Banner Πανω
 
 
 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Στο συρτάρι προς το παρόν η μεταφορά νερού από τον Αώο

  Στο συρτάρι προς το παρόν η μεταφορά νερού από τον Αώο

Μακρύ δρόμο φαίνεται πως έχει ακόμη η ιστορία της εκτροπής του Αώου για την παραγωγή ενέργειας, όπως όμως και η μεταφορά πόσιμου νερού από τον Αμάραντο στο λεκανοπέδιο. Και τα δύο θέματα, αν και δεν περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη ή στη Στρατηγική Μελέτη για το Σχέδιο Διαχείρισης των ποταμών, αποτέλεσαν βασικό αντικείμενο και της συζήτησης αλλά και των αντιπαραθέσεων που εκδηλώθηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Η Επιτροπή κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί του περιεχομένου της ΣΜΠΕ του Σχεδίου Διαχείρισης, όμως οι αλλαγές που περιλαμβάνονται σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση, απασχόλησαν έντονα τη συνεδρίαση. Τόσο το προτεινόμενο έργο της μεταφοράς νερού από τον Αώο στο λεκανοπέδιο, που περιλαμβανόταν στο προηγούμενο Σχέδιο όσο και αυτό της μεταφοράς νερού από τον Αμάραντο αναφέρονται πλέον στη Στρατηγική Μελέτη ως προγραμματιζόμενα έργα και όχι ως εντασσόμενα στα προτεινόμενα μέτρα. Το γεγονός αυτό αφήνει ένα μεγάλο περιθώριο διαβούλευσης, εάν και όταν κάποια στιγμή κατατεθούν ξεχωριστές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Από την άλλη όμως υπάρχουν συγκεκριμένες επισημάνσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι οποίες δημιουργούν και ερωτηματικά κυρίως όμως υπόνοιες, ότι και τα δύο έργα, ειδικά όμως η περίπτωση του Αώου μπορεί να επανέλθει από την... πίσω πόρτα. Η σχετική επισήμανση έγινε από τον Χρ. Παπαβρανούση, που τόνισε ότι η ουσιαστική αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο στάδιο της διαβούλευσης είναι η απάλειψη της μεταφοράς νερού από τον Αώο στο λεκανοπέδιο για εμπλουτισμό της Παμβώτιδας. Προβλέπεται όμως η εκτροπή του Αώου για την παραγωγή ενέργειας, με τις μεταφερόμενες ποσότητες νερού να προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για τα υδροηλεκτρικά που ήδη λειτουργούν στο Γρεβενίτι και στον Καλαμά. Πρακτικά αυτό σημαίνει σύμφωνα με τον κ. Παπαβρανούση ότι η μεταφορά νερού από τον Αώο δεν ακυρώνεται, αλλά εξακολουθεί να προβλέπεται και στη στρατηγική μελέτη. Στη διάρκεια της συνεδρίασης τοποθετήθηκαν μεταφέροντας τις αρνητικές αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων, ο Δήμαρχος Κόνιτσας Π. Γαργάλας και ο αντιδήμαρχος Ζαγορίου Ευτ. Μαλανδράκης. Γεγονός είναι ότι η ειδική γραμματεία υδάτων του ΥΠΕΚΑ που έχει συντάξει το Σχέδιο έχει διαμορφώσει ένα εξαιρετικά πολύπλοκο πόνημα, με εξαιρέσεις και παραρτήματα που αν μη τι άλλο, αφήνουν πολλά περιθώρια για διαφορετικές αναγνώσεις... Η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία, με τους συμβούλους της αντιπολίτευσης να δίνουν αρνητική ψήφο, ενώ θετικά αλλά με επιφυλάξεις ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι Π. Κολόκας και Ν. Καττής. Όπως τόνισε πάντως η πρόεδρος της επιτροπής, αντιπεριφερειάρχης Τατ. Καλογιάννη η Σ.Μ.Π.Ε. αναλύει τους στόχους που θέτει και τις επιπτώσεις των μέτρων για την επίτευξη των στόχων και δεν αποτελεί Μ.Π.Ε. του κάθε έργου ή μέτρου που προτείνεται σε αυτή «Με τα σχέδια διαχείρισης καθορίζονται τα μέτρα για την αειφόρο χρήση του νερού και τίθεται το πλαίσιο για την παρακολούθηση, προστασία και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων κατ΄ εφαρμογή της οδηγίας 2000/60 για τα ύδατα», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι για κάθε έργο που θα προωθηθεί μελλοντικά προς υλοποίηση θα πρέπει να κατατεθεί ξεχωριστή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που τότε θα εξεταστεί από την Περιφέρεια και τις άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες. Οι άλλες αποφάσεις Ακόμη, η Επιτροπή Περιβάλλοντος στη χθεσινή της συνεδρίαση αποφάσισε τα εξής: 1. Ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματική Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Δωδώνης για την υποβολή πρότασης και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013 για το έργο: «Διαδημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δήμων Δωδώνης & Σελλών», προϋπολογισμού 4.445.000 ευρώ. 2. Ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας, Υπ. Πολιτισμού και Δήμου Κόνιτσας για την αποκατάσταση πέτρινου γεφυριού Κόνιτσας. 3. Ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την αντικατάσταση τμημάτων αγωγών εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Βρυζοκαλάμου Π.Ε. Άρτας. 4. Γνωμοδότησε επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αδειοδότηση υδρογεωτρήσεων- υδρομαστεύσεων» της Δ.Ε. Σαγιάδας του Δήμου Φιλιατών. 5. Γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση για την διάνοιξη τριών νέων δημοτικών υδρογεωτρήσεων τις οποίες θα διαχειρίζεται η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας.» 6. Γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση μονάδας ανάμειξης και συσκευασίας ορυκτελαίων και παραγωγής αντιψυκτικών υγρών, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη ΒΙ. ΠΕ. Ιωαννίνων. 7. Γνωμοδότησε επί του περιεχομένου της τροποποίησης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ως προς τη μείωση της δυναμικότητας υφιστάμενου σφαγείου από 8700 tn/y ζώντος βάρους σε 4000 th/y ζώντος βάρους εγκατεστημένο στη θέση «Βασιλάδι» της Τ.Κ. Φιλιππιάδας, Δήμου Ζηρού, Π. Ε. Πρέβεζας. 8. Γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικός σταθμός, ισχύος 30 MW, στη θέση «Ασπροβούνι - Πόρτα - Παλιουρί - Βουνοσπηλιά», Δήμων Ηγουμενίτσας και Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας». 9. Γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικός σταθμός ισχύος 20 MW, στη θέση «Πιθάρι - Βοτάνι - Μαυροβούνι», Δήμου Ηγουμενίτσας. Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

πηγη.Ελευθερια • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς Μονής Αβελ

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς  Μονής Αβελ

 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 

 

 

Το κανάλι μας στο YouTube.

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...