Η Περιφερειακή Αρχή έχασε το δικαστήριο και θα πληρώσουμε για την κακή διαχείριση των απορριμμάτων στην Ήπειρο

Το Διαιτητικό Δικαστήριο με απόφαση του επιδικάζει 3,5 εκατομμύρια ευρώ, έντοκα, στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης «Αειφορική Ηπείρου», θυγατρική της ΤΕΡΝΑ, που διαχειρίζεται το εργοστάσιο Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στο Ελευθεροχώρι.

Τα συμφωνήσαμε, τα υπογράψαμε τότε και τώρα θα πληρώσουμε!

Η σύμβαση σύμπραξης του ΣΔΙΤ το λέει καθαρά: «Η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου θα είναι οριστική και αμετάκλητη, δεν θα υπόκειται σε οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο και θα αποτελεί εκτελεστό τίτλο, χωρίς να απαιτείται να κηρυχθεί τέτοιος από τα δικαστήρια. Η Περιφέρεια Ηπείρου και ο ΙΦΣ αποκλείουν και παραιτούνται από κάθε ένδικο μέσο ή μέσο προσφυγής ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή άλλης δικαστικής αρχής που θα μπορούσαν να έχουν δικαιοδοσία ή αρμοδιότητα».

Το ερώτημα είναι γιατί πας σε αντιδικία με την ΤΕΡΝΑ αφού δεν μπορείς να το υποστηρίξεις; Δεν ήξερες δε ρώταγες;

Από μια πρώτη εκτίμηση στα 2.600.000 ευρώ που είναι το επιδικασθέν ποσό στην "ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ" προστίθενται 120.000 ευρώ από την (ατυχώς) ασκηθείσα ανταίτηση διαιτησίας της Περιφέρειας, συν 50.000 ευρώ δικαστικά έξοδα, επί συνόλου 100.000 ευρώ (50% - 50% με τον αντίδικο), συν 690.000 ευρώ η ποινική ρήτρα που θα επιστραφεί με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας και θα ακολουθήσουν οι συνεχιζόμενες απαιτήσεις της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια. Εάν στα παραπάνω προστεθούν οι αμοιβές δικηγόρου για δικαστικές παραστάσεις στο μέτωπο που έχει ανοίξει η Περιφερειακή Αρχή με τους Δήμους και το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων/ Απορριμμάτων (ΦοΔΣΑ) ξεπερνούμε προς ώρας τα τέσσερα εκατομμύρια! Βοήθεια μας!

Εδώ δεν βρίσκει εφαρμογή το «τρέχα γύρευε..»! Αυτά υπέγραψες προεκλογικά, ξεγέλασες όποιους ξεγέλασες αλλά ήρθε η λυπητερή και θα την πληρώσουν οι δημότες όλων των δήμων της Ηπείρου.

Καμιά κυβερνητική παρέμβαση δεν χωρεί, ούτε χωρούν άλλοι εγωϊσμοί! Η μόνη λύση είναι η άμεση αποχώρηση της Περιφέρειας από τη διαχείριση των απορριμμάτων και ο συμβιβασμός με τη θυγατρική της ΤΕΡΝΑ. Εκεί φτάσαμε δυστυχώς!

Το «Κοινό των Ηπειρωτών» τοποθετήθηκε έγκαιρα και ξεκάθαρα, ό,τι η διαχείριση των απορριμμάτων και η εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ Ηπείρου είναι δουλειά των δήμων και του ΦοΔΣΑ. Θυμίζουμε την ημερίδα που πραγματοποιήσαμε προεκλογικά, στις 20 Απριλίου 2019, με θέμα «Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ», όταν οι άλλοι μιλούσαν με γενικότητες για τα απορρίμματα. Επιμείναμε στην εφαρμογή του νόμου 4555, από συγκροτήσεως του ΦοΔΣΑ, καταγγείλαμε την καθυστέρηση ολοκλήρωσης και λειτουργίας των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και ζητήσαμε την απεμπλοκή της Περιφέρειας από τη μεταφορά του υπολείμματος.

