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ SWOT, ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ .

[ Η Ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού και εξετάζει τα Ισχυρά  (Strengths)  και Αδύναμα σημεία (Weaknesses) μιας επιχείρησης, τις Ευκαιρίες (Opportunities) και Απειλές (Threats) από το περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Χρησιμοποιείτε από πολλές επιχειρήσεις προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα με σκοπό να πάρουν αποφάσεις και να διαμορφώσουν έτσι την μελλοντική στρατηγική τους.  

Η Ανάλυση SWOT χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Στην ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης που είναι τα Δυνατά (Strengths) και Αδύναμα (Weaknesses) σημεία, και στην ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος  της επιχείρησης που είναι οι Ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές]............................................. 

22.ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ . 

    Για το καινοτόμο εγχείρημα  του εκθεσιακού Κέντρου της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Πωγωνιου  Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ.

23.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Πρωταρχικά, ο ελληνικός τουρισμός ξεκίνησε ως μαζικός τουρισμός. Ο μαζικός τουρισμός αναφέρεται στον κύριο όγκο των ατόμων που πηγαίνουν σε μία χώρα για να απολαύσουν τις ανέσεις που προσφέρει είτε είναι ορεινή περιοχή είτε θάλασσα. Για την Ελλάδα όταν λέμε μαζικό τουρισμό εννοούμε αυτούς που έρχονται να απολαύσουν ήλιο, θάλασσα καθώς και τα μνημεία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.

Στη συνέχεια, αναπτύχτηκαν οι ειδικές μορφές τουρισμού, οι οποίες συνδέονται κατά πρώτον με τον κορεσμό του μαζικού τουρισμού και κατά δεύτερον με τις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες κάθε περιοχής.                                                               

24.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Κύριος στόχος του εν λόγω επιχειρηματικού σχεδίου είναι να παρουσιάσει τα συστατικά στοιχεία ενός πρότυπου Επιχειρηματικού Πλάνου για  ένα εκθεσιακό κέντρο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  όλων των στοιχείων της περιοχής του Δήμου. Στο πρώτο μέρος αναλύθηκαν τα σημαντικότερα μέρη του επιχειρηματικού πλάνου και στο δεύτερο μέρος έγινε μια βαθύτερη ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του κέντρου, το μείγμα μάρκετινγκ, οι χρηματοοικονομικές προβλέψεις και ο έλεγχος. Πριν αναφέρουμε τα γενικά συμπεράσματα του πρακτικού μέρους , θα ήταν σημαντικό να επισημάνουμε ότι το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα σημαντικό εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού.Στην  σημερινή κοινωνία, για να επιβιώσει μια επιχείρηση, πρέπει να είναι ανταγωνιστική, με εναλλακτικές στρατηγικές και καινοτόμες ιδέες καθώς το οικονομικό περιβάλλον είναι σε συνεχή εξέλιξη. Για να μπορέσει μια επιχείρηση να χαράξει την στρατηγική της και να προσελκύσει νέους επενδυτές χρειάζεται ένα έγγραφο που να περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης της επιχείρησης.Σκοπός του είναι να περιγράψει την επιχειρηματική ιδέα αλλά και το τρόπο εφαρμογής της,  με όσο το δυνατόν εφικτό τρόπο.Στο επιχειρηματικό σχέδιο που παρουσιάσαμε, στόχος μας ήταν  να συμπεριληφθούν όλα τα παραπάνω στοιχεία. Κύρια δραστηριότητα του ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ της κοινωφελούς Επιχείρησης λοιπόν θα είναι οι υπηρεσίες  προβολής και πληροφόρησης ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΟ ΠΩΓΩΝΙ και η διαρκής ενημέρωση για τη ζήτηση επισκεψιμότητας του Πωγωνίου.Στόχος της ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ είναι η ίδρυση μιας υγιούς, καινοτόμου,  μη κερδοσκοπικής  μονάδας.Ο τουρισμός αποτελεί το κύριο εισόδημα για τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδος. Η κρίση που περνά η παγκόσμια οικονομία, η οποία έχει αντίκτυπο και στη χώρα μας,  δεν έχει ξεπεραστεί. Οι περισσότεροι επενδύτες είναι ιδιαίτερα σκεπτικοί για το μέλλον.Το κέντρο όμως πρόκειται να λειτουργήσει σε ένα διαφορετικό περιβάλλον και διαφορετκές συνθήκες.Η επένδυση που πρόκειται να γίνει στην περιοχή είναι χωρίς προηγούμενο και οι εξελίξεις θα είναι δραστικές. Δίνεται ευκαιρία για απασχόληση σε ανέργους ντόπιους, ερέθισμα για  επενδύσεις στο μέλλον και το σημαντικότερο, μία ανάσα για χωριά  της περιοχής  που τόσο έχουν αδίκως παραμεριστεί.Η επένδυση σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάσαμε είναι αρκετά θετική. Τα στοιχεία της  ανάλυσης δεν μπορούν να συνθέσουν την πλήρη εικόνα του μέλλοντος που αυτό θα είναι πάντα αβέβαιο.Η βιωσιμότητα της επένδυσης θα εξαρτηθεί από τη συνολική εικόνα και των άλλων μερών του επιχειρηματικού σχεδίου. Καταλήγουμε  λοιπόν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν όλα τα κατάλληλα εφόδια και οι συνθήκες, για τη καλύτερη δυνατή λειτουργία και βιωσιμότητα του κέντρου.Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα στοιχεία που προκύπτουν προβάλλουν  προσδοκίες για γρήγορη επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί εξαρχής για το κέντρο. Παρόλα αυτά  όμως θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν  τόσο τα αδύναμα σημεία του σχεδίουόσο και το ιδιαίτερα εύθραυστο οικονομικό περιβάλλον της χώρας μας.     

ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος                                        

Πληροφορίες τηλ.2651036971

κιν.6979003515

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   

 


 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Πρόσφατες Τηλ.Συνεντεύξεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερα

   

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου