Banner Πανω
 
 
 

Κατάθεση ερώτησης σχετικά με τους προσχηματικούς ελέγχους των συμβάσεων των δημ. υπαλλήλων
Ερώτηση κατέθεσε τη Δευτέρα 29/9/14 η βουλευτής Άρτας και υπεύθυνη Εσωτερικών της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη, μαζί με άλλους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με θέμα "Προσχηματικοί οι έλεγχοι των συμβάσεων των δημοσίων υπαλλήλων στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα".
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν ότι η κυβέρνηση εσκεμμένα εμπλέκειώστε να προκαλέσει σύγχυση, ζητήματα εντελώς ανόμοια μεταξύ τους, όπως η αξιολόγηση και η μετατροπή συμβάσεων εργασίας με τα πλαστά δικαιολογητικά, που μικρός αριθμός υπαλλήλων προσκόμισε ώστε να πετύχει τον διορισμό του.
Τονίζουν ότι η "αξιολόγηση" είναι απλά το πρόσχημα, με πραγματικό στόχο να βρει, με οποιονδήποτε τρόπο, τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων, που έχει δεσμευτεί στην τρόικα ότι θα απολύσει.
Επισημαίνουν δε, ότι, ειδικά για τον έλεγχο των συμβάσεων, είναι φανερό ότι δεν πρόκειται για επανέλεγχο, αλλά για επανακαθορισμό των κριτηρίων των συμβάσεων και ουσιαστικά κατάργηση του Π.Δ. 164/2004, που θεσμοθετήθηκε κατ’ εφαρμογή ευρωπαϊκής οδηγίας. Το ΠΔ 164/2004 καθόρισε τις προϋποθέσεις μετατροπής συμβάσεων εργασίας από ορισμένου σε αορίστου χρόνου. Σε εκείνη τη διαδικασία εγγυητής της νομιμότητας και της διαφάνειας ήταν το ΑΣΕΠ. Συνεπώς, ουδείς λόγος συντρέχει και η επανεξέτασή τους είναι προσχηματική
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνουν τα παρακάτω ερωτήματα στους κκ υπουργούς:

Επειδή, οι ΟΤΑ έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, ενώ υπόκεινται τόσο στον προληπτικό έλεγχο που διενεργεί ο Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσο και, κατά τον κρίσιμο χρόνο μετατροπής των συμβάσεων, έλεγχο του ΑΣΕΠ,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Εσωτερικών:

1) Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να προστατευτεί το Αυτοδιοίκητο των ΟΤΑ και να αποτραπούν προσχηματικές ως προς την αιτιολογία τους, απολύσεις εργαζομένων στους ήδη χειμαζόμενους από την έλλειψη προσωπικού ΟΤΑ.

Επειδή, σήμερα, με παράκαμψη του ΑΣΕΠ, ο έλεγχος της μετατροπής των συμβάσεων γίνεται από το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

1) Πως νομιμοποιείται το ΣΕΕΔΔ να ελέγχει την μετατροπή των συμβάσεων που έχει επικυρώσει το ΑΣΕΠ, όταν από τον ιδρυτικό του νόμο εξαιρείται ρητά κάθε αρμοδιότητας σε θέματα που άπτονται στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων;

2) Γιατί από αυτήν την διαδικασία έχει απεμπλακεί το ΑΣΕΠ; Το ΑΣΕΠ έχει λάβει τα στοιχεία που επικαλείται το Υπουργείο για παράνομες πράξεις στην μετατροπή των συμβάσεων εργασίας;

3) Εφόσον η μετατροπή των συμβάσεων αφορά σε όλο τον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα γιατί στοχευμένα ελέγχονται μόνο 10 Δήμοι και 1 Υπουργείο;

Επειδή, γινόμαστε δέκτες καταγγελιών ότι οργανισμοί δίνουν προσωπικά στοιχεία για υπαλλήλους που ελέγχονται,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας:

1) Ασφαλιστικά ταμεία και εποπτεύοντες οργανισμοί του Υπουργείου Εργασίας, έχουν δώσει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ελεγχόμενων υπαλλήλων στους ελεγκτές;

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ προς τους κ. κ. Υπουργούς:
• Εσωτερικών
• Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
• Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
ΘΕΜΑ: Προσχηματικοί οι έλεγχοι των συμβάσεων των δημοσίων υπαλλήλων στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα
Εσκεμμένα, ώστε να προκαλέσει σύγχυση, η κυβέρνηση εμπλέκει ζητήματα εντελώς ανόμοια, όπως η αξιολόγηση και η μετατροπή συμβάσεων εργασίας με τα πλαστά δικαιολογητικά, που ένας μικρός αριθμός υπαλλήλων προσκόμισε, ώστε να πετύχει τον διορισμό του στο δημόσιο.
Η αξιολόγηση είναι απλά το πρόσχημα. Μοναδικός στόχος της κυβέρνησης είναι να βρει με οποιονδήποτε τρόπο τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων που έχει δεσμευτεί στην τρόικα ότι θα απολύσει. Ουσιαστικά, με τη διαδικασία των «ελέγχων» είναι σε εξέλιξη άλλη μία επιχείρηση τρομοκρατίας και συκοφάντησης όσων αντιτίθενται στην εκστρατεία ανεύρεσης δημοσίων υπαλλήλων προς απόλυση. Μάλιστα, ο κος Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης διαβίβασε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών τον σχετικό φάκελο και ο τελευταίος διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας. Οι εργαζόμενοι στον στενό δημόσιο τομέα και στους ΟΤΑ απειλούνται με απόλυση, ενώ εκλεγμένοι αιρετοί με ποινικές διώξεις.
Ειδικά για τον έλεγχο των συμβάσεων, είναι φανερό ότι δεν πρόκειται για επανέλεγχο, αλλά για επανακαθορισμό των κριτηρίων των συμβάσεων και ουσιαστικά κατάργηση του Π.Δ. 164/2004, που θεσμοθετήθηκε κατ’ εφαρμογή ευρωπαϊκής οδηγίας. Το ΠΔ 164/2004 καθόρισε τις προϋποθέσεις μετατροπής συμβάσεων εργασίας από ορισμένου σε αορίστου χρόνου. Σε εκείνη τη διαδικασία εγγυητής της νομιμότητας και της διαφάνειας ήταν το ΑΣΕΠ. Συνεπώς, ουδείς λόγος συντρέχει και η επανεξέτασή τους είναι προσχηματική.
Επειδή, οι ΟΤΑ έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, ενώ υπόκεινται τόσο στον προληπτικό έλεγχο που διενεργεί ο Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσο και, κατά τον κρίσιμο χρόνο μετατροπής των συμβάσεων, έλεγχο του ΑΣΕΠ,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός Εσωτερικών:
1) Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να προστατευτεί το Αυτοδιοίκητο των ΟΤΑ και να αποτραπούν προσχηματικές ως προς την αιτιολογία τους, απολύσεις εργαζομένων στους ήδη χειμαζόμενους από την έλλειψη προσωπικού ΟΤΑ.
Επειδή, σήμερα, με παράκαμψη του ΑΣΕΠ, ο έλεγχος της μετατροπής των συμβάσεων γίνεται από το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
1) Πως νομιμοποιείται το ΣΕΕΔΔ να ελέγχει την μετατροπή των συμβάσεων που έχει επικυρώσει το ΑΣΕΠ, όταν από τον ιδρυτικό του νόμο εξαιρείται ρητά κάθε αρμοδιότητας σε θέματα που άπτονται στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων;
2) Γιατί από αυτήν την διαδικασία έχει απεμπλακεί το ΑΣΕΠ; Το ΑΣΕΠ έχει λάβει τα στοιχεία που επικαλείται το Υπουργείο για παράνομες πράξεις στην μετατροπή των συμβάσεων εργασίας;
3) Εφόσον η μετατροπή των συμβάσεων αφορά σε όλο τον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα γιατί στοχευόμενα ελέγχονται μόνο 10 Δήμοι και 1 Υπουργείο;
Επειδή, γινόμαστε δέκτες καταγγελιών ότι οργανισμοί δίνουν προσωπικά στοιχεία για υπαλλήλους που ελέγχονται,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας:
1) Ασφαλιστικά ταμεία και εποπτεύοντες οργανισμοί του Υπουργείου Εργασίας, έχουν δώσει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ελεγχόμενων υπαλλήλων στους ελεγκτές;
Αθήνα, 29 Σεπτέμβρη 2014

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης
Γεροβασίλη Όλγα
Μητρόπουλος Αλέξης
Καραγιαννίδης Χρήστος
Μπάρκας Κώστας
Μπόλαρη Μαρία
Σταθάς Γιάννης
Χαραλαμπίδου Δέσποινα

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Πωγωνιανής

 • Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Πατέρων.Λίθινο Ζίτσας Ιωαννίνων.Βίντεο Αφιέρωμα.Δείτε το...

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα του Λαογραφικού Μουσείου Κεφαλόβρυσου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • βίντεο αφιέρωμα του Εκκλησιαστικού Μουσείου Χρυσόρραχης

  Εκκλησιαστικό Μουσείο Χρυσόρραχης.Βίντεο αφιέρωμα!!!

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 • Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

  Ιερά Μονή Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσίνα Ζίτσας.Βίντεο αφιέρωμα.Δείτε το...

 

 

 

Το κανάλι μας στο YouTube.

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...