Είναι τόσο απλό, τι δεν καταλαβαίνει η περιφερειακή αρχή;

Γιάννενα, 24/3/2022

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»

Προς

Τον Π)δρο Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, κο Βασίλειο Γοργόλη

Κοινοποίηση: Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου, κα Σταυρούλα Μπραϊμη Μπότση

 

Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κε Αντιπεριφερειάρχη:

Επανερχόμαστε στο θέμα της επιλογής της Διοίκησης να συζητιούνται οι Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης και όχι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως η παράταξη μας υποστηρίζει, σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Σε δυο προηγούμενες επιστολές μας, από 17/5 και 23/6/2021, εξηγήσαμε στην Επιτροπή σας και στην αξιότιμη Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι η αρμοδιότητα συζήτησης των ΣΜΠΕ ανήκει στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ουδέποτε μεταβιβάστηκε σε Επιτροπή, όπως και ότι θέματα των οποίων η αρμοδιότητα εκχωρήθηκε στις Επιτροπές αναπέμπονται εκ νέου στο Συμβούλιο, με απόφαση των Επιτροπών,  λόγω της σπουδαιότητάς τους.

Δεν πρόκειται για απλό ισχυρισμό ή για δική μας εμμονή δεδομένου ότι, οι αποφάσεις σύστασης των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και έχουν μεταβιβαστεί σε αυτές συγκεκριμένες αρμοδιότητες για συγκεκριμένους τομείς περιφερειακής πολιτικής. Από την απόφαση σύστασης, συγκρότησης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ΧΣ &Α δεν προκύπτει η εκχώρηση αρμοδιότητας συζήτησης – γνωμοδότησης των Σ.Μ.Π.Ε. και σωστά αφού αυτές ρυθμίζουν πάγια σημαντικά αναπτυξιακά θέματα εθνικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, σε βάθος χρόνου και δε γίνεται να αμφισβητηθεί η σπουδαιότητα τους.

Η προσεχής συνεδρίαση της Επιτροπής σας, της 28ης Μαρτίου, περιλαμβάνει τη συζήτηση πέντε σημαντικών ΣΜΠΕ Υπουργείων, εκ των οποίων οι δυο αφορούν ειδικώς την Περιφέρεια Ηπείρου:

 1. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ηπείρου 2021 - 2027.
 2. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου 2021 – 2025.

Προτείνουμε να αναβάλετε τη συζήτηση των θεμάτων αυτών στην Επιτροπή και να επανέλθετε για απόφαση στο κυρίαρχο όργανο που είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο μέχρι να προχωρήσετε σε τροποποίηση της απόφασης εκχώρησης αρμοδιοτήτων και έως ότου διευκρινιστεί η εγκυρότητα ή η ακυρότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται για τις ΣΜΠΕ. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την απόφαση σας, τα δυο ως άνω θέματα που αφορούν ΣΜΠΕ σημαντικότατων περιφερειακών προγραμμάτων της Ηπείρου υποστηρίζουμε και εισηγούμαστε να συζητηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Παρακαλώ για την ενημέρωση του κ. Περιφερειάρχη, των Περιφερειακών Παρατάξεων και των συναδέλφων περιφερειακών Συμβούλων.

Ιωάννινα, 24/3/2022

Γιώργος Ζάψας, επικεφαλής Παράταξης

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. 7/7-5-2021 Πρακτικό Συνεδρίασης

 

 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξητου Πολυμελούς

Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019, 01/09/2019 και 16-2-2021 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις

 

διατάξεις του άρθρ. 10, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α΄76,

συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης-- συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις επτά (7 ) του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 58376/983/29-4-2021, σε ορθή επανάληψη, Πρόσκλησης του Προέδρου του

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου Β. 1. Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ.

2.. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ.

Γ. 1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας

 1. Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεπρωτίας

 2. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων

 3. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος), Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας Δ. 1. Νάκου Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

 1. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

 2. Μπραϊμη Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

 3. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

 4. Κατέρης Ιωάννης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

 5. Σπυρέλης Μιχαήλ, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

 6. Σίμου –Τάσιου Αναστασία, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου

 7. Λάμπρου Αλκιβιάδης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1.Πατήλας Κωνσταντίνος 2.Βαρέλης Δημήτριος 3.Φώτης Φώτιος 4.Δηλαβέρη Ρεγγίνα 5.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα 6.Τσιάρα Σταυρούλα 7.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 8.Γκαρτζονίκας Ηλίας 9.Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 10.Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 11.Παπαχρήστου Βασίλειος 12.Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 13.Καλούδης Βασίλειος 14.Γούσης Χρήστος 15.Ματσίρας Χρήστος 16.Γκούμας Αχιλλέας 17.Τρομπούκης Δημήτριος 18.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 19.Ζάψας Γεώργιος 20.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 21.Λέκκα Χριστίνα 22.Κορωναίος Θεόδωρος 23.Νάνος Ευστάθιος 24.Ριζόπουλος Σπυρίδων 25.Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 26.Δημητρίου Δημήτριος 27.Κιτσανού Μαργαρίτα 28.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 29.Φραγκούλης Παύλος 30.Πρέντζας Γεώργιος 31.Ζέκα

Πάσχου Κωνσταντίνα 32.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 33.Γαλατάς Ζώης 34.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 35.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 36.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)

 

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο κ. Σακαρέλης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ., τακτικό μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκε

ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου και Αργυρώ Παππά

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης, θέμα:

 

Θέμα 2ο

========

Σύσταση των Επιτροπών «Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης» και «Κοινωνικών Θεμάτων», του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν 3852/2010 και εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 164, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει (με το «άρθρο 96 του Ν 4555/2018 ΦΕΚ 133 τ. Α/19-7-2018- Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού συμβουλίου -Αντικατάσταση του άρθρου 164 του ν. 3852/2010»)

 2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄), αποφάσεις του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας

 3. Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020 τ. Β΄)

 4. Την με αριθμ. πρωτ. 59641/20-8-2019 (ΑΔΑ 9ΝΧ5465ΧΘ7-ΝΥ3), υπ΄αριθμ. 85/2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

«ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ».

 1. Την αριθμ. 13/50/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ5Θ7Λ9-08Π) (ΦΕΚ 3865/21-10-2019 τ. Β), απόφασή του, περί σύστασης των επιτροπών αποφασιστικού χαρακτήρα Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου , συγκρότησης και εκχώρησης αρμοδιοτήτων τους

 2. Την από 12/2/2021 παραίτηση του εκλεγμένου Περιφερειακού Συμβούλου και επικεφαλής της παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», κου Ζήκου Νικόλαου, από μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου και από τακτικό μέλος των ως άνω Επιτροπών και την αντικατάστασή του από τον αναπληρωτή της παράταξης, κ. Ζώη Γαλατά.

 3. Το γεγονός ότι για το εκλεγμένο ως τακτικό μέλος των ως άνω Επιτροπών, δεν υπήρχε αντίστοιχο αναπληρωματικό, με αποτέλεσμα τη δυσχερή λειτουργία των εν λόγω Επιτροπών

 4. Το με αριθμ. πρωτ. 21335/19-3-2021 (Α.Π.Π.Σ.: 38615/671/22-3-2021), απαντητικό έγγραφο του ΥΠΕΣ, σε ερώτημα σχετικά με

«λειτουργία επιτροπών Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, λόγω παραίτησης τακτικού μέλους των Επιτροπών και μη ύπαρξης αναπληρωτή του», επί του οποίου διαλαμβάνονται τα εξής:

«Θέμα: Ερώτημα σχετικά λειτουργία επιτροπών Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, λόγω παραίτησης τακτικού μέλους των Επιτροπών και μη ύπαρξης αναπληρωτή του

Σχετ.: Το αριθμ. 34643/81/18-2-2021 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σχετικά με τον τρόπο πλήρωσης της θέσης τακτικού μέλους στις Επιτροπές αποφασιστικού χαρακτήρα του άρθρου 164 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει, λόγω μη ύπαρξης αναπληρωματικού μέλους της ίδιας παράταξής, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 45 του v. 4647/2019, η σύσταση των Επιτροπών των άρθρων 164 και 164Α του ν.3852/2Ο10 γίνεται κατ' αναλογία με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι τα τρία πέμπτα (3/5) επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, ορίζονται από τον περιφερειάρχη. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία.

Στην περίπτωση της Επιτροπής του άρθρου 164, τα 3/5 των μελών ορίζονται από τον περιφερειάρχη και τα υπόλοιπα μέλη αναδεικνύονται με ψηφοφορία μεταξύ των λοιπών παρατάξεων.

Επομένως, οι Επιτροπές του άρθρου 164 θα πρέπει να συσταθούν εκ νέου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 45 του ν.4647/2019»

 1. Την ως εκ τούτου αναγκαιότητα για εκ νέου σύσταση Επιτροπών αποφασιστικού χαρακτήρα του άρθρου 164, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 4647/2019.

 2. Το από 29/04/2021 εισηγητικό σημείωμα του Προέδρου του Π.Σ., κου Παργανά, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π.Π.Σ.: 57948 /978/29-4-2021) (συνημμένα με α/α: 21 στο φάκελο 1/2021 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), ο οποίος αφού έθεσε στο Σώμα τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ήτοι:

« 1. Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να συνιστώνται μέχρι δύο (2) επιτροπές στις οποίες το συμβούλιο μεταβιβάζει αρμοδιότητές του για συγκεκριμένους τομείς περιφερειακής πολιτικής που ορίζονται από αυτό ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της οικείας περιφέρειας. Μέλη των επιτροπών αυτών ορίζονται περιφερειακοί σύμβουλοι ανάλογα της δύναμης των περιφερειακών παρατάξεων. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η ταυτόχρονη συμμετοχή των περιφερειακών συμβούλων στην οικονομική επιτροπή και στις επιτροπές του άρθρου αυτού. Ο αριθμός των μελών κάθε επιτροπής καθορίζεται με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου.

  1. Πρόεδρος κάθε επιτροπής είναι ο αρμόδιος σχετικά με το αντικείμενο της Επιτροπής Αντιπεριφερειάρχης. Αντιπρόεδρος εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση ένα από τα μέλη της επιτροπής.

  2. Το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες που είχε μεταβιβάσει στις περιφερειακές επιτροπές. Οι επιτροπές, με απόφασή τους μπορούν επίσης να παραπέμπουν συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς τους στο περιφερειακό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης.

  3. Για τη σύσταση των επιτροπών του περιφερειακού συμβουλίου, τη σύγκληση, την απαρτία, την πλειοψηφία, τη λήψη απόφασης και κάθε άλλο σχετικό θέμα, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την οικονομική επιτροπή.» ,

 

εισηγήθηκε την εκ νέου σύσταση δύο Επιτροπών αποφασιστικού χαρακτήρα για την Περιφέρεια Ηπείρου και ειδικότερα τη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου, με παράλληλη εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτές

 1. Τις τοποθετήσεις του Περιφερειάρχη , των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.

& ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,

(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)

 

Αποφασίζει ομόφωνα (απόφαση: 7/17/7-5-2021)

 

Ι) Τη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν 3852/2010, με δεκαπενταμελή σύσταση, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου (14 συν 1), στην οποία εκχωρούνται οι κάτωθι αρμοδιότητες:

 1. Γνωμοδότηση για τη χωροθέτηση Β.Ε.ΠΕ. (σύμφωνα με το άρθρο 186, παρ. ΣΤ., αρ. 13, Ν. 3852/10) , για την έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων (σύμφωνα με το άρθρ. 47 του Ν. 3982/2011)

 2. Γνωμοδότηση για έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες Α1 και Α2 κατηγορίας.

 3. Παρακολούθηση της εφαρμογής και αξιολόγηση των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας καθώς και των σχεδίων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 2742/1999 και το άρθρο 186, παρ. ΣΤ., αρ. 19, Ν. 3852/10)

 4. Γνωμοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων (γνωμοδοτική επιτροπή διαχείρισης τοξικών & επικίνδυνων αποβλήτων & PCB’s, διαχείρισης πετρελαιοειδών καταλοίπων χρησιμοποιούμενων ορυκτέλαιων και λοιπών προϊόντων για τη διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων σε επιφανειακά ύδατα, διαδικασία των σχεδίων Π.Δ.) (σύμφωνα με την ΚΥΑ 5673/400/1997 ΦΕΚ 192 Β’ και το άρθρο 186, παρ. ΣΤ., αρ. 20, Ν. 3852/10)

 5. Γνωμοδότηση κατά τη διαδικασία κατάρτισης Ρυθμιστικών Σχεδίων, ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ που εκπονούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου (σύμφωνα με το άρθρο 6, Ν. 2508/1997 και το άρθρο 186, παρ. ΣΤ., αρ. 23, Ν. 3852/10).

 6. Γνωμοδότηση κατά τη διαδικασία κατάρτισης ή αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και για το Γενικό και τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια. (σύμφωνα με το άρθρο 186, παρ. ΣΤ., αρ. 25, Ν. 3852/10)

 7. Γνωμοδότηση σχετικά με το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση εκτάσεων ως Π.Ο.Α.Π.Δ. (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων) (σύμφωνα με το άρθρο 186, παρ. ΣΤ., αρ. 30, Ν. 3852/10)

 8. Γνωμοδότηση σχετικά με το χαρακτηρισμό Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (σύμφωνα με το άρθρο 186, παρ. ΣΤ., αρ. 31, Ν. 3852/10)

 9. Γνωμοδότηση για Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.) (σύμφωνα με το άρθρο 186, παρ. ΣΤ., αρ. 32, Ν. 3852/10)

 10. Κατάρτιση προγραμμάτων αξιοποίησης και διαχείρισης των υδάτινων πόρων (σύμφωνα με το Ν. 3199/2003 περί «Προστασίας και διαχείρισης των υδάτων» και με το άρθρο 186, παρ. Γ., υποτομέας α., Ν. 3852/10)

 11. Αναθέσεις μελετών μέχρι το επιτρεπόμενο όριο, ως ορίζεται με βάση την Υ.Α. 35798/05, ΦΕΚ Β 1050/25.07.05, σε επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου

 12. Έγκριση για σύνταξη και υποβολή προτάσεων υλοποίησης έργων που χρηματοδοτούνται από τις κοινοτικές πρωτοβουλίες και τα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας. (σύμφωνα με το άρθρο 186, παρ. Α., αρ. 11, Ν. 3852/10)

 13. Έγκριση για συμμετοχή σε θεματικές εκθέσεις

 14. Συνεργασία με την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης σε θέματα συναφή με τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες.

 15. Όλα τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου 4497/2017 ΦΕΚ 171/13- 11-2017 τ.Α΄)

 16. Γνωμοδότηση για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και προγραμμάτων (άρθρο 5 της υπ΄αριθμ. 107017/2006 ΚΥΑ)

 17. Γνωμοδότηση κατά τη διαδικασία κατάρτισης Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (άρθρα 7 και 8 του Ν. 4269/2014)

 18. Γνωμοδότηση για τη χωροθέτηση Τουριστικών Λιμένων ( άρθρο 12 του Ν. 3986/2011)

 

 1. Τη σύσταση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με δεκαπενταμελή σύσταση, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου (14 συν 1), στην οποία εκχωρούνται οι κάτωθι αρμοδιότητες :

  1. Η λήψη αποφάσεων για ζητήματα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών Υγείας, την προαγωγή της Υγείας και της Ευεξίας των πολιτών.

  2. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων Πρόληψης, Δημόσιας Υγιεινής και Αγωγής Υγείας.

  3. Η υποβολή προτάσεων και λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας ή και τη δημιουργία νέων κοινωνικών δομών.

  4. Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων κοινωνικής μέριμνας που ανακύπτουν από φυσικές καταστροφές.

  5. Ο συντονισμός δράσεων και τη λήψη αποφάσεων που αφορούν προγράμματα αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

  6. Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για ζητήματα που αφορούν τη μεταναστευτική πολιτική.

 

  1. Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, την απασχόληση και εν γένει τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

  2. Η συζήτηση, έγκριση και λήψη αποφάσεων για εκπαιδευτικά προγράμματα και για άσκηση πρακτικής εκπαίδευσης στις υπηρεσίες της Περιφέρειας.

  3. Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για ζητήματα που αφορούν την Ηπειρωτική Αποδημία.

  4. Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για ζητήματα ισότητας των δύο φύλων.

  5. Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για συνεργασία και αδελφοποιήσεις με άλλες περιφέρειες της Ελλάδας και της Αλλοδαπής σε κοινωνικά ζητήματα.

 

Σημειώνεται ότι με απόφαση του Π.Σ., μπορούν να ενταχθούν νέες αρμοδιότητες ή να ανακληθούν ήδη δοθείσες.

 • Ως Πρόεδρος της κάθε Επιτροπής ορίζεται ο αρμόδιος σχετικά με το αντικείμενο της Επιτροπής Αντιπεριφερειάρχης

 • Ως Αντιπρόεδρος της κάθε Επιτροπής θα εκλέγεται, στην πρώτη συνεδρίαση αυτής, μέλος της Επιτροπής, που προέρχεται από τη μειοψηφία

 • Το Περιφερειακό Συμβούλιο, μπορεί, οποτεδήποτε, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες, που είχε μεταβιβάσει στις περιφερειακές επιτροπές. Οι επιτροπές, με απόφασή τους μπορούν επίσης να παραπέμπουν συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς τους στο περιφερειακό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης.

 • Για τη σύγκληση, την απαρτία, την πλειοψηφία, τη λήψη απόφασης και κάθε άλλο σχετικό θέμα, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την Οικονομική Επιτροπή.

 

Η υπ΄αριθμ. 13/50/3-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ5Θ7Λ9-08Π) (ΦΕΚ 3865/21-10-2019 τ. Β) απόφαση του Π.Σ., παύει να ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σημειώνεται ότι η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», φήφισε με την παρατήρηση ότι εκείνοι θέλουν οι Επιτροπές αυτές να έχουν χαρακτήρα επεξεργασίας των θεμάτων, που απασχολούν το Π.Σ. και επανήλθαν στην άποψη που είχαν εκφράσει και στην προηγούμενη επί του θέματος απόφαση, ήτοι:

Διαφωνούν με το Νόμο, ο οποίος δεν προβλέπει τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων και προτείνουν οι Επιτροπές να μην έχουν αποφασιστικό ρόλο για τα σημαντικά θέματα που αφορούν την περιοχή και να στερούν από το Π.Σ. ζωτικό χώρο διαλόγου, προβληματισμών, σκέψεων και αποφάσεων.

Οι Επιτροπές θα πρέπει μόνο να μελετούν τα θέματα, να τα επεξεργάζονται, να τα προετοιμάζουν και να τα εισηγούνται στο Π.Σ., το οποίο να παίρνει και τις τελικές αποφάσεις.

Καμία ένταση δε δημιουργείται όταν είναι έτοιμος ο καθένας στο διάλογο. Νικάει ή χάνει με τα επιχειρήματά του.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Η Πρακτικογράφος Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. Σταύρος Παργανάς

Ο Γραμματέας του Π.Σ. Γκαμπρέλας Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα

Η Γραμματέας του Π.Σ. Αργυρώ Παππά


 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας Ιωαννίνων

  Λαογραφικό Μουσείο Καρίτσας Ζίτσας.Δείτε το!!!

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 

 

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook 

twitter

Οικονομική Ενίσχυση της Ιστοσελίδας

yes

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Το κανάλι μας στο YouTube.!!!

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

(ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για την επιμελή ενημέρωση των εφημερίδων των Συλλόγων.Ευθύνη μας είναι η άμεση ανάρτηση αυτών εφόσον ο εκάστοτε Σύλλογος στέλνει έγκαιρα τα σχετικά pdf στο email μας.Ευχαριστώ.Χάρης Καψάλης Διαχειριστής.

Αδελφότητα Ζίτσας Ιωαννίνων

 

Αδελφ/τητας Λιγοψινών Ζίτσας

Αδελφ/τας Χαραυγής Πωγωνίου


Αδελφ/τας Καστάνιανης Πωγωνίου

Βήσσανη Πωγωνίου


Αδελφ/τας Κρυονερίου Πωγωνίου


Η Φωνή του Γεροπλάτανου


Ένωση Κεράσοβου Πωγωνίου