Γιατι αποχωρησαμε απο τις συνεδριασεις του Δ.Σ.

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ Κ.ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ –ΑΝΑΦΟΡΑ –ΔΗΛΩΣΗ

1.Νικόπουλου Ιωάννη, επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης, Δήμου Πωγωνίου

2. Μάνη Γιώργου, Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Πωγωνίου

3.Τόπουλου Βασιλείου, δημοτικού Συμβούλου Δήμου Πωγωνίου

4. Σταύρου Ζηκόπουλου, επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης Δήμου Πωγωνίου

5. Χάϊδου Μαγδαληνής, γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πωγωνίου

6.Σκόρδου Γεωργίου. Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Πωγωνίου.

Κοινοποίηση: 1.Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης

2.Πρόεδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πωγωνίου

3.Διεύθυνση Πολεοδομίας

4. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Πωγωνίου

Κύριε Δήμαρχε,

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε για μία ακόμη φορά όσα προφορικά σας εκθέσαμε και πριν ένα μήνα και για τα οποία ΟΥΔΕΝ πράξατε και αφορούν τον τόπο και τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας ,με τον οποίο διαφωνούμε και έγινε αιτία αποχώρησής μας από την συνεδρίαση της 28η Ιουνίου 2022, όπως καλά γνωρίζετε.

Πρώτα από όλα όπως σας εκθέσαμε πολλές φορές προφορικά ο χώρος των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ακατάλληλος και δεν έχει νομιμοποίηση χρήσης για την συγκέντρωση τόσων πολλών ανθρώπων (δημοτικοί σύμβουλοι , εισηγητές , πρόεδροι τοπικών και πολίτες). Σας γνωρίσαμε προφορικά ότι δεν θα αποδεχθούμε να γίνονται οι συνεδριάσεις σε σοφίτα του βρεφονηπιακού Σταθμού Καλπακίου, ειδάλλως σας ζητήσαμε να μας χορηγήσετε την άδεια για την νομιμοποίηση του χώρου, από την αρμόδια Υπηρεσία. Αντί αυτού μας επιδείξατε την άδεια οικοδομής για την συντήρηση του Βρεφονηπιακού σταθμού Καλπακίου, και την τεχνική έκθεση για τη κατασκευή στέγης!! Αντιλαμβάνεστε ότι η μετατροπή μιας στέγης σε σοφίτα και περαιτέρω η διενέργεια σε αυτή τη σοφίτα των Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου Πωγωνίου, ούτε με την νομιμότητα συνάδει ούτε με την υγεία. Ειδικώς ο πρώτος από εμάς, ως γιατρός και ειδικός επί των ζητημάτων υγείας, έθεσα το θέμα πολλές φορές και ανέδειξα την αναγκαιότητα της

μετεγκατάστασης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σε άλλη κατάλληλη αίθουσα είτε στο Δελβινάκι είτε στο Κεφαλόβρυσο.

Ο χώρος λόγω της φύσης του( κλειστή σοφίτα στέγης) δεν έχει επαρκή εξαερισμό και ειδικώς με τις υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία χρόνια δεν παρέχει εχέγγυα υγιεινής παραμονής πολλών ανθρώπων για την διεξαγωγή των συνεδριάσεων. Επιπλέον είναι για εμάς θέμα ηθικής τάξης το Δημοτικό Συμβούλιο να συνεδριάζει σε χώρο που δεν έχει αποδεδειγμένη νόμιμη υφιστάμενη χρήση.

Ενόψει της άρνησής σας να διενεργούνται οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σε άλλη αίθουσα του Δήμου, έως ότου επιβεβαιώσετε την νομιμότητα του μέχρι σήμερα χώρου συνεδριάσεων, αποχωρήσαμε από την συνεδρίαση της 21ης Ιουνίου με αποτέλεσμα να αποφασίσετε ερήμην της αντιπολίτευσης, για σημαντικά θέματα του Δήμου, για τα οποία δεν είχαμε καν τις εισηγήσεις.

Σας ζητήσαμε επίμονα να αποστέλλετε εμπρόθεσμα και την πρόσκληση συνεδρίασης και τις εισηγήσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας των Δημοτικών Συμβουλίων και των συλλογικών οργάνων γενικότερα. Εντούτοις συνεχώς παραβιάζετε τον κανονισμό με αποτέλεσμα να ερχόμαστε στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να έχουμε επαρκή χρόνο να προετοιμαστούμε για θέματα μείζονος ενδιαφέροντος για την περιοχή και για τους πολίτες της, με εισηγήσεις της τελευταίας στιγμής ή αυθημερόν.

Το χειρότερο όλων βέβαια είναι η συνεχής απαξίωση των Συμβούλων της μειοψηφίας με συμπεριφορές μειωτικές( κλείσιμο μικροφώνων, υποτιμητικές εκφράσεις) και γενικότερη αγνόηση των ενστάσεων και θέσεων που νομίμως θέτουμε για την δημοκρατική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν μάλιστα όλοι εμείς στα θέματα που είναι προς όφελος του Δήμου και των συμπολιτών μας στηρίζουμε την Δημοτική Αρχή ανενδοίαστα.

Κύριε Δήμαρχε,

Είμαστε όλοι επαγγελματίες και εργαζόμενοι, που ασχολούμαστε με τον Δήμο μας από αγάπη για τον τόπο μας και μεράκι και δεν αποτελεί η αιρετή μας θέση το μοναδικό μας επάγγελμα. Ο σεβασμός στην πλειοψηφία, στην Δημοκρατία, πάει χέρι χέρι με τον σεβασμό στην μειοψηφία. Ένα συλλογικό όργανο οφείλει να συνεδριάζει και να αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του τόπου και των πολιτών και το γεγονός ότι έχετε την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου δεν σας δίνει νομιμότητα να απαξιώνετε την μειοψηφία και να αυθαιρετείτε. Με την παρούσα σας ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ λοιπόν τα εξής:

1.Οι συνεδριάσεις στην σοφίτα του Βρεφονηπιακού Σταθμού Καλπακίου δεν μπορούν να συνεχιστούν μέχρι να μας γνωστοποιήσετε την νομιμότητα του χώρου, Εκτός αυτού επειδή στερείται βασικών υποδομών για τις παρούσες υγειονομικές

συνθήκες – επαρκής αερισμός- σας αναφέρουμε ότι θεωρούμε τον χώρο ακατάλληλο ΚΑΙ δεν αποδεχόμαστε τη συνέχιση των συνεδριάσεων στο χώρο αυτό.

Οι προσκλήσεις και οι εισηγήσεις των συνεδριάσεων δεν έρχονται εμπρόθεσμα με αποτέλεσμα να μην έχουμε επαρκή χρόνο μελέτης των θεμάτων, γεγονός που αντιβαίνει στο θεσμικό μας καθήκον απέναντι στον τόπο μας και τους ανθρώπους του.

Επειδή οι τακτικές σας δυστυχώς συνεχίζονται ( σχετ. η από 20/07/2022 πρόσκληση για συνεδρίαση την 22/07/2022 στον ίδιο χώρο, χωρίς αποστολή όλων των εισηγήσεων εμπρόθεσμα), σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ :

Ότι δεν θα λάβουμε μέρος στην συνεδρίαση της 22 /07/2022 και σας αντιπροτείνουμε για δεύτερη φορά να λάβει η χώρα η συνεδρίαση άλλη μέρα και σε άλλο χώρο, είτε σε αίθουσα του Δελβινακίου είτε του Κεφαλόβρυσου, που να πληροί τις υγειονομικές προϋποθέσεις για συνεδρίαση.

Ετούτο οφείλετε να πράξετε, εφόσον μέχρι σήμερα δεν μας επιδείξατε κάποια βεβαίωση νόμιμης χρήσης της σοφίτας του βρεφονηπιακού σταθμού, για την νομότυπη χρήση του από το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε συμμορφωθήκατε με τις ενστάσεις μας για την έγκαιρη αποστολή των εισηγήσεων, καθιστώντας ακυρωτέες τις διαδικασίες.

Τέλος με την παρούσα εξουσιοδοτούμε την Χάϊδου Μαγδαληνή, ως γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πωγωνίου, να την αποστείλει σε εσάς με απόδειξη παραλαβής , ως κατεπείγουσα, και να την κοινοποιήσει, ως ανωτέρω αρμοδίως αναφέρεται και αναμένουμε τις ενέργειές σας.

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας,

ΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΕΣ- ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Νικόπουλος Ιωάννης

Μάνης Γεώργιος

Τόπουλος Βασίλειος

Σταύρος Ζηκόπουλος,

Σκόρδος Γεώργιος

Χάιδου Μαγδαληνή

Συμπληρωματικά θα θέλαμε να ενημερώσουμε πώς:

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΦΙΤΑ  .ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 10/28-6-2022 ΤΙΣ ΛΑΒΑΜΕ ΣΤΙΣ 29-6-022 ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΤΟ 12ο θεμα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 600000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟ και ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ -ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ Η ΜΕΛΕΤΗ Π.Ο.ΤΙ ΝΑ ΨΗΦΙΖΑΜΕ η ΝΑ ΜΗΝ ΨΗΦΙΖΑΜΕ? ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ κ.λ.π. κ.λ.π.

Επισυνάπτεται και ανάλογη φωτό


 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Πρόσφατες Τηλ.Συνεντεύξεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερα

   

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου