Banner Πανω
 
 
 

 

Ο Βουλευτής της ΚΟ του Κινήματος Αλλαγής και υπεύθυνος του Τομέα Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστος Γκόκας, μαζί

με Βουλευτές της ΚΟ του Κινήματος Αλλαγής,  κατέθεσαν Ερώτηση με ταυτόχρονο Αίτημα κατάθεσης των σχετικών Εγγράφων, προς  τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κ. Καραμανλή, για τα προβλήματα στην κυκλοφορία και στις τεχνικές προδιαγραφές των 40 μεταχειρισμένων λεωφορείων με σύμβαση μίσθωσης μέσω leasing, τα οποία εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός πριν περίπου δύο εβδομάδες.

Πιο συγκεκριμένα τονίζουν ότι ήδη από τις πρώτες ώρες κυκλοφορίας τους,  προέκυψαν σοβαρά τεχνικά προβλήματα, για αρκετά (περίπου 15)από τα 40 λεωφορεία, τα οποία δεν κυκλοφορούν και τα οποία, οι πολίτες της Πρωτεύουσας, όπως είχε εξαγγείλει η Κυβέρνηση, αναμένουν από τον Αύγουστο.

Επί πλέον σημειώνουν ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, υπήρξε μεγάλη συζήτηση σχετικά με την καταλληλότητα των λεωφορείων αυτών και  τις τεχνικές τους προδιαγραφές, όπως για τα ανοιγοκλειόμενα πλευρικά παράθυρα και τον  επαρκή του εξαερισμό. Μάλιστα τονίζουν, υπήρξε σχετική  Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δεν ενέκρινε τη Σύμβαση προμήθειας των 300 λεωφορείων με leasing αφού τα λεωφορεία αυτά διέθεταν κλειστά παράθυρα.

Ωστόσο, μετά από καθυστερήσεις και ταλαιπωρία εκατομμυρίων πολιτών, με κίνδυνο της υγείας τους, εκδόθηκε νέα Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου , η οποία, έθεσε ως όρο για την κυκλοφορία τους, τη μετασκευή των λεωφορείων σύμφωνα με τις ορθές τεχνικές προδιαγραφές και με έλεγχο από την οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, όπου ειδικότερα αναφέρει ότι τα προς παράδοση λεωφορεία θα έχουν όλα τα πλευρικά τους παράθυρα ανοιγοκλειόμενα.

Υπογραμμίζουν, ότι το πρόβλημα των κλειστών παραθύρων και του εξαερισμού, είχε επισημανθεί πολλές φορές στον κ Υπουργό, χωρίς να το παραδεχτεί. Αντίθετα, σημειώνουν, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε  σε ένα επικοινωνιακό σόου για 40 οχήματα, που δεν έχουν ανοιγοκλειόμενα όλα τα πλευρικά παράθυρα, με την παρουσία μάλιστα του ίδιου του Πρωθυπουργού, για τις εντυπώσεις και μόνο.

Το γεγονός αυτό, όπως σημειώνουν, προκάλεσε την αντίδραση του Κινήματος Αλλαγής και εν συνεχεία την άστοχη και απαράδεκτη Απάντησή  του Υπουργού, κ. Καραμανλή ο οποίος όμως παραδέχθηκε ότι κατά το χρόνο παράδοσης των λεωφορείων δεν πληρούνταν οι τεχνικές προδιαγραφές  και ότι η μετατροπή τους πραγματοποιείται σταδιακά.

Μάλιστα, υπογραμμίζουν ότι ακόμη και τώρα, δεν έχει διευκρινιστεί αν κατά τον χρόνο παράδοσής τους, τα 40 αυτά λεωφορεία ελέγχθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, ούτε,  αν  κατά τον χρόνο κυκλοφορίας τους, πληρούσαν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις κυκλοφορίας, αφού πράγματι θα πρέπει να μετασκευαστούν ώστε πλέον να είναι ασφαλή και λειτουργικά. Τονίζουν δε, ότι μετά από τόσες καθυστερήσεις, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την σταδιακή τους μετατροπή. Και συνεπώς θα υπάρξουν κι άλλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία τους.

Και συνεχίζουν, αναφέροντας ότι, μετά από ένα χρόνο πανδημίας, αντί για 300 τουλάχιστον λεωφορεία, δεν γνωρίζει κανείς πόσα είναι σε θέση να κυκλοφορούν από τα 40 που βρίσκονται στα αμαξοστάσια, ούτε αν γι αυτά που είναι ακινητοποιημένα, έχουν κληθεί οι Ανάδοχοι, να εκπληρώσουν τους όρους της συμβατικής τους υποχρέωσης για αντικατάστασή τους εντός 48 ωρών. Επισημαίνουν δε, ότι οι πολίτες της Πρωτεύουσας δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας, η χρήση και κυκλοφορία των ΜΜΜ είναι αποκλειστική ευθύνη της πολιτείας και απαιτείται ριζική αναδιάρθρωση των συγκοινωνιών, τόσο με αγορά νέων οχημάτων, όσο και με πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού.

Καταλήγοντας, ερωτούν τον κ. Υπουργό,

Αν έχει γίνει ο έλεγχος από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για τα 40 πρώτα λεωφορεία, και  ποιά είναι τα αποτελέσματα του ελέγχου,

Αν έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή των 40 πρώτων λεωφορείων, και εφ’ όσον έχουν παραληφθεί, αν κατά τον χρόνο παράδοσής τους πληρούσαν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται, με βάση την Προκήρυξη και τις Αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Αν κατά την ημέρα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού και της κυκλοφορίας των νέων λεωφορείων, είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ελέγχου και παραλαβής τους,

Πόσο καιρό θα διαρκέσει η “σταδιακή τους μετατροπή”, ποιός είναι αρμόδιος για την μετατροπή αυτή στα παράθυρα, αν θα κυκλοφορούν λεωφορεία πριν την μετατροπή των παραθύρων τους σε ανοιγοκλειόμενα  και ποιος  θα επωμιστεί το κόστος αυτής της υποχρέωσης,

Πόσα είναι τα ακινητοποιημένα λεωφορεία λόγω βλαβών και τεχνικών προβλημάτων, και αν  προέβη η ΟΣΥ ΑΕ στη χρήση του δικαιώματος αντικατάστασης των ακινητοποιημένων αυτοκινήτων που είναι υποχρέωση των αναδόχων, και τέλος, πού βρίσκεται η διαδικασία για την παραλαβή των υπόλοιπων 260 λεωφορείων, και πότε αναμένεται να δοθούν στην κυκλοφορία και τα 300 λεωφορεία, πληρώντας όλες τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

ΕΡΩΤΗΣΗ -ΑΚΕ

Προς: Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κ. Καραμανλή

 

ΘΕΜΑ: “Διάθεση στην κυκλοφορία και τεχνικές προδιαγραφές των 40 μεταχειρισμένων λεωφορείων με σύμβαση μίσθωσης μέσω leasing”

 

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Όπως είναι γνωστό, εδώ και περίπου δύο εβδομάδες, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε την κυκλοφορία 40 μεταχειρισμένων λεωφορείων στους δρόμους της Αθήνας, έναντι των 300 συνολικά λεωφορείων που πρόκειται να παραλειφθούν με τον διαγωνισμό μίσθωσης μέσω leasing.

Ωστόσο, ήδη από τις πρώτες ώρες κυκλοφορίας τους,  προέκυψαν σοβαρά τεχνικά προβλήματα, για αρκετά (περίπου 15)από τα 40 λεωφορεία, τα οποία δεν κυκλοφορούν.

Έτσι κυκλοφορεί ένα πολύ μικρό μέρος έναντι των 300 λεωφορείων, που περιμένουμε από τον Αύγουστο, όπως η Κυβέρνηση είχε ανακοινώσει για να αυξήσει το στόλο των Αστικών Συγκοινωνιών και να μειώσει το συνωστισμό.

Βρισκόμαστε εν μέσω της πανδημίας πάνω από ένα χρόνο, και ο συνωστισμός στα ΜΜΜ δυστυχώς, καλά κρατεί. Μόλις πρόσφατα παραδεχτήκατε ότι υπάρχει μετάδοση του ιού στα ΜΜΜ, αλλά ακόμη αρνείσθε την πραγματικότητα. Ότι δηλαδή, ο συνωστισμός στα ΜΜΜ αποτελεί εστία υπερμετάδοσης του κορωνοϊού.

Επιπλέον, όλο το προηγούμενο διάστημα, πριν την παραλαβή, υπήρξε μεγάλη συζήτηση σχετικά με την καταλληλότητα των λεωφορείων και  τις τεχνικές τους προδιαγραφές, όπως τα ανοιγοκλειόμενα πλευρικά παράθυρα και  ο επαρκής εξαερισμός.

Στη συνέχεια, 7 μήνες περίπου από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, προέκυψε η υπ’ αριθμ. 50/2021 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία δεν ενέκρινε την Σύμβαση προμήθειας των 300 λεωφορείων με leasing από την ΟΣΥ ΑΕ, καθώς δεν υπήρχαν οι κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές στα λεωφορεία αυτά , σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και των Συμβάσεων αυτών. Ένα βασικό στοιχείο ήταν τα κλειστά παράθυρα των προσφερόμενων λεωφορείων.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω, ήταν να καθυστερήσουν εκ νέου οι υπογραφές των εν λόγω συμβάσεων , να συνεχιστεί η ταλαιπωρία εκατομμυρίων πολιτών με κίνδυνο της υγείας τους και να ασκηθούν Προσφυγές ώστε να ανατραπεί η ανωτέρω Απόφαση.

Μετά την άσκηση σχετικών Προσφυγών από την ΟΣΥ ΑΕ,  εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 497/2021 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου , η οποία, μεταξύ άλλων, ορίζει ότι τα πρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά που τίθενται από τη Διακήρυξη και τα οποία θα προκύψουν μετά από μετασκευή των λεωφορείων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, θα ελεγχθούν από την οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, και ακόμη ειδικότερα αναφέρει ότι, τα προς παράδοση λεωφορεία θα έχουν όλα τα πλευρικά τους παράθυρα ανοιγοκλειόμενα. Και έτσι το Ελεγκτικό συνέδριο ανακάλεσε την υπ’ αριθμ 50/2021Πράξη του  επιτρέποντας  με αυτές τις προϋποθέσεις τη μίσθωση στη συνέχεια των λεωφορείων αυτών, εφ’ όσον δηλ θα έχει προηγηθεί η σχετική μετασκευή τους, ώστε να είναι κατάλληλα κατά την παράδοσή τους.

Κύριε Υπουργέ,

Το πρόβλημα των κλειστών παραθύρων και του εξαερισμού, σας το έχουμε επισημάνει πολλές φορές αλλά ποτέ δεν το παραδεχθήκατε.

Για λόγους καθαρά επικοινωνιακούς, προχωρήσατε σε ένα σόου για 40 οχήματα, χωρίς ανοιγοκλειόμενα όλα τα πλευρικά παράθυρα, όπως προβλέπει η Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την παρουσία μάλιστα του ίδιου του Πρωθυπουργού.

Μετά την αποκάλυψη αυτής της Απόφασης και  με αψευδή μάρτυρα  την ίδια την πραγματικότητα, ότι δηλαδή παραλήφθηκαν και τέθηκαν σε κυκλοφορία, με την παρουσία του Πρωθυπουργού λεωφορεία χωρίς όλα τα παράθυρα ανοιγοκλειόμενα και παραβιάζοντας την Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την άστοχη και απαράδεκτη Απάντησή σας σε ανακοίνωση του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, σε σχετική Δήλωσή σας , παραδεχθήκατε ότι “...“...Ασφαλώς και διαθέτουν ανοιγοκλειόμενα παράθυρα. Όπως είναι γνωστό, πολλά από αυτά τα οχήματα δεν είχαν αυτό το χαρακτηριστικό από κατασκευής τους – κάτι συνηθέστατο στα σύγχρονα λεωφορεία – αλλά παρόλα αυτά γίνεται σταδιακά η ανάλογη μετατροπή στην Ελλάδα, η οποία βέβαια απαιτεί κάποιο χρόνο…”

Κύριε Υπουργέ,

Η ανωτέρω Δήλωσή σας, αποτελεί σαφή  παραδοχή περί μη πλήρωσης της τεχνική αυτής προδιαγραφής κατά τον χρόνο παράδοσης των λεωφορείων, παρά τις όποιες επικοινωνιακές προσπάθειες. Επομένως, τα λεωφορεία αυτά, είναι ακατάλληλα.

Ενώ ακόμη και τώρα δεν έχει διευκρινιστεί αν κατά τον χρόνο παράδοσής τους, τα 40 αυτά λεωφορεία κρίθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής ότι πληρούσαν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Πάντως, κατά το χρόνο των εύλογων αντιδράσεών που υπήρξαν, τα λεωφορεία δεν πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις κυκλοφορίας, και αυτό αποτελεί επίσης παραδοχή εκ μέρους σας,  αφού πράγματι θα πρέπει να μετασκευαστούν ώστε πλέον να είναι ασφαλή και λειτουργικά, όπως ο ίδιος εξάλλου συνομολογείτε. Αναφέροντας μάλιστα, τώρα, μετά από τόσες καθυστερήσεις , πάλι με την ίδια Δήλωσή σας , ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την σταδιακή τους μετατροπή. Και συνεπώς θα υπάρξουν κι άλλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία τους και χωρίς να  διευκρινίζετε ποιος θα επιβαρυνθεί αυτή τη μετατροπή.

Κύριε Υπουργέ,

Επειδή, μετά από ένα χρόνο πανδημίας, καθυστερήσεων και παλινωδιών, εν μέσω της κορύφωσης του τρίτου, πλέον, κύματος της πανδημίας, αντί για 300 τουλάχιστον λεωφορεία , δεν γνωρίζουμε πόσα είναι σε θέση να κυκλοφορούν από τα 40 που βρίσκονται στα αμαξοστάσια,

Επειδή τα ακινητοποιημένα λεωφορεία στα αμαξοστάσια, δεν έχουν αντικατασταθεί μέχρι σήμερα, χωρίς δε να γνωρίζουμε αν γι αυτά έχουν κληθεί οι Ανάδοχοι, να εκπληρώσουν τους όρους της συμβατικής τους υποχρέωσης, ήτοι να προβούν σε αντικατάστασή τους εντός 48 ωρών.

Επειδή, οι πολίτες της Πρωτεύουσας δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και η χρήση και κυκλοφορία των ΜΜΜ  είναι αποκλειστική ευθύνη της πολιτείας.

Επειδή, τα δρομολόγια δεν επαρκούν και πλέον όλοι αποδέχονται αυτό που τονίζαμε από την πρώτη στιγμή, ότι δηλ ο συνωστισμός στα ΜΜΜ, αποτελεί  επί μήνες εστία υπερμετάδοσης της πανδημίας και της επιδείνωσης  της υγειονομικής κρίσης,

Επειδή, απαιτείται ριζική αναδιάρθρωση των συγκοινωνιών , τόσο με αγορά νέων οχημάτων, όσο και με πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, χωρίς προσπάθειες εντυπωσιασμού και επικοινωνιακές προβολές, χωρίς ουσία,

Κατόπιν όλων των  ανωτέρω

Ερωτάσθε Κύριε Υπουργέ:

 

1. Έχει γίνει ο έλεγχος από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για τα 40 πρώτα λεωφορεία; Ποιά είναι τα αποτελέσματα του ελέγχου;

2.Έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή των 40 πρώτων λεωφορείων από την ΟΣΥ ΑΕ; Και αν πράγματι έχουν παραληφθεί αυτά, κατά τον χρόνο παράδοσής τους, πληρούσαν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται, σύμφωνα με τους όρους  της Προκήρυξης και τις Αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

3.Κατά την ημέρα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού και της κυκλοφορίας των νέων λεωφορείων, είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ελέγχου και παραλαβής τους;

4.Πόσο καιρό θα διαρκέσει η “σταδιακή τους μετατροπή” ώστε να δοθούν με όλες τις εγκεκριμένες προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές στο κοινό; Ποιός είναι αρμόδιος για την μετατροπή αυτή στα παράθυρα;Θα κυκλοφορούν λεωφορεία πριν την μετατροπή των παραθύρων τους σε ανοιγοκλειόμενα;  Ποιός θα επωμιστεί το κόστος αυτής της υποχρέωσης;

5.Πόσα είναι τα ακινητοποιημένα λεωφορεία λόγω βλαβών και τεχνικών προβλημάτων; Προέβη η ΟΣΥ ΑΕ στη χρήση του δικαιώματος αντικατάστασης των ακινητοποιημένων αυτοκινήτων από την ανάδοχο ή τις αναδόχους εταιρείες; Κι αν αυτό δεν συνέβη γιατί και αυτή η καθυστέρηση;

6.Πού βρίσκεται η διαδικασία για την παραλαβή των υπόλοιπων 260  λεωφορείων, και πότε αναμένεται να δοθούν στην κυκλοφορία και τα 300 λεωφορεία, πληρώντας όλες τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές; 

 

Και παρακαλούμε, για την Ενημέρωση της Βουλής, να καταθέσετε όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα, μαζί με τα Πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, όπως και τα σχετικά έγγραφα και Αποφάσεις της ΟΣΥ ΑΕ.

 

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Χρήστος Γκόκας

 

Γιώργος Αρβανιτίδης

 

Απόστολος Πάνας

 

Νάντια Γιαννακοπούλου

 

Γιώργος Καμίνης

 

Ευαγγελία Λιακούλη

 

Ανδρέας Λοβέρδος

 

Κώστας Σκανδαλίδης

 

Βασίλης Κεγκέρογλου

 

 

 

 


 • Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα:Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Πολεμικού Υλικού-Λαογραφικό.Καστάνιανη Πωγωνίου

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ταχυδρομικό--Τηλεπικοινωνιακό Μουσείο Πωγωνιανής Πωγωνίου

 • Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς Μονής Αβελ

  Δείτε το βίντεο αφιέρωμα της Ιεράς  Μονής Αβελ

 • Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Ιερά Μονή Αγ.Ιωάννου Προδρόμου.Κάτω Μερόπη Πωγωνίου

 • Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

  Δημοτική Πινακοθήκη Χαρακτικής Δήμου Ζίτσας

 • Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

  Βίντεο αφιέρωμα: Μουσείο Ιερομάρτυς Πατροκοσμάς στο Βασιλικό Πωγωνίου

 

 

 

Το κανάλι μας στο YouTube.

Πατήστε επάνω για να μεταφερθείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εάν είναι τής αρεσκείας σας κάντε εγγραφή και γίνεται μέλος του.

 

Το BLOGSPOT τής Ιστοσελίδας μας

 

Διαχειριστής Ιστοσελίδας


Καψάλης Χάρης

Facebook

Τηλ.Καταγγελιών:
Κιν.6973034101
email: tzourlakos@yahoo.gr

Συνταγή γνήσιας Πωγωνίσιας κουρκουτόπιτας

Αφιερωμένο στη ''ΜΑΝΑ ΜΟΥ''

Κύρκου Καψάλη Αγαθή

πού έφυγε από την ζωή 17-8-2020 από ανακοπή καρδιάς...